Research

Udostępnianie danych dotyczących mobilności i wniosków przez Lime

Misją Lime jest dostarczanie rozwiązań transportowych na żądanie, które pomagają użytkownikom bezproblemowo poruszać się w swoich społecznościach. Dzielenie się spostrzeżeniami z miastami, władzami lokalnymi, uniwersytetami i innymi partnerami badawczymi jest główną zasadą realizowania naszych celów w zakresie transportu i zrównoważonego rozwoju. Jako światowy lider w dziedzinie mikromobilności, Lime może mieć ogromny wpływ na poprawę transportu, na przykład poprzez wyeliminowanie pustyń tranzytowych albo zapewnienie bardziej sprawiedliwego dostępu do transportu. Kluczowym elementem, aby to osiągnąć, jest udostępnianie przez nas informacji podmiotom zewnętrznym, takim jak operatorzy transportu publicznego, grupy ds. urbanistyki oraz uniwersytety, w celu doskonalenia infrastruktury i zapewniania odpowiedzialnym za nią organom informacji w miastach, w których prowadzimy działalność i w których czasami wymagają tego od nas przepisy prawa. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć w zakresie współpracy z lokalnymi społecznościami w celu budowania przyszłości transportu miejskiego.

W naszej Informacji o ochronie prywatności wyjaśniono, jakie rodzaje danych i wniosków dotyczących mobilności udostępniamy podmiotom zewnętrznym w tych celach. Dane i wnioski dotyczące mobilności pomagają określić rodzaj przejazdów i sposób przemieszczania się po ulicach oraz to, jak zmienia się to zachowanie w zależności od określonej pory roku, dnia tygodnia, pory dnia albo po wybudowaniu infrastruktury. Pozwala to miastom, władzom lokalnym, uniwersytetom i innym partnerom badawczym zrozumieć ruch nawigacyjny i schematy poruszania się po mieście.

Dzięki tym udostępnianym danym miasta i władze lokalne będą mogły lepiej zrozumieć ogólny przepływ ludzi i ruch drogowy w czasie. Dane umożliwiają sformułowanie takich wniosków jak:

  • Wykorzystanie (dzienne/kwartalne/roczne)
  • Całkowity przejechany dystans (dzienny/kwartalny/roczny)
  • Podsumowanie dystrybucji i naturalnego ruchu opartego na GPS
  • Czas zaoszczędzony przez mieszkańców i osoby dojeżdżające do pracy
  • Ograniczeni emisji gazów cieplarnianych

Lepsza analiza danych jest katalizatorem zmian. Rezultatem jest lepsze podejmowanie decyzji, mądrzejsze planowanie, bezpieczniejsze ulice i więcej osób jeżdżących na rowerach i hulajnogach.