Informacja o ochronie prywatności

Data wejścia w życie: 2 stycznia 2024 r

Spółka Neutron Holdings, Inc., działająca pod firmą Lime, oraz jej spółki stowarzyszone (łącznie „Lime”, „my”, „nas” albo „nasz” itp.) jesteśmy silnie przywiązani do transparentności i zależy nam, aby odbiorcy naszych usług („użytkownicy” albo „użytkownik”) rozumieli sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy ich dane. Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) opisuje, w jaki sposób Lime obsługuje informacje związane ze stronami internetowymi Lime, pojazdami należącymi do Lime oraz powiązanymi aplikacjami mobilnymi i usługami (łącznie „Usługi”) oraz w sytuacjach, gdy użytkownik kontaktuje się z nami w inny sposób. Niniejsza Polityka opisuje również nasze praktyki w zakresie danych związane z dostawcami usług logistycznych lub personelem dostawców usług logistycznych.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego zmieniania niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich istotnych zmianach powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem.

Rodzaje gromadzonych informacji

Rodzaje informacji, które gromadzimy albo otrzymujemy, zależą od sposobu korzystania z naszych Usług i interakcji z nimi. W wielu przypadkach użytkownik może dokonać wyboru przekazywanych nam informacji, jeśli jednak postanowi on nie przekazać nam określonych informacji (takich jak dane konta), nie będziemy w stanie świadczyć Usług. Wykorzystujemy i ujawniamy te informacje do celów opisanych poniżej. Rodzaje gromadzonych informacji obejmują:

 • Dane konta takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć, dane adresowe użytkownika oraz informacje dotyczące płatności, na przykład dane karty kredytowej użytkownika. Aby użytkownik mógł korzystać z niektórych produktów, możemy również wymagać od niego przedstawienia zdjęć dokumentu tożsamości wydanego przez organy rządowe (np. prawa jazdy), na podstawie których gromadzimy dane, w tym numer identyfikacyjny, datę urodzenia, płeć, miasto i kod pocztowy. W ramach usługi Lime Access gromadzimy również dane z dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji publicznej oraz dokumenty poświadczające niskie dochody do celów weryfikacyjnych.

 • Gromadzimy i przetwarzamy dane dotyczące lokalizacji zarejestrowanych użytkowników korzystających z Usług. Przykładowo, aby dokładnie wskazać pojazdy Lime znajdujące się w pobliżu lokalizacji użytkownika, konieczne jest gromadzenie i rejestrowanie informacji o lokalizacji urządzenia mobilnego użytkownika. Lime gromadzi dane dotyczące lokalizacji także bezpośrednio z pojazdów Lime, również w trakcie przejazdu użytkownika Lime.

 • W sytuacjach, gdy użytkownik korzysta z określonych produktów, w przypadku których wymagane jest prawo jazdy wydane przez organ administracji publicznej, weryfikacja wieku lub korzystanie z kasku albo innego wyposażenia ochronnego zgodnie z przepisami prawa, możemy poprosić użytkownika (oraz, w stosownych przypadkach, jego pasażerów) o zrobienie sobie selfie, które zgromadzimy.

 • Jeśli użytkownik powiązuje swoje konto Lime z usługą podmiotu zewnętrznego (np. Facebookiem), bądź za jej pośrednictwem łączy się z kontem Lime albo loguje do niego, wówczas usługa podmiotu zewnętrznego może przesłać nam informacje, takie jak dane profilu w tej usłudze.

 • Kierując zapytanie do działu obsługi klienta, działu wsparcia albo dotyczące innej pomocy, użytkownik może zdecydować o przekazaniu nam swoich danych kontaktowych, tak abyśmy mogli skuteczniej zareagować na zgłoszenia użytkownika. Możemy zachować informacje dotyczące nawiązania z nami kontaktu przez użytkownika w ramach usług wsparcia.

