User Agreement

Customer Service

Call

1 (888)-LIME-345

Text

1 (888)-546-3345Laatste update: januari 2023

Nederland

BEDANKT DAT U KOOS VOOR LIME!

Deze voorwaarden ("Voorwaarden") regelen uw gebruik van onze verschillende producten, diensten, apps en software die wij aanbieden (gezamenlijk onze "Diensten"). Ze worden u aangeboden door Lime Network B.V. (Kingsfordweg 151, 1043GR, Amsterdam, Nederland, [email protected]) . Door onze Diensten te gebruiken (inclusief het gebruik van onze App of het aanmaken van een gebruikersaccount, bijvoorbeeld), gaat u akkoord met deze Voorwaarden, inclusief dat u de wettelijke leeftijd hebt om bindende contracten aan te gaan, dus lees ze zorgvuldig door. U stemt er ook mee in dat u bevoegd bent om met deze Voorwaarden in te stemmen.

Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u onze Diensten niet gebruiken. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en de herziene versie zal van kracht zijn wanneer ze op deze website wordt geplaatst. U zult echter eerst elke herziene versie van deze Voorwaarden kunnen bekijken voordat ze in werking treden. De herziene Voorwaarden vervangen alle eerdere versies. Hoewel wij u voorafgaand op de hoogte zullen brengen van belangrijke herzieningen, raden wij u aan deze Voorwaarden regelmatig door te nemen omdat uw voortgezette gebruik van onze Diensten nadat we er wijzigingen hebben aan aangebracht, uw instemming met die wijzigingen inhoudt. Deze Voorwaarden vervangen ook uitdrukkelijk alle eerdere overeenkomsten of regelingen die we met u kunnen hebben. U kunt natuurlijk te allen tijde stoppen met het gebruik van onze Diensten en wij kunnen deze Voorwaarden of uw gebruik van Diensten beëindigen, of op elk gewenst moment naar eigen goeddunken toegang tot enig deel van de Diensten stoppen aan te bieden of weigeren (maar als u het oneens bent met of u verzet tegen dergelijke beëindiging of stopzetting, neem dan contact met ons op via [email protected] met de relevante informatie). De specifieke voorwaarden voor abonnementen op onze Diensten worden hieronder uiteengezet. Ze beschrijven aanvullende opzegtermijnen waarop u recht hebt voordat we wijzigingen aan prijzen of andere belangrijke abonnementsvoorwaarden hebben doorgevoerd.

Houd er rekening mee dat uw woonplaats mogelijk aanvullende algemene voorwaarden heeft waarvan u op de hoogte moet zijn wanneer u onze Diensten gebruikt – controleer deze lijst om te zien of er iets voor uw stad is.

1. Wat Lime aanbiedt

Lime werd opgericht op basis van het eenvoudige idee dat alle gemeenschappen toegang verdienen tot slimme betaalbare mobiliteit. Onze Diensten helpen dit idee te realiseren. We ontwikkelen voortdurend onze Diensten en vanaf bovenstaande datum vallen hier ook elektrische en niet-elektrische fietsen onder, naast hun respectievelijke parkeerplaatsen en elektrische scooters. In deze Voorwaarden verwijzen we hier vaak naar als een “Product ” of gezamenlijk als “Producten”. Onze Diensten omvatten ook onze mobiele applicatie (de “App ”), alle andere gerelateerde apparatuur, onderhoud, oplaadmogelijkheden, personeel, onze websites (inclusief deze) en alle andere informatie, technologie en diensten die u ter beschikking worden gesteld naar ons goeddunken. We bieden onze Diensten aan als een gebruiksgemak voor degenen die in staat en gekwalificeerd zijn om ze te bedienen, en alternatieve middelen voor openbaar en privévervoer zijn beschikbaar voor u en het grote publiek.

2. Uw Lime-gebruikersaccount

2.1. Account instellen. U hebt een account nodig om onze Diensten te gebruiken, waarvoor een geldige debet- of creditcard of een andere goedgekeurde betaalmethode nodig is met vervaldatum (die wordt doorgegeven aan onze externe betalingsverwerker - wij ontvangen of bewaren deze informatie niet zelf), evenals andere gevraagde informatie afhankelijk van het Product. Deze informatie verstrekken is noodzakelijk om de Diensten aan u te leveren. Alternatieve aanmaak van een account en betaalmethoden zijn beschikbaar voor sommige van onze producten en diensten als ze beschikbaar zijn in uw regio, zoals LimeAccess. Wat u ons verstrekt, moet waar, accuraat en volledig zijn en worden bijgewerkt om accuraat te blijven. Maak een gebruikersnaam en een sterk wachtwoord aan en deel deze met niemand - uw account is persoonlijk en is niet bedoeld voor iemand anders. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die ermee gebeuren. Laat het ons onmiddellijk weten als u vermoedt dat uw account onbevoegd gebruikt wordt. Voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, raadpleegt u onze Privacyverklaring die u kunt vinden op www.li.me/privacy.

2.2. Een opmerking over fraude. We nemen fraude serieus, zowel voor uw bescherming als de onze. U mag alleen een betaalmethode gebruiken die u wettelijk mag gebruiken en u machtigt ons om deze betaalmethode te gebruiken om eventuele kosten die u maakt in mindering te brengen. Als we vermoeden dat informatie die u hebt verstrekt onjuist, onvolledig of frauduleus is, kunnen wij uw account opschorten of beëindigen als en totdat het probleem is opgelost. Gedurende die tijd verliest u toegang tot sommige of al onze Diensten, tijdelijk of permanent.

3. De App en onze Diensten gebruiken

U kunt de App gebruiken om onze beschikbare Producten te lokaliseren, reserveren en huren. Wees u ervan bewust dat wij voor levering en gerelateerde redenen het recht behouden om uw reserveringsaanvragen te aanvaarden of weigeren. Als uw reservering via de App wordt afgewezen na uw verzoek, ontvangt u de toepasselijke restitutie, ervan uitgaande dat het bedrag via uw betalingsmethode in rekening werd gebracht. Als de prijzen in de App om welke reden dan ook onjuist blijken te zijn, behouden wij ons het recht voor om een bijbehorende reservering te weigeren en u het toepasselijke bedrag terug te betalen.

3.1. Enkele essentiële regels.

(1) U moet de enige gebruiker zijn van onze Diensten, anders dan minderjarigen op niet-elektrische fietsen, maar aanvullende regels in deze Voorwaarden of anderszins aan u meegedeeld, kunnen ook van toepassing zijn.

(2) U bent minstens 18 of meerderjarig indien anders.

(3) U kunt onze Producten op een competente manier bedienen. U weet hoe u ze moet gebruiken en u bent fysiek in staat dit te doen. U begrijpt dat slechte weersomstandigheden de veiligheid kunnen beïnvloeden en u kunt hierop gepast reageren (zoals uw remafstand bij regenweer aanpassen). Dit kan ook betekenen dat bepaalde Producten helemaal niet gebruikt worden. Houd er ook rekening mee dat we geen routebeschrijvingen of advies bieden, dus de route die u kiest is aan u.

(4) Hoewel we ons best doen om u te informeren over lokale wetgeving over hoe u onze producten kunt gebruiken, zorgt u er zelf voor dat u ook vertrouwd bent met deze wetten, die u moet volgen wanneer u onze Diensten gebruikt. Gebruik onze Diensten niet in verboden gebieden, en zorg ervoor dat u de wetten begrijpt m.b.t. het gebruik ervan op een stoep, parkeren (voetgangers niet hinderen of blokkeren) en alcohol-/drugsgebruik tijdens het gebruik.

(5) Manipulatie en vandalisme zijn verboden. Probeer bovendien geen onbevoegde toegang tot onze Diensten te verkrijgen.

(6) Minderjarigen ouder dan 16 kunnen enkel niet-elektrische fietsen gebruiken die u hebt gehuurd, maar ze moeten de nodige veiligheidscontroles uitvoeren en we raden hen aan een helm te dragen (beide hieronder besproken). U moet hen tevens informeren over de wetten die op hen van toepassing zijn en te allen tijde toezicht houden op hun gebruik. U bent wettelijk verantwoordelijk voor al hun activiteiten alsof het uw eigen verantwoordelijkheid is.

3.2. Veiligheid voorop! – Helmen en veiligheidscontroles.

We raden u aan om een helm te dragen wanneer u een van onze fietsen en scooters gebruikt, bij voorkeur met goedgekeurde normen van SNELL, CPSC, ANSI of ASTM. Deze moet worden aangepast, opgezet en vastgemaakt volgens de instructies van de fabrikant. Helmen en andere beschermende uitrusting zijn geen garantie tegen persoonlijk letsel, maar zorgen voor meer veiligheid. Helmen zijn wettelijk verplicht in sommige gebieden, dus draag er zeker een als die wetten op u van toepassing zijn. Als u ervoor kiest om geen helm te dragen en gewond geraakt, koos u ervoor dit risico te nemen en zijn wij niet verantwoordelijk (tenzij iets dat we wel of niet hebben gedaan de feitelijke oorzaak van dergelijk letsel was).

We doen ons best om elk Product in goede staat te houden, maar ze worden intens gebruikt om te voldoen aan alle mobiliteitsbehoeften van onze klanten. Voer een veiligheidscontrole uit op het product voor gebruik, inclusief alle volgende:

(1) Controleer de algemene staat, de centrering van de wielen en, voor een fiets, de staat van zijn banden.

(2) Werken de remmen en lichten?

(3) Zijn het zadel, de pedalen en mand goed bevestigd als het een fiets betreft?

(4) Is de batterij opgeladen als het een elektrische fiets is?

(5) Is er een ander teken van schade, ongebruikelijke of overmatige slijtage of is onderhoud nodig?


Er kan iets met het Product gebeurd zijn sinds de staat ervan het laatst werd gecontroleerd, en we hebben u nodig om ons te laten weten of iets niet goed werkt als u dit merkt vooraleer wij dat doen. Vertel ons dit zo snel mogelijk door contact met ons op te nemen via [email protected]. Als u een van deze of andere problemen bij een Product opmerkt vóór uw gebruik, gebruik het niet. Reserveer in plaats daarvan een andere. Als u iets merkt tijdens gebruik, stop uw reis zo veilig en snel mogelijk. Als u deze problemen niet meldt, moeten we ze mogelijk aan u toeschrijven. We kunnen u dan zelfs verantwoordelijk houden voor de kosten.

3.3. Aanvullende regels voor elektrische Producten.

(1) We hebben geen onbeperkte hoeveelheden elektrische Producten en ze zijn niet altijd beschikbaar. Dit geldt ook voor onze niet-elektrische Producten.

(2) Elektrische Producten vereisen dat de batterij van tijd tot tijd wordt opgeladen. Hun niveau van het laadvermogen vermindert door gebruik over zowel tijd als afstand. Hun batterijniveau vermindert om verschillende redenen, waaronder wegens weersomstandigheden, staat van de weg, producttype en andere factoren.

(3) Het is uw verantwoordelijkheid om zich bewust te zijn van het vermogen van het Product dat u huurt en uw oordeel te gebruiken om te beslissen of u met het huidige batterijniveau naar de vooropgestelde plaats kunt. Als onderdeel van onze Diensten trachten wij ervoor te zorgen dat onze Producten voldoende opgeladen zijn voor uw algemeen gebruik, maar we weten niet waar u van plan bent te gaan en we kunnen niet garanderen dat het elektrische Product dat u huurt voldoende opgeladen is om u daar te krijgen. Houd er rekening mee dat als een elektrisch Product u niet brengt waar u moet zijn, dit geen defect (gebrek ) betekent langs onze kant.

4. Wees veilig als u onze Producten gebruikt!

We willen een veilige ervaring voor u en de mensen om u heen in uw gemeenschap, en dat betekent dat we enkele regels hebben. Naast eenvoudigweg voorzichtig zijn en uw gezond verstand gebruiken, mag u geen artikelen (zoals een aktetas of een tas) dragen of een apparaat gebruiken (zoals een mobiele telefoon of een ander draagbaar apparaat) als deze een veilig gebruik verhinderen of belemmeren (bijvoorbeeld geen tekstberichten versturen tijdens het gebruik van onze Diensten). Er is niet altijd een aangewezen plek waar u kan rijden, zoals een fietsstrook. Wees dus voorzichtig wanneer u in de buurt van auto’s of ander verkeer rijdt (wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties van chauffeurs). U mag onze Diensten niet gebruiken onder invloed van alcohol, drugs of andere middelen. Draag geen andere mensen of dieren wanneer u onze Diensten gebruikt. Vergrendel geen Producten met een slot dat niet van ons is, want we kunnen dit niet ontgrendelen (!). Laat een Product niet achter op een manier of locatie waar we geen toegang toe hebben (als iedereen dat zou doen, zouden er geen Producten zijn om te gebruiken). We kunnen u tot EUR 350 aanrekenen, afhankelijk van onze gemaakte kosten bij het ophalen van een Product vanwege uw acties.

Het is u ook niet toegestaan onze Diensten te gebruiken om deel te nemen aan activiteiten buiten het beoogde gebruik van een bepaald Product. Sommige van deze zijn duidelijk, maar bijvoorbeeld, geen racen, mountainbiken, stunts of trucjes doen, en geen Product op een ruw terrein gebruiken of zich ermee door enorme hoeveelheden water verplaatsen (uiteraard naast normale ritten in steden). Al deze toepassingen kunnen onze Producten beschadigen. U mag onze Diensten niet gebruiken voor verhuur, beloning of voor enig ander commercieel gebruik (zoals reclame, ritten delen of thuislevering van eten). En natuurlijk mag u onze Diensten niet gebruiken in het kader van de schending van een wet.

5. Behandel onze Producten alsof ze van u zijn!

5.1. Correct gebruik. Als alle klanten onze Producten met respect behandelen, zullen ze beschikbaar zijn voor gebruik en in een betere staat blijven. Onze Producten zijn helaas niet onverwoestbaar, draag er dus zorg voor als u ze in uw handen hebt. Ze hebben gewichtsbeperkingen – 136 kg voor alle fietsen en scooters (maar 6,8 kg voor vracht in de voorste fietsmand). Wij verwachten dat u de Producten veilig gebruikt, ook wanneer u algemene vracht vervoert. Plaats bijvoorbeeld geen vracht in de voorste fietsmand als het uw zichtbaarheid blokkeert.

5.2. Schade. We verwachten dat, buiten normale slijtage, u een Product in dezelfde toestand terugbrengt (dit betekent vergrendelen en deactiveren) als waarin u het hebt ontvangen. Als u het beschadigt (per ongeluk of opzettelijk), of niet goed retourneert en er schade is, bent u verantwoordelijk voor de bijbehorende kosten. Dit kan prijzig worden – tot EUR 460 voor niet-elektrische fietsen en EUR 1.550 voor de elektrische fietsen en EUR 1.200 voor scooters - deze bedragen worden bepaald op basis van de reparatie- of vervangingskosten van het betreffende Product. Dezelfde kosten zijn van toepassing op elk Product dat niet binnen 48 uur na de huur wordt geretourneerd, waarvan wij aannemen dat deze verloren of gestolen is, en afhankelijk van de omstandigheden kunnen we bij de politie een klacht tegen u indienen. We behouden ons ook het recht voor om actie tegen u te ondernemen die de wet toestaat, inclusief het aansprakelijk houden voor de waarde van het Product.

5.3. Huurperioden. U kunt een Product tot 24 uur huren. Houd uw tijd bij omdat we het niet voor u doen. U moet het binnen die periode retourneren en daarna kunt u opnieuw huren. Elk Product heeft een maximale huurprijs van 24 uur – EUR 40 voor niet-elektrische fietsen en EUR 155 voor alles wat elektrisch is. Wanneer u een Product retourneert, worden de laagste kosten in rekening gebracht tussen uw geaccumuleerde huurkosten op basis van onze in-App prijzen of de maximale huurprijs van 24 uur.

5.4. Ophaal van Producten. Als u een Product niet kunt terugbrengen naar een geldig gebied (bijvoorbeeld, u moet het op privéterrein achterlaten, in een afgesloten ruimte of een anderszins onbereikbare plaats), en u vraagt dat wij het Product ophalen, kunnen wij een ophaalvergoeding in rekening brengen van maximaal EUR 95. Als u een Product achterlaat, bent u verantwoordelijk voor alle bijbehorende kosten totdat het is opgehaald, plus een servicetoeslag van maximaal £ 95, afhankelijk van de tijd en moeite die gepaard gaan met het ophalen van het Product. Als u het niet eens bent met een toeslag, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] om het te betwisten.

5.5. Ongevallen of schade aan Producten over het algemeen. U moet elk ongeval, botsing, schade, persoonlijk letsel of een gestolen of verloren Product zo snel mogelijk aan ons melden. Als een ongeval persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of een gestolen Product met zich brengt, moet u binnen 24 uur een melding indienen bij de plaatselijke politie.

6. Financiële voorwaarden

6.1. Prijzen en betaling.

U kunt onze Diensten huren op basis van een per rit of abonnement (waar abonnementen beschikbaar zijn). Alle prijzen zijn te vinden in de App. Houd er rekening mee dat we de prijzen voor onze Diensten kunnen wijzigen zoals wij dat noodzakelijk of passend achten voor ons bedrijf. Onze prijzen zijn inclusief belastingen (zoals btw en andere toepasselijke overheidskosten. Deze worden allemaal in rekening gebracht op uw voorkeursbetalingsmethode die staat aangeduid in uw account op basis van uw gebruik. Wij zullen de toepasselijke belastingen automatisch verrekenen en inhouden indien wettelijk vereist. Alle betalingen aan ons worden gedaan via een externe betalingsverwerker in de vorm van betaling die door hen wordt aanvaard. Als u het niet eens bent met de kosten die we via uw account hebben aangerekend, moet u ons hiervan op de hoogte brengen en dit zo snel mogelijk nadat u zich bewust bent geworden van het probleem. Om eventuele betwiste kosten op te lossen, hebben we bepaalde reisinformatie nodig, inclusief de datum en de begin- en eindtijden bij benadering van uw reis. Ons beleid stelt dat wij geen terugbetalingen doen voor uw gebruik van onze Diensten, en uitzonderingen op dit beleid zijn er enkel naar ons eigen goeddunken.

6.2. Promotiecodes.

Op verschillende tijdstippen bieden we promotiecodes voor reizen met korting, die onderhevig kunnen zijn aan aanvullende voorwaarden die aan u worden gepresenteerd in verband met een bepaalde promotie die u moet controleren en waarmee u akkoord moet gaan als u eraan wilt deelnemen. Wij wijzen u erop dat dit eenmalige aanbiedingen zijn, alleen kunnen worden ingewisseld via de App en we deze te allen tijde kunnen wijzigen of stopzetten. We beperken deze tot 1 per gebruiker en account, ze kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, ze vervallen in overeenstemming met hun voorwaarden en zijn niet overdraagbaar of mogen niet doorverkocht worden.

6.3. Abonnementen.

Indien beschikbaar in uw regio, kunt u onze Diensten gebruiken door een maandelijks abonnement te kopen. Er zijn enkele extra regels voor abonnementen:

(1) Uw abonnement begint op de datum dat we ontvangst van uw eerste betaling bevestigen, en onze externe betalingsverwerker zal uw voorkeursbetalingsmethode binnen 30 dagen na autorisatie aanrekenen. Uw abonnement loopt over de periode die u bij het aanmelden hebt geselecteerd (of maand-tot-maand als er om een bepaalde reden geen periode is opgegeven).

(2) De toepasselijke prijs is de prijs die geldt op het moment dat u uw bestelling plaatst (wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen in de loop van de tijd zoals uiteengezet in artikel 6.3 (6), en we bieden geen prijsbescherming of terugbetalingen in het geval van een prijsverlaging of aanbieding). We zullen u tijdens de duur van uw abonnement maandelijks automatisch factureren en de kosten in rekening brengen.

(3) We kunnen een verscheidenheid aan lidmaatschapsplannen aanbieden, waaronder gratis proefabonnementen, kortingen beperkt in de tijd of speciale promoties van derden die mogelijk andere of aanvullende voorwaarden aan u hebben bekendgemaakt tijdens of voordat u zich aanmeldt. Sommige van deze worden aangeboden door derden en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun producten en diensten. Bij proefperiodes kunnen sommige creditcardmaatschappijen tijdelijk uw betalingsmethode voor uw eerste betaling vastzetten.

(4) Wij behouden ons het recht voor om abonnementsplannen te wijzigen, beëindigen of anderszins aan te passen, mits u 14 dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving hebt ontvangen voordat wij dit doen en recht hebt op een volledige terugbetaling als u uw abonnement liever annuleert in plaats van door te gaan onder de gewijzigde of aangepaste voorwaarden.

(5) We kunnen uw abonnement opzeggen om een of andere reden na 30 dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u. U kunt hetzelfde doen, maar als u in het midden van uw abonnementsperiode bent, ontvangt u geen restitutie voor gedeeltelijke maanden. Dit kan betekenen dat u eventuele lidmaatschapskosten verliest. Sowieso hebt u het recht om de Diensten te blijven gebruiken tot het einde van de periode waarvoor u betaald hebt voordat uw abonnement eindigt. Dit heeft geen invloed op uw recht om te annuleren zoals beschreven in deel 7 hieronder. We kunnen uw abonnement ook opzeggen als u de verschuldigde bedragen niet betaalt, of als u deze Voorwaarden wezenlijk schendt.

(6) Ons abonnement wordt automatisch verlengd tegen de op dat moment geldende tarieven voor onbepaalde tijd. Na deze verlenging kunt u uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen mits een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van 30 dagen aan ons. Onze prijzen en toepasselijke belastingen en toeslagen kunnen in de loop der tijd veranderen. De prijzen van de ene abonnementsperiode kunnen verschillen van de volgende. Wij behouden ons het recht voor om de prijsstelling van het abonnement op elk gewenst moment te wijzigen, maar als we dit doen, geven wij u eerst een schriftelijke kennisgeving van deze wijziging. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe prijzen, kunt u uw abonnement opzeggen zonder boete en kunt u de Diensten blijven gebruiken tot aan het einde van de periode waarvoor u bij de vorige prijsstelling betaald hebt.

6.4. Boetes en vergoedingen.

Wanneer u onze Diensten gebruikt, moet u de wetten die op u van toepassing zijn naleven. Als u een ticket of boete ontvangt, zorgt dat een Product wordt gesleept en/of in beslag genomen of andere boetes of toeslagen ontvangt, bent u verantwoordelijk voor de bijbehorende kosten. Dit omvat het recht van Lime om kosten in rekening te brengen in verband met het fout parkeren van het Product, het gebruik van een Product op plaatsen waar gebruik ervan verboden is en gelijkaardige omstandigheden. Wij werken samen met alle overheidsfunctionarissen bij hun handhaving van de toepasselijke wetgeving, en voor de goede gang van zaken kunnen wij bedragen, die u verschuldigd bent, namens u betalen en alle noodzakelijke informatie verstrekken die de toepasselijke overheidsinstanties vereisen. Als we dit doen, bent u verplicht om ons terug te betalen inclusief een redelijke administratieve vergoeding en eventuele toepasselijke kosten verbonden aan externe incasso of administratieve agenten als we deze moeten gebruiken om het probleem op te lossen. Naast het voorgaande, wanneer u onze Diensten gebruikt, mag u enkel met onze Producten rijden binnen de geautoriseerde servicezones. Wanneer u klaar bent met rijden, moet u het Product parkeren binnen een geautoriseerde zone . Producten geparkeerd buiten geautoriseerde zones kunnen onderhevig zijn aan een extra vergoeding. . Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat wij deze bedragen in rekening kunnen brengen op uw voorkeursbetalingsmethode aangegeven in uw account. Mogelijk moeten we contact met u opnemen voor aanvullende informatie.

7. Annuleringsrechten van consumenten m.b.t. abonnementen

Normaal gesproken hebt u het recht om een abonnement te annuleren binnen 14 dagen na de datum waarop wij u de bevestiging van onze aanvaarding van uw abonnementsverzoek sturen. U erkent echter dat wij de abonnementsdiensten onmiddellijk na deze bevestiging beginnen te leveren (dat, door u te registreren voor een abonnement, u ons verzoekt om dit doen) en dat als u binnen de 14 dagen opzegt, de kosten die u ons betaalt (en die wij zullen aftrekken van een restitutie die anders verschuldigd is) in verhouding staan tot het aantal dagen in de maand waarin de Abonnementsdiensten zijn verstrekt.

Om een abonnement te annuleren, neemt u contact met ons op via [email protected] en geeft u uw naam, adres en bestelvoorkeur door. Details over de hierboven beschreven consumentenrechten en uitleg over hoe u deze kunt uitoefenen, worden voorzien samen met onze bevestiging van de aanvaarding van uw abonnement. Niets in dit deel heeft invloed op uw wettelijke rechten.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Wanneer we de term “Vrijgestelde partijen” in deze Voorwaarden gebruiken, bedoelen wij (i) ons en onze filialen en dochterondernemingen en onze respectievelijke eigenaren, managers, functionarissen, werknemers, directeuren, agenten, vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden, distributeurs, verkopers en derden die wij autoriseren of waarmee we anderszins samenwerken om de Diensten te verdelen, op de markt te brengen en te commercialiseren, (ii) gemeenten en overheidsinstanties (inclusief al hun respectieve verkozen en aangestelde ambtenaren, functionarissen, medewerkers en agenten) die ons de toestemming geven om de Diensten aan te bieden en (iii) in de mate dat u de Diensten gebruikt door middel van een app, website, content, product of dienst van een derde, die derde en al zijn filialen en dochterondernemingen en elk van hun respectieve eigenaren, managers, functionarissen, werknemers, directeuren, agenten, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden.

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de Vrijgestelde Partijen aan u beperken of uitsluiten:

● voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Vrijgestelde Partijen;

● voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of

● voor elke andere aansprakelijkheid die door de wet niet beperkt of uitgesloten kan worden, zoals voor elke aansprakelijkheid die rechtstreeks voortvloeit uit opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid (bewuste roekeloosheid ) van Vrijgestelde Partijen.

Onderhevig aan dit deel en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, als u een consument bent en geen zakelijke klant, zullen in geen enkel geval de Vrijgestelde Partijen aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade of verlies van gegevens, en als u een zakelijke klant bent, zullen in geen enkel geval de Vrijgestelde Partijen aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade, of voor verlies van winst, inkomsten, contracten, gegevens, goodwill of andere soortgelijke verliezen. Elke aansprakelijkheid die wij hebben voor verliezen die u (als bedrijf of consument) lijdt onder deze Voorwaarden, is beperkt tot EUR 75 en is strikt beperkt tot verliezen die redelijkerwijs voorzienbaar waren. Verlies of beschadiging is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als het op het moment dat het contract werd gemaakt, zowel wij als u wisten dat het kon gebeuren.

De Vrijgestelde Partijen zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren of de vertraagde uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden die veroorzaakt worden door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

Onze producten zijn machines en er zijn inherente risico's verbonden aan het gebruik ervan, ook als gevolg van storing, ongeacht hoe goed ze onderhouden worden. Deze risico's zijn niet altijd duidelijk en ze kunnen schade aan eigendommen, letsel of zelfs overlijden tot gevolg hebben. Met het oog op het bovenstaande gaat u ermee akkoord dat u deze risico's begrijpt, dat het uw verantwoordelijkheid is om onze diensten veilig te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade die u veroorzaakt aan andere mensen of eigendommen (tenzij iets dat we wel of niet hebben gedaan de werkelijke oorzaak van dergelijke schade was).

9. Uw verantwoordelijkheden

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onderhevig aan deel 8 hierboven, stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle claims, acties, kosten, schade, straffen, boetes, eisen, verliezen, verplichtingen en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten en gerechtelijke kosten) die voortkomen uit of verband houden met (i) uw inbreuk op of schending van een van deze Voorwaarden of van toepassing zijnde wetgeving, (ii) een van de door de Vrijgestelde Partijen gebruik van uw in deel 13 besproken inhoud of (iii) uw schending van de rechten van een derde partij. U stemt ermee in dat de verplichtingen in dit deel 9 na beëindiging van deze Voorwaarden, uw gebruikersaccount of uw toegang tot onze Diensten in het algemeen van kracht zullen blijven.

10. Uw persoonlijke informatie

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om de Diensten aan u te leveren. We verwerken bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, contactgegevens en betalingsgegevens zodat u zich kunt registreren voor een account bij ons en onze Diensten kunt gebruiken. Het is ook noodzakelijk om informatie over u te verwerken, zoals informatie over uw reizen om onze Diensten te leveren. Voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, raadpleegt u onze Privacyverklaring die u kunt vinden op www.li.me/privacy.

11. Intellectueel eigendom

11.1. Onze beperkte licentie voor u

Onder voorbehoud van deze Voorwaarden verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de App en onze gerelateerde software en diensten op uw persoonlijke apparaat uitsluitend voor uw gebruik van onze Diensten. Dergelijke rechten zijn alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan ons en onze licentiegevers. Het is u niet toegestaan om een deel van onze Diensten of opgenomen software te kopiëren, aan te passen, te distribueren, te verkopen of te leasen, noch mag u de broncode van de Diensten of software extraheren, tenzij de wetgeving deze beperkingen verbiedt of u onze schriftelijke toestemming hebt om dit te doen. Doe niets dat een onredelijk grote druk op de infrastructuur van onze Diensten plaatst, gebruik geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot onze Diensten, probeer de juiste werking van onze Diensten niet te verstoren of probeer onze beveiligingsmaatregelen niet te omzeilen om toegang te krijgen tot de Diensten.

11.2. Eigendom

De Diensten zijn ons exclusieve eigendom en uw gebruik hiervan draagt geen eigendomsrechten over. Het gebruik van onze Diensten verleent u geen intellectuele-eigendomsrechten m.b.t. onze Diensten of de inhoud die u opent, en met uitzondering van de beperkte licentie die u hierboven wordt verleend, zijn alle rechten (inclusief alle intellectuele eigendom) eigendom van ons of onze licentiegevers. U mag geen inhoud van onze Diensten gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming of zoals de wet anderszins toestaat. Deze Voorwaarden verlenen u niet het recht om handelsmerken, branding of logo's te gebruiken die in onze Diensten of anderszins worden gebruikt, inclusief in reclame of publiciteit of om onze goedkeuring op enige wijze te impliceren. Verhul of wijzig geen juridische kennisgevingen die worden weergegeven in, samen met of in verband met onze Diensten.

12. Door u verstrekte inhoud

U kunt soms worden uitgenodigd om inhoud aan ons in te dienen (zoals een opmerking voor een blogbericht, om deel te nemen aan onze gemeenschappen of om gebruikerstips te verstrekken). U blijft eigenaar van deze content, maar wij vragen u ervoor te zorgen dat u het recht hebt om deze content in de eerste plaats bij ons in te dienen, omdat u bij indiening ervan ons (en degenen met wie wij werken) een wereldwijde licentie geeft voor het gebruik, het hosten, bewaren, reproduceren, wijzigen, creëren van afgeleide werken, communiceren, publiceren, openbaar tonen en verspreiden ervan, alsook van uw naam, stem en/of gelijkenis indien deze ook werden ingediend in de mate dat de toepasselijke wetgeving dit toelaat. Deze licentie gaat zelfs verder als u stopt met het gebruik van onze Diensten. Als u feedback of suggesties over onze Diensten indient, kunnen wij uw feedback of suggesties gebruiken zonder eender welke verplichting jegens u. Alle inhoud die u indient, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Dien geen inhoud in die lasterlijk, smadelijk, hatelijk, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onwettig of anderszins beledigend is (wij beoordelen of uw inhoud voldoet aan een van deze beschrijvingen). Hetzelfde geldt voor “spam” of ongevraagde advertenties. Het indienen van een van de volgende kan leiden tot opschorting of beëindiging van uw gebruikersaccount, inclusief indien de wet dit vereist. Wij hebben het recht, maar niet de verplichting, om uw inhoud te controleren, monitoren of verwijderen om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, onderhevig aan de toepasselijke wetgeving.

13. Diensten en inhoud van derden

De Diensten kunnen beschikbaar worden gesteld of geopend worden in verband met diensten en inhoud (inclusief advertenties) die derden beheren met verschillende gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen. Wij onderschrijven deze diensten en inhoud van derden niet en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hun producten of diensten. Daarnaast zullen Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation en/of Blackberry Limited een derde begunstigde zijn van deze Voorwaarden als u toegang krijgt tot de Diensten met behulp van toepassingen die zijn ontwikkeld voor Apple iOS, Android, Microsoft Windows of Blackberry-apparaten. Deze derde begunstigden zijn geen partijen bij deze Voorwaarden en zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de levering of ondersteuning van de Diensten. Uw toegang tot de Diensten met behulp van deze applicaties of apparaten is onderworpen aan voorwaarden zoals uiteengezet in hun respectieve servicevoorwaarden en privacyverklaringen.

14. Netwerktoegang en apparaten

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het gegevensnetwerk die nodig is om de Diensten te gebruiken. De gegevens, tarieven en kosten van uw mobiele netwerk kunnen van toepassing zijn als u de Diensten vanop uw apparaat opent of gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en bijwerken van compatibele hardware of apparaten die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de Diensten (inclusief de App) en eventuele updates daarvan. Wij garanderen niet dat de Diensten, of een deel daarvan, zullen functioneren op bepaalde hardware of apparaten. Daarnaast kunnen de Diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen die inherent zijn aan het gebruik van het Internet en elektronische communicatiemiddelen.

15. Algemeen

U mag deze Voorwaarden niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen deze Voorwaarden overdragen zonder uw toestemming aan een gerelateerde of gelieerde entiteit of in het geval van een verkoop van alle of nagenoeg al onze activa, aandelen of zaken, of aan een opvolger in geval van een fusie. Elke vermeende overdracht in overtreding van deze paragraaf is ongeldig. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, arbeids- of agentschapsrelatie tussen u en ons als gevolg van deze Voorwaarden of uw gebruik van onze Diensten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling geschrapt en zullen de overige bepalingen voor zover wettelijk toegelaten worden gehandhaafd. Ons verzuim om enig recht of enige bepaling in deze Voorwaarden af te dwingen, vormt geen afstandsverklaring van een dergelijk recht of bepaling, tenzij wij erkennen en hiermee akkoord gaan, en het is geen afstandsverklaring van ons recht om dit later te doen. Overmacht kan ons verhinderen om de Diensten te leveren. Merk op dat wanneer we het in deze Voorwaarden hebben over “opnemen” of “inclusief”, we in realiteit “inclusief, maar niet beperkt tot” bedoelen, maar dit doen voor het leesgemak. Bepalingen die door hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven na de beëindiging van deze Voorwaarden of uw gebruik van de Diensten, zullen van kracht blijven.

16. Geschillen

Deze Voorwaarden vallen onder de Ierse wetgeving. Als u een consument bent en uw gebruikelijke verblijfplaats in de EU hebt, geniet u daarnaast van de bescherming die aan u wordt verstrekt door verplichte bepalingen van het land waarin u woont. We gaan beiden akkoord met de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw consumentenbeschermingsrechten in verband met deze Voorwaarden in Nederland af te dwingen. Het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr/ geeft informatie over alternatieve geschillenbeslechting die voor u van belang kan zijn. Het is uw keuze om dit te gebruiken als er een geschil is over deze Voorwaarden dat niet anders kan worden opgelost.