Research

Lime:s förmedling av mobilitetsdata och insikter

Lime:s uppdrag är att erbjuda efterfrågade transportlösningar som hjälper människor att förflytta sig smidigt i sina samhällen. Samarbetet med lokala myndigheter, universitet och andra forskningspartners är en central grund för uppfyllandet av våra transport- och hållbarhetsmål. Som världsledande inom mikromobilitet har Lime en betydande roll i förbättringen av transporter exempelvis genom att eliminera "transitöken" eller tillhandahålla mer rättvis tillgång till transporter. En central komponent i vårt arbete är förmedlingen av information till externa parter som kollektivtrafikoperatörer, stadsplaneringskontor och universitet för förbättring av och information om infrastrukturen i städer där vi verkar, och vi är ibland enligt lag skyldiga att lämna sådan information. Vi är stolta över våra erfarenheter från samarbeten med lokala samhällen i utvecklingen av framtidens urbana trafikmiljö.

I vårt integritetsmeddelande beskrivs vilka typer av mobilitetsdata och insikter vi förmedlar till tredje parter för dessa ändamål. Mobilitetsdata och insikter ger underlag för en översikt av människors sätt att köra och ta sig fram i trafiken och hur beteenden varierar mellan årstider, veckodagar, klockslag eller på grund av infrastrukturens uppbyggnad. Detta ger lokala myndigheter, universitet och andra forskningspartners kunskaper om trafik och rörelsemönster i stadsmiljön.

Tillgängliga data ger lokala myndigheter bättre detaljkunskaper om hur människor rör sig och hur trafikflöden förändras i staden över tid. Uppgifterna ger kunskaper om:

  • Användning (daglig/kvartalsvis/årlig)
  • Totalt antal kilometer (daglig/kvartalsvis/årlig)
  • Sammanfattning av fördelning och GPS-baserad naturlig rörelse
  • Tidsbesparing för invånare och pendlare
  • Minskning av växthusgasutsläpp

Bättre dataanalyser är en katalysator för förändring. Resultatet är bättre beslutsfattande, smartare planering, säkrare gator och fler cyklar och skotrar.