 • Lime i podmioty zewnętrzne (takie jak Facebook) gromadzą informacje pochodzące z przeglądarki, komputera albo urządzenia mobilnego użytkownika, które obejmują informacje techniczne, takie jak adres IP i token urządzenia użytkownika, z którego uzyskuje on dostęp do Usług albo z nich korzysta. Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie śledzenia (np. piksele i tagi) do świadczenia naszych Usług, w tym ochrony bezpieczeństwa Usługi, zapamiętywania ustawień użytkownika oraz gromadzenia danych analitycznych na temat użytkownika. Podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać informacje techniczne do świadczenia usług pomiaru i spersonalizowanych reklam. Więcej informacji o tym, w jaki sposób (i podmioty zewnętrzne) wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie oraz w jaki sposób można wycofać zgodę na wykorzystywanie informacji do celów reklamowych znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 • Gromadzimy dane udostępniane przez użytkownika w Usługach, na przykład gdy użytkownik udziela się w społecznościach bądź na innych forach albo gdy pozostawia komentarze na naszych profilach w mediach społecznościowych czy pod artykułami na blogu.

 • Otrzymujemy informacje na temat użytkownika w ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi, takimi jak partnerzy marketingowi i reklamowi, w tym media społecznościowe.

Jeśli użytkownik jest dostawcą usług logistycznych, gromadzimy następujące typy informacji:

 • informacje przesłane w ramach wniosku o nawiązanie współpracy z Lime w charakterze dostawcy usług logistycznych, takie jak dane kontaktowe i urzędowy dokument tożsamości,

 • informacje dotyczące działalności gospodarczej, takie jak licencja na prowadzenie działalności, rejestracja podatkowa i informacje ubezpieczeniowe, oraz

 • dane rachunku bankowego.

Jeśli użytkownik jest członkiem personelu dostawcy usług logistycznych, gromadzimy następujące typy informacji dodatkowych:

 • dane kontaktowe oraz

 • szczegółowe informacje dotyczące pracy wykonywanej przez użytkownika, na przykład informacje o ładowanych i rozmieszczanych przez użytkownika pojazdach oraz o innych usługach świadczonych na rzecz Lime.

Jak wykorzystujemy informacje

Wykorzystujemy informacje użytkownika, w tym informacje o jego lokalizacji, do:

 • świadczenia użytkownikowi Usługi na żądanie, w tym w zakresie zarządzania kontem i historii przejazdów. Obejmuje to sytuacje, w których użytkownik uzyskuje dostęp do Usług za pośrednictwem usług w ramach Partnerstwa zintegrowanego, na przykład za pośrednictwem Uber. Lime jest administratorem tego przetwarzania. Aby uzyskać więcej informacji na temat podziału odpowiedzialności pomiędzy Lime i Uber, można skontaktować się z Lime tutaj,

 • sprawdzania, czy wydane przez urząd administracji publicznej prawo jazdy użytkownika (jeśli dostarczone) jest ważne, nie jest obecnie powiązane z żadnym innym kontem Lime i nie wygasło;

 • potwierdzenia, że użytkownik ma wystarczająco dużo lat, aby korzystać z naszych produktów, poprzez sprawdzenie, czy jego selfie jest zgodne z jego urzędowym dokumentem tożsamości (np. prawem jazdy), np. poprzez korzystanie z technologii rozpoznawania twarzy,

 • monitorowania, śledzenia i serwisowania pojazdów Lime, w tym podczas korzystania z nich przez użytkownika. W stosownych przypadkach obejmuje to gromadzenie zdjęć lub nagrań wideo z przejazdu użytkownika;

 • potwierdzenia, że użytkownicy mają na sobie kask oraz inne wyposażenie ochronne wymagane przepisami prawa, w stosownych przypadkach,

 • przetwarzania płatności, subskrypcji albo darowizn oraz ewentualnych zniżek bądź ofert specjalnych, takich jak darmowe odblokowania,

 • komunikacji z użytkownikiem na temat konta, interakcji albo transakcji, w tym ogłoszeń związanych z usługami, takich jak zmiany naszych zasad. Jeżeli jest to dozwolone na mocy przepisów prawa miejscowego, możemy również wysyłać do użytkownika ankiety albo wiadomości o treściach marketingowych w imieniu Lime lub podmiotów zewnętrznych, w tym informacje dotyczące funkcji i ulepszeń naszych Usług;

 • personalizowania reklam skierowanych do użytkownika (więcej informacji znajduje się w części „Reklamy i analizy" poniżej);

 • optymalizacji, rozwijania i ulepszania naszych Usług, w tym poprzez tworzenie i szkolenie modeli uczenia maszynowego, W tym celu możemy użyć skorzystać z zewnętrznych dostawców usług analitycznych, aby zrozumieć, w jaki sposób usługa jest używana i aby pomóc nam ulepszyć Usługi;

 • w razie potrzeby, aby spełnić nasze zobowiązania prawne, w tym w celu spełnienia wymogów regulacyjnych albo przepisów prawa miejscowego,

 • wykrywania, badania i uniemożliwiania działań, które mogą naruszać polityki Lime bądź warunki albo mogą być niezgodne z prawem, w tym w przypadku złamania przepisów ruchu drogowego lub wypadków, co może obejmować udostępnianie danych organom administracji publicznej, np. organom porządkowym i władzom miasta, które mogą być zlokalizowane poza krajem pochodzenia użytkownika, oraz

 • udostępniania i współpracy z podmiotami zewnętrznymi takimi jak uniwersytety, organy administracji publicznej i inne podmioty zewnętrzne w celu budowania albo udoskonalania infrastruktury transportowej w sposób opisany w części „Komu udostępniamy informacje na temat użytkownika?" poniżej.

Ponadto, jeśli użytkownik jest dostawcą usług logistycznych lub członkiem personelu dostawcy usług logistycznych, wykorzystujemy jego dane w celu: umożliwienia użytkownikowi świadczenia nam usług, uzyskania wglądu w usługi świadczone na rzecz Lime i przekazania za nie płatności oraz śledzenia pojazdów Lime.

Komu udostępniamy informacje na temat użytkownika?

Informacje na temat użytkownika udostępniamy:

 • Naszym usługodawcom i partnerom : Udostępniamy dane użytkowników naszym zaufanym usługodawcom, partnerom oraz ich pracownikom, którzy świadczą dla Lime usługi takie jak hosting danych i naszej infrastruktury, usługi weryfikacji numerów identyfikacyjnych, przetwarzanie płatności i darowizn, wsparcie i udoskonalanie Usług, obsługa klienta albo usługi marketingowe i reklamowe. Na przykład udostępniamy informacje emitentom kart kredytowych w celu przetworzenia płatności i zwrotów.

 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi : Po usunięciu określonych danych identyfikujących, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail użytkownika (o ile podano), i połączeniu uzyskanych danych z podobnymi danymi innych użytkowników Lime może udostępniać dane użytkowników, w tym poszczególne zapisy podróży i historię lokalizacji na trasie podróży, podmiotom zewnętrznym do celów badawczych, biznesowych albo innych. Przykładowo, Lime współpracuje z uniwersytetami w zakresie projektów badawczych dotyczących na przykład zrozumienia wzorców ruchu ulicznego i podróży w mieście. Więcej informacji o tej współpracy można znaleźć tutaj.

 • Organy administracji publicznej, miejskie, regulacyjne i porządkowe: Możemy udostępniać dane użytkowników organom administracji publicznej, miejskim, regulacyjnym i porządkowym w celu spełnienia wymogów prawa federalnego, stanowego, przepisów regulacyjnych albo prawa miejscowego w ramach postępowania sądowego albo w celu wykrycia, zbadania, uniemożliwienia i odniesienia się do oszustwa i innych nielegalnych działań, problemów związanych z bezpieczeństwem bądź natury technicznej, albo w celu zapobiegania wyrządzeniu fizycznej szkody bądź powstaniu uszczerbku na zdrowiu użytkownika, osoby postronnej, naszych pracowników, innych podmiotów zewnętrznych albo nas samych, bądź też w sytuacji, gdy będzie to konieczne do obrony naszych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa albo własności, podjęcia działań w odniesieniu do działań niezgodnych z prawem bądź wykroczeń drogowych albo do egzekwowania naszych umów, takich jak nasza Umowa z użytkownikiem.

 • Partnerstwo zintegrowane : Udostępniamy dane użytkowników usługom podmiotów zewnętrznych, które integrują albo zapewniają dostęp do pojazdów lub Usług Lime na ich platformach lub zapewniają dostęp do swoich produktów w naszych Usługach. Przykładowo, spółka Lime podjęła współpracę ze spółką Uber, tak aby użytkownicy mogli wynająć hulajnogę Lime za pośrednictwem aplikacji Uber.

 • Miasta, władze lokalne i operatorzy transportu publicznego : Udostępniamy dane użytkowników tym odbiorcom w sytuacjach, gdy jest to konieczne do spełnienia warunków udzielonych nam licencji albo gdy jest to konieczne do prowadzenia działalności w danym mieście bądź lokalizacji albo do uzyskiwania informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego i mobilności. Może to obejmować odbiorców kontaktujących się z użytkownikami w celu zaproponowania im udziału w ankietach oraz integracji z aplikacjami operatorów transportu publicznego i aplikacjami do planowania podróży. Na przykład w Wielkiej Brytanii Lime współpracuje z Departamentem Transportu (Department for Transport, „DfT"), aby pomóc DfT w zrozumieniu i zobrazowaniu zapotrzebowania na pojazdy oraz w ocenie bezpieczeństwa pojazdów w Wielkiej Brytanii.

 • Jednostki stowarzyszone Lime : Możemy udostępniać dane użytkownika jednostkom stowarzyszonym Lime, aby pomóc w świadczeniu, utrzymaniu i ulepszaniu Usług.

 • Reorganizacja działalności biznesowej : Możemy również udostępniać dane użytkownika w ramach sprzedaży, fuzji, zmiany kontroli lub restrukturyzacji biznesowej.

Reklamy i analizy

Pozwalamy innym podmiotom świadczyć usługi analityczne i wyświetlać reklamy w naszym imieniu w ramach naszych Usług w Internecie i aplikacjach mobilnych. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne, identyfikatory urządzenia oraz inne technologie do gromadzenia informacji o korzystaniu przez użytkownika z naszych Usług oraz innych stron internetowych i aplikacji, w tym adresu IP użytkownika, informacji o przeglądarce internetowej, sieci komórkowej, odwiedzanych stronach, czasie spędzonym na stronach albo w aplikacji mobilnej, klikniętych łączach oraz informacji o konwersji. Informacje te mogą zostać wykorzystane przez Lime i inne podmioty w szczególności do analizowania i śledzenia danych, określania popularności danych treści, dostarczania w ramach naszych Usług i na innych stronach reklam i treści dopasowanych do zainteresowań użytkownika, pomiarów skuteczności naszych reklam i lepszego zrozumienia aktywności internetowej użytkownika. Więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie i podobnych technologii, znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

W sytuacjach gdy Lime korzysta z Meta Pixel (rodzaj plików cookie) w celu dostarczania użytkownikowi reklam, Lime i Meta Ireland są współadministratorami w ramach tego przetwarzania. Na mocy postanowień Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych spółki Lime i Meta Ireland zawarły Dodatek dla administratora, aby podzielić między siebie odpowiedzialność w zakresie tego wspólnego przetwarzania. Przykładowo, Lime odpowiada za przekazanie tej informacji użytkownikom, a Meta Ireland odpowiada za zarządzanie prawami przysługującymi użytkownikom w zakresie wspólnego przetwarzania. Informacje dotyczące sposobu egzekwowania swoich praw ze strony Meta Ireland w odniesieniu do wspólnego przetwarzania oraz informacje dotyczące sposobu, w jaki spółka Meta Ireland będzie później przetwarzać dane osobowe użytkownika jako niezależny administrator danych, znajdują się w Polityce prywatności Meta Ireland.

Współpracujemy również z podmiotami zewnętrznymi, aby dostarczać użytkownikowi reklamy w ramach spersonalizowanych kampanii na platformach podmiotów zewnętrznych (takich jak Facebook i Instagram). W ramach tych kampanii reklamowych dane dotyczące użytkowników, takie jak adres e-mail i numer telefonu, mogą być konwertowane przez nas albo platformy podmiotów zewnętrznych do unikalnych wartości, które można przyporządkować do kont użytkowników na tych platformach, aby umożliwić nam uzyskanie większej ilości informacji o zainteresowaniach użytkowników i dostarczanie reklam dopasowanych do tych zainteresowań. Należy mieć na uwadze, że platformy podmiotów zewnętrznych mogą umożliwić użytkownikowi wybór dotyczący wyświetlania tego rodzaju spersonalizowanych reklam.

Nie sprzedajemy danych osobowych podmiotom zewnętrznym do celów realizowanych przez nie działań w zakresie marketingu bezpośredniego.

Nasza podstawa prawna do korzystania z informacji użytkownika

Lime opiera się na szeregu podstaw prawnych, aby móc gromadzić, wykorzystywać, udostępniać i w inny sposób przetwarzać dane użytkowników do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności, co w szczególności obejmuje sytuacje, w których:

 • konieczne jest świadczenie Usług i wykonywanie naszych zobowiązań zgodnie z naszymi warunkami. Na przykład nie możemy świadczyć Usługi, jeżeli nie gromadzimy i nie przetwarzamy informacji o użytkowniku i jego lokalizacji,

 • użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych (w takim przypadku może w każdej chwili odwołać swoją zgodę),

 • działania te są konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, w tym na przykład do odpowiedzi na prośby podmiotu administracji publicznej albo organów porządkowych albo do ustanowienia, wykonania albo obrony roszczeń prawnych;

 • jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów naszych użytkowników, dostawców usług logistycznych i personelu dostawców usług logistycznych, własnego personelu i członków społeczeństwa zarówno w ramach Usług, jak i poza nimi, lub

 • przetwarzanie jest konieczne dla celów prawnie uzasadnionego interesu Lime albo podmiotu zewnętrznego, o ile odbywa się ono w sposób wyważony względem podstawowych praw i interesów użytkowników.

Więcej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników można znaleźć tutaj.

Sposób przekazywania danych użytkowników

Ponieważ oferujemy nasze usługi w wielu miejscach na całym świecie, możemy przekazywać dane użytkownika do albo z tych lokalizacji w celu świadczenia Usług.

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), Szwajcarii lub Zjednoczonego Królestwa: należy pamiętać, że niektóre kraje spoza EOG, Szwajcarii lub Zjednoczonego Królestwa mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jaki obowiązuje w kraju ojczystym. W przypadku krajów, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, Lime może opierać się na decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, aby w stosownych przypadkach przekazywać do nich dane.

Lime opiera się również na standardowych klauzulach umownych (lub na innych odpowiednich mechanizmach transferu), które Komisja Europejska zatwierdziła w celu umożliwienia przekazywania danych z EOG, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa do Stanów Zjednoczonych i innych krajów poza krajem zamieszkania użytkownika. Użytkownik może zażądać uzyskania kopii standardowych klauzul umownych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail [email protected].

W określonych ograniczonych okolicznościach możemy stosować odstępstwa, aby w stosownych przypadkach przetwarzać dane osobowe, o ile nie obowiązują żadne inne mechanizmy przekazywania danych.

Jak długo przechowujemy informacje

Przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak jest to w uzasadniony sposób niezbędne do świadczenia użytkownikowi Usług, albo do momentu usunięcia konta użytkownika, w zależności od tego, co nastąpi później, chyba że dłuższy okres przechowywania będzie wymagany na mocy przepisów prawa albo użytkownik zostanie poinformowany o wydłużeniu tego okresu. Na przykład:

 • Przechowujemy informacje o koncie, takie jak adres e-mail i data urodzenia użytkownika, przez cały okres użytkowania konta. Określone informacje związane z transakcjami powiązanymi z kontem są przechowywane przez siedem lat zgodnie z obowiązkami księgowymi Lime.

 • Przechowujemy informacje związane z zapytaniami dotyczącymi obsługi klienta przez cały okres użytkowania konta.

Po usunięciu konta użytkownika możemy potrzebować nieco więcej czasu, aby całkowicie usunąć dane użytkownika z naszej bazy danych i dzienników systemu. Możemy również przechowywać informacje z usuniętych kont w celu zapobiegania oszustwom, pobierania opłat, egzekwowania Umowy z użytkownikiem, wypełniania naszych obowiązków prawnych lub egzekwowania naszych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto, jeśli użytkownik jest dostawcą usług logistycznych lub członkiem personelu dostawcy usług logistycznych, Lime zachowuje pewne informacje w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych. Na przykład Lime może przechowywać niektóre z informacji użytkownika w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych, prawnych, sprawozdawczych i audytowych oraz innych wymogów w krajach, w których prowadzimy działalność.

Prawa przysługujące użytkownikom

W zależności od miejsca zamieszkania użytkownik może skorzystać z szeregu praw związanych z jego danymi, takich jak:

Prawo do sprzeciwu (marketing) – Użytkownik ma prawo w dowolnym wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do sprzeciwu (prawnie uzasadniony interes) – Jeżeli przetwarzanie danych użytkownika odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes, użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania w określonych okolicznościach. Jeśli nie będziemy mieć uzasadnionych powodów albo gdy będzie to konieczne ze względów prawnych, przestaniemy przetwarzać dane użytkownika po otrzymaniu takiego sprzeciwu.

Prawo do uzyskania dostępu – Użytkownik może uzyskać dostęp do znacznej części swoich danych, logując się do swojego konta. Użytkownik może również poprosić o kopię swoich danych i informacji wyjaśniających sposób wykorzystania danych.

Prawo do sprostowania danych – Użytkownik ma prawo zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych użytkownika. Użytkownik może mieć możliwość edycji tych informacji w Ustawieniach aplikacji Lime.

Prawo do usunięcia – Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – W określonych przypadkach użytkownik ma prawo czasowo ograniczyć przetwarzanie przez nas swoich danych, o ile istnieją ku temu ważne przyczyny.

Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik może mieć prawo do otrzymania swoich określonych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i do przekazania tych informacji innemu administratorowi danych.

Prawo do wycofania zgody – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną wcześniej zgodę, na przykład na wysyłanie treści w ramach marketingu bezpośredniego. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Co więcej, nawet w przypadku wycofania zgody możemy nadal wykorzystywać dane użytkownika w zakresie dozwolonym albo wymaganym na mocy przepisów prawa.

Użytkownik powinien się z nami skontaktować zgodnie z informacjami podanymi w części „Kto ponosi odpowiedzialność za moje dane?”. gdy użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane, należy skontaktować się z nami w sposób określony w części „Kto ponosi odpowiedzialność za moje dane?” poniżej. Ze względów bezpieczeństwa możemy wymagać od użytkownika wykonania określonych czynności w celu zweryfikowania, czy jest on właścicielem konta Lime. Przykładowo, możemy wymagać od użytkownika posiadania zweryfikowanego adresu e-mail powiązanego z kontem Lime i skontaktowania się z nami za pośrednictwem tego zweryfikowanego adresu e-mail powiązanego z kontem Lime użytkownika. Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do miejscowego organu nadzoru ochrony danych. Dostęp do listy organów nadzorczych UE można uzyskać tutaj. Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Lime pod adresem [email protected].

Kalifornijskie przepisy dotyczące prywatności : Użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii przysługują określone prawa w odniesieniu do danych osobowych. Więcej informacji o tych prawach oraz sposobach ich egzekwowania znajduje się w naszej Informacji o ochronie prywatności w stanie Kalifornia, która została włączona do niniejszej polityki przez odniesienie.

Dostępne opcje i sposób, w jaki użytkownicy mogą zarządzać swoimi danymi : Uważamy, że użytkownik powinien mieć możliwość wyboru sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik nie chce, aby spółka Lime gromadziła jego dane, nie powinien korzystać z Usług.

Wiadomości e-mail i inne powiadomienia : Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić rodzaj otrzymywanych od nas powiadomień, w tym wycofać zgodę na otrzymywanie od nas komunikacji marketingowej, aktualizując preferencje w zakresie komunikacji określone w profilu konta użytkownika. Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas komunikacji marketingowej, możemy nadal wysyłać użytkownikowi wiadomości o charakterze innym niż marketingowy oraz inne informacje dotyczące korzystania z Usług przez użytkownika.

Uzyskiwanie dostępu do informacji i zarządzanie nimi : Jeśli użytkownik posiada konto w Lime, może przejrzeć, zmienić albo usunąć swoje dane, logując się na swoje konto i edytując swój profil. Użytkownik może zmienić swój numer telefonu komórkowego albo adres e-mail za pomocą naszej funkcji zmiany w aplikacji. Użytkownik może usunąć swoje konto Lime w dowolnym momencie, wybierając opcję „Usuń konto” na ekranie „Ustawienia” w aplikacji, zgłaszając żądanie na adres e-mail [email protected] lub korzystając z funkcji „Zgłoś żądanie” w aplikacji. Jeśli użytkownik jest dostawcą usług logistycznych lub członkiem personelu dostawcy usług logistycznych i chce usunąć swoje konto, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

Kto ponosi odpowiedzialność za moje dane?

Aby uzyskać informacje o tym, kto jest odpowiedzialny za dane osobowe użytkownika oraz w jaki sposób można skontaktować się z tym podmiotem, należy kliknąć tutaj.