Privacyverklaring

Van kracht op: 2 januari 2024

Bij Neutron Holdings, Inc. dba Lime en onze familie van bedrijven (gezamenlijk “Lime,” “wij,” “ons,” of “onze”) zetten we ons sterk in voor transparantie, en we willen dat u ("u” of “uw”) begrijpt hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Deze Privacyverklaring ("Privacyverklaring") beschrijft hoe Lime omgaat met informatie in verband met de websites van Lime, voertuigen in het bezit van Lime en gerelateerde mobiele applicaties en diensten van Lime (gezamenlijk de "Diensten"), en wanneer u op andere wijze met ons communiceert. Indien gespecificeerd, beschrijft dit beleid ook onze gegevenspraktijken met betrekking tot logistieke dienstverleners of het personeel van logistieke dienstverleners.

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. We zullen u van tevoren informeren over eventuele wezenlijke wijzigingen.

De soorten informatie die we verzamelen

De soorten informatie die wij verzamelen of ontvangen, zijn afhankelijk van hoe u onze Diensten gebruikt en hoe u met onze Diensten communiceert. In veel gevallen kunt u kiezen welke gegevens u aan ons verstrekt, maar als u ervoor kiest om bepaalde gegevens (zoals accountgegevens) niet te verstrekken, kunnen we de Diensten niet leveren. We gebruiken deze informatie en maken deze bekend voor de hieronder beschreven doeleinden. De soorten informatie die we verzamelen zijn onder andere:

 • Accountgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, adres- en betalingsgegevens, zoals uw creditcardgegevens. Om bepaalde producten te gebruiken, kunnen we u ook vragen om foto's te verstrekken van uw door de overheid uitgegeven identificatiebewijs (zoals uw rijbewijs), waar we gegevens van overnemen, waaronder het ID-nummer, geboortedatum, geslacht, stad en postcode. Als onderdeel van Lime Access vragen we voor verificatiedoeleinden ook een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs en een bewijs van lage inkomensstatus.

 • Wij verzamelen en verwerken locatiegegevens wanneer u zich aanmeldt en gebruikmaakt van de Diensten. Om u bijvoorbeeld nauwkeurig voertuigen van Lime in uw omgeving te laten zien, is het noodzakelijk om de locatie van uw mobiele apparaat te verzamelen en te registreren. Lime verzamelt ook rechtstreeks locatiegegevens van de voertuigen van Lime, ook wanneer een Lime-gebruiker aan het rijden is.

 • Wanneer u bepaalde producten gebruikt waarvoor een door de overheid uitgegeven rijbewijs, leeftijdsverificatie en het gebruik van een helm of andere wettelijk vereiste beschermende uitrusting vereist is, vragen wij u (en uw gast(en), indien van toepassing) om een selfie te maken die wij verzamelen.

 • Als u een link of verbinding maakt met, of inlogt op Lime met een dienst van een derde partij (bijvoorbeeld Facebook), kan de dienst van die derde partij ons gegevens sturen, zoals uw profielgegevens van die dienst.

 • Wanneer u om klantenservice, ondersteuning of andere assistentie vraagt, kunt u ervoor kiezen om ons uw contactgegevens te verstrekken, zodat we beter kunnen reageren op uw verzoeken en we gegevens kunnen bewaren over uw gebruik van onze ondersteuningsdiensten.

 • Lime en derde partijen (bijvoorbeeld Facebook) verzamelen gegevens van uw browser, computer of mobiele apparaat, die ons voorzien van technische gegevens, zoals het IP-adres van uw apparaat en apparaattoken wanneer u de Diensten opent of gebruikt. Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën (zoals pixels en tags) om onze Diensten te leveren, waaronder om de veiligheid van de Dienst te beschermen, om uw instellingen te onthouden en om analytische informatie over u te verzamelen. Derde partijen kunnen de technische informatie gebruiken om meetdiensten en gerichte advertenties te leveren. U kunt meer te weten komen over hoe wij (en derden) cookies en soortgelijke technologieën gebruiken en hoe u zich kunt afmelden voor het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden in ons Cookiebeleid.

 • We verzamelen gegevens die u deelt op de Diensten, zoals wanneer u deelneemt aan communities of andere fora, of commentaar geeft op onze sociale media en blogs.

 • We ontvangen gegevens over u wanneer we externe partners inschakelen, zoals marketing- en advertentiepartners en socialemedianetwerken.

Als u een logistieke dienstverlener bent, verzamelen we de volgende soorten gegevens:

 • informatie die zijn ingediend als onderdeel van uw aanvraag om met Lime in zee te gaan als logistieke dienstverlener, zoals contactgegevens en een door de overheid uitgegeven identificatiebewijs;

 • gegevens over bedrijfsactiviteiten, zoals bedrijfsvergunning, belastingregistratie en verzekeringsgegevens; en

 • uw bankrekeninggegevens.

Als u personeel bent van een logistieke dienstverlener, verzamelen we de volgende soorten aanvullende gegevens:

 • contactgegevens; en

 • details over de werkzaamheden die u uitvoert, zoals gegevens over de voertuigen die u voor Lime oplaadt en gebruikt en andere diensten die u voor Lime uitvoert;

Hoe we informatie gebruiken

Wij gebruiken uw informatie, waaronder gegevens over uw locatie, om:

 • U op uw verzoek de Diensten te leveren, waaronder het beheer van uw account en uw ritgeschiedenis. Dit omvat waar u toegang hebt tot de Diensten via geïntegreerde partnerdiensten, zoals Uber. Lime is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking; voor meer informatie over de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen Lime en Uber kunt u hier met Lime contact opnemen;

 • Te bevestigen dat uw door de overheid uitgegeven rijbewijs (indien verstrekt) geldig is, momenteel niet gekoppeld is aan een ander Lime-account en niet is verlopen;

 • om te bevestigen dat u oud genoeg bent om onze producten te gebruiken door te controleren of uw selfie overeenkomt met uw door de overheid uitgegeven identificatiebewijs (bijv. rijbewijs) zoals door het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie;

 • De voertuigen van Lime te monitoren, te volgen en te onderhouden, ook wanneer deze door u in gebruik zijn. Waar van toepassing, omvat dit het verzamelen van beelden en/of videobeelden van uw rit;

 • om te bevestigen dat bestuurders een helm en andere wettelijk vereiste beschermende uitrusting dragen, indien vereist;

 • om betalingen, abonnementen of giften en eventuele kortingen of speciale aanbiedingen, zoals gratis ontgrendelingen, te verwerken;

 • om met u te communiceren over uw account, interacties of transacties, waaronder servicegerelateerde aankondigingen, zoals wijzigingen in ons beleid. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving, kunnen wij u ook enquêtes of marketingcommunicatie namens Lime en/of derden sturen, waaronder informatie over functionaliteiten en verbeteringen aan onze Diensten;

 • Advertenties voor u te personaliseren (zie voor meer informatie het gedeelte "Reclame en analyses" hieronder);

 • om onze Diensten te optimaliseren, ontwikkelen en verbeteren, onder meer door het creëren en trainen van machine learning-modellen. Om dit te doen, kunnen we gebruikmaken van externe dienstverleners van analytics om te begrijpen hoe de Dienst wordt gebruikt en om ons te helpen de Diensten te verbeteren;

 • om, waar nodig, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van het voldoen aan regelgevende of lokale wettelijke vereisten;

 • om activiteiten op te sporen, te onderzoeken en voorkomen die in strijd kunnen zijn met het beleid of de Voorwaarden van Lime of die onwettig kunnen zijn, waaronder bij verkeersovertredingen of ongevallen, waarbij informatie kan worden gedeeld met overheidsinstanties, zoals wetshandhavingsinstanties en gemeentelijke autoriteiten, die zich buiten uw eigen land kunnen bevinden; en

 • Te delen met en samen te werken met derden, zoals universiteiten, lokale overheden en andere derden om transportinfrastructuur uit te bouwen of te verbeteren, zoals hieronder beschreven in het "Met wie delen we uw informatie?" de sectie hieronder.

Bovendien, als u een logistieke dienstverlener of personeel van een logistieke dienstverlener bent, gebruiken wij uw informatie om: u in staat te stellen uw diensten voor ons te leveren; inzicht te hebben in en u te compenseren voor de diensten die u aan Lime levert; en voertuigen van Lime te volgen.

Met wie delen we uw informatie?

We delen uw gegevens met:

 • Onze dienstverleners en partners : Wij delen uw informatie met onze vertrouwde dienstverleners, partners en hun personeel die diensten leveren aan Lime, zoals het hosten van gegevens en onze infrastructuur, het verstrekken van ID-verificatiediensten, het verwerken van betalingen en giften, het ondersteunen en verbeteren van de Diensten, het uitvoeren van de klantenservice of het leveren van marketing- en advertentiediensten. Zo delen we bijvoorbeeld informatie met creditcarduitgevers om uw betalingen en terugbetalingen te verwerken.

 • Samenwerking met derden : Na de verwijdering van bepaalde identificatoren, zoals uw naam, telefoon en e-mailadres (indien verstrekt) en het combineren van de resulterende gegevens met vergelijkbare gegevens van andere gebruikers, kan Lime uw gegevens, inclusief individuele reisgegevens en reisgeschiedenis, delen met derden voor onderzoek, zakelijke of andere doeleinden. Zo werkt Lime samen met universiteiten aan onderzoeksprojecten, zoals het begrijpen van verkeers- en reispatronen in een stad. Meer informatie over deze samenwerkingen vindt u hier.

 • Overheids-, gemeentelijke, regelgevende en rechtshandhavingsinstanties: We kunnen uw gegevens delen met overheids-, gemeentelijke, regelgevende en wetshandhavingsinstanties om te voldoen aan federale, staats-, regelgevende of lokale wettelijke vereisten, als onderdeel van een gerechtelijk proces, om fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en aan te pakken, om de beveiliging of technische kwesties aan te pakken of om schade aan of verwondingen van u, leden van het publiek, ons personeel, andere derden of onszelf te voorkomen; of als we dat moeten doen ter bescherming van onze wettelijke rechten of eigendommen, om maatregelen te nemen met betrekking tot onwettige activiteiten of verkeersmisdrijven of om onze contracten af te dwingen, zoals onze Gebruikersovereenkomst.

 • Geïntegreerde partners : Wij delen uw gegevens met diensten van derden die voertuigen van Lime en/of de Diensten op hun platforms integreren of toegankelijk maken of die hun producten beschikbaar stellen op onze Diensten. Lime werkt bijvoorbeeld samen met Uber, zodat gebruikers een Lime-scooter kunnen huren via de Uber-app.

 • Steden, lokale autoriteiten en exploitanten van openbaar vervoer : Wij delen uw informatie met deze ontvangers, waar nodig om te voldoen aan de voorwaarden van onze licentie of om in een bepaalde stad of locatie te opereren, of voor het plannen van steden en het begrijpen van mobiliteitsinzichten. Dit kan inhouden dat de ontvangers contact opnemen met passagiers om deelname aan enquêtes en integratie in apps van exploitanten van openbaar vervoer en apps voor reisplanning aan te vragen. In het Verenigd Koninkrijk werkt Lime bijvoorbeeld samen met het Department for Transport ("DfT") om de DfT te helpen een beeld te krijgen van de vraag naar voertuigen en de veiligheid van voertuigen in het Verenigd Koninkrijk te beoordelen.

 • Gelieerde ondernemingen van Lime : We kunnen uw informatie delen met gelieerde ondernemingen van Lime ter ondersteuning van de levering, het onderhoud en de verbetering van de Diensten.

 • Bedrijfsreorganisatie : We kunnen uw gegevens ook delen als onderdeel van een verkoop, fusie, wijziging in zeggenschap of bedrijfsherstructurering.

Reclame en analyse

We stellen anderen in staat om analysediensten te leveren en advertenties te tonen op onze Diensten en namens ons via het web en in mobiele apps. Deze entiteiten kunnen cookies, webbakens, apparaat-ID's en andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze Diensten en andere websites en applicaties, waaronder uw IP-adres, webbrowser, mobiele netwerkinformatie, bekeken pagina's, tijd besteed op pagina's of in mobiele apps, links waarop u hebt geklikt en conversie-informatie. Deze informatie kan door Lime en anderen worden gebruikt om, onder andere, gegevens te analyseren en te volgen, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen, advertenties en inhoud te leveren die gericht zijn op uw interesses op onze Diensten en andere websites, de effectiviteit van onze advertenties te meten en uw online activiteiten beter te begrijpen. U kunt meer informatie te weten komen over hoe wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken in ons Cookiebeleid.

Waar Lime de Meta-pixel (een soort cookie) gebruikt om u reclame te bieden, zijn Lime en Meta Ireland gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor deze verwerking. Lime en Meta Ireland zijn een Controller Addendum aangegaan om hun respectievelijke verantwoordelijkheden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot deze gezamenlijke verwerking te verdelen. Lime is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het verstrekken van deze kennisgeving aan u en Meta Ireland is verantwoordelijk voor het beheren van uw individuele rechten met betrekking tot de gezamenlijke verwerking. Voor informatie over hoe u uw rechten met betrekking tot de gezamenlijke verwerking met Meta Ireland kunt uitoefenen, en voor informatie over hoe Meta Ireland uw persoonlijke gegevens vervolgens verwerkt als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke, kunt u het Privacybeleid van Meta Ireland raadplegen.

We werken ook samen met derden om advertenties aan u te tonen als onderdeel van speciale campagnes op platforms van derden (zoals Facebook en Instagram). Als onderdeel van deze advertentiecampagnes kunnen wij of de platforms van derden informatie over u, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer, omzetten in een unieke waarde die kan worden gekoppeld aan een gebruikersaccount op deze platforms om ons in staat te stellen meer te weten te komen over uw interesses en u advertenties te leveren die zijn afgestemd op uw interesses. De platforms van derden kunnen u keuzes bieden over de vraag of u dit soort aangepaste advertenties ziet.

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun direct marketing-doelstellingen.

Onze rechtsgrond voor het gebruik van uw informatie

Lime vertrouwt op een aantal rechtsgronden voor het verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken van uw gegevens voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden, onder meer wanneer:

 • dat noodzakelijk is om de Diensten te leveren en onze verplichtingen uit te voeren in overeenstemming met onze Voorwaarden. wij kunnen de Diensten bijvoorbeeld niet verlenen tenzij wij basisinformatie over u en uw locatie verzamelen en verwerken;

 • u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens (in welk geval u uw toestemming te allen tijde kunt herroepen);

 • nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting, met inbegrip van, bijvoorbeeld, het beantwoorden van verzoeken om informatie van de overheid of wetshandhavingsinstanties, of het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

 • het noodzakelijk is om wezenlijke belangen van onze gebruikers, logistieke dienstverleners en personeel van logistieke dienstverleners, personeel en leden van het publiek te beschermen, zowel binnen als buiten de Diensten; en/of

 • de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen van Lime of een derde, op voorwaarde dat we deze hebben afgewogen tegen uw fundamentele rechten en belangen.

Meer informatie over onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens is hier beschikbaar.

Hoe geven we uw informatie door

Aangezien wij onze Diensten op veel locaties wereldwijd aanbieden, kunnen wij uw informatie naar of van deze locaties doorgeven met als doel om u Diensten te verlenen.

Voor inwoners van de Europese Economische Ruimte ("EER"), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk: houd er rekening mee dat bepaalde landen buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in uw thuisland. Wanneer de Europese Commissie heeft erkend dat een land een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt, kan Lime vertrouwen op het adequaatheidsbesluit van de Commissie, indien van toepassing, om gegevens door te geven.

Lime doet een beroep op de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen of andere geschikte mechanismen voor de doorgifte van gegevens vanuit de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten en andere landen dan waarin u woonachtig bent. U kunt een kopie van de standaardcontractbepalingen aanvragen door contact met ons op te nemen op [email protected].

In bepaalde beperkte omstandigheden kunnen we afwijkingen gebruiken, waar van toepassing om persoonsgegevens te verwerken, wanneer er geen andere mechanismen voor gegevensdoorgifte van toepassing zijn.

Hoelang we informatie bewaren

We bewaren uw gegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om de Diensten aan u te leveren of totdat uw account wordt verwijderd, afhankelijk van wat het langste duurt, met inachtneming van een langere periode zoals mogelijk vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals aan u gemeld. Bijvoorbeeld:

 • We bewaren accountgegevens, zoals uw e-mailadres en uw geboortedatum, gedurende de levensduur van het account. Bepaalde informatie met betrekking tot transacties van een account wordt gedurende 7 jaar bewaard in overeenstemming met de boekhoudkundige verplichtingen van Lime;

 • We bewaren informatie met betrekking tot vragen van klantenondersteuning gedurende de levensduur van het account.

Wanneer u uw account verwijdert, kan het ons extra tijd kosten om uw informatie volledig te verwijderen uit onze databases en systeemlogboeken. We kunnen ook informatie van verwijderde accounts bewaren om fraude te voorkomen, vergoedingen te innen, de Gebruikersovereenkomst af te dwingen, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of onze wettelijke rechten af te dwingen.

Bovendien bewaart Lime, als u een logistieke dienstverlener of personeel van een logistieke dienstverlener bent, bepaalde informatie in zoverre dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Lime kan bijvoorbeeld een deel van uw informatie bewaren om te voldoen aan de toepasselijke fiscale, wettelijke, rapportage- en auditverplichtingen en andere vereisten in de landen waarin wij actief zijn.

Uw rechten

Afhankelijk van waar u woont, kunt u profiteren van een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens, waaronder:

Recht van bezwaar (marketing) – U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking voor direct marketing-doeleinden.

Recht van bezwaar (legitieme belangen) – Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van legitieme belangen, kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. Tenzij we dwingende legitieme redenen hebben of wanneer het nodig is om wettelijke redenen, zullen we de verwerking van uw informatie staken wanneer u bezwaar maakt.

Recht van inzage – U hebt toegang tot veel van uw gegevens door in te loggen op uw account. U kunt ook een kopie aanvragen van de informatie die wij over u hebben en een toelichting over het gebruik van die informatie.

Recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken dat wij onjuiste gegevens over u corrigeren. U kunt deze gegevens mogelijk bewerken in de Instellingen van de Lime-app.

Recht op verwijdering - U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens verwijderen.

Recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw gegevens door ons tijdelijk te beperken, mits daar gegronde redenen voor zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid – U kunt het recht hebben om bepaalde gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht om uw toestemming in te trekken – Wanneer u eerder uw toestemming hebt gegeven, zoals voor het ontvangen van direct marketing, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan. Bovendien kunnen wij, zelfs in geval van een intrekking, uw informatie blijven gebruiken zoals toegestaan of vereist door de wet.

Neem contact met ons op zoals uiteengezet in de sectie "Wie is verantwoordelijk voor mijn informatie?" hieronder als u een van deze rechten wilt uitoefenen of als u zich zorgen maakt over hoe wij uw informatie verwerken. Om veiligheidsredenen kunnen we u vragen bepaalde stappen te volgen om te verifiëren dat u de eigenaar bent van een Lime-account. We kunnen bijvoorbeeld eisen dat u een geverifieerd e-mailadres aan uw Lime-account hebt gekoppeld en dat u contact met ons opneemt via het geverifieerde e-mailadres van uw Lime-account. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten in de EU kunt u hier raadplegen. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Lime op [email protected].

Uw privacyrechten in Californië : Als u een inwoner van Californië bent, heeft u recht op bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Voor meer informatie over deze rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, raadpleeg Privacyverklaring voor Californië die door middel van verwijzing in dit beleid is opgenomen.

Uw keuzemogelijkheden en hoe u uw informatie kunt beheren : We zijn van mening dat u keuzemogelijkheden dient te hebben met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw informatie. Als u niet wilt dat Lime uw informatie verzamelt, gelieve dan geen gebruik te maken van de Diensten.

E-mails en andere communicatie : Als u de soorten communicatie die u van ons ontvangt, wilt wijzigen, met inbegrip van het u afmelden voor promotionele communicatie van ons, kunt u dit te allen tijde doen door de communicatievoorkeuren in uw accountprofiel aan te passen. Als u ervoor kiest geen promotionele berichten van ons te ontvangen, kunnen we doorgaan met het verzenden van niet-promotionele berichten en andere informatie over uw gebruik van de Dienst.

Toegang tot en beheer van uw informatie : Als u een account heeft bij Lime, kunt u uw informatie bekijken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw account en uw profiel te bewerken. U kunt uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres wijzigen door gebruik te maken van onze in-app wijzigingsfunctie. U kunt uw Lime-account te allen tijde verwijderen door "Uw account verwijderen" te selecteren in het scherm Instellingen in de app, door bij ons een verzoek in te dienen via [email protected] of door gebruik te maken van de in-app functie "Een verzoek indienen". Als u een logistieke dienstverlener of personeel van een logistieke dienstverlener bent en uw account wilt verwijderen, stuur dan een e-mail naar [email protected].

Wie is verantwoordelijk voor mijn informatie?

Om te zien wie verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens en hoe u contact met hen opneemt, klik hier.