Legal Bases

Oikeusperusteet

Euroopan tietosuojalainsäädäntö edellyttää, että erittelemme tarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietojasi, ja että meillä on oikeusperusteet käyttäjiämme koskevien tietojen keräämiseen, käyttämiseen, jakamiseen ja muuhun käsittelemiseen. Jos vakituinen asuinpaikkasi on Euroopan talousalueella, Sveitsissä tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sinulla on tiettyjä oikeuksia. Jotkin näistä oikeuksista ovat voimassa yleisesti, kun taas toiset riippuvat oikeusperusteista, joiden nojalla Lime käsittelee tietoja.

Oikeusperusteet

Limen palveluiden tarjoaminen

Kuten käyttösopimuksessa mainitaan, palveluita ei voida tarjota eikä käyttösopimusta panna täytäntöön, ellei Lime käsittele sinua koskevia tietoja, mukaan lukien sijaintitiedot. Esimerkiksi:

 • Tarvitsemme pyörän tai skootterin sijaintitiedot, kun ajat sillä, sekä pyörällä tai skootterilla ajetut reitit, jotta voimme tarjota palvelut sinulle.

 • Jaamme tiedot integroitujen kumppaneiden kanssa, jotta voisit käyttää Limen palveluita heidän sovellustensa kautta_._

 • Otamme sinuun yhteyttä koskien tiliäsi, asiointia tai tapahtumia, mukaan lukien palveluihin liittyvät ilmoitukset esimerkiksi käytäntöjämme koskevista muutoksista.

Suostumus

Pyydämme sinulta lupaa tietojesi käsittelemiseen tiettyihin tarkoituksiin. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Käsittelemme tietojasi suostumuksesi nojalla seuraavissa tapauksissa:

 • Nimenomaisella suostumuksellasi käytämme kasvojentunnistusteknologiaa vahvistaaksemme, että esittämäsi ajokortti vastaa lataamaasi selfietä. Kasvojentunnistusteknologiassa käytetyt tiedot kuuluvat EU:n lainsäädännön nojalla erityissuojan piiriin. Lisätietoja siitä, kuinka käytämme kasvojentunnistusteknologiaa, saat täältä.
 • Lähettääksemme sinulle markkinointiviestejä, mikäli sovellettava lainsäädäntö edellyttää suostumuksesi saamista tätä varten.
 • Kun linkität, yhdistät tai kirjaudut Limeen kolmannen osapuolen palvelun kautta (esim. Facebook). Tällaisiin tietoihin voivat sisältyä tilitunnuksesi tai käyttäjänimesi sekä tiedot, jotka asetat saatavillemme kyseisellä sivulla tai tilillä.
 • Saadaksemme tietoja käyttöön ottamiesi laitekohtaisten asetusten kautta (kuten kamerasi tai valokuviesi käyttöoikeus), jotta voimme tarjota asetusten käyttöönoton yhteydessä kuvatut toiminnot ja palvelut.

Muissa tapauksissa, joissa pyydämme sinulta suostumusta, käytämme tietoja siihen tarkoitukseen, joka sinulle pyynnön yhteydessä ilmoitetaan.

Kun käsittelemme meille antamiasi tietoja suostumuksesi nojalla, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.

Lakisääteinen velvoite tai oikeudellisten vaateiden laatiminen, esittäminen tai puolustaminen

Jaamme ja muutoin käsittelemme tietoja, kun meillä on siihen lakisääteinen velvoite. Tietoryhmät riippuvat nimenomaisista olosuhteista, mutta jaettuihin tietoihin saattavat kuulua tilitietosi, kuten Lime-käyttäjätunnuksesi, nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, syntymäaikasi, ajokorttisi, matkatietosi ja sijaintitietosi. Mikäli laki sitä edellyttää, jaamme tietoja seuraavissa tilanteissa:

