Oznámení o ochraně osobních údajů

Účinnost: 2. ledna 2024

Ve společnosti Neutron Holdings dba Lime a jejími přidruženými společnostmi (společně dále jen „Lime“, „my“, „nás“ nebo „náš“ v příslušných tvarech) jsme se pevně zavázali k transparentnosti a chceme, abyste vy („vy“ nebo „váš“ v příslušných tvarech) porozuměli tomu, jak vaše informace shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „ Oznámení o ochraně osobních údajů") popisuje, jak společnost Lime nakládá s informacemi v souvislosti se svými webovými stránkami, vozidly vlastněnými společností Lime a souvisejícími mobilními aplikacemi a službami(společně dále jen „ Služby") a tehdy, když s námi komunikujete jinak. Je-li to uvedeno, popisují tyto zásady rovněž naše postupy v oblasti dat týkající se poskytovatelů logistických služeb a jejich zaměstnanců.

Vyhrazujeme si právo toto Oznámení o ochraně osobních údajů čas od času měnit. O všech podstatných změnách vás budeme předem informovat.

Typy informací, které shromažďujeme

Typy informací, které shromažďujeme nebo přijímáme, závisí na tom, jak s našimi službami komunikujete. V mnoha případech si můžete vybrat informace, které nám poskytnete, pokud se však rozhodnete některé informace (například informace o účtu) neposkytnout, nebudeme moci služby poskytovat. Tyto informace používáme a sdělujeme k níže popsaným účelům. Mezi typy informací, které shromažďujeme, patří:

 • Informace o účtu jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, pohlaví, informace o adrese a platební informace, jako např. údaje o vaší platební kartě. Abyste mohli používat určité produkty, můžeme vás také požádat o poskytnutí fotografií státem vydaného průkazu totožnosti (např. vašeho řidičského průkazu), z něhož shromažďujeme údaje, včetně identifikačního čísla, data narození, pohlaví, města a PSČ. V rámci služby Lime Access shromažďujeme pro účely ověření rovněž státem vydaný průkaz totožnosti a průkaz o statusu s nízkými příjmy.

 • Když se ke službám zaregistrujete a používáte je, shromažďujeme a zpracováváme údaje o poloze. Abychom vám například mohli přesně ukázat vozidla Lime ve vaší blízkosti, je třeba shromáždit informace o fyzické poloze vašeho mobilního zařízení a zaznamenat je. Společnost Lime rovněž shromažďuje údaje o poloze přímo z vozidel Lime, když uživatel služby Lime jede.

 • Když používáte určité produkty, které vyžadují státem vydaný řidičský průkaz a používání helmy nebo jiné zákonem požadované ochranné vybavení, můžeme vás (a vašeho pasažéra(y)) případně požádat, abyste si pořídili selfie, která shromáždíme.

 • Pokud se propojíte, připojíte nebo přihlásíte ke službě Lime prostřednictvím služby třetí strany (např. Facebook), může nám tato služba třetí strany zasílat informace, jako například vaše profilové informace z dané služby.

 • Když požádáte o zákaznický servis, podporu nebo jinou pomoc, můžete se rozhodnout, že nám poskytnete své kontaktní informace, abychom mohli na vaše požadavky lépe reagovat, a my si můžeme ponechat informace o vašem jednání s našimi službami podpory.

 • Společnost Lime a třetí strany (například Facebook) shromažďuje informace z vašeho prohlížeče, počítače nebo mobilního zařízení, což nám poskytuje technické informace, jako je IP adresa vašeho zařízení a token zařízení, když se k našim službám připojujete nebo je používáte. K poskytování našich služeb používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie (jako pixely a tagy), i z toho důvodu, abychom chránili zabezpečení služeb, zapamatovali si vaše nastavení a shromažďovali o vás analytické informace. Třetí strany mohou používat technické informace k poskytování služeb měření a cílených reklam. Další informace o tom, jak my (a třetí strany) používáme soubory cookie a podobné technologie a jak se můžete odhlásit z používání informací pro reklamní účely, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

 • Shromažďujeme informace, které sdílíte ve službách, např. když se účastníte komunit nebo jiných fór nebo komentujete naše účty sociálních médií nebo články blogu.

 • Informace o vás dostáváme, když používáme partnerské třetí strany jako např. marketingové a reklamí partnery, jako např. sítě sociálních médií.

Pokud jste poskytovatelem logistických služeb, shromažďujeme následující typy informací:

 • informace odeslané jako součást vaší žádosti o spolupráci se společností Lime coby poskytovatel logistických služeb, jako jsou kontaktní údaje a státem vydané průkazy totožnosti,

 • informace o provozu podniku, jako je obchodní licence, daňová registrace a informace o pojištění; a

 • údaje o vašem bankovním účtu.

Pokud jste zaměstnancem poskytovatele logistických služeb, shromažďujeme následující typy dalších informací:

 • kontaktní informace; a

 • údaje o práci, kterou vykonáváte, např. informace o vozidlech, která pro Lime nabíjíte a používáte a o dalších službách poskytovaných pro společnost Lime.

Jak informace používáme

Vaše informace, včetně informací o vaší poloze, používáme k tomu, abychom:

 • vám na vaši žádost poskytovali služby, včetně správy vašeho účtu a historie jízd. To zahrnuje i přístup ke službám prostřednictvím integrovaných partnerských služeb, jako je Uber. Společnost Lime je správcem tohoto zpracování. Pro více informací o rozdělení odpovědnosti mezi společnostmi Lime a Uber můžete kontaktovat společnost Lime zde.

 • potvrdili, že váš řidičský průkaz vydaný státem (pokud je poskytnut) je platný, není v současné době propojen s jiným účtem Lime a nevypršela jeho platnost;

 • potvrzení o tom, že máte dostačující věk na to, abyste mohl(a) používat naše produkty, a to tak, že například pomocí technologie rozpoznávání obličeje ověříme, zda vaše selfie odpovídá vašemu státem vydanému dokladu totožnosti (např. řidičskému průkazu);

 • monitorovali, sledovali vozidla Lime, včetně toho, když je používáte. Přichází-li to v úvahu, zahrnuje to shromažďování obrázků a/nebo videozáznamů vaší jízdy;

 • potvrzení o tom, že jezdci nosí helmu a další zákonem vyžadované ochranné pomůcky, je-li to vyžadováno;

 • zpracování platby, předplatné nebo dary a veškeré slevy či speciální nabídky, jako např. bezplatná odemknutí;

 • komunikace s vámi o vašem účtu, komunikacích či transakcích, včetně oznámení souvisejících se službami, jako jsou např. změny našich zásad. V souladu s tím, co povolují místní právní předpisy, vám můžeme rovněž posílat průzkumy či marketingová sdělení jménem společnosti Lime a/nebo třetích stran, včetně informací o funkcích a vylepšeních našich služeb;

 • přizpůsobovali vám reklamy (další informace naleznete v části „Reklama a analytika" níže);

 • optimizace, vývoj a zlepšování našich služeb, včetně vytváření a školení modelů strojového učení. Abychom tak mohli činit, můžeme používat třetí strany jako poskytovatele analytických služeb, abychom porozuměli tomu, jak je služba využívána, a aby nám to pomohlo služby vylepšovat;

 • je-li to nezbytné, dodržování našich zákonných povinností, včetně splnění regulačních či místních právních požadavků;

 • zjištění, vyšetřování a předcházení činnostem, které mohou porušovat zásady společnosti Lime či podmínky, nebo které mohou být nezákonné, včetně případů dopravních přestupků či nehod, což může zahrnovat sdílení informací se státními úřady,j jako jsou donucovací orgány a obecné úřady, které mohou být mimo vaši domovskou zemi; a

 • sdíleli a spolupracovali s třetími stranami, jako jsou vysoké školy a místní orgány státní správy a další třetí strany, za účelem budování nebo vylepšení dopravní infrastruktury, jak je popsáno v části „S kým sdílíme vaše údaje?" informace v bodu níže.

Pokud jste poskytovatelem logistických služeb nebo zaměstnancem takového poskytovatele, používáme vaše údaje navíc k tomu, abychom vám umožnili poskytovat nám vaše služby, měli přehled o službách, které společnosti Lime poskytujete, abychom vás za tyto služby kompenzovali a sledovali vozidla společnosti Lime.

S kým vaše údaje sdílíme?

Vaše informace sdílíme:

 • Našimi poskytovateli služeb a partnery : Vaše údaje sdílíme se svými důvěryhodnými poskytovateli služeb, partnery a jejich personálem, kteří poskytují společnosti Lime služby, jako je hostování dat a naše infrastruktura, poskytování služeb ověřování ID, zpracovávání plateb a darů, podpora a zlepšování služeb, poskytování zákaznického servisu nebo poskytování marketingových a reklamních služeb. Například sdílíme údaje s vydavateli platebních karet, abychom zpracovávali vaše platby a vrácení peněz.

 • Třetími stranami za účelem spolupráce : po odstranění určitých identifikátorů, jako je vaše jméno, telefon a e-mailová adresa (pokud byla poskytnuta), a zkombinování výsledných informací s podobnými informacemi od jiných uživatelů může společnost Lime sdílet vaše údaje, včetně záznamů o jednotlivých cestách a historie cest, s třetími stranami pro výzkumné, obchodní nebo jiné účely. Společnost Lime je například partnerem vysokých škol, s nimiž spolupracuje na výzkumných projektech, jako je např. porozumění dopravě a cestovním modelům ve městě. Více se o této spolupráci dozvíte zde.

 • Státní, regulační a donucovací orgány: Vaše údaje můžeme sdílet se státními, obecními, regulačními a donucovacími orgány, abychom vyhověli požadavkům federálních, státních, regulačních či místních právních předpisů, jakožto součásti soudního řízení nebo za účelem zjištění, vyšetření, předcházení a řešení podvodu nebo jiné nezákonné činnosti, řešení bezpečnostních či technických problémů, nebo abychom předešli újmě nebo zranění způsobeným vám, veřejnosti, našemu personálu, dalším třetím stranám nebo nám samotným; nebo pokud tak budeme potřebovat učinit, abychom bránili naše zákonná práva nebo majetek, přijali opatření ohledně nelegálních aktivit nebo dopravních přestupků nebo abychom vymáhali naše smlouvy, jako např. naši Smlouvu s uživatelem.

 • Integrovanými partnery : Vaše údaje sdílíme se službami třetích stran, které integrují nebo poskytují přístup k vozidlům Lime a/nebo službám na svých platformách nebo poskytují přístup k vozidlům třetích stran v rámci služeb. Společnost Lime například uzavřela partnerství se společností Uber, aby si uživatelé mohli pronajmout koloběžku Lime prostřednictvím aplikace Uber.

 • Městy, místními úřady a provozovateli veřejné dopravy : Vaše údaje sdílíme s těmito příjemci, pokud je to nezbytné pro splnění podmínek naší licence nebo pokud je to nezbytné pro provoz v určitém městě nebo lokalitě nebo pro účely městského plánování a porozumění poznatkům o mobilitě. To může zahrnovat příjemce, kteří kontaktují jezdce, aby požádali o účast v průzkumech, a integraci do aplikací provozovatelů veřejné dopravy a aplikací pro plánování cesty. Například ve Spojeném království společnost Lime spolupracuje s ministerstvem dopravy (dále jen „ DfT"), aby pomohla DfT pochopit a vytvořit si obrázek o poptávce po vozidlech a vyhodnotit bezpečnost vozidel ve Spojeném království.

 • Sesterskými společnostmi Lime : Vaše údaje můžeme sdílet se sesterskými společnostmi Lime, abychom pomáhali poskytovat, spravovat a vylepšovat služby.

 • Reorganizace podniku : Vaše údaje můžeme sdílet rovněž jako součást prodeje, fúze, změny kontroly nebo restrukturalizace podniku.

Reklama a analytika

Umožňujeme ostatním poskytovat analytické služby a zobrazovat reklamy v našich službách a naším jménem v rámci webových stránek a v mobilních aplikacích. Tyto subjekty mohou používat soubory cookie, webové signály, identifikátory zařízení a další technologie ke shromažďování informací o vašem používání našich služeb a jiných webových stránek a aplikací, včetně vaší adresy IP, webového prohlížeče, informací o mobilní síti, zobrazených stránek, času stráveného na stránkách nebo v mobilních aplikacích, kliknutí na odkazy a informací o konverzi. Tyto informace může společnost Lime a další osoby používat mimo jiné k analýze a sledování dat, určení oblíbenosti určitého obsahu, poskytování reklamy a obsahu cíleného na vaše zájmy v našich službách a jiných webových stránkách, k měření účinnosti naší reklamy a lepšímu porozumění vaší online aktivitě. Více informací o tom, jak používáme soubory cookie a podobné technologie najdete v našich Zásadách používání souborů cookie..

Pokud společnost Lime používá Meta pixel (typ souboru cookie) za účelem poskytování reklamy, jsou společnosti Lime a Meta Ireland společnými správci pro toto zpracování. Společnosti Lime a Meta Ireland uzavřely dotatek pro správce, aby si rozdělily své povinnosti podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve vztahu k tomuto společnému zpracování, společnost Lime například odpovídá za poskytnutí vám tohoto oznámení a společnost Facebook Ireland odpovídá za správu vašich individuálních práv souvisejících se společným zpracováním. Informace o tom, jak uplatnit vaše práva u společnosti Meta Ireland v souvislosti se společným zpracováním, a informace o tom, jak společnost Meta Ireland následně zpracovává vaše osobní údaje jako nezávislý správce údajů, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Meta Ireland.

Spolupracujeme také s třetími stranami za účelem poskytování reklamy jako součásti přizpůsobených kampaní na platformách třetích stran (jako je Facebook a Instagram). V rámci těchto reklamních kampaní můžeme my nebo platformy třetích stran převést informace o vás, jako je vaše e-mailová adresa a telefonní číslo, na jedinečnou hodnotu, kterou lze přiřadit uživatelskému účtu na těchto platformách, abychom se mohli dozvědět o vašich zájmech a mohli vám poskytovat reklamu přizpůsobenou vašim zájmům. Upozorňujeme, že platformy třetích stran vám mohou nabídnout volby ohledně toho, zda uvidíte tyto typy přizpůsobených reklam.

Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám ani je s nimi nesdílíme za účelem jejich přímého marketingu.

Náš právní základ pro používání vašich údajů

Společnost Lime se opírá o různéprávní základy při shromažďování, používání, sdílení a jiném zpracovávání vašich údajů pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, včetně toho, kdy:

 • je to nezbytné pro účely poskytování služeb a plnění našich povinností v souladu s našimi podmínkami. Nemůžeme například poskytovat služby, pokud neshromažďujeme a nezpracováváme základní informace o vás a vaší poloze;

 • souhlasili jste se zpracováváním svých údajů (v kterémžto případě můžete svůj souhlas kdykoli odvolat);

 • je to nezbytné, abychom splnili své zákonné povinnost, mimo jiné například včetně reakce na žádosti o informace od státního nebo donucovacího orgánu, nebo abychom uplatnili, vymáhali nebo obhajovali právní nároky;

 • je to nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů našich uživatelů, poskytovatelů logistických služeb a jejich zaměstnanců, personálu a veřejnosti v rámci služeb i mimo ně; a/nebo

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Lime nebo třetí strany, za předpokladu, že jsou vyváženy s vašimi základními právy a zájmy.

Další informace o našem zákonném základu pro zpracování vašich osobních údajů je k dispozici zde.

Jak vaše údaje předáváme

Jelikož naše služby nabízíme na mnoha místech po celém světě, můžeme vaše údaje předávat do těchto míst nebo z těchto míst za účelem toho, abychom vám poskytovali služby.

Pro obyvatele Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), Švýcarska nebo Spojeného království: vezměte prosím na vědomí, že některé země mimo EHP, Švýcarska nebo Spojeného království nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany údajů jako existuje ve vaší domovské zemi. Pokud Evropská komise uzná, že země poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů, může se společnost Lime při předávání údajů opírat o rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně.

Při přenášení údajů z EHP, Švýcarska a Spojeného království do Spojených států a dalších zemí mimo zemi, kde žijete, se společnost Lime opírá o standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí nebo o jiný(é) mechanismus(y) přenášení. O kopii standartních smluvních doložek můžete požádat tak, že nás budete kontaktovat na [email protected].

