User Agreement

Dane kontaktowe Obsługi Klienta

Call

+48 32 224 71 22

Text

+48 32 224 71 22

Ta przetłumaczona wersja jest dostępna wyłącznie dla Twojej wygody. W przypadku konfliktu obowiązuje wersja angielska niniejszych warunków.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2023 r

POLSKA

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE LIME!

Niniejsze warunki ogólne („Warunki”) regulują korzystanie z różnych naszych produktów, usług, aplikacji i oprogramowania, które oferujemy (łącznie: „Usługi”). Są one dostarczane użytkownikowi przez Lime Technology sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Korzystając z naszych Usług, (w tym naszej Aplikacji lub na przykład tworząc konto użytkownika), użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki, a także oświadcza, że jest pełnoletni i może zawierać wiążące umowy. W związku z tym prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami. Użytkownik potwierdza ponadto, że jest uprawniony do wyrażenia zgody na niniejsze Warunki.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie może korzystać z naszych Usług. Możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach z uzasadnionego powodu biznesowego lub prawnego, a poprawiona wersja wejdzie w życie, gdy zostanie opublikowana na tej stronie internetowej. Jednak przed wejściem w życie w wersji zmienionej lub zaktualizowanej Warunków użytkownik będzie mógł się z nimi zapoznać. Zmienione Warunki będą wiążące dla użytkownika i zastępują wszelkie poprzednie wersje, chyba że użytkownik zdecyduje się odstąpić od niniejszych Warunków (w których część postanowień pozostaje w mocy po rozwiązaniu, jak wskazano poniżej) po otrzymaniu powiadomienia i udostępnieniu zmienionej wersji Warunków. Zalecamy również regularne przeglądanie niniejszych Warunków, ponieważ dalsze korzystanie z naszych Usług po wprowadzeniu w nich zmian stanowi wyrażenie zgody na te zmiany. Niniejsze Warunki wyraźnie zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub uzgodnienia, które możemy mieć z użytkownikiem. Użytkownik może oczywiście zaprzestać korzystania z naszych Usług w dowolnym momencie i możemy, po uprzednim powiadomieniu, rozwiązać niniejsze Warunki z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych oraz, z zastrzeżeniem prawa użytkownika do rozwiązania niniejszych Warunków, zakończyć korzystanie z Usług przez użytkownika lub ogólnie zaprzestać oferowania bądź odmówić dostępu do dowolnej części Usług. Poniżej określono konkretne warunki dotyczące abonamentów naszych Usług. Zawierają one dodatkowe okresy wypowiedzenia, do których użytkownik ma prawo, zanim dokonamy jakichkolwiek zmian w cenach lub innych ważnych warunkach abonamentu.

Uwaga: dodatkowe warunki i postanowienia, o których użytkownik powinien wiedzieć podczas korzystania z naszych Usług, mogą mieć zastosowanie w miejscowości użytkownika – prosimy sprawdzić, czy takie warunki obowiązują, na tej liście.

 1. Co oferuje Lime?

Firma Lime powstała w oparciu o prosty pomysł, zgodnie z którym wszystkie społeczności zasługują na dostęp do inteligentnej, przystępnej cenowo mobilności. Nasze Usługi sprawiają, że ten pomysł staje się rzeczywistością. Stale zmieniamy nasze Usługi. Od dnia wskazanego powyżej obejmują one również rowery elektryczne i tradycyjne wraz z odpowiednimi miejscami parkingowymi oraz hulajnogi elektryczne. W niniejszych Warunkach często określamy je jako „Produkt” lub wszystkie łącznie jako „Produkty”. Nasze Usługi obejmują również naszą aplikację mobilną („Aplikacja”), wszelkie inne powiązane urządzenia, konserwację, ładowanie, personel, nasze strony internetowe (w tym tę) oraz wszelkie inne informacje, technologie i usługi przekazywane lub w inny sposób udostępniane użytkownikowi. Oferujemy nasze Usługi jako udogodnienie dla osób, które są zdolne i uprawnione do ich obsługi. Dla użytkownika i społeczeństwa dostępne są alternatywne sposoby transportu publicznego i prywatnego.

 1. Konto użytkownika Lime

 • Konfiguracja konta. Użytkownik potrzebuje konta do korzystania z naszych Usług. Wymaga to ważnej karty debetowej lub kredytowej lub innego zatwierdzonego sposobu płatności zawierającego datę wygaśnięcia (która jest przekazywana naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności – nie odbieramy ani nie przechowujemy tych informacji samodzielnie), a także inne wymagane informacje w zależności od Produktu. Przekazywanie tych informacji jest konieczne, aby świadczyć Usługi użytkownikowi. Alternatywne metody tworzenia konta i sposoby płatności są dostępne dla niektórych naszych produktów i usług, jeśli są dostępne w okolicy użytkownika, np. usługa LimeAccess. Przekazywane nam informacje muszą być prawidłowe, dokładne, kompletne i w miarę potrzeb aktualizowane, aby zapewnić dokładność. Należy utworzyć nazwę użytkownika i silne hasło i nie udostępniać ich nikomu – konto użytkownika jest przypisane wyłącznie użytkownikowi i nie jest przeznaczone dla nikogo innego, a użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania, które się w ramach niego odbywają. Prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas w przypadku podejrzeń nieautoryzowanego wykorzystania swojego konta. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych, prosimy zapoznać się z naszą Informacją o ochronie prywatności, którą można uzyskać na stronie li.me/privacy.

 • Uwaga dotycząca oszustw. Oszustwa traktujemy poważnie, zarówno dla ochrony użytkownika, jak i nas. Użytkownik może korzystać jedynie ze sposobu płatności, do którego użycia ma prawo, i upoważnia nas do naliczania wszelkich ponoszonych w ten sposób opłat. Jeśli podejrzewamy, że podane przez użytkownika informacje są nieprawidłowe, niekompletne lub fałszywe, możemy zawiesić lub anulować konto użytkownika do czasu rozwiązania problemu. W tym czasie użytkownik utraci dostęp do niektórych lub wszystkich naszych Usług, tymczasowo lub na stałe.

 1. Korzystanie z Aplikacji i naszych Usług

Użytkownik może korzystać z Aplikacji, aby zlokalizować, zarezerwować i wynająć nasze dostępne Produkty. Należy pamiętać, że z powodów związanych z dostawą i z nią powiązanych zastrzegamy sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia żądań rezerwacji. Jeśli rezerwacja dokonana przez użytkownika za pośrednictwem Aplikacji zostanie odrzucona po złożeniu żądania, użytkownik otrzyma odpowiedni zwrot, zakładając że sposób płatności został obciążony. Jeśli wycena w Aplikacji okaże się z dowolnego powodu niepoprawna, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia odpowiedniej rezerwacji i wydania odpowiedniego zwrotu.

 • Kilka podstawowych zasad.

 • Użytkownik musi być jedynym użytkownikiem naszych Usług, poza osobami niepełnoletnimi poruszającymi się na rowerach tradycyjnych. Zastosowanie mogą mieć również dodatkowe zasady zawarte w niniejszych Warunkach lub w inny sposób przekazywane użytkownikowi.
 • Użytkownik ma co najmniej 18 lat lub jest w innym wieku wymaganym do osiągnięcia pełnoletności.
 • Użytkownik potrafi obsługiwać nasze Produkty w sposób kompetentny. Użytkownik wie, jak je stosować i jest w stanie fizycznie to wykonać. Użytkownik rozumie, że niekorzystne warunki pogodowe mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo, i może odpowiednio zareagować (np. dostosowując drogę hamowania w deszczu). Może to również oznaczać całkowite niestosowanie niektórych Produktów. Należy też pamiętać, że nie zapewniamy wskazówek ani porad dotyczących trasy, więc wybrana trasa zależy od użytkownika.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby przekazać użytkownikowi informacje w zakresie lokalnych przepisów regulujących sposób korzystania z naszych Produktów, należy jednak dopilnować samodzielnego zapoznania się z przepisami, których należy przestrzegać podczas korzystania z naszych Usług. Użytkownik nie może korzystać z naszych Usług w miejscach niedozwolonych i winien upewnić się, że rozumie przepisy dotyczące korzystania z chodników, parkowania (na przykład, nie wolno blokować ruchu pieszych) i użycia alkoholu/narkotyków podczas obsługi urządzenia.
 • Nie wolno ingerować w nasze Usługi, niszczyć ich ani próbować uzyskać do nich nieuprawnionego dostępu.
 • Osoby niepełnoletnie powyżej 16. roku życia mogą używać jedynie rowerów tradycyjnych wypożyczonych przez użytkownika, ale muszą nosić kask i przeprowadzić niezbędne kontrole bezpieczeństwa (omówione poniżej), a użytkownik musi przeszkolić je w zakresie przepisów mających do nich zastosowanie oraz nadzorować ich użytkowanie przez cały czas. Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za wszystkie działania takich osób, jak za własne działania.

 • Bezpieczeństwo przede wszystkim! – Kaski i kontrole bezpieczeństwa.

Zalecamy noszenie kasku przy każdej okazji korzystania z naszych rowerów i hulajnóg, najlepiej zatwierdzonych przez Snell, CPSC, ANSI lub ASTM. Należy je dopasować, zamocować i zapiąć zgodnie z instrukcjami producenta. Kaski i inne środki ochrony osobistej nie są gwarancją uniknięcia obrażeń ciała, ale lepiej stosować profilaktykę. W niektórych obszarach kaski są wymagane przez prawo, więc użytkownik na pewno winien je nosić, jeśli te przepisy dotyczą jego. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie nosić kasku i dozna urazu, sam podejmuje to ryzyko, a my nie ponosimy odpowiedzialności (chyba że rzeczywistą przyczyną urazu było nasze działanie lub zaniechanie).

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy Produkt był w dobrym stanie, ale Produkty te są często wykorzystywane, służąc potrzebom mobilności wszystkich naszych klientów. Przed użyciem Produktu należy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa, w tym:

 • Czy stan ogólny został sprawdzony (koła, opony itp.)?
 • Czy hamulce i lampki działają?
 • Czy w przypadku roweru siedzisko, pedały i koszyk są prawidłowo zamocowane?
 • Czy akumulator jest naładowany, jeżeli jest to urządzenie elektryczne?
 • Czy istnieje jakiś inny ślad uszkodzeń, nietypowego lub nadmiernego zużycia, albo czy urządzenie wymaga konserwacji?


Od ostatniego sprawdzenia stanu Produktu coś mogło się z nim wydarzyć, w związku z czym użytkownik musi poinformować nas, jeżeli coś nie działa, jeżeli zauważy to wcześniej niż my. Prosimy o jak najszybsze przekazanie informacji, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. W przypadku zauważenia któregokolwiek z tych lub innych problemów w Produkcie przed skorzystaniem z niego, prosimy go nie używać. Zamiast tego należy zarezerwować inny egzemplarz. Jeśli użytkownik zauważy coś podczas korzystania z niego, winien przerwać podróż jak najbezpieczniej i jak najszybciej. Jeśli użytkownik nie zgłosi tych problemów, możemy przypisać je jemu, a także pociągnąć go do odpowiedzialności za wszelkie powiązane koszty.

 • Dodatkowe zasady dotyczące produktów elektrycznych.

 • Nie mamy nieograniczonej liczby Produktów elektrycznych i nie zawsze są one dostępne. Dotyczy to również produktów tradycyjnych.
 • Produkty elektryczne wymagają do działania okresowego ładowania akumulatora. Poziom naładowania akumulatora spada wraz z czasem eksploatacji i przejechaną odległością. Urządzenia tracą moc akumulatora z różnych powodów, w tym z powodu pogody, warunków drogowych, typu Produktu i innych czynników.
 • Użytkownik ma obowiązek kontrolować poziom naładowania akumulatora w produkcie, który wynajmuje, i według własnego uznania decydować, czy aktualny poziom naładowania akumulatora wystarczy do pokonania zamierzonej drogi. W ramach naszych Usług dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować, że nasze Produkty są odpowiednio naładowane do ogólnego użycia, ale nie wiemy, dokąd użytkownik zmierza, i nie możemy zagwarantować, że wypożyczony Produkt elektryczny ma wystarczająco naładowany akumulator, by dowieźć użytkownika na miejsce.

 • Parkowanie.

Podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych należy przestrzegać zasad dotyczących parkowania określonych w niniejszych Warunkach oraz w Aplikacji:

 • nie wolno parkować hulajnóg elektrycznych w sposób niezgodny z przepisami prawa ruchu drogowego – w tym w szczególności w sposób niezgodny z zasadami określonymi w art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym;
 • zaparkowana hulajnoga elektryczna nie może w żadnym przypadku blokować drogi lub chodnika albo w inny sposób uniemożliwiać lub utrudniać prowadzenia ruchu drogowego lub pieszych;
 • hulajnoga elektryczna powinna być zaparkowana w pozycji stojącej w sposób i w miejscu widocznym dla innych użytkowników.

Jeżeli na obszarze danego miasta zostały wyznaczone specjalnie oznaczone strefy do parkowania hulajnóg elektrycznych, należy je pozostawiać zgodnie z powyższymi zasadami na obszarze tych stref. Należy przestrzegać wszelkich instrukcji i komunikatów wyświetlonych w Aplikacji.

 1. Bądź bezpieczny podczas korzystania z naszych produktów!

Chcemy zapewnić użytkownikowi i osobom w jego społeczności bezpieczne doznania, a to oznacza, że wprowadziliśmy pewne zasady. Poza zastosowaniem zwykłej ostrożności i zdrowego osądu użytkownik nie powinien mieć przy sobie żadnych przedmiotów (takich jak teczka czy torby) ani używać jakiegokolwiek urządzenia (np. telefonu komórkowego lub innego urządzenia przenośnego), jeśli zakłócają lub utrudniają one bezpieczne korzystanie z naszych Usług (np. nie powinien pisać wiadomości tekstowych w trakcie korzystania z naszych Usług). Nie zawsze znajdzie się wyznaczone miejsce, w którym można się poruszać, takie jak ścieżka rowerowa, dlatego należy zachować ostrożność, poruszając się między samochodami i w ruchu ulicznym (nie ponosimy odpowiedzialności za działania kierowców). Nie wolno korzystać z naszych Usług pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych substancji. Podczas korzystania z naszych Usług nie wolno transportować innych ludzi ani zwierząt. Prosimy nie zamykać żadnego Produktu blokadą, która nie należy do nas, ponieważ nie będziemy mogli jej odblokować (!). Nie należy zostawiać Produktu w sposób ani w miejscu, do którego nie możemy uzyskać dostępu (jeśli wszyscy by tak zrobili, nie byłoby dostępnych Produktów do korzystania). Możemy obciążyć użytkownika kwotą do 1750 PLN, w zależności od poniesionych kosztów z tytułu odzyskiwania Produktu z powodu działań użytkownika.

Nie wolno również korzystać z naszych Usług w celu uczestniczenia w działaniach wykraczających poza określone przeznaczenie Produktu. Niektóre z nich są oczywiste, ale na przykład zakazane są wyścigi, jazda po górach, wyczyny kaskaderskie czy robienie sztuczek, a także zabieranie Produktu poza trasę lub używanie w dużych ilościach wody (oczywiście poza standardowym poruszaniem się po mieście). Wszystkie te zastosowania mogą uszkodzić nasze Produkty. Nie wolno korzystać z naszych Usług w celach związanych z zatrudnieniem, dla nagrody, ani w żadnych innych celach komercyjnych (takich jak reklama, współużytkowanie czy dostawa żywności). Oczywiście nie wolno też korzystać z naszych Usług w związku z naruszeniem prawa.

 1. Traktuj nasze produkty tak, jakby należały do ciebie!

 • Właściwe użycie. Jeśli wszyscy klienci będą traktowali nasze Produkty z szacunkiem, więcej z nich będzie dostępnych do użycia i będą one w lepszym stanie. Chociaż jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Produktów, które nie są wadliwe, nasze Produkty nie są niestety niezniszczalne, dlatego prosimy o dbanie o nie w czasie ich użytkowania. Mają ograniczenia wagi – 136 kg dla wszystkich rowerów i hulajnóg (i 6,8 kg na bagaż w koszyku z przodu roweru). Oczekujemy od użytkownika bezpiecznego korzystania z Produktów, w tym w przypadku transportu ładunku. Na przykład, nie należy wozić towarów w przednim koszyku, jeżeli ograniczają widoczność.

 • Uszkodzenie. Oczekujemy, że poza normalnym użyciem użytkownik zwróci (co oznacza zablokowanie i dezaktywację) Produkt w tym samym stanie, w którym go otrzymał. W sytuacji uszkodzenia (przypadkowego lub celowego) bądź nieodpowiedniego zwrócenia Produktu i jego uszkodzenia użytkownik ponosi odpowiedzialność za związane z tym koszty. Może to być kosztowne – do 2300 PLN za rowery tradycyjne, 7780 PLN za rowery elektryczne i 5720 PLN za hulajnogę – kwoty te są określane na podstawie kosztów naprawy lub wymiany danego Produktu. Te same opłaty będą obowiązywać w przypadku Produktu niezwróconego w ciągu 48 godzin od wypożyczenia, który uznamy za zagubiony lub skradziony (chyba że użytkownik w dobrej wierze przekaże informacje temu zaprzeczające) i w zależności od okoliczności możemy złożyć przeciwko użytkownikowi zawiadomienie na Policji. Zastrzegamy sobie również prawo do podjęcia wszelkich działań przeciwko użytkownikowi, na które pozwalają przepisy prawa, w tym pociągnięcie użytkownika do odpowiedzialności za wartość Produktu.

 • Okresy wypożyczenia. Produkt można wypożyczyć na maksymalnie 24 godziny. Należy pilnować czasu, ponieważ nie robimy tego w imieniu użytkownika. Produkt należy zwrócić w tym terminie, a następnie można wypożyczyć go ponownie. Każdy Produkt jest objęty maksymalną, 24-godzinną opłatą za wynajem – 2200 PLN dla rowerów tradycyjnych oraz 780 PLN dla wszystkich pojazdów Po zwrocie Produktu użytkownik zostanie obciążony niższą spośród następujących wartości: łączna opłata za wypożyczenie w oparciu o naszą wycenę w Aplikacji albo maksymalna opłata za 24 godziny.

 • Odbiór Produktu. Jeśli użytkownik nie może zwrócić produktu na wyznaczone miejsce (na przykład musi zostawić go na terenie prywatnym, na terenie zamkniętym lub w innym niedostępnym miejscu) i poprosi o odbiór Produktu przez nas, możemy obciążyć go opłatą za odbiór w wysokości 476 PLN. W przypadku porzucenia Produktu użytkownik odpowiada za wszystkie opłaty do czasu jego odzyskania, powiększone o opłatę manipulacyjną w wysokości do 476 PLN, w zależności od czasu i wysiłku związanego z odzyskiwaniem Produktu. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na dowolną z opłat, może skontaktować się z nami pod adresem [email protected] w celu omówienia tej kwestii.

 • Wypadki lub uszkodzenia produktów. Wszelkie wypadki, zderzenia, uszkodzenia, urazy lub kradzież bądź zagubienie Produktu należy zgłaszać nam jak najszybciej. Jeżeli wypadek wiąże się z urazem ciała, uszkodzeniem mienia lub kradzieżą produktu, użytkownik musi złożyć zawiadomienie na miejscowym posterunku Policji w ciągu 24 godzin.

 1. Warunki finansowe

 • Ceny i płatności.

Nasze Usługi można wynajmować na zasadzie rozliczania przejazdów lub abonamentu (o ile abonament jest dostępny). Wszystkie ceny można znaleźć w Aplikacji. Prosimy zauważyć, że możemy zmienić ceny naszych Usług, jeśli uznamy to za konieczne lub odpowiednie dla naszej działalności. Nasze ceny nie zawierają podatków (takich jak podatki pośrednie) i obejmują inne stosowne opłaty państwowe. Wszystkie te opłaty zostaną rozliczone zgodnie z preferowanym przez użytkownika sposobem płatności określonym na jego koncie, w oparciu o użycie. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, automatycznie pobierzemy i potrącimy należne podatki. Wszystkie płatności na naszą rzecz są dokonywane za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności w formie zaakceptowanej przez nich płatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się z opłatami naliczonymi przez nas na jego koncie, winien powiadomić nas o tym jak najszybciej po uzyskaniu tych informacji. Aby rozstrzygnąć wszelkie sporne opłaty, będziemy potrzebować pewnych informacji dotyczących podróży, w tym daty i przybliżonej godziny rozpoczęcia i zakończenia podróży. Co do zasady nie oferujemy zwrotów za korzystanie przez użytkownika z naszych Usług, a wszelkie wyjątki od niniejszej zasady są podejmowane według naszego uznania.

 • Kody promocyjne.

W różnych przypadkach oferujemy kody promocyjne na przejazdy z rabatem, które mogą podlegać dodatkowym warunkom przedstawionym użytkownikowi w związku z konkretną promocją. W przypadku chęci skorzystania z takiej promocji należy dokładnie zapoznać się z takimi warunkami i wyrazić na nie zgodę. Należy pamiętać, że są to jednorazowe oferty, które można zrealizować tylko za pośrednictwem Aplikacji, i możemy je modyfikować lub anulować w dowolnym momencie. Ograniczamy je do jednej (1) na użytkownika i konto, nie mogą one łączyć się z innymi ofertami, wygasają zgodnie z ich warunkami i nie podlegają przeniesieniu ani nie można ich odsprzedać.

 • Abonamenty.

Użytkownik może korzystać z naszych usług poprzez zakup miesięcznego abonamentu, jeżeli jest to dostępne w jego obszarze. Abonamenty podlegają dodatkowym zasadom:

 • Abonament rozpoczyna się w dniu potwierdzenia przez nas odbioru pierwszej płatności. Nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności obciąży preferowany sposób płatności użytkownika w terminie 30 dni od autoryzacji. Abonament będzie obowiązywał przez okres wybrany przez użytkownika w czasie rejestracji (a jeżeli z jakiegoś powodu nie określono żadnego okresu, będzie przedłużany co miesiąc).
 • Odpowiednia cena to cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia (zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w przyszłości i nie zapewniamy ochrony cen ani zwrotów kosztów w przypadku obniżki ceny lub promocji). Automatycznie wystawimy użytkownikowi rachunek i pobierzemy opłatę każdego miesiąca w okresie obowiązywania abonamentu.
 • Możemy oferować różne plany członkostwa, w tym bezpłatne wersje próbne, obniżone ceny w ograniczonych czasowo okresach lub specjalne plany promocyjne osób trzecich, które mogą mieć inne lub dodatkowe warunki ujawnione użytkownikowi w ramach rejestracji lub przed nią. Niektóre z nich są oferowane przez osoby trzecie i nie ponosimy odpowiedzialności za ich produkty i usługi. W przypadku bezpłatnych okresów próbnych niektóre firmy obsługujące karty kredytowe mogą założyć tymczasową blokadę na sposób płatności użytkownika z tytułu pierwszej płatności.
 • Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, rozwiązania lub innego rodzaju zmiany wszelkich planów abonamentowych z przyczyn biznesowych, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszych Warunków, lub z powodów prawnych, pod warunkiem że użytkownik otrzyma pisemne powiadomienie z 14-dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem takiej czynności i ma prawo do pełnego zwrotu kosztów, jeśli woli anulować abonament zamiast nadal z niego korzystać na podstawie zmienionych warunków.
 • Możemy anulować abonament użytkownika z dowolnego powodu lub bez powodu za pisemnym powiadomieniem przedstawionym 30 dni wcześniej. Użytkownik może zrobić to samo, ale jeśli wypada to w środku okresu abonamentu, nie otrzyma zwrotu kosztów za niewykorzystaną część miesięcy i może to oznaczać utratę opłaty członkowskiej. W obu przypadkach użytkownik ma oczywiście prawo korzystać z Usług do końca okresu, za który zapłacił przed wygaśnięciem abonamentu. Pozostaje to bez wpływu na przysługujące użytkownikowi prawo do odstąpienia, które może mu przysługiwać na podstawie pkt. 7 poniżej. Możemy również anulować abonament użytkownika, jeśli nie wniesie on należnych opłat lub jeśli w sposób istotny naruszy niniejsze Warunki.
 • Nasz abonament ulegnie automatycznemu odnowieniu według obowiązujących w danym czasie cen na ten sam okres, na jaki wykupiono pierwotne członkostwo. Abonament będzie kontynuowany przez okres nieoznaczony, chyba że użytkownik anuluje go przed końcem obowiązującego w danym momencie okresu abonamentu. Nasze ceny oraz obowiązujące podatki i opłaty mogą się zmieniać w miarę upływu czasu, więc cena w jednym okresie abonamentowym może być inna niż w kolejnym. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen abonamentu w dowolnym momencie, ale w takim przypadku przekażemy najpierw użytkownikowi pisemne powiadomienie o tym fakcie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na nowe ceny, może anulować abonament bez płacenia kary i może nadal korzystać z Usług do końca okresu, za który zapłacił według poprzedniej ceny.

 • Grzywny i opłaty.

Korzystając z naszych Usług, użytkownik musi przestrzegać dotyczących go przepisów. Jeśli użytkownik otrzyma mandat lub grzywnę, spowoduje holowanie produktu lub jego zatrzymanie, bądź nałożone na niego będą inne kary lub opłaty, będzie ponosił odpowiedzialność za związane z tym koszty. Współpracujemy ze wszystkimi urzędnikami państwowymi w zakresie egzekwowania obowiązujących przepisów prawa, a ze względów praktycznych możemy zapłacić kwoty, które użytkownik jest winien, w jego imieniu i dostarczyć wszelkie niezbędne informacje wymagane lub żądane przez odpowiednie agencje rządowe. W takim przypadku użytkownik musi zwrócić nam koszty powiększone o uzasadnione opłaty administracyjne oraz wszystkie stosowne koszty związane z windykacją zewnętrzną lub usługami agentów, jeśli będziemy musieli skorzystać z takich usług do rozwiązania problemu. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, użytkownik zgadza się, że możemy obciążyć tymi kwotami jego preferowany sposób płatności wskazany na koncie, a ponadto możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji. Ponadto, niezależnie od pozostałych postanowień niniejszych Warunków, nieprzestrzeganie zasad parkowania opisanych w punkcie 3 niniejszych Warunków lub komunikatów wyświetlanych na bieżąco w Aplikacji może skutkować naliczeniem opłat w kwotach wskazanych każdorazowo w Aplikacji.

 1. Prawo użytkownika do odstąpienia od niniejszych Warunków

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszych Warunków z dowolnego powodu lub bez powodu w ciągu 14 dni od daty zaakceptowania niniejszych Warunków (a w przypadku planu abonamentowego – w ciągu 14 dni od dnia, w którym prześlemy użytkownikowi potwierdzenie akceptacji jego wniosku o abonament). Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że rozpoczynamy świadczenie Usług abonamentu natychmiast po dokonaniu niniejszego potwierdzenia (o co użytkownik wnioskuje, rejestrując abonament), a także że, jeżeli użytkownik odstąpi w terminie 14 dni, wówczas opłata, jaką wniósł na naszą rzecz (i którą potrącimy ze wszystkich zwrotów należnych na innej podstawie użytkownikowi), będzie proporcjonalna do liczby dni w miesiącu, w czasie których Usługa abonamentu była świadczona. Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia, jeżeli spełnimy naszą Usługę w całości, za zgodą użytkownika, przed upływem wyżej wymienionego okresu 14 dni.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, użytkownik może wysłać do nas e-mail na adres [email protected] (lub list na wskazany poniżej adres), informując o decyzji o odstąpieniu od niniejszych Warunków. Można również użyć formularza odstąpienia (dołączonego jako załącznik 1 do niniejszych Warunków), ale nie jest to obowiązkowe. Aby dokonać odstąpienia, wystarczy, że użytkownik wyśle swoje oświadczenie przed wygaśnięciem okresu do odstąpienia. Aby anulować abonament, użytkownik może także skontaktować się z nami pod adresem [email protected] i podać swoje imię i nazwisko, adres i preferencje dotyczące zamówienia. Szczegółowe informacje na temat praw konsumenta opisanych powyżej oraz objaśnienie sposobu ich realizacji są udostępniane wraz z potwierdzeniem akceptacji abonamentu. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ma wpływu na uprawnienia przysługujące użytkownikowi na mocy prawa.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

Użyty przez nas w niniejszych Warunkach termin „Strony zwolnione z odpowiedzialności” oznacza (i) nas i nasze jednostki stowarzyszone i zależne oraz naszych i ich właścicieli, kierowników, członków kierownictwa, pracowników, dyrektorów, agentów, przedstawicieli, następców prawnych, cesjonariuszy, licencjobiorców, dystrybutorów, sprzedawców i osoby trzecie, które autoryzujemy lub z którymi współpracujemy na innej podstawie w celu dystrybucji, wprowadzenia na rynek lub innego rodzaju komercjalizacji Usług, (ii) gminy i jednostki publiczne (w tym ich wszystkich wybranych i mianowanych członków kierownictwa, urzędników, pracowników i agentów), które upoważniają nas do prowadzenia dowolnych z naszych Usług, a także (iii) w zakresie, w jakim użytkownik uzyskuje dostęp do Usług, korzystając z aplikacji, strony, treści, produktu lub usług osób trzecich, daną osobę trzecią oraz wszystkie jej jednostki stowarzyszone i zależne oraz jej i ich właścicieli, kierowników, członków kierownictwa, pracowników, dyrektorów, agentów, przedstawicieli, następców prawnych i cesjonariuszy.

Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Stron zwolnionych z odpowiedzialności wobec użytkownika:

 • w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zaniedbaniem Stron zwolnionych z odpowiedzialności,
 • z tytułu fałszywego wprowadzenia w błąd,
 • z tytułu naruszenia jakiegokolwiek terminu dorozumianego przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, której, z mocy prawa, nie można ograniczyć ani wyłączyć, lub
 • w przypadku jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć ani wyłączyć.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jeśli użytkownik jest konsumentem, a nie klientem biznesowym, w żadnym wypadku Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą wobec użytkownika odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat pośrednich lub wtórnych bądź utraty danych, a jeżeli użytkownik jest klientem biznesowym, w żadnym wypadku Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą wobec niego odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat pośrednich lub wtórnych, ani z tytułu utraty zysku, przychodów, kontraktów, danych, wartości firmy lub innych podobnych strat. Ponadto, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wszelka odpowiedzialność, jaką mamy w związku ze stratami, które użytkownik ponosi (niezależnie od tego, czy jest konsumentem czy klientem biznesowym) a wynikająca z niniejszych Warunków, jest ograniczona do kwoty 400 PLR i ściśle ograniczona do strat, które można było w sposób uzasadniony przewidzieć. Stratę lub szkodę można przewidzieć, jeśli jest oczywiste, że będzie miała miejsce, albo jeśli w momencie zawarcia umowy, zarówno my, jak i użytkownik, wiedzieliśmy, że może mieć miejsce.

Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, jeżeli jest to spowodowane wydarzeniami wykraczającymi poza naszą racjonalną kontrolę.

Nasze produkty są maszynami i istnieje nieodłączne ryzyko związane z korzystaniem z nich, w tym z powodu nieprawidłowego działania, bez względu na to, jak dobrze są utrzymywane. Zagrożenia te nie zawsze są oczywiste i mogą powodować szkody materialne, urazy, a nawet śmierć użytkownika lub innych osób. Z zastrzeżeniem powyższego, korzystając z naszych usług, użytkownik potwierdza, że rozumie to ryzyko i że jest on odpowiedzialny za bezpieczne korzystanie z naszych usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wyrządza innym osobom lub w mieniu (chyba że rzeczywistą przyczyną szkody było nasze działanie lub zaniechanie).

 1. Obowiązki użytkownika

W zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem pkt. 8 powyżej użytkownik zgadza się przyjąć odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, powództw, kosztów, odszkodowań, kar, grzywien, żądań, strat, zobowiązań i wydatków (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich i kosztów sądowych) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z (i) naruszenia lub pogwałcenia dowolnego z postanowień niniejszych Warunków lub obowiązującego prawa, (ii) wykorzystania przez Strony zwolnione z odpowiedzialności treści użytkownika omówionych w pkt 13 lub (iii) naruszenia przez użytkownika praw dowolnej osoby trzeciej. Użytkownik zgadza się, by zobowiązania określone w niniejszym pkt. 9 pozostały w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków, zamknięciu konta użytkownika lub zakończeniu dostępu do naszych Usług.

 1. Dane osobowe użytkownika

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu świadczenia Usług. Na przykład, przetwarzamy informacje takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane płatności, aby użytkownik mógł zarejestrować u nas konto i korzystać z naszych Usług. W celu świadczenia naszych Usług konieczne jest również przetwarzanie przez nas informacji o użytkowniku, takich jak informacje na temat jego podróży. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności, do której można uzyskać dostęp na stronie www.li.me/privacy.

 1. Własność intelektualna
  • Nasza ograniczona licencja dla użytkownika

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej, niepodlegającej przeniesieniu licencji na dostęp do Aplikacji oraz powiązanego z nim oprogramowania i powiązanych usług, a także korzystanie z nich, na urządzeniu osobistym, wyłącznie w celach związanych z korzystaniem przez użytkownika z naszych Usług. Takie prawa są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, użytkownika. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez nas i naszych licencjodawców. Nie wolno kopiować, modyfikować, dystrybuować, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części naszych Usług ani dołączonego oprogramowania, a użytkownik nie może też odtwarzać ani próbować odzyskać kodu źródłowego Usług lub oprogramowania, chyba że przepisy zabraniają tego ograniczenia lub użytkownik uzyskał na to naszą pisemną zgodę. Nie wolno wykonywać czynności, które nakładają nieuzasadnione duże obciążenie na infrastrukturę naszych Usług, nie wolno wykorzystywać robotów, pająków, zgarniaków ani innych zautomatyzowanych środków dostępu do naszych Usług, podejmować prób zakłócenia prawidłowego funkcjonowania naszej Usługi ani pominięcia naszych środków bezpieczeństwa w celu uzyskania dostępu do naszych Usług.

 • Własność

Usługi są naszą wyłączną własnością, a korzystanie z nich przez użytkownika nie powoduje przeniesienia praw własności na użytkownika. Korzystanie z naszych Usług nie daje użytkownikowi prawa własności intelektualnej do naszych Usług ani treści, do których użytkownik ma dostęp, a z wyjątkiem ograniczonej licencji udzielonej użytkownikowi powyżej, wszystkie prawa do nich (w tym wszelka własność intelektualna) należą do nas lub naszych licencjodawców. Użytkownik nie może korzystać z treści pochodzących z naszych Usług bez naszej wyraźnej zgody lub w inny sposób dozwolony przez prawo. Niniejsze Warunki nie dają użytkownikowi prawa do wykorzystywania znaków towarowych, marek lub logotypów używanych w naszych Usługach lub w inny sposób, w tym w reklamach lub w celu sugerowania naszej rekomendacji w jakikolwiek sposób. Prosimy nie zasłaniać ani nie zmieniać żadnych informacji prawnych wyświetlanych w ramach naszych Usług lub w związku z nimi.

 1. Treść dostarczona przez użytkownika

Użytkownik może czasami zostać poproszony o przesłanie nam treści (np. komentarzy na blogu, w celu wzięcia udziału w naszych społecznościach lub udzielenia wskazówek dla użytkowników). Użytkownik zachowuje prawo własności do tej treści, ale prosimy przede wszystkim o upewnienie się, że ma prawo do przekazania jej nam, ponieważ po wysłaniu jej do nas użytkownik udziela nam (i osobom, z którymi współpracujemy) obowiązującej na całym świecie licencji na używanie, hostowanie, przechowywanie, powielanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, komunikowanie, publikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie i rozpowszechnianie jej, jak również imienia i nazwiska, głosu lub wizerunku, jeżeli także zostaną przekazane, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Licencja ta obowiązuje nawet w przypadku zaprzestania korzystania z naszych Usług. W przypadku przekazywania opinii lub sugestii dotyczących naszych Usług możemy wykorzystać opinie lub sugestie użytkownika bez zobowiązań wobec użytkownika. Wszelkie przesłane treści uznaje się za niepoufne.

Nie należy przesyłać treści, które są szkalujące, oszczercze, nienawistne, agresywne, obsceniczne, pornograficzne, niezgodne z prawem lub w inny sposób obraźliwe. To samo dotyczy spamu lub niechcianych reklam. Przesłanie dowolnych z poniższych treści może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem konta użytkownika, w tym w sytuacjach wymaganych przez prawo. Mamy prawo, ale nie obowiązek, do przeglądania, monitorowania lub usuwania treści użytkownika w dowolnym momencie bez uprzedzenia, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.

 1. Usługi i treści osób trzecich

Usługi mogą być udostępniane w związku z usługami i treściami (w tym reklamami) kontrolowanymi przez osoby trzecie z zastrzeżeniem innych warunków korzystania i innej polityki prywatności. Nie wspieramy tych usług i treści osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich produkty lub usługi. Ponadto, firma Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation lub Blackberry Limited będą stanowiącymi osobę trzecią beneficjentami niniejszych Warunków, jeśli użytkownik uzyska dostęp do Usług odpowiednio za pomocą aplikacji opracowanych dla urządzeń mobilnych z systemem Apple iOS, Android, Microsoft Windows lub Blackberry. Beneficjenci stanowiący osobę trzecią nie są stronami niniejszych Warunków i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za świadczenie lub realizację Usług. Dostęp do Usług z wykorzystaniem tych aplikacji lub urządzeń podlega warunkom określonym w ich odpowiednich warunkach świadczenia usług i polityce prywatności.

 1. Dostęp do sieci i urządzenia

Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do sieci danych niezbędnego do korzystania z Usług. W przypadku uzyskiwania dostępu do Usług z urządzenia lub korzystania z nich mogą obowiązywać opłaty za przesyłanie danych oraz opłaty za wiadomości komórkowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za pozyskiwanie i aktualizowanie kompatybilnego sprzętu lub urządzeń niezbędnych do uzyskiwania dostępu do Usług (w tym Aplikacji) i korzystania z nich, a także wszelkich aktualizacji. Nie gwarantujemy, że Usługi lub ich części będą działać na konkretnym sprzęcie lub urządzeniu. Ponadto Usługi mogą podlegać awarii i opóźnieniom związanym z korzystaniem z Internetu i komunikacji elektronicznej.

 1. Postanowienia ogólne

Nie można dokonać cesji niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo możemy dokonać cesji niniejszych Warunków bez zgody użytkownika na rzecz podmiotu powiązanego lub stowarzyszonego lub w przypadku sprzedaży wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów, udziałów lub działalności, a także na rzecz następcy prawnego po fuzji. Wszelkie domniemane cesje naruszające niniejszy punkt są nieważne. Pomiędzy użytkownikiem a nami nie istnieje relacja joint venture, partnerstwa, stosunek pracy ani przedstawicielstwa wynikający z niniejszych Warunków lub z korzystania z naszych Usług przez użytkownika. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie usunięte, a pozostałe postanowienia będą egzekwowane w najszerszym zakresie zgodnym z prawem. Nieegzekwowanie prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia, chyba że potwierdzamy to i wyrażamy na nie zgodę na piśmie, i nie zrzekamy się prawa do tego w późniejszym terminie. Zdarzenia siły wyższej mogą uniemożliwić nam świadczenie Usług. Prosimy zauważyć, że gdy w niniejszych Warunkach mówimy „uwzględniając” lub „w tym”, w rzeczywistości rozumiemy przez to „w tym między innymi”, i postępujemy tak, aby ułatwić czytanie. Postanowienia, które zgodnie ze swoim charakterem mają pozostać w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków lub zakończeniu korzystania z Usług przez użytkownika, pozostają w mocy.

 1. Spory

Niniejsze Warunki podlegają prawu Irlandczyk. Jednak jeśli użytkownik jest konsumentem, a nie klientem biznesowym, i mieszka w kraju Unii Europejskiej innym niż Irlandia, w jego kraju mogą obowiązywać pewne obowiązkowe przepisy prawa, które mają zastosowanie w celu ochrony użytkownika oprócz lub zamiast określonych przepisów prawa Irlandczyk. Jeśli użytkownik odpowiada powyższemu opisowi, może podjąć decyzję o wszczęciu postępowania sądowego w swoim kraju albo w Holandii. Jednak jeśli my wytoczymy postępowanie prawne, może ono toczyć się tylko w kraju użytkownika. We wszystkich innych sytuacjach wszelkie spory między użytkownikiem a nami dotyczące niniejszych Warunków będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Irlandczyk.

Europejska Platforma Rozstrzygania Sporów http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostarcza informacji o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, które mogą być interesujące dla użytkownika. W przypadku sporu dotyczącego niniejszych Warunków, którego nie można rozwiązać w inny sposób, użytkownik może podjąć decyzję o skorzystaniu z platformy.

 1. Pytania lub skargi

Lime Electric Ireland Limited jest spółką z siedzibą w Holandii z numerem wpisu 858950509. W razie pytań, sugestii, skarg lub uwag dotyczących Usług lub niniejszych Warunków lub w razie chęci skontaktowania się z nami z dowolnego powodu można wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected], który stanowi nasz podstawowy sposób komunikacji z użytkownikiem. W przypadku złożenia skargi podejmiemy starania w dobrej wierze w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość e-mail w ciągu 30 dni od jej otrzymania.

Można również skontaktować się z firmą Lime Electric Ireland Limited, wysyłając list na adres:

Lime Electric Ireland Limited

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam, Holandia