Program partnerstwa transportowego Lime’a

W Lime nieustannie pracujemy nad tym, aby multimodalny transport, który jest współdzielony, przystępny i wolny od emisji dwutlenku węgla stał się rzeczywistością. Nasz cel można osiągnąć tylko wspólnie z silnymi lokalnymi partnerami zarządzającymi transportem publicznym. W ramach programu partnerskiego Lime Transit, każdy operator miejski może zwrócić się do Lime z prośbą o udostępnienie naszych danych GBFS (Deep Linking) dla modernizacji transportu publicznego.

Co to jest GBFS i Deep Linking?

GBFS - General Bikeshare Feed Specification zapewnia ustandaryzowany przepływ danych dla systemów mobilności współdzielonej. Zawiera on między innymi lokalizację i status e-hulajnogi lub e-roweru. Partnerzy zarządzający transportem publicznym mogą wykorzystać dane GBFS firmy Lime, aby poznać nawyki transportowe użytkowników w danym mieście. Po wybraniu pojazdu użytkownik zostanie przekierowany do aplikacji Lime (Deep Linking). Proces rezerwacji i płatności pozostaje wewnątrz aplikacji Lime.

Download The App Today