FRT

W jaki sposób Lime wykorzystuje technologię rozpoznawania twarzy

W przypadku niektórych produktów (np. skuterów) wykorzystujemy technologię rozpoznawania twarzy, aby zweryfikować, czy użytkownik jest osobą wskazaną na prawie jazdy, które zostało nam przez niego przekazane. Za pośrednictwem naszego usługodawcy analizujemy zarówno selfie użytkownika, jak i zdjęcie na jego prawie jazdy, a następnie tworzymy unikatowy szablon dla każdego z nich. Porównujemy oba szablony, aby zweryfikować, czy użytkownik jest osobą wskazaną na prawie jazdy.

Korzystanie z technologii rozpoznawania twarzy pomaga nam chronić użytkowników przed próbami podszywania się pod nich oraz poprawiać bezpieczeństwo naszych Usług. Możemy na przykład być w stanie wykryć, że użytkownik korzysta z prawa jazdy innej osoby i uniemożliwić mu rozpoczęcie przejazdu.

Ani Lime, ani usługodawca nie przechowują selfie użytkownika ani utworzonych szablonów po przeprowadzeniu weryfikacji. Lime rejestruje i przechowuje informacje o tym, czy weryfikacja przebiegła pomyślnie, czy nie (zaliczenie/niezaliczenie). Przechowujemy informacje dotyczące zaliczenia/niezaliczenia weryfikacji przez cały okres istnienia konta użytkownika, ale usuniemy je, jeśli użytkownik nie uzyska dostępu do swojego konta przez trzy lata (w takim przypadku może być konieczne ponowne przeprowadzenie procesu weryfikacji przed skorzystaniem z niektórych produktów).

Obecnie Lime nie stosuje technologii rozpoznawania twarzy w swoich Usługach w EOG i Szwajcarii. Jeśli jednak użytkownik z EOG lub Szwajcarii podejmie próbę skorzystania z produktu w jurysdykcji, w której stosujemy technologię rozpoznawania twarzy, taki użytkownik może nie być w stanie korzystać z Usług w takiej jurysdykcji, chyba że przekaże nam swoje selfie w celu przeprowadzenia weryfikacji.