Jakie ubezpieczenie otrzymują nasi użytkownicy

Lime uzyskała ochronę ubezpieczeniową w odniesieniu do własnej działalności oraz kluczowych ryzyk dot. użytkowników wynikających z użytkowania pojazdów Lime i JUMP. Nasi użytkownicy w regionie EMEA oraz Azji i Pacyfiku korzystają z następującej ochrony ubezpieczeniowej, bez dodatkowych kosztów, dzięki polisie ubezpieczeniowej uzyskanej przez Lime od swojego ubezpieczyciela, firmy Allianz

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków użytkownika

Ubezpiecza się użytkownika od obrażeń ciała powstałych podczas jazdy pojazdem Lime lub JUMP, nawet jeśli są one wynikiem błędu samego użytkownika, a nie winy Lime. Użytkownik jest ubezpieczony na kwoty podane w tabeli zamieszczonej w załączonym certyfikacie w zależności od rodzaju i ciężkości obrażeń.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika

Zapewnia to ochronę ubezpieczeniową dla użytkownika w przypadku obrażeń ciała spowodowanych przez niego u innych osób. Użytkownicy są również ubezpieczeni za szkody wyrządzone przez nich w mieniu innych osób, wynikające z użytkowania pojazdu Lime lub JUMP.

Certyfikaty ›

Jeśli uczestniczysz w wypadku podczas jazdy...

1. Sprawdź, czy Ty i wszystkie inne osoby są bezpieczne.
2. W razie potrzeby skontaktuj się ze służbami ratunkowymi.
3. Skontaktuj się z zespołem Lime Trust & Safety za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta w aplikacji.

Co mam zrobić, jeśli będę uczestniczyć w wypadku podczas jazdy?

Sprawdź, czy Ty i wszystkie inne osoby są bezpieczne. W razie potrzeby skontaktuj się ze służbami ratunkowymi.
Skontaktuj się z obsługą w aplikacji, przechodząc do "Pomoc" > "Problem z ostatnim przejazdem" > Wybierz przejazd > "Uzyskaj pomoc z tym przejazdem" > "Odniosłem(-am) rany lub miałem(-am) wypadek", aby złożyć zgłoszenie.

FAQ

  • 1. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo
    2. Wymień się informacjami kontaktowymi z użytkownikiem
    3. Zrób zdjęcia zdarzenia, w tym pojazdu, identyfikatora pojazdu, lokalizacji itp.
    4. Zabezpiecz jak najwięcej informacji
    5. Po zakończeniu, dołącz wszystkie istotne informacje do maila i prześlij na [email protected].

  • Proszę zawsze nosić kask, nawet jeśli przepisy różnią się w zależności od regionu, kraju i miejsca.

Download The App Today