 • Kun vastaamme tiettyjä käyttäjätietoja koskeviin lainvalvontaviranomaisten ja muiden valtion virastojen virallisiin pyyntöihin.
 • Meidän on ehkä käsiteltävä tietojasi todentaaksemme ajokorttisi tai henkilöllisyytesi esimerkiksi vakuutuksen hallinnointia varten tai ryhtyäksemme toimenpiteisiin laittoman toiminnan, liikennerikkomusten tai käyttösopimuksemme rikkomusten suhteen.
 • Meillä saattaa myös olla lakisääteinen velvoite jakaa kaupunkien, paikallisten viranomaisten ja julkisen liikenteen liikennöitsijöiden kanssa tiettyjä käyttäjätietoja, kuten tilitietoja sekä matka- ja sijaintitietoja, mikäli se on tarpeen näiden viranomaisten meille myöntämien lupien tai lisenssien ehtojen täyttämiseksi.
 • Lisäksi käsittely saattaa olla tarpeen siviili- tai rikosoikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi todellisen tai mahdollisen oikeudenkäynnin yhteydessä, jotta voisimme muun muassa suojella palveluitamme, omaisuuttamme tai muita lakisääteisiä oikeuksia, mukaan lukien käyttäjiemme lakisääteiset oikeudet.

Elintärkeiden etujen suojeleminen

Käsittelemme tietoja, kun se on tarpeen henkilön hengen kannalta olennaisten etujen suojelemiseksi tai henkilön suojelemiseksi vakavalta loukkaantumiselta. Tietoryhmät ja asiaan liittyvä käsittely riippuvat nimenomaisista olosuhteista, mutta tähän saattaa sisältyä esimerkiksi tietojen käsitteleminen vahingollisen toiminnan torjumiseksi sekä palveluissamme että niiden ulkopuolella.

Yleisen edun vuoksi toteutettava tehtävä

Kun EU:n lainsäädännössä tai EU:n jäsenvaltion, Sveitsin tai Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä niin säädetään, voimme käsitellä tietoja, kun se on perusteltua yleistä etua koskevien syiden vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla vahingoilta suojautuminen ja tutkimusten tekeminen yleistä etua varten, ja tietoryhmät ja asiaan liittyvä käsittely riippuvat yleensä nimenomaisista olosuhteista.

Oikeutetut etumme

Käsittelemme tietojasi, kun se on oikeutettujen etujemme tai kolmansien osapuolien oikeutettujen etujen kannalta tarpeen. Tällaisen käsittelyn yhteydessä suojelemme yksityisyyttäsi, oikeuksiasi ja etujasi asianmukaisin suojatoimin. Tässä yhteydessä käsittelemme tietojasi seuraavia tarkoituksia varten:

 • Limen kulkuneuvokannan hallinnoiminen, mukaan lukien saatavuuden varmistaminen, käyttöasteiden valvominen ja akkujen varaustasojen seuraaminen. Hyväkuntoisten kulkuneuvojen tarjoaminen sekä omaisuutemme suojeleminen vahingoilta ja varkauksilta on etujemme mukaista.
 • Kuvamateriaalin keräämien, kuten esimerkiksi kypäräselfieiden ja/tai tietyissä Lime-kulkuneuvoissa, kuten mopoissa, olevien kameroiden avulla kuvatun videomateriaalin kerääminen. Sen varmistaminen, että käytät (koko ajan) asianmukaisia suojavarusteita ja ajat turvallisesti, on etujemme (ja sinun etujesi) mukaista.
 • Sinulle näytettyjen mainosten esittäminen ja räätälöiminen meille ja mainontakumppaneille antamiesi tietojen perusteella. Liiketoimintamme tukeminen ja rahoittaminen sekä sen varmistaminen, että käyttäjille näytetty sisältö kiinnostaa heitä, on etujemme mukaista.
 • Teemme yhteistyötä kolmansien osapuolien kanssa ja jaamme yhdistettyjä ajajatietoja ja niistä tehtyjä päätelmiä toteuttaaksemme tutkimus- ja liiketoimintaprojekteja, kun se on liiketoimintamme tukemista ja rahoittamista koskevien oikeutettujen etujemme mukaista. Näin tehdessämme poistamme tietyt tunnistetiedot, kuten nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi (mikäli annettu), ja yhdistämme näin saadut tiedot muiden käyttäjien vastaaviin tietoihin. Saatamme käyttää, lisensoida tai jakaa tällaisia tietoja kolmansien osapuolien kanssa tietojen käyttämiseksi kolmansien osapuolien tutkimus-, liiketoiminta- tai muita tarkoituksia varten. Voimme esimerkiksi jakaa ajajatietoja konsultointiyrityksen kanssa auttaaksemme sitä huomioimaan päästöttömät alueet tietyillä maantieteellisillä alueilla.
 • Palvelemiemme yhteisöjen sekä kaupunkien ja paikallisten viranomaisten etujen sekä yleisen edun mukaisesti jaamme yhdistettyjä tai anonymisoituja ajajatietoja kaupunkien, paikallisten viranomaisten ja yliopistojen kanssa tutkimustarkoituksia varten, jotta ne voisivat muun muassa ymmärtää paremmin ihmisten yleistä liikkumista ja liikennevirtoja kaupunkien kaduilla eri aikoina. Lime tekee esimerkiksi yhteistyötä yliopistojen ja paikallisten viranomaisten kanssa tutkimushankkeissa, joilla pyritään ymmärtämään kaupungin liikennettä ja kulkureittejä. Lue lisää tällaisesta yhteistyöstä täältä.
 • Palveluidemme parantaminen tekemällä tutkimuksia tai analyysejä esimerkiksi siitä, mitä palveluita tai tuotteita käyttäjät haluavat, kuinka käyttäjät haluavat meidän parantavan palveluitamme ja mitä mahdollisia ongelmia meidän on ratkaistava voidaksemme parantaa käyttäjien navigointikokemusta. Innovatiivisen ja helppokäyttöisen palvelun tarjoaminen on Limen (ja käyttäjien) etujen mukaista. Mikäli se on oikeutettujen etujemme kannalta tarpeen, saatamme myös käyttää tietojasi, mukaan lukien ajajien lataamat kypäräselfiet, koneoppimismallien luomiseen ja parantamiseen kypäräntunnistusohjelmamme tarkkuuden parantamista varten.
 • Palveluiden turvallisuuden säilyttäminen käyttämällä tietoja käyttösopimuksemme rikkomusten, petosten, laittomien toimien tai väärinkäytön sekä Lime-kulkuvälineiden luvattoman käytön havaitsemiseen, ehkäisemiseen tai tutkimiseen. Toimenpiteet turvallisen palvelun tarjoamiseksi ovat meidän etujemme ja ajajien etujen mukaisia.
 • Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa, mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset ja muut valtion virastot (kuten kaupungit ja paikalliset viranomaiset), käyttösopimuksemme rikkomusten, petosten, laittomien toimien tai väärinkäytön sekä Lime-kulkuneuvojen luvattoman käytön ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi, jotta edellä mainitut tahot voisivat toteuttaa rikosten tutkintaan, syytteeseenpanoon ja ehkäisyyn liittyviä oikeutettuja etujaan.
 • Palveluidemme mainostaminen, mukaan lukien palveluidemme mainostaminen sinulle kolmansien osapuolien palveluissa (mukaan lukien yhteisöpalvelut) sekä markkinointikampanjoiden toteuttaminen, jotta voisimme kertoa sinulle tarjoamistamme palveluista tai lähettää sinulle mainoksia. Palveluidemme mainostaminen on meidän etujemme mukaista, ja erikoistarjousten ja kampanjoiden, kuten ilmaisten lukituksen avausten, vastaanottaminen on ajajien etujen mukaista.
 • Antamasi palautteen ymmärtäminen ja siihen vastaaminen. Pyyntöihin vastaaminen, ongelmien ratkaiseminen ja huonojen kokemusten ehkäiseminen on käyttäjiemme etujen mukaista.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä sekä pyytää sen rajoittamista, kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme nojalla. Voit käyttää vastustamisoikeuttasi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected].