My Information

Vem ansvarar för min information?

Gäller från den: 1 januari 2023

Om du är användare:

  • Utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för dina personuppgifter är Neutron Holdings, Inc.

Om du har några frågor om Limes sekretessmeddelande eller -praxis och du är baserad utanför EES ska du kontakta Lime via e-post på [email protected].

  • Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien

Om du är bosatt i ett EES-land, Schweiz eller Storbritannien är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för dina personuppgifter Limes lokala närstående bolag i det land där du är bosatt enligt listan nedan:

Land

Lime-dotterbolag

Österrike

Lime GmbH

Belgien

Lime Network

Bulgarien

Lime Technology EOOD

Cypern

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Tjeckien

Lime Network s.r.o.

Danmark

Lime Technology ApS

Frankrike

Lime SARL

Finland

Lime Technology Oy

Tyskland

LimeBike Germany GmbH

Grekland

Lime Transportation Technology, LLC

Ungern

Lime Technology KFT

Italien

Lime Technology S.R.L.

Irland

Lime Electric Ireland Limited

Norge

Lime Norway AS

Nederländerna

Lime Network B.V.

Polen

Lime Technology sp. z o.o.

Portugal

Neutronnet SA

Rumänien

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Spanien

Lime Technology SL

Sverige

Lime AB

Schweiz

LimeBike Switzerland AG

Storbritannien

Lime Technology Limited

Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige via e-post på [email protected].

Om du är missnöjd med hur Lime hanterar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

Om du är Juicer:

  • Utanför EES

Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för dina personuppgifter är Neutron Holdings, Inc.

Om du har några frågor om Limes sekretessmeddelande eller -praxis och du är baserad utanför EES ska du kontakta Lime via e-post på [email protected].

  • Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien

Om du är Juicer i EES, Schweiz eller Storbritannien är de personuppgiftsansvariga som ansvarar för dina personuppgifter Limes lokala närstående bolag i det land där du arbetar som Juicer, enligt listan nedan:

Land

Lime-dotterbolag

Österrike

Lime GmbH

Belgien

Lime Network

Bulgarien

Lime Technology EOOD

Cypern

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Tjeckien

Lime Network s.r.o.

Danmark

Lime Technology ApS

Frankrike

Lime SARL

Finland

Lime Technology Oy

Tyskland

LimeBike Germany GmbH

Grekland

Lime Transportation Technology, LLC

Ungern

Lime Technology KFT

Italien

Lime Technology S.R.L.

Irland

Lime Electric Ireland Limited

Norge

Lime Norway AS

Nederländerna

Lime Network B.V.

Polen

Lime Technology sp. z o.o.

Portugal

Neutronnet SA

Rumänien

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Spanien

Lime Technology SL

Sverige

Lime AB

Schweiz

LimeBike Switzerland AG

Storbritannien

Lime Technology Limited

Du kan utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter genom att kontakta Lime via e-post på [email protected].

Om du är missnöjd med hur Lime hanterar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.