<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2008938579397699&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Kdo je zodpovědný za mé údaje?

Účinnost: 1. října 2019

Pokud jste uživatelem

 • v Evropském hospodářském prostoru (EHP), Švýcarsku a Spojeném království

Ale vaše obvyklé bydliště je v zemi EHP, Švýcarsku nebo Spojeném království, správcem údajů odpovědným za vaše osobní údaje je Lime Electric Ireland Limited, společnost se sídlem v Irsku, kterou můžete kontaktovat e-mailem na adrese legal@li.me nebo poštou na adrese:

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • ve Kypr, Francie, Maďarsko, Itálie nebo Rumunsko

Pokud je vaše obvyklé bydliště v následujících zemích EHP, jsou správci údajů zodpovědnými za vaše osobní údaje následující subjekty:

 • Kypr: Lime Electric Ireland Limited and Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • Francie: Lime Electric Ireland Limited a Lime SARL
 • Maďarsko: Lime Electric Ireland Limited and Lime Technology S.R.L.
 • Itálie: Lime Electric Ireland Limited a Lime Technology S.R.L.
 • Rumunsko: Lime Electric Ireland Limited and Lime Technology Network S.R.L.

Tito správci údajů (tj. Lime Electric Ireland Limited a Lime (Cyprus) Company Ltd., pokud je vaše obvyklé bydliště na Kypru, Lime Electric Ireland Limited and Lime SARL, pokud je vaše obvyklé bydliště ve Francii, Lime Electric Ireland Limited a Lime Technology KFT, pokud je vaše obvyklé bydliště v Maďarsku, Lime Electric Ireland Limited a Lime Technology S.R.L., pokud je vaše obvyklé bydliště v Itálii a Lime Electric Ireland Limited a Lime Technology Network S.R.L., pokud je vaše obvyklé bydliště v Rumunsku) společně spravují zpracovávání vašich osobních údajů za účelem poskytování služeb. V rámci těchto dvou správců má společnost Lime Electric Ireland Limited pravomoc provádět rozhodnutí o zpracovávání vašich společně spravovaných osobních údajů. Rovněž jsme zavedli opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou použity pouze v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů. Pro uplatnění svých práv týkajících se těchto společně spravovaných osobních údajů můžete kontaktovat společnost Lime Electric Ireland Limited e-mailem na adrese legal@li.me nebo poštou na adrese:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Pokud žijete v Kypr, Francie, Maďarsko, Itálie nebo Rumunsko, Irská komise pro ochranu údajů bude i nadále působit jako vedoucí dozorový úřad pro společnost Lime. Nic vám ovšem nebrání podat stížnost u svého místního dozorového úřadu.

 • mimo EHP

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Lime nebo jejích postupů a sídlíte mimo EHP, kontaktujte společnost Lime e-mailem na adrese legal@li.me nebo poštou na adrese:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

 

Pokud jste Juicer

 • v Evropském hospodářském prostoru (EHP), Švýcarsku a Spojeném království

Pokud jste Juicer v EHP, Švýcarsku nebo Spojeném království, správci údajů zodpovědnými za vaše osobní údaje jsou Lime Electric Ireland Limited a místní (v následujícím seznamu uvedená) sesterská společnost Lime v zemi, ve které pracujete jako Juicer:

 

Země

Sesterská společnost Lime

Rakousko

Lime GmbH

Belgie

Lime Network

Bulharsko

Lime Technology EOOD

Kypr

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Česká republika

Lime Network s.r.o.

Dánsko

Lime Technology ApS

Francie

Lime SARL

Finsko

Lime Technology Oy

Německo

LimeBike Germany GmbH

Řecko

Lime Transportation Technology, LLC

Maďarsko

Lime Technology KFT

Itálie

Lime Technology S.R.L.

Norsko

Lime Norway AS

Nizozemsko

Lime Network B.V.

Polsko

Lime Technology sp. z o.o.

Portugalsko

Neutronnet SA

Rumunsko

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Španělsko

Lime Technology SL

Švédsko

Lime AB

Švýcarsko

LimeBike Switzerland AG

Spojené království

Lime Technology Limited

 

Tito správci údajů (tj. Lime Electric Ireland Limited a příslušná místní sesterská společnost Lime) společně spravují zpracovávání vašich osobních údajů. V rámci těchto dvou správců má společnost Lime Electric Ireland Limited pravomoc provádět rozhodnutí o zpracovávání vašich společně spravovaných osobních údajů. Rovněž jsme zavedli opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou použity pouze v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů. Pro uplatnění svých práv týkajících se těchto společně spravovaných osobních údajů můžete kontaktovat společnost Lime Electric Ireland Limited e-mailem na adrese legal@li.me nebo poštou na adrese:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Irská komise pro ochranu údajů i nadále působí jako vedoucí dozorový úřad pro společnost Lime.  Nic vám ovšem nebrání podat stížnost u svého místního dozorového úřadu.

 

 • mimo EHP

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Lime nebo jejích postupů a sídlíte mimo EHP, kontaktujte společnost Lime e-mailem na adrese legal@li.me nebo poštou na adrese:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

Hvem er ansvarlig for mine oplysninger?

Ikrafttrædelsesdato: 1. oktober 2019

Hvis du er en bruger i

 • Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schweiz og Storbritannien

Hvis du har din sædvanlige bopæl i et EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, er den dataansvarlige for dine personoplysninger, Lime Electric Ireland Limited, et selskab med hjemsted i Irland, som du kan kontakte via e-mail på legal@li.me eller pr. brevpost til:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Cypern, Frankrig, Ungarn, Italien, og Rumænien

Hvis du har din sædvanlige bopæl i de følgende lande i EØS, er de dataansvarlige for dine personoplysninger som følger:

 • Cypern: Lime Electric Ireland Limited og Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • Frankrig: Lime Electric Ireland Limited og Lime SARL
 • Ungarn: Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology KFT
 • Italien: Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology S.R.L.
 • Rumænien: Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology Network S.R.L.

Disse dataansvarlige (dvs. Lime Electric Ireland Limited og Lime (Cyprus) Company Ltd., hvis du har din sædvanlige bopæl i Cypern, Lime Electric Ireland Limited og Lime SARL, hvis du har din sædvanlige bopæl i Frankrig, Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology KFT, hvis du har din sædvanlige bopæl i Ungarn, Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology S.R.L., hvis du har din sædvanlige bopæl i Italien, og Lime Electric Ireland Limited og  Lime Technology Network S.R.L, hvis du har din sædvanlige bopæl i Rumænien) styrer i fællesskab behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at levere tjenesterne til dig. Mellem disse dataansvarlige har Lime Electric Ireland Limited beføjelsen til at implementere beslutninger om behandlingen af dine fælles styrede personoplysninger. Vi har også indført ordninger, der skal sikre, at dine personoplysninger kun bruges i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring. Du kan udøve dine rettigheder vedrørende disse fælles styrede personoplysninger ved at kontakte Lime Electric Ireland Limited via e-mail på legal@li.me eller pr. brevpost til:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Den irske databeskyttelseskommission vil fortsætte med at fungere som Limes førende tilsynsmyndighed, hvis du bor i Cypern, Frankrig, Ungarn, Italien, eller Rumænien. Intet forhindrer dig dog i at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed.

 • Uden for EØS

Hvis du har eventuelle spørgsmål om Limes databeskyttelseserklæring eller -praksisser, og du er bosat uden for EØS, bedes du kontakte Lime via e-mail på legal@li.me eller pr. brevpost til:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

USA

 

Hvis du er en Juicer i

 • Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schweiz og Storbritannien

Hvis du er en Juicer i EØS, Schweiz og Storbritannien, er de dataansvarlige for dine personoplysninger, Lime Electric Ireland Limited og det lokale tilknyttede Lime-selskab i det land, hvor du arbejder som Juicer som anført nedenfor:

 

Land

Tilknyttet Lime-selskab

Østrig

Lime GmbH

Belgien

Lime Network

Bulgarien

Lime Technology EOOD

Cypern

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Tjekkiet

Lime Network s.r.o.

Danmark

Lime Technology ApS

Frankrig

Lime SARL

Finland

Lime Technology Oy

Tyskland

LimeBike Germany GmbH

Grækenland

Lime Transportation Technology, LLC

Ungarn

Lime Technology KFT

Italien

Lime Technology S.R.L.

Norge

Lime Norway AS

Holland

Lime Network B.V.

Polen

Lime Technology sp. z o.o.

Portugal

Neutronnet SA

Rumænien

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Spanien

Lime Technology SL

Sverige

Lime AB

Schweiz

LimeBike Switzerland AG

Storbritannien

Lime Technology Limited

 

Disse dataansvarlige (dvs. Lime Electric Ireland Limited og det relevante lokale tilknyttede Lime-selskab) styrer i fællesskab behandlingen af dine personoplysninger. Mellem disse dataansvarlige har Lime Electric Ireland Limited beføjelsen til at implementere beslutninger om behandlingen af dine fælles styrede personoplysninger. Vi har også indført ordninger, der skal sikre, at dine personoplysninger kun bruges i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring. Du kan udøve dine rettigheder vedrørende disse fælles styrede personoplysninger ved at kontakte Lime Electric Ireland Limited via e-mail på legal@li.me eller pr. brevpost til:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Den irske databeskyttelseskommission vil fortsætte med at fungere som Limes førende tilsynsmyndighed.  Men intet forhindrer dig dog i at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed.

 

 • Uden for EØS

Hvis du har eventuelle spørgsmål om Limes databeskyttelseserklæring eller -praksisser, og du er bosat uden for EØS, bedes du kontakte Lime via e-mail på legal@li.me eller pr. brevpost til:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

USA

Wer ist für meine Informationen verantwortlich?

Inkrafttreten: 1. Oktober 2019

Falls Sie ein Nutzer in einem der folgenden Gebiete bzw. Länder sind:

 • Europäischer Wirtschaftsraum (EWR), Schweiz und Vereinigtes Königreich

Wenn Sie Ihren ordentlichen Wohnsitz in einem EWR-Land, in der Schweiz oder im Vereinigten Königreich haben, ist der für Ihre personenbezogenen Daten zuständige Verantwortliche Lime Electric Ireland Limited, eine nach irischem Recht gegründete Gesellschaft, die Sie per E-Mail an legal@li.me oder per Schreiben an folgende Adresse erreichen können:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Zypern, Frankreich, Ungarn, Italien, und Rumänien

Wenn Sie Ihren ordentlichen Wohnsitz in den folgenden Ländern des EWR haben, lauten die für Ihre personenbezogenen Daten zuständigen Verantwortlichen wie folgt:

 • Zypern: Lime Electric Ireland Limited und Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • Frankreich: Lime Electric Ireland Limited und Lime SARL
 • Ungarn: Lime Electric Ireland Limited und Lime Technology KFT
 • Italien: Lime Electric Ireland Limited und Lime Technology S.R.L.
 • Rumänien: Lime Electric Ireland Limited und Lime Technology Network S.R.L.

Diese Verantwortlichen (d. h. Lime Electric Ireland Limited und Lime (Cyprus) Company Ltd., wenn Sie Ihren ordentlichen Wohnsitz auf Zypern haben, Lime Electric Ireland Limited und Lime SARL, wenn Sie Ihren ordentlichen Wohnsitz in Frankreich haben, Lime Electric Ireland Limited und Lime Technology KFT, wenn Sie Ihren ordentlichen Wohnsitz in Ungarn haben, Lime Electric Ireland Limited und Lime Technology S.R.L., wenn Sie Ihren ordentlichen Wohnsitz in Italien haben, sowie Lime Electric Ireland Limited und Lime Technology Network S.R.L., wenn Sie Ihren ordentlichen Wohnsitz in Rumänien haben) sind für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Ausführung der Dienstleistungen für Sie gemeinsam verantwortlich. Im Innenverhältnis dieser Verantwortlichen liegt die Entscheidungsgewalt hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer unter gemeinsamer Verantwortung stehenden personenbezogenen Daten bei Lime Electric Ireland Limited. Wir haben ferner Vereinbarungen abgeschlossen, mit denen sichergestellt werden soll, dass Ihre personenbezogenen Daten nur im Einklang mit dieser Datenschutzerklärung verwendet werden. Sie können Ihre Rechte in Bezug auf diese unter gemeinsamer Verantwortung stehenden personenbezogenen Daten ausüben, indem Sie sich an Lime Electric Ireland Limited per E-Mail an legal@li.me oder per Schreiben an folgende Adresse wenden:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Die irische Datenschutzkommission fungiert weiterhin als Limes oberste Aufsichtsbehörde, wenn Sie in Zypern, Frankreich, Ungarn, Italien, oder Rumänien leben. Dies hindert Sie jedoch in keiner Weise, eine Beschwerde bei Ihrer lokalen Aufsichtsbehörde einzulegen.

 • Außerhalb des EWR

Wenn Sie Fragen zur Datenschutzerklärung oder den Datenschutzpraktiken von Lime haben und sich Ihr Wohnsitz außerhalb des EWR befindet, kontaktieren Sie Lime bitte per E-Mail an legal@li.me oder per Post an:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

 

Falls Sie ein Juicer in einem der folgenden Gebiete bzw. Länder sind:

 • Europäischer Wirtschaftsraum (EWR), Schweiz und Vereinigtes Königreich

Handelt es sich bei Ihnen um einen Juicer im EWR, in der Schweiz oder im Vereinigten Königreich, sind die für Ihre personenbezogenen Daten zuständigen Verantwortlichen Lime Electric Ireland Limited und die lokale Lime-Konzerngesellschaft in dem Land, in dem Sie als Juicer tätig sind, wie nachstehend aufgeführt:

 

Land

Lime-Konzerngesellschaft

Österreich

Lime GmbH

Belgien

Lime Network

Bulgarien

Lime Technology EOOD

Zypern

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Tschechische Republik

Lime Network s.r.o.

Dänemark

Lime Technology ApS

Frankreich

Lime SARL

Finnland

Lime Technology Oy

Deutschland

LimeBike Germany GmbH

Griechenland

Lime Transportation Technology, LLC

Ungarn

Lime Technology KFT

Italien

Lime Technology S.R.L.

Norwegen

Lime Norway AS

Niederlande

Lime Network B.V.

Polen

Lime Technology sp. z o.o.

Portugal

Neutronnet SA

Rumänien

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Spanien

Lime Technology SL

Schweden

Lime AB

Schweiz

LimeBike Switzerland AG

Vereinigtes Königreich

Lime Technology Limited

 

Diese Verantwortlichen (d. h. Lime Electric Ireland Limited und die jeweilige lokale Lime-Konzerngesellschaft) sind gemeinsam für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Im Innenverhältnis dieser Verantwortlichen liegt die Entscheidungsgewalt hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer unter gemeinsamer Verantwortung stehenden personenbezogenen Daten bei Lime Electric Ireland Limited. Wir haben ferner Vereinbarungen abgeschlossen, mit denen sichergestellt werden soll, dass Ihre personenbezogenen Daten nur im Einklang mit dieser Datenschutzerklärung verwendet werden. Sie können Ihre Rechte in Bezug auf diese unter gemeinsamer Verantwortung stehenden personenbezogenen Daten ausüben, indem Sie sich an Lime Electric Ireland Limited per E-Mail an legal@li.me oder per Schreiben an folgende Adresse wenden:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Die irische Datenschutzkommission fungiert weiterhin als Limes oberste Aufsichtsbehörde. Dies hindert Sie jedoch in keiner Weise, eine Beschwerde bei Ihrer lokalen Aufsichtsbehörde einzulegen.

 

 • Außerhalb des EWR

Wenn Sie Fragen zur Datenschutzerklärung oder den Datenschutzpraktiken von Lime haben und sich Ihr Wohnsitz außerhalb des EWR befindet, kontaktieren Sie Lime bitte per E-Mail an legal@li.me oder per Post an:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

Who is responsible for my information?

Effective: 1 October 2019

If you are a user in

 • European Economic Area (EEA), Switzerland and the United Kingdom

If you are habitually resident in an EEA country, Switzerland or the United Kingdom, the data controller responsible for your personal information is Lime Electric Ireland Limited, an Irish established company which you can contact by email at legal@li.me or by mail at:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Cyprus, France, Hungary, Italy, and Romania

If you are habitually resident in the following countries in the EEA, the data controllers responsible for your personal information are as follows:

 • Cyprus: Lime Electric Ireland Limited and Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • France: Lime Electric Ireland Limited and Lime SARL
 • Hungary: Lime Electric Ireland Limited and Lime Technology KFT
 • Italy: Lime Electric Ireland Limited and Lime Technology S.R.L.
 • Romania: Lime Electric Ireland Limited and Lime Technology Network S.R.L.

These data controllers (i.e. Lime Electric Ireland Limited and Lime (Cyprus) Company Ltd. if you are habitually resident in Cyprus, Lime Electric Ireland Limited and Lime SARL if you are habitually resident in France, Lime Electric Ireland Limited and Lime Technology KFT if you are habitually resident in Hungary, Lime Electric Ireland Limited and Lime Technology S.R.L. if you are habitually resident in Italy, and Lime Electric Ireland Limited and  Lime Technology Network S.R.L if you are habitually resident in Romania) jointly control the processing of your personal information in order to provide you with the Services. As between these data controllers, Lime Electric Ireland Limited has the power to implement decisions about the processing of your jointly controlled personal information. We also have arrangements in place intended to ensure your personal information is only used in accordance with this Privacy Notice. You can exercise your rights relating to this jointly controlled personal information by contacting Lime Electric Ireland Limited by email at legal@li.me or by mail at:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

The Irish Data Protection Commission will continue to act as Lime’s lead supervisory authority if you live in Cyprus, France, Hungary, Italy, or Romania.    However, nothing prevents you from making a complaint to your local supervisory authority.

 • Outside the EEA

If you have any questions about Lime’s Privacy Notice or practices and you are based outside of the EEA, please contact Lime by email at legal@li.me or by mail at:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

 

If you are a Juicer in

 • European Economic Area (EEA), Switzerland and the United Kingdom

If you are a Juicer in the EEA, Switzerland and the United Kingdom the data controllers responsible for your personal information are Lime Electric Ireland Limited and the local Lime affiliate in the country in which you work as a Juicer as listed below:

 

Country

Lime Affiliate

Austria

Lime GmbH

Belgium

Lime Network

Bulgaria

Lime Technology EOOD

Cyprus

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Czech Republic

Lime Network s.r.o.

Denmark

Lime Technology ApS

France

Lime SARL

Finland

Lime Technology Oy

Germany

LimeBike Germany GmbH

Greece

Lime Transportation Technology, LLC

Hungary

Lime Technology KFT

Italy

Lime Technology S.R.L.

Norway

Lime Norway AS

Netherlands

Lime Network B.V.

Poland

Lime Technology sp. z o.o.

Portugal

Neutronnet SA

Romania

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Spain

Lime Technology SL

Sweden

Lime AB

Switzerland

LimeBike Switzerland AG

United Kingdom

Lime Technology Limited

 

These data controllers (i.e. Lime Electric Ireland Limited and the relevant local Lime affiliate) jointly control the processing of your personal information. As between these data controllers, Lime Electric Ireland Limited has the power to implement decisions about the processing of your jointly controlled personal information. We also have arrangements in place intended to ensure your personal information is only used in accordance with this Privacy Notice. You can exercise your rights relating to this jointly controlled personal information by contacting Lime Electric Ireland Limited by email at legal@li.me or by mail at:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

The Irish Data Protection Commission continues to act as Lime’s lead supervisory authority.  However, nothing prevents you from making a complaint to your local supervisory authority.

 

 • Outside the EEA

If you have any questions about Lime’s Privacy Notice or practices and you are based outside of the EEA, please contact Lime by email at legal@li.me or by mail at:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

¿Quién es responsable de mi información?

Fecha de entrada en vigor: 1 de octubre de 2019

Si usted es un usuario residente en

 • Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza y el Reino Unido

Si reside habitualmente en un país del EEE, Suiza o el Reino Unido, el responsable del tratamiento de datos a cargo de su información de carácter personal es Lime Electric Ireland Limited, una sociedad constituida en Irlanda, a la que puede dirigirse por correo electrónico a la dirección legal@li.me o por correo postal a:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Chipre, Francia, Hungría, Italia, e Rumanía

Si usted reside habitualmente en los siguientes países del EEE, los responsables del tratamiento de datos a cargo de su información personal son los siguientes:

 • Chipre: Lime Electric Ireland Limited and Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • Francia: Lime Electric Ireland Limited y Lime SARL
 • Hungría: Lime Electric Ireland Limited and Lime Technology KFT
 • Italia: Lime Electric Ireland Limited y Lime Technology S.R.L.
 • Rumanía: Lime Electric Ireland Limited and Lime Technology Network S.R.L.

Estos responsables del tratamiento (es decir, Lime Electric Ireland Limited and Lime (Cyprus) Company Ltd. si usted reside habitualmente en Chipre, Lime Electric Ireland Limited y Lime SARL si usted reside habitualmente en Francia, Lime Electric Ireland Limited y Lime Technology KFT si usted reside habitualmente en Hungría, Lime Electric Ireland Limited y Lime Technology S.R.L. si usted reside habitualmente en Italia, y Lime Electric Ireland Limited y Lime Technology Network S.R.L si usted reside habitualmente en Rumanía) son responsables conjuntamente de tratar su información de carácter personal con el fin de prestarle los Servicios. Al igual que estos responsables del tratamiento de datos, Lime Electric Ireland Limited ostenta la facultad de adoptar decisiones sobre el tratamiento de su información de carácter personal bajo responsabilidad conjunta. Asimismo, tenemos acuerdos vigentes destinados a asegurar que su información de carácter personal se utilice exclusivamente en cumplimiento del presente Aviso de privacidad. Para ejercer sus derechos relativos a la mencionada información de carácter personal bajo responsabilidad conjunta puede dirigirse a Lime Electric Ireland Limited por correo electrónico a la dirección legal@li.me o por correo postal a:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

La Comisión Irlandesa de Protección de Datos seguirá actuando como principal autoridad supervisora de Lime si usted vive en Chipre, Francia, Hungría, Italia, o Rumanía. Sin embargo, nada le impide a usted presentar una reclamación ante su autoridad supervisora local.

 • Fuera del EEE

Para cualquier pregunta relacionada con el Aviso de privacidad o las prácticas de Lime, si reside usted fuera del EEE, puede dirigirse a Lime por correo electrónico a la dirección legal@li.me o por correo postal a:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

 1. UU.

 

Si usted ejerce como Juicer en

 • Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza y el Reino Unido

Si ejerce usted como Juicer en el EEE, Suiza y el Reino Unido, los responsables del tratamiento de datos a cargo de su información de carácter personal son Lime Electric Ireland Limited y la filial nacional de Lime en el país donde usted desempeñe su trabajo como Juicer, según la relación siguiente:

 

País

Filial de Lime

Austria

Lime GmbH

Bélgica

Lime Network

Bulgaria

Lime Technology EOOD

Chipre

Lime (Cyprus) Company Ltd.

República Checa

Lime Network s.r.o.

Dinamarca

Lime Technology ApS

Francia

Lime SARL

Finlandia

Lime Technology Oy

Alemania

LimeBike Germany GmbH

Grecia

Lime Transportation Technology, LLC

Hungría

Lime Technology KFT

Italia

Lime Technology S.R.L.

Noruega

Lime Norway AS

Países Bajos

Lime Network B.V.

Polonia

Lime Technology sp. z o.o.

Portugal

Neutronnet SA

Rumanía

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

España

Lime Technology SL

Suecia

Lime AB

Suiza

LimeBike Switzerland AG

Reino Unido

Lime Technology Limited

 

Dichos responsables del tratamiento de datos (es decir, Lime Electric Ireland Limited y la filial local pertinente) son responsables conjuntamente de tratar su información de carácter personal. Al igual que estos responsables del tratamiento de datos, Lime Electric Ireland Limited ostenta la facultad de adoptar decisiones sobre el tratamiento de su información de carácter personal bajo responsabilidad conjunta. Asimismo, tenemos acuerdos vigentes destinados a asegurar que su información de carácter personal se utilice exclusivamente en cumplimiento del presente Aviso de privacidad. Para ejercer sus derechos relativos a la mencionada información de carácter personal bajo responsabilidad conjunta puede dirigirse a Lime Electric Ireland Limited por correo electrónico a la dirección legal@li.me o por correo postal a:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

La Comisión Irlandesa de Protección de Datos sigue actuando como principal autoridad supervisora de Lime. Sin embargo, nada le impide a usted presentar una reclamación ante su autoridad supervisora local.

 

 • Fuera del EEE

Para cualquier pregunta relacionada con el Aviso de privacidad o las prácticas de Lime, si reside usted fuera del EEE, puede dirigirse a Lime por correo electrónico a la dirección legal@li.me o por correo postal a:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

 1. UU.

¿Quién es el responsable de mi información?

En vigencia a partir del 1.° de octubre de 2019

En caso de que sea usuario en el

 • Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza y el Reino Unido

Si reside en cualquier país del EEE, sea Suiza o el Reino Unido, el responsable de controlar su información personal es Lime Electric Ireland Limited, una compañía irlandesa ya establecida, que puede contactar vía correo electrónico a legal@li.me o por correo a:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Chipre, Francia, Hungría, Italia, e Rumania

Si usted reside en los siguientes países del EEE, los responsables del control de su información personal son:

 • Chipre: Lime Electric Ireland Limited y Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • Francia: Lime Electric Ireland Limited y Lime SARL
 • Hungría: Lime Electric Ireland Limited y Lime Technology KFT
 • Italia: Lime Electric Ireland Limited y Lime Technology S.R.L.
 • Rumania: Lime Electric Ireland Limited y Lime Technology S.R.L.

Estos responsables del control de datos (es decir, Lime Electric Ireland Limited y Lime (Cyprus) Company Ltd. si reside en Chipre, Lime Electric Ireland Limited y Lime SARL si reside en Francia, Lime Electric Ireland Limited y Lime Technology KFT si reside en Hungría, Lime Electric Ireland Limited y Lime Technology S.R.L. si reside en Italia, y Lime Electric Ireland Limited y Lime Technology Network S.R.L. si reside en Rumania) controlan en forma conjunta el procesamiento de su información personal con el fin de prestarle los Servicios. De estas compañías, Lime Electric Ireland Limited tiene la autoridad para aplicar decisiones sobre el procesamiento de la información personal que controlan de manera conjunta. También, disponemos de mecanismos que garantizan que su información personal solo será utilizada de conformidad con este Aviso de Privacidad. Para ejercer sus derechos sobre la información personal que controlan de forma conjunta, contacte a Lime Electric Ireland al correo electrónico legal@li.me o por correo a:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Para aquellos que viven en Chipre, Francia, Hungría, Italia, o Rumania, la Comisión de Datos de Protección de Irlanda seguirá siendo la autoridad supervisora principal. No obstante, puede realizar cualquier denuncia ante el ente supervisor local.

 • Fuera del EEE

Si tiene alguna duda sobre el Aviso de Privacidad o las prácticas de Lime y se encuentra fuera del EEE, comuníquese con Lime por correo electrónico a legal@li.me o por correo a:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA, 94105

USA

 

Si usted es un Juicer en el

 • Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza y el Reino Unido

Si es Juicer en el EEE, Suiza y el Reino Unido, los responsables de controlar su información personal son Lime Electric Ireland y la filial local correspondiente del país donde se desempeñe como Juicer, tal como se indica abajo:

 

País

Filiales de Lime

Austria

Lime GmbH

Bélgica

Lime Network

Bulgaria

Lime Technology EOOD

Chipre

Lime (Cyprus) Company Ltd.

República Checa

Lime Network s.r.o.

Dinamarca

Lime Technology ApS

Francia

Lime SARL

Finlandia

Lime Technology Oy

Alemania

LimeBike Germany GmbH

Grecia

Lime Transportation Technology, LLC

Hungría

Lime Technology KFT

Italia

Lime Technology S.R.L.

Noruega

Lime Norway AS

Países Bajos

Lime Network B.V.

Polonia

Lime Technology sp. z o.o.

Portugal

Neutronnet SA

Rumania

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

España

Lime Technology SL

Suecia

Lime AB

Suiza

LimeBike Switzerland AG

Reino Unido

Lime Technology Limited

 

Estos controladores de datos (por ejemplo, Lime Electric Ireland Limited y su filial Lime correspondiente), manejan de forma conjunta el procesamiento de su información personal. De estas compañías, Lime Electric Ireland Limited tiene la autoridad para aplicar decisiones sobre el procesamiento de la información personal que controlan de manera conjunta. También, disponemos de mecanismos que garantizan que su información personal solo será utilizada de conformidad con este Aviso de Privacidad. Para ejercer sus derechos sobre la información personal que controlan de forma conjunta, contacte a Lime Electric Ireland al correo electrónico legal@li.me o por correo a:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

La Comisión de Datos de Irlanda sigue siendo la máxima autoridad supervisora de Lime. Sin embargo, puede realizar cualquier denuncia ante el ente supervisor local.

 

 • Fuera del EEE

Si tiene alguna duda sobre el Aviso de Privacidad o las prácticas de Lime y se encuentra fuera del EEE, comuníquese con Lime por correo electrónico a legal@li.me o por correo a:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA, 94105

USA

Kuka on vastuussa tiedoistani?

Voimaantulopäivä: 1.10.2019

Jos olet käyttäjä, jonka sijainti on

 • Euroopan talousalue (ETA), Sveitsi tai Yhdistynyt kuningaskunta

Jos olet ETA-alueen, Sveitsin tai Yhdistyneen kuningaskunnan asukas, henkilötiedoistasi vastuussa oleva rekisterinpitäjä on Lime Electric Ireland Limited, irlantilainen yhtiö, johon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen legal@li.me tai postitse osoitteeseen:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Kypros, Ranska, Unkari, Italia, ja Romania

Jos vakituinen asuinpaikkasi on jossakin seuraavista ETA-maista, henkilötiedoistasi vastuussa oleva rekisterinpitäjä on seuraava taho:

 • Kypros: Lime Electric Ireland Limited ja Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • Ranska: Lime Electric Ireland Limited ja Lime SARL
 • Unkari: Lime Electric Ireland Limited ja Lime Technology KFT
 • Italia: Lime Electric Ireland Limited ja Lime S.R.L
 • Romania: Lime Electric Ireland Limited ja Lime Technology Network S.R.L.

 

Nämä rekisterinpitäjät (so. Lime Electric Ireland Limited ja Lime (Cyprus) Company Ltd., jos vakituinen asuinpaikkasi on Kyproksella, Lime Electric Ireland Limited ja Lime SARL, jos vakituinen asuinpaikkasi on Ranskassa, Lime Electric Ireland Limited ja Lime Technology KFT, jos vakituinen asuinpaikkasi on Unkarissa, Lime Electric Ireland Limited ja Lime Technology S.R.L., jos vakituinen asuinpaikkasi on Italiassa ja Lime Electric Ireland Limited ja  Lime Technology Network S.R.L, jos vakituinen asuinpaikkasi on Romaniassa) hallinnoivat yhteisesti henkilötietojasi tarkoituksenaan tarjota sinulle palveluita. Näiden rekisterinpitäjien kesken Lime Electric Ireland Limited -yhtiöllä on valta toimeenpanna päätöksiä yhteisesti hallinnoitavien henkilötietojesi käsittelystä. Käytössämme on myös järjestelyjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että henkilötietojasi käytetään ainoastaan tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti. Voit käyttää oikeuksiasi, jotka liittyvät näihin yhteisesti hallinnoitaviin henkilötietoihisi, ottamalla yhteyttä Lime Electric Ireland Limited -yhtiöön sähköpostitse osoitteeseen legal@li.me tai postitse osoitteeseen:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Irlannin tietosuojakomissio (Data Protection Commission) toimii Lime-yhtiön valvovana viranomaistahona, mikäli asut Kypros, Ranska, Unkari, Italia, tai Romania. Voit siitä huolimatta esittää valituksen paikalliselle valvontaviranomaisellesi.

 • ETA:n ulkopuolella

Jos sinulla on kysyttävää Limen tietosuojailmoituksesta tai käytännöistä ja vakituinen asuinpaikkasi on ETA:n ulkopuolella, ota yhteyttä Lime-yhtiöön sähköpostitse osoitteeseen legal@li.me tai postitse osoitteeseen:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

 

Jos olet Juicer, jonka sijainti on

 • Euroopan talousalue (ETA), Sveitsi tai Yhdistynyt kuningaskunta

Jos olet Juicer ETA-alueella, Sveitsissä tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, henkilötiedoistasi vastuussa oleva rekisterinpitäjä on Lime Electric Ireland Limited ja paikallinen Lime-osakkuusyhtiö maassa, jossa työskentelet Juicerina, kuten on esitetty alla:

 

Maa

Limen osakkuusyhtiöt

Itävalta

Lime GmbH

Belgia

Lime Network

Bulgaria

Lime Technology EOOD

Kypros

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Tšekin tasavalta

Lime Network s.r.o

Tanska

Lime Technology ApS

Ranska

Lime SARL

Suomi

Lime Technology Oy

Saksa

LimeBike Germany GmbH

Kreikka

Lime Transportation Technology, LLC

Unkari

Lime Technology KFT

Italia

Lime Technology S.R.L

Norja

Lime Norway AS

Alankomaat

Lime Network B.V.

Puola

Lime Technology sp. z o.o.

Portugali

Neutronnet SA

Romania

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Espanja

Lime Technology SL

Ruotsi

Lime AB

Sveitsi

LimeBike Switzerland AG

Yhdistynyt kuningaskunta

Lime Technology Limited

 

Nämä rekisterinpitäjät (eli Lime Electric Ireland Limited ja asianmukainen paikallinen Lime-osakkuusyhtiö) hallinnoivat yhdessä henkilötietojesi käsittelyä. Näiden rekisterinpitäjien kesken Lime Electric Ireland Limited -yhtiöllä on valta toimeenpanna päätöksiä yhteisesti hallinnoitavien henkilötietojesi käsittelystä. Käytössämme on myös järjestelyjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että henkilötietojasi käytetään ainoastaan tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti. Voit käyttää oikeuksiasi, jotka liittyvät näihin yhteisesti hallinnoitaviin henkilötietoihisi, ottamalla yhteyttä Lime Electric Ireland Limited -yhtiöön sähköpostitse osoitteeseen legal@li.me tai postitse osoitteeseen:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Irlannin tietosuojakomissio (Data Protection Commission) toimii Limen valvovana viranomaistahona.  Voit siitä huolimatta esittää valituksen paikalliselle valvontaviranomaisellesi.

 

 • ETA:n ulkopuolella

Jos sinulla on kysyttävää Limen tietosuojailmoituksesta tai käytännöistä ja vakituinen asuinpaikkasi on ETA:n ulkopuolella, ota yhteyttä Lime-yhtiöön sähköpostitse osoitteeseen legal@li.me tai postitse osoitteeseen:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

Qui est responsable de mes données ?

À compter du : 1er octobre 2019

Si vous êtes un utilisateur résidant dans

 • l’Espace économique européen (EEE), en Suisse ou au Royaume-Uni

Si vous résidez habituellement dans un pays de l’EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni, le contrôleur de données responsable de vos informations personnelles est Lime Electric Ireland Limited, une société établie en Irlande que vous pouvez contacter par courrier électronique en écrivant à legal@li.me ou par courrier postal en écrivant à :

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Chypre, France, Hongrie, Italie, et Roumanie 

Si vous avez votre résidence habituelle dans les pays suivants de l’EEE, les responsables du traitement de vos informations personnelles sont les suivants :

 • Chypre: Lime Electric Ireland Limited et Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • France: Lime Electric Ireland Limited et Lime SARL
 • Hongrie: Lime Electric Ireland Limited et Lime Technology KFT
 • Italie: Lime Electric Ireland Limited et Lime Technology S.R.L.
 • Roumanie : Lime Electric Ireland Limited et Lime Technology Network S.R.L.

Lesdits contrôleurs de données (c.-à-d., Lime Electric Ireland Limited et Lime (Cyprus) Company Ltd. si vous résidez habituellement à Chypre, Lime Electric Ireland Limited et Lime SARL si vous résidez habituellement en France, Lime Electric Ireland Limited et Lime Technology KFT si vous résidez habituellement en Hongrie, Lime Electric Ireland Limited et Lime Technology S.R.L. si vous résidez habituellement en Italie, et Lime Electric Ireland Limited et Lime Technology Network S.R.L si vous résidez habituellement en Roumanie) contrôlent conjointement le traitement de vos données personnelles afin de vous fournir les Services. Entre ces contrôleurs de données, Lime Electric Ireland Limited a le pouvoir de mettre en œuvre les décisions relatives au traitement de vos données personnelles sous contrôle conjoint. Nous avons également mis en place des arrangements afin de nous assurer que vos données personnelles ne sont utilisées que conformément au présent Avis de confidentialité. Vous pouvez exercer vos droits relativement à ces données personnelles sous contrôle conjoint en contactant Lime Electric Ireland Limited par courrier électronique à legal@li.me ou par courrier postal à :

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • La Commission irlandaise de protection des données (Irish Data Protection Commission) continuera d’agir en tant qu’autorité de supervision de Lime si vous vivez en Chypre, France, Hongrie, Italie, ou en Roumanie, mais rien ne vous empêche de déposer une plainte auprès de votre autorité locale de supervision.

 

 • En dehors de l’EEE

Si vous avez des questions au sujet de l’avis de confidentialité ou des pratiques de Lime en matière de respect de la vie privée et que vous êtes basé en dehors de l’EEE, veuillez contacter Lime par e-mail à l'adresse legal@li.me ou par courrier à :

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

 

Si vous êtes un Chargeur dans

 • l’Espace économique européen (EEE), en Suisse ou au Royaume-Uni

Si vous êtes un Chargeur dans l’EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni, les contrôleurs de données responsables de vos données personnelles sont Lime Electric Ireland Limited et la filiale locale de Lime dans le pays dans lequel vous travaillez comme Chargeur, comme établi dans la liste qui suit :

 

Pays

Sociétés affiliées de Lime

Autriche

Lime GmbH

Belgique

Lime Network

Bulgarie

Lime Technology EOOD

Chypre

Lime (Cyprus) Company Ltd.

République tchèque

Lime Network s.r.o.

Danemark

Lime Technology ApS

France

Lime SARL

Finlande

Lime Technology Oy

Allemagne

LimeBike Germany GmbH

Grèce

Lime Transportation Technology, LLC

Hongrie

Lime Technology KFT

Italie

Lime Technology S.R.L.

Norvège

Lime Norway AS

Pays-Bas

Lime Network B.V.

Pologne

Lime Technology sp. z o.o.

Portugal

Neutronnet SA

Roumanie

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Espagne

Lime Technology SL

Suède

Lime AB

Suisse

LimeBike Switzerland AG

Royaume-Uni

Lime Technology Limited

 

Ces contrôleurs de données (Lime Electric Ireland Limited et la filiale locale concernée de Lime) contrôlent de façon conjointe le traitement de vos informations personnelles. Entre ces contrôleurs de données, Lime Electric Ireland Limited a le pouvoir de mettre en œuvre les décisions relatives au traitement de vos données personnelles sous contrôle conjoint. Nous avons également mis en place des arrangements afin de nous assurer que vos données personnelles ne sont utilisées que conformément au présent Avis de confidentialité. Vous pouvez exercer vos droits relativement à ces données personnelles sous contrôle conjoint en contactant Lime Electric Ireland Limited par courrier électronique à legal@li.me ou par courrier postal à :

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

La Commission irlandaise de protection des données continue d’agir en tant qu’autorité de supervision de Lime. Cependant, rien ne vous empêche de déposer une plainte auprès de votre autorité locale de supervision.

 

 • En dehors de l’EEE

Si vous avez des questions au sujet de l’avis de confidentialité ou des pratiques de Lime en matière de respect de la vie privée et que vous êtes basé en dehors de l’EEE, veuillez contacter Lime par e-mail à l'adresse legal@li.me ou par courrier à :

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

מי אחראי על המידע שלי?

תקף מתאריך: 1 באוקטובר 2019

אם אתה משתמש הנמצא

 • באזור הכלכלי האירופי, שווייץ ובריטניה

 אם אתה תושב קבע במדינות האזור הכלכלי האירופי, שווייץ או בריטניה, בקר המידע האחראי על המידע האישי שלך היא Lime Electric Ireland Limited, חברה הפועלת באירלנד אשר ניתן לפנות אליה בדוא”ל legal@li.me או בכתובת:

 

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • קפריסין, צרפת, הונגריה, איטליה ורומניה

אם אתה תושב קבע במדינות הבאות באיחוד הכלכלי האירופי, אזי בקרי הנתונים האחראיים על המידע האישי שלך הם הבאים:

 • קפריסין: Lime Electric Ireland Limited וחברת  Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • צרפת: Lime Electric Ireland Limited וחברת Lime SARL
 • הונגריה: Lime Electric Ireland Limited וחברת Lime Technology KFT
 • איטליה: Lime Electric Ireland Limited וחברת Lime Technology S.R.L.
 • רומניה: Lime Electric Ireland Limited וחברת .Lime Technology Network S.R.L

 

בקרי נתונים אלו (כלומר, Lime Electric Ireland Limited ו-Lime SARL, אם אתה תושב קבע בצרפת ו-Lime Electric Ireland Limited ו-Lime Technology S.R.L אם אתה תושב קבע באיטליה) מבקרים במשותף את עיבוד המידע האישי שלך במטרה לספק לך את השירותים. מתוך בקרי נתונים אלו, Lime Electric Ireland Limited מחזיקה בסמכות ליישם החלטות הנוגעות לעיבוד המידע האישי שלך הנמצא תחת בקרה משותפת. בנוסף, יש לנו הסדרים בתוקף המיועדים להבטיח שהשימוש במידע האישי שנעשה שלך רק בהתאם להודעת פרטיות זו. באפשרותך לממש את זכויותיך הנוגעות למידע אישי זה המבוקר במשותף, על-ידי יצירת קשר עם Lime Electric Ireland Limited בדוא"ל: legal@li.me או בדואר לכתובת:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

הנציבות האירית להגנת נתונים תמשיך לפעול כרשות הרגולטורית המובילה של LIME אם אתה מתגורר בקפריסין, צרפת, הונגריה, איטליה או רומניה. עם זאת, שום דבר לא מונע מכם להגיש תלונה לרשות הרגולטורית המקומית.

 • מחוץ לאזור הכלכלי האירופי

בכל שאלה לגבי הודעת הפרטיות או שיטות עבודה של Lime, ואם אתה מתגורר מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, אנא צור קשר עם Lime בדוא”ל legal@li.me או בדואר לכתובת:

 

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

 

אם אתה ג'וסר

 • באזור הכלכלי האירופי, שווייץ ובריטניה

אם אתה ג'וסר באיחוד האירופי, שווייץ ובריטניה, מבקרי הנתונים האחראים על המידע האישי שלך הם Lime Electric Ireland Limited והשותפה המקומית של Lime במדינה שבה אתה עובד כג'וסר, כמפורט להלן:

 

מדינה

שותפות של Lime

אוסטריה

Lime GmbH

בלגיה

Lime Network

בולגריה

Lime Technology EOOD

קפריסין

Lime (Cyprus) Company Ltd.

הרפובליקה הצ'כית

Lime Network s.r.o.

דנמרק

Lime Technology ApS

צרפת

Lime SARL

פינלנד

Lime Technology Oy

גרמניה

LimeBike Germany GmbH

יוון

Lime Transportation Technology, LLC

הונגריה

Lime Technology KFT

איטליה

Lime Technology S.R.L.

נורבגיה

Lime Norway AS

הולנד

Lime Network B.V.

פולין

Lime Technology sp. z o.o.

פורטוגל

Neutronnet SA

רומניה

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

ספרד

Lime Technology SL

שוודיה

Lime AB

שווייץ

LimeBike Switzerland AG

בריטניה

Lime Technology Limited

 

בקרי הנתונים הללו (כלומר, Lime Electric Ireland Limited והשותפות המקומיות הרלוונטיות של Lime) שולטים במשותף על עיבוד המידע האישי שלך. מתוך בקרי נתונים אלו, Lime Electric Ireland Limited מחזיקה בסמכות ליישם החלטות הנוגעות לעיבוד המידע האישי שלך הנמצא תחת בקרה משותפת. בנוסף, יש לנו הסדרים בתוקף המיועדים להבטיח שהשימוש במידע האישי שנעשה שלך רק בהתאם להודעת פרטיות זו. באפשרותך לממש את זכויותיך הנוגעות למידע אישי זה המבוקר במשותף, על-ידי יצירת קשר עם Lime Electric Ireland Limited בדוא"ל: legal@li.me או בדואר לכתובת:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

הנציבות האירית להגנת נתונים ממשיכה לפעול כסמכות הפיקוח המובילה של Lime. אולם, דבר לא מונע ממך להגיש תלונה לרשות הפיקוח המקומית שלך.

 

 • מחוץ לאזור הכלכלי האירופי

בכל שאלה לגבי הודעת הפרטיות או שיטות עבודה של Lime, ואם אתה מתגורר מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, אנא צור קשר עם Lime בדוא”ל legal@li.me או בדואר:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

Ki felel az adataimért?

Hatálybalépés napja: 2019. október 1.

Ha Önnek mint felhasználónak a tartózkodási helye:

 • az Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc és az Egyesült Királyság

Ha az Ön szokásos tartózkodási helye valamely EGT-ország, Svájc vagy az Egyesült Királyság, az Ön személyes adataiért felelős adatkezelő a Lime Electric Ireland Limited, egy Írországban bejegyzett társaság, amellyel e-mailben a következő címen: legal@li.me vagy postai úton az alábbi címen léphet kapcsolatba:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Ciprus , Franciaország, Magyarország, Olaszország, és Románia

Amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye a következő EGT országok valamelyike, a személyes adataiért felelős adatkezelők a következők:

 • Ciprus: Lime Electric Ireland Limited és Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • Franciaország: Lime Electric Ireland Limited és Lime SARL
 • Magyarország: Lime Electric Ireland Limited és Lime Technology Kft.
 • Olaszország: Lime Electric Ireland Limited és Lime Technology S.R.L.
 • Románia: Lime Electric Ireland Limited és Lime Technology Network S.R.L.

Ezek az adatkezelők (azaz a Lime Electric Ireland Limited és a Lime (Cyprus) Company Ltd., ha az Ön szokásos tartózkodási helye Ciprus, a Lime Electric Ireland Limited és a Lime SARL, ha Ön szokásos tartózkodási helye Franciaország, a Lime Electric Ireland Limited és a Lime Technology Kft., ha az Ön szokásos tartózkodási helye Magyarország, a Lime Electric Ireland Limited és a Lime Technology S.R.L., ha az Ön szokásos tartózkodási helye Olaszország és a Lime Electric Ireland Limited és a Lime Technology Network S.R.L., ha az Ön szokásos tartózkodási helye Románia) közösen végzik az Ön személyes adatainak kezelését, annak érdekében, hogy a Szolgáltatásokat nyújtsák Önnek. Ezen adatkezelők közül a Lime Electric Ireland Limited jogosult arra, hogy az Ön közösen felügyelt személyes adatainak kezelése tekintetében döntéseket hajtson végre. Ezen kívül megállapodásokat kötöttünk annak biztosítása érdekében, az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban kezeljék. Ön a közösen kezelt személyes adatokkal kapcsolatos jogait úgy gyakorolhatja, ha e-mailen megkeresi a Lime Electric Ireland Limited céget a legal@li.me címen, vagy postai úton a következő címen:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Írország Adatvédelmi Bizottsága továbbra is a Lime fő felügyeleti hatóságaként jár el, ha Ön Ciprus, Franciaország, Magyarország, Olaszország, vagy Románia él. Ugyanakkor semmi nem akadályozza Önt abban, hogy a helyi felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be.

 • Az EGT-n kívül

Amennyiben kérdése van a Lime Adatvédelmi nyilatkozatával vagy gyakorlataival kapcsolatban, és Ön az EGT-n kívül lakik, kérjük, keresse meg a Lime-t e-mailen a legal@li.me címen, vagy postai úton a következő címen:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

 

Ha Ön Juicer a következő régiók/országok valamelyikében:

 • az Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc és az Egyesült Királyság

Ha Ön az EGT-ben, Svájcban és az Egyesült Királyságban Juicer, az Ön személyes adataiért felelős adatkezelők a Lime Electric Ireland Limited és az alábbiakban felsorolt helyi Lime társult vállalkozás abban az országban, ahol Ön Juicer-ként dolgozik:

 

Ország

Lime társult vállalkozás

Ausztria

Lime GmbH

Belgium

Lime Network

Bulgária

Lime Technology EOOD

Ciprus

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Cseh Köztársaság

Lime Network s.r.o.

Dánia

Lime Technology ApS

Franciaország

Lime SARL

Finnország

Lime Technology Oy

Németország

LimeBike Germany GmbH

Görögország

Lime Transportation Technology, LLC

Magyarország

Lime Technology Kft.

Olaszország

Lime Technology S.R.L.

Norvégia

Lime Norway AS

Hollandia

Lime Network B.V.

Lengyelország

Lime Technology sp. z o.o.

Portugália

Neutronnet SA

Románia

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Spanyolország

Lime Technology SL

Svédország

Lime AB

Svájc

LimeBike Switzerland AG

Egyesült Királyság

Lime Technology Limited

 

Ezek az adatkezelők (azaz a Lime Electric Ireland Limited és az érintett helyi Lime társult vállalat) közösen felügyeljék az Ön személyes adatainak kezelését. Ezen adatkezelők közül a Lime Electric Ireland Limited jogosult arra, hogy az Ön közösen felügyelt személyes adatainak kezelése tekintetében döntéseket hajtson végre. Ezen kívül megállapodásokat kötöttünk annak biztosítása érdekében, az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban kezeljék. Ön a közösen kezelt személyes adatokkal kapcsolatos jogait úgy gyakorolhatja, ha e-mailen megkeresi a Lime Electric Ireland Limited céget a legal@li.me címen, vagy postai úton a következő címen:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Írország Adatvédelmi Bizottsága továbbra is a Lime fő felügyeleti hatóságaként jár el.  Azonban semmi nem akadályozza Önt abban, hogy a helyi felügyeleti hatóságnál panaszt nyújtson be.

 

 • Az EGT-n kívül

Amennyiben kérdése van a Lime Adatvédelmi nyilatkozatával vagy gyakorlataival kapcsolatban, és Ön az EGT-n kívül lakik, kérjük, keresse meg a Lime-t e-mailen a legal@li.me címen, vagy postai úton a következő címen:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

Chi è responsabile delle mie informazioni?

Data di entrata in vigore: 1º ottobre 2019

Se Lei è un utente in

 • Spazio Economico Europeo (SEE), Svizzera e Regno Unito

Se lo stesso è abitualmente residente in un paese SEE, in Svizzera o Regno Unito, il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Lime Electric Ireland Limited, una società con sede in Irlanda che può essere contattata via e-mail all’indirizzo legal@li.me o via posta all’indirizzo:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Cipro, Francia, Ungheria, Italia, e Romania

Se l’utente risiede abitualmente nei seguenti paesi del SEE, i titolari del trattamento dei suoi dati personali sono i seguenti:

 • Cipro: Lime Electric Ireland Limited e Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • Francia: Lime Electric Ireland Limited e Lime SARL
 • Ungheria: Lime Electric Ireland Limited e Lime Technology KFT
 • Italia: Lime Electric Ireland Limited e Lime Technology S.R.L.
 • Romania: Lime Electric Ireland Limited e Lime Technology Network S.R.L.

Tali titolari del trattamento dei dati (vale a dire, Lime Electric Ireland Limited e Lime (Cyprus) Company Ltd. se l’utente risiede abitualmente a Cipro, Lime Electric Ireland Limited e Lime SARL se l’utente risiede abitualmente in Francia, Lime Electric Ireland Limited e Lime Technology KFT se l’utente risiede abitualmente in Ungheria, Lime Electric Ireland Limited e Lime Technology S.R.L. se l’utente risiede abitualmente in Italia, e Lime Electric Ireland Limited e Lime Technology Network S.R.L se l’utente risiede abitualmente in Romania) controllano congiuntamente il trattamento dei dati personali dell’utente al fine di fornire allo stesso i Servizi. Tra i suddetti titolari del trattamento, Lime Electric Ireland Limited ha il potere di attuare decisioni in merito al trattamento dei dati personali dell’utente controllati congiuntamente. Adottiamo inoltre misure volte a garantire che i dati personali dell’utente siano utilizzati solo in conformità con la presente Informativa sulla privacy. L’utente può esercitare i propri diritti relativi a tali dati personali controllati congiuntamente contattando Lime Electric Ireland Limited via e-mail all’indirizzo legal@li.me o via posta all’indirizzo:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

La Commissione irlandese per la protezione dei dati continuerà a fungere da autorità di controllo principale di Lime se l’utente risiede in Cipro, Francia, Ungheria, Italia, o in Romania. Tuttavia, nulla impedisce all’utente di presentare un reclamo alla propria autorità di controllo locale.

 • Al di fuori dello SEE

Per domande in merito all’Informativa sulla privacy o alle pratiche di Lime, se l’utente risiede al di fuori del SEE, deve contattare Lime tramite e-mail all’indirizzo legal@li.me o via posta all’indirizzo:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

 

Se l’utente è un Juicer in

 • Spazio Economico Europeo (SEE), Svizzera e Regno Unito

Se l’utente è un Juicer nel SEE, in Svizzera e nel Regno Unito, i titolari del trattamento dei suoi dati personali sono Lime Electric Ireland Limited e la filiale locale di Lime nel paese in cui l’utente lavora come Juicer, come elencato di seguito:

 

Paese

Affiliata di Lime

Austria

Lime GmbH

Belgio

Lime Network

Bulgaria

Lime Technology EOOD

Cipro

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Repubblica ceca

Lime Network s.r.o.

Danimarca

Lime Technology ApS

Francia

Lime SARL

Finlandia

Lime Technology Oy

Germania

LimeBike Germany GmbH

Grecia

Lime Transportation Technology, LLC

Ungheria

Lime Technology KFT

Italia

Lime Technology S.R.L.

Norvegia

Lime Norway AS

Paesi Bassi

Lime Network B.V.

Polonia

Lime Technology sp. z o.o.

Portogallo

Neutronnet SA

Romania

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Spagna

Lime Technology SL

Svezia

Lime AB

Svizzera

LimeBike Switzerland AG

Regno Unito

Lime Technology Limited

 

Tali titolari del trattamento (vale a dire Lime Electric Ireland Limited e la relativa affiliata locale di Lime) controllano congiuntamente il trattamento dei dati personali dell’utente. Tra i suddetti titolari del trattamento, Lime Electric Ireland Limited ha il potere di attuare decisioni in merito al trattamento dei dati personali dell’utente controllati congiuntamente. Adottiamo inoltre misure volte a garantire che i dati personali dell’utente siano utilizzati solo in conformità con la presente Informativa sulla privacy. L’utente può esercitare i propri diritti relativi a tali dati personali controllati congiuntamente contattando Lime Electric Ireland Limited via e-mail all’indirizzo legal@li.me o via posta all’indirizzo:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

La Commissione irlandese per la protezione dei dati continua a fungere da autorità di controllo principale di Lime. Tuttavia, nulla impedisce all’utente di presentare un reclamo alla propria autorità di controllo locale.

 

 • Al di fuori dello SEE

Per domande in merito all’Informativa sulla privacy o alle pratiche di Lime, se l’utente risiede al di fuori del SEE, deve contattare Lime tramite e-mail all’indirizzo legal@li.me o via posta all’indirizzo:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

Wie is verantwoordelijk voor mijn informatie?

Van kracht op: 1 oktober 2019

Als u een gebruiker bent in

 • de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk

Als u uw gewone verblijfplaats in een EER-land, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk heeft, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke informatie Lime Electric Ireland Limited, een in Ierland gevestigd bedrijf waarmee u contact kunt opnemen via e-mail op legal@li.me of per post op:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Cyprus, Frankrijk, Hongarije, Italië, en Roemenië

Als u uw gewone verblijfplaats in een van de volgende landen van de EER heeft, zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonlijke informatie als volgt:

 • Cyprus: Lime Electric Ireland Limited en Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • Frankrijk: Lime Electric Ireland Limited en Lime SARL
 • Hongarije: Lime Electric Ireland Limited en Lime Technology KFT
 • Italië: Lime Electric Ireland Limited en Lime Technology S.R.L.
 • Roemenië: Lime Electric Ireland Limited en Lime Technology Network S.R.L.

Deze verwerkingsverantwoordelijken (d.w.z. Lime Elecric Ireland Limited en Lime (Cyprus) Company Ltd., als u uw gewone verblijfplaats in Cyprus heeft, Lime Electric Ireland Limited en Lime SARL als u uw gewone verblijfplaats in Frankrijk heeft, Lime Electric Ireland Limited en Lime Technology KFT als u uw gewone verblijfplaats in Hongarije heeft, en Lime Electric Ireland Limited en Lime Technology S.R.L. als u uw gewone verblijfplaats in Italië heeft, en Lime Electric Ireland Limited en Lime Technology Network S.R.L. als u uw gewone verblijfplaats in Roemenië heeft) controleren gezamenlijk de verwerking van uw persoonlijke informatie om u de Diensten te kunnen leveren. Met betrekking tot deze verwerkingsverantwoordelijken heeft Lime Electric Ireland Limited de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de verwerking van uw gezamenlijk gecontroleerde persoonlijke informatie. We hebben ook regelingen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. U kunt uw rechten met betrekking tot deze gezamenlijk gecontroleerde persoonlijke informatie uitoefenen door contact op te nemen met Lime Electric Ireland Limited via e-mail op legal@li.me of per post op:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

De Irish Data Protection Commission zal blijven optreden als leidende toezichthoudende autoriteit van Lime wanneer u in Cyprus, Frankrijk, Hongarije, Italië, of Roemenië woont. Niets belet u echter om een klacht bij uw lokale toezichthoudende autoriteit in te dienen.

 • Buiten de EER

Als u vragen hebt over de Privacyverklaring of privacypraktijken van Lime, en u buiten de EER gevestigd bent, neem dan contact op met Lime via e-mail op legal@li.me of per post op:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

Verenigde Staten

 

Als u een Juicer bent in

 • de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk

Als u een Juicer bent in de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonlijke informatie Lime Electric Ireland Limited en de lokale gelieerde onderneming van Lime in het land waar u als Juicer werkt, zoals hieronder vermeld:

 

Land

Gelieerde onderneming van Lime

Oostenrijk

Lime GmbH

België

Lime Network

Bulgarije

Lime Technology EOOD

Cyprus

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Tsjechische Republiek

Lime Network s.r.o.

Denemarken

Lime Technology ApS

Frankrijk

Lime SARL

Finland

Lime Technology Oy

Duitsland

LimeBike Germany GmbH

Griekenland

Lime Transportation Technology, LLC

Hongarije

Lime Technology KFT

Italië

Lime Technology S.R.L.

Noorwegen

Lime Norway AS

Nederland

Lime Network B.V.

Polen

Lime Technology sp. z o.o.

Portugal

Neutronnet SA

Roemenië

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Spanje

Lime Technology SL

Zweden

Lime AB

Zwitserland

LimeBike Switzerland AG

Verenigd Koninkrijk

Lime Technology Limited

 

Deze verwerkingsverantwoordelijken (d.w.z. Lime Electric Ireland Limited en de relevante lokale gelieerde ondernemingen van Lime) controleren gezamenlijk de verwerking van uw persoonlijke informatie. Met betrekking tot deze verwerkingsverantwoordelijken heeft Lime Electric Ireland Limited de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de verwerking van uw gezamenlijk gecontroleerde persoonlijke informatie. We hebben ook regelingen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. U kunt uw rechten met betrekking tot deze gezamenlijk gecontroleerde persoonlijke informatie uitoefenen door contact op te nemen met Lime Electric Ireland Limited via e-mail op legal@li.me of per post op:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

De Irish Data Protection Commission zal blijven optreden als leidende toezichthoudende autoriteit van Lime.  Niets belet u echter om een klacht bij uw lokale toezichthoudende autoriteit in te dienen.

 

 • Buiten de EER

Als u vragen hebt over de Privacyverklaring of privacypraktijken van Lime, en u buiten de EER gevestigd bent, neem dan contact op met Lime via e-mail op legal@li.me of per post op:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

Verenigde Staten

Hvem er ansvarlig for opplysningene mine?

Gjeldende fra: 1. oktober 2019

Hvis du er en bruker i

 • EØS, Sveits eller Storbritannia

Hvis du er fast bosatt i et EØS-land, Sveits eller Storbritannia, vil den dataansvarlige som har ansvaret for dine personopplysninger være Lime Electric Ireland Limited, et irsk-etablert selskap som du kan kontakte via e-post på legal@li.me eller gjennom post til:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Kypros, Frankrike, Ungarn, Italia og Romania

Hvis du er bosatt i de følgende landene i EØS, er dataansvarlige for dine personopplysninger som følger:

 • Kypros: Lime Electric Ireland Limited og Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • Frankrike: Lime Electric Ireland Limited og Lime SARL
 • Ungarn: Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology KFT
 • Italia: Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology S.R.L.
 • Romania: Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology Network S.R.L

Disse dataansvarlige (dvs. Lime Electric Ireland Limited og Lime (Cyprus) Company Ltd. dersom du er bosatt i Kypros; Lime Electric Irland Limited og Lime SARL hvis du er bosatt i Frankrike; Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology KFT hvis du er bosatt i Ungarn; Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology S.R.L. hvis du er bosatt i Italia; og Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology Network S.R.L hvis du er bosatt i Romania) kontrollerer sammen behandlingen av personopplysningene dine for å kunne tilby deg tjenestene. Som mellommann mellom disse dataansvarlige har Lime Electric Ireland Limited myndighet til å implementere beslutninger om behandlingen av dine felles kontrollerte personopplysninger. Vi har også ordninger på plass for å sikre at dine personopplysninger kun brukes i samsvar med denne personvernerklæringen. Du kan utøve dine rettigheter knyttet til disse felles kontrollerte personopplysningene ved å kontakte Lime Electric Ireland Limited via e-post på legal@li.me eller per post på:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Irlands Data Protection Commission vil fortsette å opptre som Limes hovedtilsynsmyndighet hvis du bor i Kypros, Frankrike,  Ungarn, Italia eller Romania. Men det er ingen ting som er til hinder for at du fremmer en klage for din lokale tilsynsmyndighet.

 • Utenfor EØS

Hvis du har spørsmål om Limes personvernerklæring eller -praksis, og du er basert utenfor EØS, ta kontakt med Lime via e-post på legal@li.me eller per post på:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

 

Hvis du er en Juicer i

 • EØS, Sveits eller Storbritannia

Hvis du er en Juicer i EØS, Sveits eller Storbritannia, vil de dataansvarlige som har ansvaret for dine personopplysninger være Lime Electric Ireland Limited og det lokale Lime-datterselskapet i det landet du arbeider i som en Juicer som opplistet nedenfor:

 

Land

Lime-tilknyttede selskaper

Østerrike

Lime GmbH

Belgia

Lime Network

Bulgaria

Lime Technology EOOD

Kypros

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Tsjekkia

Lime Network s.r.o.

Danmark

Lime Technology ApS

Frankrike

Lime SARL

Finland

Lime Technology Oy

Tyskland

LimeBike Germany GmbH

Hellas

Lime Transportation Technology, LLC

Ungarn

Lime Technology KFT

Italia

Lime Technology S.R.L.

Norge

Lime Norway AS

Nederland

Lime Network B.V.

Polen

Lime Technology sp. z o.o.

Portugal

Neutronnet SA

Romania

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Spania

Lime Technology SL

Sverige

Lime AB

Sveits

LimeBike Switzerland AG

Storbritannia

Lime Technology Limited

 

Disse dataansvarlige (dvs. Lime Electric Ireland Limited og det aktuelle lokale Lime-datterselskapet) kontrollerer i fellesskap behandlingen av personopplysningene dine. Som mellommann mellom disse dataansvarlige har Lime Electric Ireland Limited myndighet til å implementere beslutninger om behandlingen av dine felles kontrollerte personopplysninger. Vi har også ordninger på plass for å sikre at dine personopplysninger kun brukes i samsvar med denne personvernerklæringen. Du kan utøve dine rettigheter knyttet til disse felles kontrollerte personopplysningene ved å kontakte Lime Electric Ireland Limited via e-post på legal@li.me eller per post på:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Irlands Data Protection Commission fortsetter å opptre som Limes hoved-tilsynsmyndighet.  Men det er ingen ting som er til hinder for at du fremmer en klage til din lokale tilsynsmyndighet.

 

 • Utenfor EØS

Hvis du har spørsmål om Limes personvernerklæring eller -praksis, og du er basert utenfor EØS, ta kontakt med Lime via e-post på legal@li.me eller per post på:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

Kto jest odpowiedzialny za moje dane?

Data wejścia w życie: 1 października 2019 r.

Dotyczy użytkowników mieszkających w

 • Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie

Jeśli zazwyczaj zamieszkuje w kraju EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, administratorem danych odpowiedzialnym za dane osobowe użytkownika jest Lime Electric Ireland Limited, firma z siedzibą w Irlandii, z którą można się skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem legal@li.me lub drogą pocztową:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Cypr, Francja, Węgry, Włochy, i Rumunia

Jeśli użytkownik zwykle przebywa w następujących krajach EOG, administratorami danych odpowiedzialnymi za jego dane osobowe są następujące podmioty:

 • Cypr: Lime Electric Ireland Limited oraz Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • Francja: Lime Electric Ireland Limited oraz Lime SARL
 • Węgry: Lime Electric Ireland Limited oraz Lime Technology KFT
 • Włochy: Lime Electric Ireland Limited oraz Lime Technology S.R.L.
 • Rumunia: Lime Electric Ireland Limited oraz Lime Technology Network S.R.L.

 

Niniejsi administratorzy danych (tj. Lime Electric Ireland Limited oraz Lime (Cyprus) Company Ltd., jeśli użytkownik zwykle zamieszkuje na Cyprze, Lime Electric Ireland Limited i Lime SARL, jeśli użytkownik zwykle zamieszkuje we Francji, Lime Electric Ireland Limited oraz Lime Technology KFT, jeśli użytkownik zwykle zamieszkuje na Węgrzech, Lime Electric Ireland Limited i Lime Technology SRL, jeśli zwykle zamieszkuje we Włoszech oraz Lime Electric Ireland Limited oraz Lime Technology Network S.R.L., jeśli użytkownik zwykle zamieszkuje w Rumunii) wspólnie kontrolują przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu zapewnienia Usługi. Podobnie jak w przypadku tych administratorów danych, Lime Electric Ireland Limited ma uprawnienia do wdrażania decyzji dotyczących przetwarzania wspólnie kontrolowanych danych osobowych. Wprowadziliśmy również rozwiązania mające na celu zapewnienie, że dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw związanych z tymi wspólnie kontrolowanymi danymi osobowymi, kontaktując się z Lime Electric Ireland Limited pocztą elektroniczną na adres legal@li.me lub drogą pocztową:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Irlandzka Komisja Ochrony Danych będzie nadal działać jako główny organ nadzorczy firmy Lime, jeśli użytkownik mieszka we Cypr, Francja, Węgry, Włochy lub Rumunia. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby składać skargę do lokalnego organu nadzorczego.

 • Poza EOG

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące informacji o ochronie prywatności lub praktyk prywatności w Lime i mieszka poza EOG, należy skontaktować się z Lime pocztą elektroniczną pod adresem legal@li.me lub pocztą pod adresem:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

 

Jeśli użytkownik jest Juicerem w

 • Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie

Jeśli użytkownik jest Juicerem w EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, administratorami danych odpowiedzialnymi za dane osobowe użytkownika są Lime Electric Ireland Limited i lokalny oddział Lime w kraju, w którym użytkownik pracuje jako Juicer, jak podano poniżej:

 

Kraj

Partner Lime

Austria

Lime GmbH

Belgia

Lime Network

Bułgaria

Lime Technology EOOD

Cypr

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Czechy

Lime Network s.r.o.

Dania

Lime Technology ApS

Francja

Lime SARL

Finlandia

Lime Technology Oy

Niemcy

LimeBike Germany GmbH

Grecja

Lime Transportation Technology, LLC

Węgry

Lime Technology KFT

Włochy

Lime Technology S.R.L.

Norwegia

Lime Norway AS

Holandia

Lime Network B.V.

Polska

Lime Technology sp. z o.o.

Portugalia

Neutronnet SA

Rumunia

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Hiszpania

Lime Technology SL

Szwecja

Lime AB

Szwajcaria

LimeBike Switzerland AG

Zjednoczone Królestwo

Lime Technology Limited

 

Niniejsi administratorzy danych (tj. Lime Electric Ireland Limited i dany oddział lokalny Lime) wspólnie kontrolują przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Jak w przypadku tych administratorów danych, Lime Electric Ireland Limited ma uprawnienia do wdrażania decyzji dotyczących przetwarzania wspólnie kontrolowanych danych osobowych. Wprowadziliśmy również rozwiązania mające na celu zapewnienie, że dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw związanych z tymi wspólnie kontrolowanymi danymi osobowymi, kontaktując się z Lime Electric Ireland Limited pocztą elektroniczną na adres legal@li.me lub drogą pocztową:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Irlandzka Komisja Ochrony Danych nadal działa jako główny organ nadzorczy Lime.  Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego.

 

 • Poza EOG

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące informacji o ochronie prywatności lub praktyk prywatności w Lime i mieszka poza EOG, należy skontaktować się z Lime pocztą elektroniczną pod adresem legal@li.me lub pocztą pod adresem:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

Quem é responsável pelas minhas informações?

Em vigor: 1 de outubro de 2019

Se for um utilizador no

 • Espaço Económico Europeu (EEE), Suíça e Reino Unido

 Se residir habitualmente num país do EEE, na Suíça ou no Reino Unido, o controlador de dados responsável pelas suas informações pessoais é a Lime Electric Ireland Limited, uma empresa estabelecida na Irlanda com a qual pode entrar em contacto através do e-mail legal@li.me ou por correio em:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Chipre, França, Hungria,  Itália e Roménia

Se é residente habitual dos seguintes países do EEE, os controladores de dados responsáveis pelas suas informações pessoais são os seguintes:

 • Chipre: Lime Electric Ireland Limited e Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • França: Lime Electric Ireland Limited e Lime SARL
 • Hungria: Lime Electric Ireland Limited e Lime Technology KFT
 • Itália: Lime Electric Ireland Limited e Lime Technology S.R.L.
 • Roménia: Lime Electric Ireland Limited e Lime Technology Network S.R.L.

Estes controladores de dados (ou seja, a Lime Electric Ireland Limited e a Lime (Cyprus) Company Ltd. se residir habitualmente em Chipre, a Lime Electric Ireland Limited e a Lime SARL se residir habitualmente em França, a Lime Electric Ireland Limited e a Lime Technology KFT se residir habitualmente na Hungria, a Lime Electric Ireland Limited e a Lime Technology S.R.L. se residir habitualmente em Itália, e a Lime Electric Ireland Limited e a Lime Technology Network S.R.L se residir habitualmente na Roménia) controlam em conjunto o processamento das suas informações pessoais, a fim de lhe prestarem os Serviços. Entre estes controladores de dados, a Lime Electric Ireland Limited tem o poder de implementar decisões sobre o processamento das suas informações pessoais controladas em conjunto. Também dispomos de acordos para garantir que as suas informações pessoais sejam usadas apenas de acordo com este Aviso de Privacidade. Pode exercer os seus direitos relacionados com estas informações pessoais controladas em conjunto entrando em contacto com a Lime Electric Ireland Limited através do e-mail legal@li.me ou por correio em:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

A Comissão Irlandesa de Proteção de Dados continuará a atuar como a principal autoridade de supervisão da Lime se morar em Chipre, França,  Hungria,  Itália ou em Roménia. No entanto, nada o impede de fazer uma reclamação à sua autoridade de supervisão local.

 • Fora do EEE

Se tiver dúvidas acerca do Aviso de Privacidade ou das práticas da Lime e está situado fora do EEE, queira contactar a Lime através do e-mail legal@li.me ou por correio em:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

EUA

 

Se for um Espremedor de frutas no

 • Espaço Económico Europeu (EEE), Suíça e Reino Unido

Se for um Espremedor de frutas no EEE, na Suíça e no Reino Unido, os controladores de dados responsáveis pelas suas informações pessoais são a Lime Electric Ireland Limited e a afiliada local da Lime no país em que trabalha como Espremedor de frutas, conforme listado abaixo:

 

País

Afiliada da Lime

Áustria

Lime GmbH

Bélgica

Lime Network

Bulgária

Lime Technology EOOD

Chipre

Lime (Cyprus) Company Ltd.

República Checa

Lime Network s.r.o.

Dinamarca

Lime Technology ApS

França

Lime SARL

Finlândia

Lime Technology Oy

Alemanha

LimeBike Germany GmbH

Grécia

Lime Transportation Technology, LLC

Hungria

Lime Technology KFT

Itália

Lime Technology S.R.L.

Noruega

Lime Norway AS

Holanda

Lime Network B.V.

Polónia

Lime Technology sp. z o.o.

Portugal

Neutronnet SA

Roménia

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Espanha

Lime Technology SL

Suécia

Lime AB

Suíça

LimeBike Switzerland AG

Reino Unido

Lime Technology Limited

 

Estes controladores de dados (ou seja, a Lime Electric Ireland Limited e a afiliada local relevante da Lime) controlam em conjunto o processamento das suas informações pessoais. Entre estes controladores de dados, a Lime Electric Ireland Limited tem o poder de implementar decisões sobre o processamento das suas informações pessoais controladas em conjunto. Também dispomos de acordos para garantir que as suas informações pessoais sejam usadas apenas de acordo com este Aviso de Privacidade. Pode exercer os seus direitos relacionados com estas informações pessoais controladas em conjunto entrando em contacto com a Lime Electric Ireland Limited através do e-mail legal@li.me ou por correio em:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

A Comissão Irlandesa de Proteção de Dados continua a atuar como a principal autoridade de supervisão da Lime. No entanto, nada impede que faça uma reclamação à sua autoridade supervisora local.

 

 • Fora do EEE

Se tiver dúvidas acerca do Aviso de Privacidade ou das práticas da Lime e está situado fora do EEE, queira contactar a Lime através do e-mail legal@li.me ou por correio em:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

EUA

Cine este responsabil pentru informațiile mele?

Data intrării în vigoare: 1 octombrie 2019

Dacă sunteți utilizator în

 • Spațiul Economic European (SEE), Elveția și Regatul Unit

Dacă aveți reședința obișnuită într-o țară din SEE, Elveția sau Regatul Unit, operatorul de date responsabil pentru informațiile dvs. cu caracter personal este Lime Electric Ireland Limited, o societate constituită în Irlanda, pe care o puteți contacta prin e-mail la adresa legal@li.me sau prin poștă la:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Cipru, Franța, Ungaria, Italia și România

Dacă aveți reședința obișnuită în următoarele țări din SEE, operatorii de date responsabili pentru informațiile dvs. cu caracter personal sunt următorii:

 • Cipru: Lime Electric Ireland Limited și Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • Franța: Lime Electric Ireland Limited și Lime SARL
 • Ungaria: Lime Electric Ireland Limited și Lime Technology KFT
 • Italia: Lime Electric Ireland Limited și Lime Technology S.R.L.
 • România: Lime Electric Ireland Limited și Lime Technology Network S.R.L.

Acești operatori de date (de ex., Lime Electric Ireland Limited și Lime (Cyprus) Company Ltd. dacă aveți reședința obișnuită în Cipru, Lime Electric Ireland Limited și Lime SARL dacă aveți reședința obișnuită în Franța, Lime Electric Ireland Limited și Lime Technology KFT dacă aveți reședința obișnuită în Ungaria, Lime Electric Ireland Limited și Lime Technology S.R.L. dacă aveți reședința obișnuită în Italia și Lime Electric Ireland Limited și Lime Technology Network S.R.L dacă aveți reședința obișnuită în România) controlează în comun prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal, pentru a vă furniza Serviciile. În raporturile dintre acești operatori de date, Lime Electric Ireland Limited are puterea de a implementa decizii cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal controlate în comun. De asemenea, există acorduri în vigoare pentru a ne asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt utilizate numai în conformitate cu această Notificare privind confidențialitatea. Vă puteți exercita drepturile legate de aceste informații cu caracter personal controlate în comun, contactând Lime Electric Ireland Limited prin e-mail la adresa legal@li.me sau prin poștă la:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Comisia de protecție a datelor din Irlanda va continua să acționeze în calitate de autoritate de supraveghere pentru Lime dacă locuiți în Cipru, Franța, Ungaria, Italia sau România. Cu toate acestea, nimic nu vă împiedică să depuneți o plângere la autoritatea locală de supraveghere.

 • În afara SEE

Dacă aveți întrebări referitoare la Notificarea sau practicile de confidențialitate ale Lime și aveți sediul în afara SEE, vă rugăm să contactați Lime prin e-mail la adresa legal@li.me sau prin poștă la:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

SUA

 

Dacă sunteți Juicer în

 • Spațiul Economic European (SEE), Elveția și Regatul Unit

Dacă sunteți Juicer în SEE, Elveția și Regatul Unit, operatorii de date responsabil pentru informațiile dvs. cu caracter personal sunt Lime Electric Ireland Limited și societatea afiliată Lime la nivel local din țara în care lucrați în calitate de Juicer, astfel cum este enumerat mai jos:

 

Țara

Societate afiliată Lime

Austria

Lime GmbH

Belgia

Lime Network

Bulgaria

Lime Technology EOOD

Cipru

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Republica Cehă

Lime Network s.r.o.

Danemarca

Lime Technology ApS

Franța

Lime SARL

Finlanda

Lime Technology Oy

Germania

LimeBike Germany GmbH

Grecia

Lime Transportation Technology, LLC

Ungaria

Lime Technology KFT

Italia

Lime Technology S.R.L.

Norvegia

Lime Norway AS

Olanda

Lime Network B.V.

Polonia

Lime Technology sp. z o.o.

Portugalia

Neutronnet SA

România

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Spania

Lime Technology SL

Suedia

Lime AB

Elveția

LimeBike Switzerland AG

Regatul Unit

Lime Technology Limited

 

Acești operatori de date (de ex., Lime Electric Ireland Limited și societatea afiliată Lime relevantă la nivel local) controlează în comun prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal. În raporturile dintre acești operatori de date, Lime Electric Ireland Limited are puterea de a implementa decizii cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal controlate în comun. De asemenea, există acorduri în vigoare pentru a ne asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt utilizate numai în conformitate cu această Notificare privind confidențialitatea. Vă puteți exercita drepturile legate de aceste informații cu caracter personal controlate în comun, contactând Lime Electric Ireland Limited prin e-mail la adresa legal@li.me sau prin poștă la:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Comisia de protecție a datelor din Irlanda continuă să acționeze în calitate de autoritate de supraveghere pentru Lime. Cu toate acestea, nimic nu vă împiedică să depuneți o plângere la autoritatea locală de supraveghere.

 

 • În afara SEE

Dacă aveți întrebări referitoare la Notificarea sau practicile de confidențialitate ale Lime și aveți sediul în afara SEE, vă rugăm să contactați Lime prin e-mail la adresa legal@li.me sau prin poștă la:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

SUA

Vem ansvarar för min information?

Giltigt från: 1 oktober 2019

Om du är användare och befinner dig i

 • Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien

Men är bosatt i ett land i EES, Schweiz eller Storbritannien, är den registeransvarige som ansvarar för din personliga information Lime Electric Ireland Limited, ett bolag hemmahörande i Irland som kan kontaktas via e-post på legal@li.me eller per post till:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Cypern, Frankrike, Ungern, Italien och Rumänien

Om du är bosatt i följande länder i EES, är de registeransvariga som ansvarar för din personliga information följande:

 

 • Cypern: Lime Electric Ireland Limited och Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • Frankrike: Lime Electric Ireland Limited och Lime SARL
 • Ungern: Lime Electric Ireland Limited och Lime Technology KFT
 • Italien: Lime Electric Ireland Limited och Lime Technology S.R.L.
 • Rumänien: Lime Electric Ireland Limited och Lime Technology Network S.R.L.

Dessa registeransvariga (dvs. Lime Electric Ireland Limited och Lime (Cyprus) Company Ltd. om du är bosatt på Cypern, Lime Electric Ireland Limited och Lime SARL om du är bosatt i Frankrike, Lime Electric Ireland Limited och Lime Technology KFT om du är bosatt i Ungern, Lime Electric Ireland Limited och Lime Technology S.R.L. om du är bosatt i Italien och Lime Electric Ireland Limited och Lime Technology Network S.R.L. om du är bosatt i Rumänien) kontrollerar gemensamt behandlingen av din personliga information med syftet att tillhandahålla dig tjänsterna. Mellan dessa registeransvariga, som gemensamt kontrollerar din personliga information, har Lime Electric Ireland Limited makten att genomdriva beslut som påverkar densamma. Vi har också vidtagit åtgärder som syftar till att säkerställa att din personliga information bara används i enlighet med detta sekretessmeddelande. Du kan utöva dina rättigheter avseende din gemensamt kontrollerade information genom att kontakta Lime Electric Ireland Limited via e-post på legal@li.me eller per post till:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Den irländska dataskyddsmyndigheten kommer även i fortsättningen att fungera som den huvudsakliga tillsynsmyndigheten för Lime om du bor i Cypern, Frankrike, Ungern, Italien eller Rumänien. Inget hindrar dig emellertid från att framföra klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.

 • Utanför EES

Om du har några frågor om Limes sekretessmeddelande eller praxis och du är baserad utanför EES ska du kontakta Lime via e-post på legal@li.me eller per post till:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

 

Om du är Juicer i

 • Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien

Om du är Juicer i EES, Schweiz och Storbritannien är de registeransvariga som ansvarar för din personliga information Lime Electric Ireland Limited och det lokala Limedotterbolaget i det land där du arbetar som Juicer, enligt listan nedan:

 

Land

Lime-dotterbolag

Österrike

Lime GmbH

Belgien

Lime Network

Bulgarien

Lime Technology EOOD

Cypern

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Tjeckien

Lime Network s.r.o.

Danmark

Lime Technology ApS

Frankrike

Lime SARL

Finland

Lime Technology Oy

Tyskland

LimeBike Germany GmbH

Grekland

Lime Transportation Technology, LLC

Ungern

Lime Technology KFT

Italien

Lime Technology S.R.L.

Norge

Lime Norway AS

Nederländerna

Lime Network B.V.

Polen

Lime Technology sp. z o.o.

Portugal

Neutronnet SA

Rumänien

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Spanien

Lime Technology SL

Sverige

Lime AB

Schweiz

LimeBike Switzerland AG

Storbritannien

Lime Technology Limited

 

Dessa registeransvarige (dvs. Lime Electric Ireland Limited och det relevanta Lime-dotterbolaget) kontrollerar gemensamt behandlingen av din personliga information. Mellan dessa registeransvariga, som gemensamt kontrollerar din personliga information, har Lime Electric Ireland Limited makten att genomdriva beslut som påverkar densamma. Vi har också vidtagit åtgärder som syftar till att säkerställa att din personliga information bara används i enlighet med detta sekretessmeddelande. Du kan utöva dina rättigheter avseende din gemensamt kontrollerade information genom att kontakta Lime Electric Ireland Limited via e-post på legal@li.me eller per post till:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Den irländska dataskyddsmyndigheten kommer även i fortsättningen att fungera som den huvudsakliga tillsynsmyndigheten. Inget hindrar dig emellertid från att framföra klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.

 

 • Utanför EES

Om du har några frågor om Limes sekretessmeddelande eller praxis och du är baserad utanför EES ska du kontakta Lime via e-post på legal@li.me eller per post till:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες μου;

Ισχύει από: 1 Οκτωβρίου 2019

Εάν είστε χρήστης στον

 • Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο

Εάν η συνήθης διαμονή σας είναι σε χώρα του ΕΟΧ, την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι η Lime Electric Ireland Limited, μία ιρλανδική εταιρεία με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο legal@li.me ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • Κύπρος, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, και Ρουμανία

Εάν έχετε τη συνήθη διαμονή σας στις ακόλουθες χώρες του ΕΟΧ, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων για τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι οι εξής:

 • Κύπρος: Lime Electric Ireland Limited και Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • Γαλλία: Lime Electric Ireland Limited και Lime SARL
 • Ουγγαρία: Lime Electric Ireland Limited και Lime Technology KFT
 • Ιταλία: Lime Electric Ireland Limited και Lime Technology S.R.L.
 • Ρουμανία: Lime Electric Ireland Limited και Lime Technology Network S.R.L.

Αυτοί οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. Lime Electric Ireland Limited και Lime (Cyprus) Company Ltd. εάν έχετε τη συνήθη διαμονή σας στην Κύπρο, Lime Electric Ireland Limited και Lime SARL εάν έχετε τη συνήθη διαμονή σας στη Γαλλία, Lime Electric Ireland Limited και Lime Technology KFT εάν έχετε τη συνήθη διαμονή σας στην Ουγγαρία, Lime Electric Ireland Limited και Lime Technology S.R.L. εάν έχετε τη συνήθη διαμονή σας στην Ιταλία και Lime Electric Ireland Limited και  Lime Technology Network S.R.L εάν έχετε τη συνήθη διαμονή σας στη Ρουμανία) ελέγχουν από κοινού την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, για να σας παράσχουν τις Υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων, η Lime Electric Ireland Limited έχει την εξουσία να εφαρμόζει αποφάσεις σχετικά με την επεξεργασία των από κοινού ελεγχόμενων προσωπικών σας πληροφοριών. Έχουμε επίσης διευθετήσεις για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτές τις από κοινού ελεγχόμενες προσωπικές πληροφορίες επικοινωνώντας με την Lime Electric Ireland Limited μέσω email στο legal@li.me ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Η ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων θα συνεχίσει να ενεργεί ως η επικεφαλής εποπτική αρχή της Lime εάν ζείτε στην Κύπρος, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, ή τη Ρουμανία. Ωστόσο, τίποτα δεν σας εμποδίζει να υποβάλετε μία καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή.

 • Εκτός του ΕΟΧ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου ή τις πρακτικές της Lime και ζείτε εκτός του ΕΟΧ, επικοινωνήστε με την Lime μέσω email στο legal@li.me ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco CA 94105

ΗΠΑ

 

Εάν είστε Juicer στον

 • Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο

Εάν είστε Juicer στον ΕΟΧ, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων με την ευθύνη των προσωπικών σας πληροφοριών είναι η Lime Electric Ireland Limited και η τοπική θυγατρική της Lime στη χώρα στην οποία εργάζεστε ως Juicer, όπως αναφέρεται παρακάτω:

 

Χώρα

Συνεργάτες της Lime

Αυστρία

Lime GmbH

Βέλγιο

Lime Network

Βουλγαρία

Lime Technology EOOD

Κύπρος

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Δημοκρατία της Τσεχίας

Lime Network s.r.o.

Δανία

Lime Technology ApS

Γαλλία

Lime SARL

Φιλανδία

Lime Technology Oy

Γερμανία

LimeBike Germany GmbH

Ελλάδα

Lime Transportation Technology, LLC

Ουγγαρία

Lime Technology KFT

Ιταλία

Lime Technology S.R.L.

Νορβηγία

Lime Norway AS

Ολλανδία

Lime Network B.V.

Πολωνία

Lime Technology sp. z o.o.

Πορτογαλία

Neutronnet SA

Ρουμανία

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Ισπανία

Lime Technology SL

Σουηδία

Lime AB

Ελβετία

LimeBike Switzerland AG

Ηνωμένο Βασίλειο

Lime Technology Limited

 

Αυτοί οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. η Lime Electric Ireland Limited και η σχετική τοπική θυγατρική της Lime), ελέγχουν και επεξεργάζονται από κοινού τις προσωπικές σας πληροφορίες. Μεταξύ αυτών των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων, η Lime Electric Ireland Limited έχει την εξουσία να εφαρμόζει αποφάσεις σχετικά με την επεξεργασία των από κοινού ελεγχόμενων προσωπικών σας πληροφοριών. Έχουμε επίσης διευθετήσεις για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτές τις από κοινού ελεγχόμενες προσωπικές πληροφορίες επικοινωνώντας με την Lime Electric Ireland Limited μέσω email στο legal@li.me ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

Η ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων εξακολουθεί να ενεργεί ως η κύρια εποπτική αρχή της Lime.  Ωστόσο, τίποτα δεν σας εμποδίζει να υποβάλετε μία καταγγελία στην τοπική σας εποπτική αρχή.

 

 • Εκτός του ΕΟΧ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου ή τις πρακτικές της Lime και ζείτε εκτός του ΕΟΧ, επικοινωνήστε με την Lime μέσω email στο legal@li.me ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco CA 94105

ΗΠΑ

누가 제 개인 정보를 처리합니까?

발효일: 2019년 10월 1일

귀하가

 • 유럽경제지역(EEA), 스위스 및 영국의 사용자인 경우,

유럽경제지역이나 스위스 또는 영국에 상주하신다면, 귀하의 개인 정보에 대한 데이터 통제자는 Lime Electric Ireland Limited이며 이메일(legal@li.me)로 연락하거나 다음 주소로 우편을 통해 연락하실 수 있습니다.

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

 • 키프로스, 프랑스, 헝가리, 이탈리아 및 루마니아

귀하가 유럽경제지역의 다음 국가에 상주하는 경우, 귀하의 개인정보를 담당하는 데이터 통제자는 다음과 같습니다.

 • 키프로스: Lime Electric Ireland Limited 및 Lime (Cyprus) Company Ltd.
 • 프랑스: Lime Electric Ireland Limited 및 Lime SARL
 • 헝가리: Lime Electric Ireland Limited 및 Lime Technology KFT
 • 이탈리아: Lime Electric Ireland Limited 및 Lime Technology S.R.L.
 • 루마니아: Lime Electric Ireland Limited 및 Lime Technology Network S.R.L.

이러한 데이터 통제자(즉, 귀하가 키프로스에 상주하는 경우 Lime Electric Ireland Limited 및 Lime (Cyprus) Company Ltd.이고, 귀하가 프랑스에 상주하는 경우, Lime Electric Ireland Limited 및 Lime SARL이고, 귀하가 헝가리에 상주하는 경우 Lime Electric Ireland Limited 및 Lime Technology KFT이고, 귀하가 이탈리아에 상주하는 경우, Lime Electric Ireland 및 Lime Technology S.R.L.이고, 귀하가 루마니아에 상주하는 경우 Lime Electric Ireland Limited 및  Lime Technology Network S.R.L.임)는 귀하에게 서비스를 제공하기 위해 공동으로 귀하의 개인정보처리를 통제합니다. 이러한 데이터 통제자 사이에서, Lime Electric Ireland Limited가 공동으로 통제되는 개인정보의 처리에 관한 결정을 집행할 권한을 가집니다. 당사는 귀하의 개인정보가 본 개인정보취급준칙에 따라서만 이용될 수 있도록 적절한 조치를 취하고 있습니다. Lime Electric Ireland Limited에 이메일(legal@li.me)로 연락하거나, 다음 우편 주소로 연락하여 공동으로 통제되는 이 개인정보와 관련된 자신의 권리를 행사할 수 있습니다.

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

키프로스, 프랑스, 헝가리, 이탈리아 또는 루마니아에 거주하는 경우, 아일랜드 정보보호위원회가 Lime의 수석 감독 기관으로서 역할을 계속 수행할 것이지만, 귀하는 지역 감독당국에 언제든지 불만을 제기할 수 있습니다.

 • 유럽경제지역 이외의 지역

Lime의 개인정보취급준칙이나 관행에 대해 질문이 있거나 EEA 외부 지역에 거주하는 경우, Lime에 이메일(legal@li.me)로 연락하거나, 아래의 우편 주소로 연락하시기 바랍니다.

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

 

귀하가

 • 유럽경제지역(EEA), 스위스 및 영국의 Juicer인 경우,

귀하가 스위스 또는 영국의 Juicer라면, 귀하의 개인 정보에 대한 데이터 통제인은 Lime Electric Ireland Limited와 지역 Lime 계열사이며, 귀하가 Juicer로 활동하는 국가의 지역 Lime 계열사는 다음과 같습니다.

 

국가

Lime 계열사

오스트리아

Lime GmbH

벨기에

Lime Network

불가리아

Lime Technology EOOD

키프러스

Lime (Cyprus) Company Ltd.

체코 공화국

Lime Network s.r.o.

덴마크

Lime Technology ApS

프랑스

Lime SARL

핀란드

Lime Technology Oy

독일

LimeBike Germany GmbH

그리스

Lime Transportation Technology, LLC

헝가리

Lime Technology KFT

이탈리아

Lime Technology S.R.L.

노르웨이

Lime Norway AS

네덜란드

Lime Network B.V.

폴란드

Lime Technology sp. z o.o.

포르투갈

Neutronnet SA

루마니아

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

스페인

Lime Technology SL

스웨덴

Lime AB

스위스

LimeBike Switzerland AG

영국

Lime Technology Limited

 

이러한 데이터 통제자(즉, Lime Electric Ireland Limited와 해당 지역 Lime 계열사)는 공동으로 귀하의 개인정보처리를 통제합니다. 이러한 데이터 통제자 사이에서, Lime Electric Ireland Limited가 공동으로 통제되는 개인정보의 처리에 관한 결정을 집행할 권한을 가집니다. 당사는 귀하의 개인정보가 본 개인정보취급준칙에 따라서만 이용될 수 있도록 적절한 조치를 취하고 있습니다. Lime Electric Ireland Limited에 이메일(legal@li.me)로 연락하거나, 다음 우편 주소로 연락하여 공동으로 통제되는 이 개인정보와 관련된 자신의 권리를 행사할 수 있습니다.

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

 

아일랜드 정보보호위원회가 Lime사의 수석 감독당국으로서 역할을 계속 수행할 것입니다. 그러나 귀하는 지역 감독당국에 언제든지 불만을 제기할 수 있습니다.

 

 • 유럽경제지역 이외의 지역

Lime의 개인정보취급준칙이나 관행에 대해 질문이 있거나 유럽경제지역 외부 지역에 거주하는 경우, Lime에 이메일(legal@li.me)로 연락하거나, 아래의 우편 주소로 연락하시기 바랍니다.

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA