Moje dane

Kto jest odpowiedzialny za moje dane?

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2023 r.

Dotyczy użytkowników mieszkających:

  • Poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

Administratorem danych odpowiedzialnym za dane osobowe użytkownika jest firma Neutron Holdings, Inc.

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące Informacji o ochronie prywatności lub praktyk w zakresie ochrony prywatności Lime i mieszka poza EOG, należy skontaktować się z Lime pocztą elektroniczną pod adresem [email protected].

  • W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii

Jeśli użytkownik zwykle zamieszkuje w kraju EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, administratorem danych odpowiedzialnym za dane osobowe użytkownika jest miejscowy podmiot stowarzyszony Lime z siedzibą w kraju, w którym użytkownik mieszka, jak podano poniżej:

Kraj

Partner Lime

Austria

Lime GmbH

Belgia

Lime Network

Bułgaria

Lime Technology EOOD

Cypr

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Czechy

Lime Network s.r.o.

Dania

Lime Technology ApS

Francja

Lime SARL

Finlandia

Lime Technology Oy

Niemcy

LimeBike Germany GmbH

Grecja

Lime Transportation Technology, LLC

Węgry

Lime Technology KFT

Włochy

Lime Technology S.R.L.

Irlandia

Lime Electric Ireland Limited

Norwegia

Lime Norway AS

Holandia

Lime Network B.V.

Polska

Lime Technology sp. z o.o.

Portugalia

Neutronnet SA

Rumunia

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Hiszpania

Lime Technology SL

Szwecja

Lime AB

Szwajcaria

LimeBike Switzerland AG

Zjednoczone Królestwo

Lime Technology Limited

Z administratorem danych można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych przez Lime użytkownik ma prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych.

Jeśli użytkownik jest Juicerem:

  • Poza EOG

Administratorem danych odpowiedzialnym za dane osobowe użytkownika jest firma Neutron Holdings, Inc.

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące Informacji o ochronie prywatności lub praktyk w zakresie ochrony prywatności Lime i mieszka poza EOG, należy skontaktować się z Lime pocztą elektroniczną pod adresem [email protected].

  • W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii

Jeśli użytkownik jest Juicerem w EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, administratorem danych odpowiedzialnym za dane osobowe użytkownika jest lokalny oddział Lime w kraju, w którym użytkownik pracuje jako Juicer, jak podano poniżej:

Kraj

Partner Lime

Austria

Lime GmbH

Belgia

Lime Network

Bułgaria

Lime Technology EOOD

Cypr

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Czechy

Lime Network s.r.o.

Dania

Lime Technology ApS

Francja

Lime SARL

Finlandia

Lime Technology Oy

Niemcy

LimeBike Germany GmbH

Grecja

Lime Transportation Technology, LLC

Węgry

Lime Technology KFT

Włochy

Lime Technology S.R.L.

Irlandia

Lime Electric Ireland Limited

Norwegia

Lime Norway AS

Holandia

Lime Network B.V.

Polska

Lime Technology sp. z o.o.

Portugalia

Neutronnet SA

Rumunia

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Hiszpania

Lime Technology SL

Szwecja

Lime AB

Szwajcaria

LimeBike Switzerland AG

Zjednoczone Królestwo

Lime Technology Limited

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw związanych z tymi danymi osobowymi, kontaktując się z Lime pocztą elektroniczną na adres [email protected].

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych przez Lime użytkownik ma prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych.