Legal Bases

Het delen van mobiliteitsgegevens en inzichten door Lime

Bij Lime is het onze missie om on-demand transportoplossingen te bieden die mensen helpen zich naadloos te verplaatsen in hun gehele gemeenschap. Inzichten delen met steden, lokale overheden, universiteiten en andere onderzoekspartners staat centraal bij het bereiken van onze doelstellingen op het gebied van transport en duurzaamheid. Als wereldleider op het gebied van micromobiliteit kan Lime een grote invloed hebben op de verbetering van de mobiliteit, bijvoorbeeld door het elimineren van gebieden met een beperkt transportaanbod of het bieden van een rechtvaardigere toegang tot mobiliteit. Als kernonderdeel hiervan delen we informatie met derden zoals exploitanten van openbaar vervoer, stadsplanningsgroepen en universiteiten om de infrastructuur te verbeteren en te informeren in steden waarin we actief zijn, en soms zijn we wettelijk verplicht om dit te doen. We zijn trots op onze staat van dienst in de samenwerking met lokale gemeenschappen om te bouwen aan de toekomst van het stedelijk vervoer.

Onze Privacyverklaring legt de soorten mobiliteitsgegevens en inzichten uit die we voor deze doeleinden met derden delen. Mobiliteitsgegevens en inzichten helpen om een beeld te schetsen van hoe mensen rijden en bewegen door de straten en hoe dat gedrag verandert op bepaalde tijdstippen tijdens het jaar, op dagen van de week, op tijdstippen van de dag of na de bouw van infrastructuur. Dit stelt steden, lokale overheden, universiteiten en andere onderzoekspartners in staat om inzicht te krijgen in het navigatieverkeer en de reispatronen in een stad.

Met deze gedeelde gegevens kunnen steden en lokale overheden een beter inzicht krijgen in de algemene doorstroming van mensen en verkeer door hun straten gedurende de tijd. De gegevens leveren inzichten op zoals:

  • Gebruik (dagelijks/driemaandelijks/jaarlijks)
  • Totaal aantal kilometers (dagelijks/driemaandelijks/jaarlijks)
  • Samenvatting van de verdeling en de natuurlijke beweging op basis van gps
  • Tijdsbesparing door bewoners en forenzen
  • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

Betere gegevensanalyse is een katalysator voor verandering. Het resultaat is betere besluitvorming, slimmere planning, veiligere straten en meer mensen die op de fiets of scooter rijden.