My Information

Kto jest odpowiedzialny za moje dane?

Data wejścia w życie: 1 października 2019 r.

Dotyczy użytkowników mieszkających w

  • Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie

Jeśli zazwyczaj zamieszkuje w kraju EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, administratorem danych odpowiedzialnym za dane osobowe użytkownika jest Lime Electric Ireland Limited, firma z siedzibą w Irlandii, z którą można się skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem [email protected] lub drogą pocztową:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

  • Cypr, Francja, Węgry, Włochy, i Rumunia

Jeśli użytkownik zwykle przebywa w następujących krajach EOG, administratorami danych odpowiedzialnymi za jego dane osobowe są następujące podmioty:

  • Cypr: Lime Electric Ireland Limited oraz Lime (Cyprus) Company Ltd.
  • Francja: Lime Electric Ireland Limited oraz Lime SARL
  • Węgry: Lime Electric Ireland Limited oraz Lime Technology KFT
  • Włochy: Lime Electric Ireland Limited oraz Lime Technology S.R.L.
  • Rumunia: Lime Electric Ireland Limited oraz Lime Technology Network S.R.L.

Niniejsi administratorzy danych (tj. Lime Electric Ireland Limited oraz Lime (Cyprus) Company Ltd., jeśli użytkownik zwykle zamieszkuje na Cyprze, Lime Electric Ireland Limited i Lime SARL, jeśli użytkownik zwykle zamieszkuje we Francji, Lime Electric Ireland Limited oraz Lime Technology KFT, jeśli użytkownik zwykle zamieszkuje na Węgrzech, Lime Electric Ireland Limited i Lime Technology SRL, jeśli zwykle zamieszkuje we Włoszech oraz Lime Electric Ireland Limited oraz Lime Technology Network S.R.L., jeśli użytkownik zwykle zamieszkuje w Rumunii) wspólnie kontrolują przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu zapewnienia Usługi. Podobnie jak w przypadku tych administratorów danych, Lime Electric Ireland Limited ma uprawnienia do wdrażania decyzji dotyczących przetwarzania wspólnie kontrolowanych danych osobowych. Wprowadziliśmy również rozwiązania mające na celu zapewnienie, że dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw związanych z tymi wspólnie kontrolowanymi danymi osobowymi, kontaktując się z Lime Electric Ireland Limited pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub drogą pocztową:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

Irlandzka Komisja Ochrony Danych będzie nadal działać jako główny organ nadzorczy firmy Lime, jeśli użytkownik mieszka we Cypr, Francja, Węgry, Włochy lub Rumunia. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby składać skargę do lokalnego organu nadzorczego.

  • Poza EOG

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące informacji o ochronie prywatności lub praktyk prywatności w Lime i mieszka poza EOG, należy skontaktować się z Lime pocztą elektroniczną pod adresem [email protected] lub pocztą pod adresem:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

Jeśli użytkownik jest Juicerem w

  • Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie

Jeśli użytkownik jest Juicerem w EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, administratorami danych odpowiedzialnymi za dane osobowe użytkownika są Lime Electric Ireland Limited i lokalny oddział Lime w kraju, w którym użytkownik pracuje jako Juicer, jak podano poniżej:

Kraj

Partner Lime

Austria

Lime GmbH

Belgia

Lime Network

Bułgaria

Lime Technology EOOD

Cypr

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Czechy

Lime Network s.r.o.

Dania

Lime Technology ApS

Francja

Lime SARL

Finlandia

Lime Technology Oy

Niemcy

LimeBike Germany GmbH

Grecja

Lime Transportation Technology, LLC

Węgry

Lime Technology KFT

Włochy

Lime Technology S.R.L.

Norwegia

Lime Norway AS

Holandia

Lime Network B.V.

Polska

Lime Technology sp. z o.o.

Portugalia

Neutronnet SA

Rumunia

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Hiszpania

Lime Technology SL

Szwecja

Lime AB

Szwajcaria

LimeBike Switzerland AG

Zjednoczone Królestwo

Lime Technology Limited

Niniejsi administratorzy danych (tj. Lime Electric Ireland Limited i dany oddział lokalny Lime) wspólnie kontrolują przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Jak w przypadku tych administratorów danych, Lime Electric Ireland Limited ma uprawnienia do wdrażania decyzji dotyczących przetwarzania wspólnie kontrolowanych danych osobowych. Wprowadziliśmy również rozwiązania mające na celu zapewnienie, że dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw związanych z tymi wspólnie kontrolowanymi danymi osobowymi, kontaktując się z Lime Electric Ireland Limited pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub drogą pocztową:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

Irlandzka Komisja Ochrony Danych nadal działa jako główny organ nadzorczy Lime. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego.

  • Poza EOG

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące informacji o ochronie prywatności lub praktyk prywatności w Lime i mieszka poza EOG, należy skontaktować się z Lime pocztą elektroniczną pod adresem [email protected] lub pocztą pod adresem:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA