Legal Bases

Integritetsmeddelande

Gäller från den: 1 mars 2021

Inom Lime och vår företagsgrupp (gemensamt " Lime", " vi", " oss" eller " vår") råder ett starkt engagemang för öppenhet, och vi vill informera dig (" du" eller " din") om hur vi samlar in, använder, utlämnar och skyddar dina uppgifter. Detta integritetsmeddelande (" Integritetsmeddelandet") beskriver hur Lime hanterar uppgifter i samband med Lime:s webbplatser och anknytande mobila applikationer och tjänster (gemensamt " tjänster"), och när du interagerar med oss på annat sätt. Denna policy beskriver också vår datapraxis för Juicers. Läs också våra användarvillkor som anger villkoren för tjänsterna.

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta integritetsmeddelande från tid till annan. Om Lime gör ändringar i detta integritetsmeddelande görs uppdateringen tillgänglig via våra tjänster och om vi gör några väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande publicerar vi ett tydligt meddelande och kan även kontakta dig direkt via e-post eller annan metod.

Vilka typer av uppgifter vi samlar in

Vi samlar in eller tar emot uppgifter på olika sätt. Vilka uppgifter vi samlar in eller tar emot beror på hur du använder och interagerar med våra tjänster. I många fall kan du välja vilka uppgifter du lämnar till oss, men vissa av uppgifterna (t.ex. kontouppgifter) är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och utan dessa nödvändiga uppgifter kan vi inte tillhandahålla tjänsterna. Vi använder och lämnar ut dessa uppgifter för de syften som beskrivs nedan. Kategorier av uppgifter som vi samlar in inkluderar:

 • Kontouppgifter till exempel ditt namn, din e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation, såsom dina kreditkortsuppgifter. För att du ska kunna använda vissa produkter kan vi också kräva att du tillhandahåller foton av ditt körkort utfärdat av myndighet (fram- och baksida). När du köper ett Lime-märkt fordon på vår e-handelswebbplats samlar vi in dina leveransuppgifter. För att ge tilllgång till Lime Access samlar vi även in myndighetsutfärdat ID och bevis på låginkomststatus i verifieringsändamål.
 • Vi samlar och behandlar platsinformation när du registrerar dig och använder tjänsterna. Vi måste till exempel samla in och registrera din fysiska plats för att kunna visa dig rätt information om tillgängliga Lime-fordon i din närhet. Uppgifter om fordonens plats, rutter och uthyrningsstatus måste också samlas in för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna. Om du registrerar ditt eget fordon på våra tjänster samlar vi in platsuppgifter för att kunna visa var ditt fordon befinner sig och för att du ska kunna låsa och låsa upp det. Lime samlar också in platsuppgifter direkt från Lime-fordonen, inklusive resväg när Lime-användare använder dem.
 • När du använder vissa produkter (t.ex. mopeder) för vilka myndighetsutfärdat körkort och användning av hjälm eller annan skyddsutrustning krävs enligt lag, ber vi dig (och passagerare, om tillämpligt) om en selfie som vi samlar in, och vi kan samla in bilder och/eller videofilmer från din resa. Genom att tillhandahålla bilder av din passagerare, intygar du att du har har personens medgivande utlämna sådan information till oss.
 • Om du länkar, ansluter till eller loggar in på Lime via en tredjepartstjänst (t.ex. Facebook) kan tredjepartstjänsten komma att skicka information, till exempel din profilinformation på den tjänsten.
 • När du ber om kundservice, support eller annat hjälp, kan du välja att lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan svara på dina önskemål. Vi kan komma att behålla uppgifter om din användning av våra supporttjänster.
 • Lime och tredje parter (t.ex. Facebook) samlar in uppgifter från din webbläsare , dator eller mobilenhet, exempelvis enhetens IP-adress och när du öppnar eller använder tjänsterna. Vi använder cookie-filer och liknande tekniker (t.ex. pixlar och taggar) för att tillhandahålla våra tjänster, inklusive för att registrera dina inställningar och samla in analysinformation om dig. Tredje parter kan använda den tekniska informationen för att tillhandahålla mättjänster och riktade annonser. Mer finns att läsa om hur vi (och tredje parter) använder cookie-filer och liknande tekniker och hur du kan välja bort att de används för reklamändamål i vår Policy om cookie-filer.
 • Vi samlar in information som du lämnar på tjänsterna, t.ex. när du deltar i gemenskaper eller andra forum eller kommenterar blogginlägg på våra sociala mediekonton. Beroende på dina kamera- eller fotoinställningar, mottar Lime uppgifter som du väljer att lämna till oss, till exempel bilder av parkerade Lime-fordon.
 • Vi mottar uppgifter om dig när vi anlitar tredje parter , t.ex. sociala medier, för marknadsföring och reklam.

Om du är en Juicer som hjälper Lime att samla in och ladda fordon samlar vi dessutom in fler uppgifter:

 • som har skickats in med din ansökan om arbete som Juicer, t.ex. myndighetsutfärdat ID;
 • uppgifter om det arbete du utför för Lime, t.ex. uppgifter om vilka fordon du laddar åt Lime;
 • dina bankuppgifter så att vi kan betala dig; och
 • uppgifter som vi är skyldiga att samla in enligt lag, t.ex. personnummer eller arbetstillstånd.

Hur vi använder uppgifterna

Vi använder dina uppgifter, inklusive platsuppgifter, för att:

 • tillhandahålla tjänsterna till dig på din begäran inklusive för att hantera ditt konto och din körhistoria. Detta inkluderar var du använder Tjänsterna via Integrerade Partner-tjänster, t.ex. Uber. Uber och Lime är gemensamt personuppgiftsansvariga för denna behandling. För mer information om ansvarsfördelningen mellan Lime och Uber kan du kontakta Lime här;
 • bekräfta att ditt myndighetsutfärdade körkort (i förekommande fall) är giltigt, inte för närvarande länkat till något annat Lime-konto och inte har utgått;
 • bekräfta att din selfie stämmer med ditt myndighetsutfärdade körkort, t.ex. med hjälp av ansiktsigenkänningsteknik. Du kan läsa mer om hur vi använder teknik för ansiktsigenkänning här;
 • övervaka, spåra och serva Lime-fordonen, inklusive när de används av dig. I förekommande fall omfattar detta insamling av bilder och/eller videofilmer av din resa;
 • efter behov bekräfta att förare och passagerare har hjälm och annan skyddsutrustning som krävs enligt lag;
 • skicka eller leverera produkter som du köper via vår webbutik eller på annat sätt, inklusive att associera den unika ID-koden för alla fordon som köpts via vår webbutik med ditt konto;
 • behandla betalningar, prenumerationer eller donationer och eventuella rabatter eller specialerbjudanden så som gratis upplåsning;
 • kommunicera med dig om ditt konto, interaktioner eller transaktioner inklusive servicerelaterade meddelanden, såsom ändringar i vår policy. Enligt lokala lagar kan vi även skicka undersökningar eller marknadsföringsutskick, inklusive information om funktioner och förbättringar av våra tjänster;
 • Personanpassa annonser till dig (för mer information, se avsnittet "Reklam och analys" nedan);
 • Optimera, utveckla och förbättra våra tjänster, inklusive för skapande och utbildning av maskininlärningsmodeller för att optimera, utveckla och förbättra våra tjänster (t.ex. för att förbättra precisionen i vår programvara för hjälmdetektering). För att göra detta kan vi komma att använda tredjepartsanalysleverantörer för att förstå hur tjänsten används och hjälpa oss att förbättra tjänsterna;
 • Vid behov, uppfylla våra lagliga skyldigheter, inklusive för att följa lagar eller lokala lagkrav;
 • Upptäcka, utreda och förhindra aktiviteter som kan bryta mot Limes policy eller användarvillkor eller vara olagliga, vilket kan innefatta delning av information med myndigheter utanför ditt hemland, t.ex. brottsbekämpande organ och;
 • Samarbeta med tredje parter så som universitet, lokala myndigheter och andra externa parter för att bygga eller förbättra infrastrukturen, som beskrivs nedan i avsnittet "Vem utlämnar vi dina uppgifter till?" avsnittet nedan; och

Om du är Juicer använder vi dessutom dina uppgifter för att: beräkna och utbetala din lön; och för att övervaka det arbete du gör för Lime och spåra Limes fordon.

Vem utlämnar vi dina uppgifter till?

Vi gör dina uppgifter tillgängliga för Limes dotterbolag, våra tjänsteleverantörer, andra tredje parter då det är nödvändigt för verkställa Användarvillkoren, och som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Vi tillgängliggör speciellt dina uppgifter för:

 • Våra tjänsteleverantörer och partners : Vi gör dina uppgifter tillgängliga för våra betrodda tjänsteleverantörer och samarbetsparter som tillhandahåller tjänster till Lime, så som värddata och vår infrastruktur, behandling av betalnings- och donationsärenden, stöd och förbättring av Tjänsterna, utföra kundservice eller tillhandahålla marknadsföring och reklamtjänster. Vi gör uppgifter tillgängliga för till exempel kreditkortsutgivare för att behandla dina betalningar och återbetalningar.
 • Samarbeten med tredje parter : Efter att ha tagit bort vissa identifierare, t.ex. ditt namn, din telefon och e-postadress (där sådana tillhandahålls), och kombinerat den resulterande informationen med liknande information från andra användare, kan Lime använda, licensiera och dela din information, inklusive individuella resor och platshistorik, med tredje parter för forskning, affärer eller andra syften. Lime samarbetar till exempel med universitet och lokala myndigheter i forskningsprojekt, exempelvis om trafik och resmönster i en stad. Läs mer om dessa samarbeten här.
 • Myndighets-, reglerings- och brottsbekämpande organ : Vi kan tillgängliggöra dina uppgifter, om vi i god tro anser att det är rimligen nödvändigt av juridiska skäl, bland annat för att uppfylla federala, statliga eller lokala lagkrav, för rättsliga processer eller för att upptäcka, utreda, förebygga och åtgärda bedrägerier och annan olaglig aktivitet, säkerhets- eller tekniska problem eller för att förhindra att du, allmänheten, vår personal, andra tredje parter eller vi själva drabbas av skador eller om vi behöver göra det för att försvara våra lagliga rättigheter eller egendom, att vidta åtgärder mot olaglig verksamhet eller trafikbrott eller för att verkställa våra avtal, såsom våra användarvillkor.
 • Integrerade samarbetsparter : Vi tillgängliggör dina uppgifter för tredjepartstjänster som integrerar eller ger åtkomst till Limes fordon och/eller Tjänster och/eller för att ge åtkomst till tredjepartsfordon på Tjänsterna. Till exempel samarbetar Lime med Uber så att användare kan hyra en Lime-scooter via Uber-appen.
 • Städer, lokala myndigheter och kollektivtrafikföretag : Vi gör dina uppgifter tillgängliga för dessa mottagare när det är nödvändigt för att uppfylla villkoren i vår licens eller för att bedriva vår verksamhet i en viss stad eller på en viss plats eller för stadsplanering och tolkning av mobilitetsdata. Detta kan omfatta mottagare som kontaktar förare om deltagande i undersökningar och integrering i kollektivtrafikoperatörers appar och reseplaneringsappar. Till exempel samarbetar Lime i Storbritannien med transportministeriet (Department for Transport,"DfT") för att hjälpa dem att tolka och skapa en bild av fordonsefterfrågan och bedöma fordons säkerhet i Storbritannien. De uppgifter som tillgängliggörs för dessa syften inkluderar:
  • Kontouppgifter, såsom Lime-användaridentifierare, namn, e-postadress, telefonnummer, myndighetsutfärdat körkort, födelsedatum och kön;
  • Färddata, såsom färdens ID-nummer, datum och tid för resan, resans avstånd och varaktighet;
  • Platsuppgifter, såsom platsen för skotern och för vilka rutter skotern har använts;
  • Undersökningsdata, såsom Lime-användaridentifierare, undersökningsdatum, undersökningstyp och frågor och svar (endast vid undersökning av användarupplevelser). Sådana undersökningsdata kan tillgängliggöras av DfT för tredje parts utvecklingsentreprenörer för e-scooterprovningar.
  • Pseudonymiserade data såsom fordons-ID, fordonsstatus, färd-ID och vägpunkt.

Läs mer om hur tillgängliggörande av förardata hjälper gemenskaper här.

 • Lime-dotterbolag : Vi kan komma att dela din information med Lime-dotterbolag för att hjälpa till att tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsterna. Allteftersom vi växer kan vi komma att utöka vår företagsfamilj med lokala eller andra dotterbolag efter behov, för att hjälpa oss att tillhandahålla eller marknadsföra tjänsterna.

 • Omstrukturering av verksamhet : Vi kan också komma att tillgängliggöra dina uppgifter som del av försäljning, samgående eller ledningsbyte, eller förberedelser av sådana händelser.

Vi kan också tillgängliggöra aggregerade, avpersonifierade eller avidentifierade uppgifter som inte rimligen kan användas för att identifiera dig, för tredje parter, inklusive av följande typer.

Reklam och analys

Vi tillåter andra att tillhandahålla analystjänster och visa annonser på våra Tjänster och för vår räkning på webben och i mobilappar. Dessa aktörer kan använda cookies, webbfyrar, enhetsidentifierare och andra metoder för att samla in uppgifter om din användning av våra tjänster och andra webbplatser och applikationer, inklusive din IP-adress, webbläsare, mobilnätverksinformation, sidor som visas, tid som spenderas på sidor eller i mobilappar, klickade länkar och konverteringsinformation. Dessa uppgifter kan användas av Lime och andra för att bland annat analysera och spåra data, fastställa populariteten för visst innehåll, leverera reklam och innehåll som är inriktat mot dina intressen på våra tjänster och andra webbplatser, mäta effektiviteten av vår reklam och bättre förstå hur du använder webbplatser. Du kan hantera dina preferenser, hitta mer information om intressebaserade annonser eller välja bort att dina uppgifter används för beteendebaserad reklam genom vår policy om cookie-filer eller genom att besöka https://www.aboutads.info/choices. Om du befinner dig i EU, besök https://www.youronlinechoices.eu/.

Där Lime använder Facebook-pixeln (en typ av cookie) för att leverera reklam till dig, är Lime och Facebook Ireland gemensamt personuppgiftsansvariga för denna behandling. Lime och Facebook Ireland har delat upp sina skyldigheter enligt GDPR med avseende på denna gemensamma behandling. Till exempel är Lime ansvarig för att tillhandahålla detta meddelande till dig och Facebook Ireland ansvarar för att hantera dina individuella rättigheter i samband med den gemensamma behandlingen. För information om hur du verkställer dina rättigheter hos Facebook Ireland i samband med den gemensamma behandlingen, och för information om hur Facebook Ireland senare behandlar dina personuppgifter som oberoende personuppgiftsansvarig, se Facebooks datapolicy.

Vi arbetar också med tredje parter för att visa annonser för dig som en del av anpassade kampanjer på tredje parters plattformar (såsom Facebook och Instagram). I dessa reklamkampanjer kan ingå att vi eller tredjepartsplattformarna konverterar uppgifter om dig, såsom din e-postadress och ditt telefonnummer, till ett unikt värde som kan relateras till ett användarkonto på dessa plattformar för att ge oss möjlighet att lära oss om dina intressen och visa dig reklam som är anpassad efter dina intressen. Observera att tredjepartsplattformarna kan erbjuda dig valmöjligheter om huruvida du ser dessa typer av anpassade annonser.

Vi säljer eller vidareförmedlar inte dina personuppgifter till externa parter för deras direktmarknadsföring utan ditt samtycke.

Vår rättsliga grund för användningen av dina uppgifter

I Europa är vi skyldiga att specificera i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter och på vilken laglig grund vi gör detta. Lime förlitar sig på ett antal lagliga grunder för insamling, användning, tillgängliggörande och på annat sätt behandla dina uppgifter för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, inklusive där:

 • det är nödvändigt för att leverera tjänsterna och fullgöra våra skyldigheter enligt användarvillkoren. Vi kan till exempel inte tillhandahålla tjänsten såvida vi inte samlar in och behandlar grundläggande information om dig och din plats,
 • du har gett ditt samtycke till oss att behandla din information (i det fallet kan du återkalla ditt samtycke när som helst),
 • det är nödvändigt för att följa en rättslig skyldighet, bland annat att svara på myndighets- eller brottsbekämpningsförfrågningar eller för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav,
 • för att skydda våra användares vitala intressen, Juicers, personal och allmänheten både i och utanför tjänsterna,
 • det är tillåtet enligt lag kan vi behandla data som är av intresse för allmänheten, och/eller
 • behandlingen är nödvändig för Limes eller en tredje parts legitima intressen, förutsatt att vi har balanserat dessa mot dina grundläggande rättigheter och intressen.

Mer information om vår lagliga grund för behandling av dina personuppgifter finns här.

Hur överför vi dina uppgifter?

Eftersom vi erbjuder våra tjänster på många platser globalt kan vi överföra din information till eller från dessa platser för att tillhandahålla dig tjänster.

Om du är bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (" EES"), Schweiz eller Storbritannien kommer vi att överföra dina uppgifter till USA och andra länder utanför ditt land för lagrings-, behandlings- och andra ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande. Länder utanför EES, Schweiz eller Storbritannien erbjuder eventuellt inte samma nivå av dataskydd som i ditt hemland, till exempel finns det för närvarande inget beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Om Europeiska kommissionen har erkänt att ett land tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd kan Lime förlita sig på kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå, beroende på vad som är tillämpligt, för att överföra uppgifter.

Lime förlitar sig på standardavtalsklausuler som är godkända av Europeiska kommissionen och Europeiska kommissionens beslut om uppfyllande av tillräckliga krav för vissa länder, i förekommande fall, för att överföra data från EES, Schweiz och Storbritannien till USA och andra länder än ditt hemland. Du kan begära en kopia av standardavtalsklausulerna genom att kontakta oss på [email protected].

Under vissa begränsade omständigheter kan vi använda undantag, såsom avtalsundantaget, när så är lämpligt för att behandla personuppgifter, när det inte finns några andra mekanismer för dataöverföring tillämpliga. Till exempel, där överföringen av uppgifter är nödvändig för att tillhandahålla våra Tjänster enligt vad som anges i Användaravtalet.

Hur länge vi lagrar uppgifter

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än rimligen nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna till dig eller tills ditt konto har raderats med förbehåll för en längre period som kan krävas enligt gällande lag eller som har meddelats dig. Exempel på några av våra lagringsperioder anges nedan.

Typ av dataLagringstid
KontoinformationKontots livstid. Viss information om transaktioner som rör ett konto behålls i sju (7) år i enlighet med Limes redovisningsförpliktelser.
Myndighetsutfärdad körkortsinformation och resultat av verifiering av huruvida selfie överensstämmer med ID-handlingNär vi genomför kontroller av körkortets giltighet behåller vi endast begränsad bekräftande uppgifter, för att undvika bedrägeri och för att du ska kunna använda Tjänsterna. När vi använder ansiktsigenkänningsteknik för att verifiera att ditt körkort överensstämmer med din bild, behåller vi endast information om huruvida bilden överensstämmer. Vi behåller dessa uppgifter under kontots livstid såvida inte en annan period krävs enligt lag i din jurisdiktion.
KundsupportfrågorKontots livstid.

När du tar bort ditt konto kan det ta ytterligare tid för oss att helt radera dina uppgifter från våra databaser och systemloggar. Vi kan behålla information från borttagna konton för att förhindra bedrägeri, samla in avgifter, verkställa användarvillkoren, för att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller genomdriva våra lagliga rättigheter.

Om du dessutom är en Juicer kommer Lime att behålla viss information i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. Lime kan till exempel lagra en del av din information för att följa gällande skatte-, lagar-, rapporterings- och revisionsskyldigheter och andra krav i de länder där vi är verksamma.

Dina rättigheter

Vissa av de rättigheterna gäller generellt och vissa rättigheter gäller endast i vissa fall. Vissa av dessa rättigheter gäller eventuellt inte för dig om du är baserad utanför de regioner som anges nedan.

Rättigheter i EES/Schweiz/Storbritannien

Om du till största del befinner dig i EES, Schweiz eller Storbritannien, har du ett antal rättigheter gällande din uppgifter.

Rätt att invända (marknadsföring) – Du har rätt att när som helst invända mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt till invändning – Vi behandlar dina uppgifter baserat på legitima intressen, du kan motsätta sig denna behandling under vissa omständigheter. Om vi inte har tvingande legitima grunder eller där det behövs av juridiska skäl, upphör vi att behandla din information när du invänder.

Rätt till åtkomst – Du kan få tillgång till många av dina uppgifter genom att logga in på ditt konto. Du kan också begära en kopia av den information vi har om dig och information som förklarar hur informationen används.

**Rätt till rättelse ** – Du har rätt att begära att vi ska rätta till felaktig information om dig.

Rätt till radering – Du har i vissa fall rätt att begära att vi tar bort din information, förutsatt att det finns giltiga skäl för detta och med förbehåll för gällande lag.

Rätt att begränsa behandlingen – Du har i vissa fall rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av din information, förutsatt att det finns giltiga skäl för att göra det.

Rätt till dataöverföring – Du kan ha rätt att få vissa uppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att överföra sådan information till en annan kontroller.

Rätt att återkalla samtycke – Om du tidigare har lämnat ditt samtycke, till exempel för mottagande av direktmarknadsföring, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta kommer emellertid inte att påverka lagenligheten av behandlingen på grundval av ditt samtycke innan det återkallas. Vi kan dessutom fortsätta att använda dina uppgifter trots återkallande i den mån det är tillåtet eller krävs enligt lag.

Rätt att ge vägledning om hanteringen av dina uppgifter efter din död – Du har rätt att ge oss specifik vägledning om lagring, radering av kommunikation av dina personuppgifter efter din död.

Kontakta oss så som framställs i "Vem är ansvarig för mina uppgifter?" nedan om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har frågor om hur vi behandlar dina uppgifter. Av säkerhetsskäl kan vi kräva att du följer vissa steg för att verifiera att du är ägare till ett Lime-konto. Vi kan till exempel kräva att du har en verifierad e-postadress kopplad till ditt Lime-konto och att du kontaktar oss med hjälp av den verifierade e-postadressen som är kopplad till ditt Lime-konto. Du har också rätt att lämna ett klagomål hos din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan få tillgång till en lista över EU:s tillsynsmyndigheter här. Du kan också kontakta Lime:s dataskyddsansvarig på [email protected].

Integritetsrättigheter i Kalifornien : Om du är bosatt i Kalifornien har du vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. För mer information om dessa rättigheter och hur du verkställer dem, se vårt integritetsmeddelande för Kalifornien, som är införlivat genom hänvisning i denna policy.

Dina val och hur du kan hantera dina uppgifter : Vi anser att du ska kunna välja hur dina uppgifter insamlas, används och utlämnas. Om du inte vill att Lime ska samla in dina uppgifter ska du inte använda tjänsterna.

E-post och annan kommunikation : Om du vill ändra de typer av kommunikation du tar emot från oss, inklusive välja bort reklamkampanjer från oss, kan du göra det när som helst genom att uppdatera de kommunikationsinställningar som finns i din kontoprofil. Vi kan komma att fortsätta att skicka icke-marknadsföringskommunikation om din användning av tjänsten.

Hämta och hantera dina uppgifter : Om du har ett konto hos Lime kan du granska, ändra eller radera dina uppgifter genom att logga in på ditt konto och redigera din profil. Du kan ändra ditt mobilnummer eller e-postadress med hjälp av vår in app-funktion för ändring. Du kan när som helst ta bort ditt Lime-konto genom att skicka in en ansökan till oss på [email protected] eller med funktionen "Skicka en förfrågan" i appen. Om du är en Juicer och vill radera ditt konto ska du maila [email protected].

Vem ansvarar för mina uppgifter?

För att se vem som är ansvarig för dina personuppgifter och hur du kontaktar dem klickar du här.