Za určitých omezených okolností můžeme použít například použít odchylky, je-li to vhodné ke zpracování osobních údajů, pokud neexistují žádné jiné platné mechanismy pro přenášení údajů.

Jak dlouho si informace ponecháváme

Vaše údaje si ponecháme tak dlouho, jak je to opodstatněně nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, nebo dokud není váš účet vymazán, podle toho, co nastane později, s výjimkou jakéhokoli delšího období, které mohou vyžadovat platné právní předpisy nebo které je vám oznámeno. Například:

 • Informace o účtu, jako je vaše e-mailová adresa a datum narození, uchováváme po celou dobu existence účtu. Některé informace týkající se transakcí týkajících se účtu jsou uchovávány po dobu 7 let v souladu s účetními povinnostmi společnosti Lime;

 • Informace týkající se dotazů na zákaznickou podporu uchováváme po celou dobu existence účtu.

Když svůj účet vymažete, může nám nějakou dobu trvat, než vaše údaje zcela vymažeme z našich databází a systémových protokolů. Informace z vymazaných účtů si můžeme rovněž ponechat za účelem předcházení podvodům, výběru poplatků, vymáhaní Smlouvy s uživatelem, abychom dodrželi své zákonné povinnosti nebo mohli vymáhat svá zákonná práva.

Pokud jste poskytovatelem logistických služeb nebo zaměstnancem takového poskytovatele, ponechává si společnost Lime určité údaje v rozsahu nezbytném pro dodržení našich zákonných povinností. Společnost Lime si může například ponechat některé vaše údaje, aby splnila platné daňové, zákonné, ohlašovací povinnosti a povinnosti auditu a další požadavky v zemích, kde působíme.

Vaše práva

V závislosti na tom, kde žijete, můžete v souvislosti se svými informace využívat řadu práv, včetně následujících:

Právo vznést námitky (marketing) - Máte právo vznést kdYkoli námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo vznést námitky (oprávněný zájem) - když zpracováváme vaše údaje na základě oprávněných zájmů, můžete vůči tomuto zpracovávání za určitých okolností vznést námitky. Jestliže vznesete námitku, tak pokud nebudeme mít závažné legitimní důvody nebo pokud to nebude zapotřebí ze zákonných důvodů, přestaneme vaše údaje zpracovávat.

Právo na přístup - Máte přístup k mnoha svým údajům tak, že se přihlásíte ke svému účtu. Můžete rovněž požádat o kopii údajů, které o vás máme, a o informace vysvětlující, jak se tyto údaje používají.

Právo na opravu - Máte právo požadovat, abychom opravili vaše nepřesné údaje. Tyto informace můžete upravit v nastavení aplikace Lime.

Právo na výmaz – Máte právo požadovat, abychom vaše údaje vymazali.

Právo omezit zpracování - V určitých případech máte právo dočasně nechat omezit zpracovávání vašich údajů z naší strany za předpokladu, že k tomu existují oprávněné důvody.

Právo na přenositelnost údajů - Můžete mít právo získat některé své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a přenést tyto informace jinému správci.

Právo odvolat souhlas - Pokud jste dříve poskytli svůj souhlas, například abychom vám mohli zasílat přímý marketing, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Neovlivní to však zákonitost zpracovávání založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Navíc dokonce i v případě odvolání můžeme vaše údaje i nadále používat tak, jak povolují či vyžadují právní předpisy.

Kontaktujte nás prosím, jak je uvedeno v části „Kdo odpovídá za mé údaje?" nacházející se níže, pokud byste chtěli uplatnit některá z těchto práv nebo pokud byste měli jakékoli obavy ohledně způsobu, jakým vaše údaje zpracováváme. Z bezpečnostních důvodů můžeme vyžadovat, abyste postupovali určitým způsobem, abychom ověřili, že jste vlastníkem účtu Lime. Můžeme například požadovat, abyste měli ověřený e-mail spojený s vaším účtem Lime a abyste se s námi spojili pomocí ověřeného tohoto e-mailu spojeného s vaším účtem Lime. Máte také právo podat stížnost u svého místního dozorového úřadu pro ochranu údajů. Seznam dozorových úřadů EU je k dispozici zde. Můžete se rovněž obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected].

Kalifornská práva na ochranu osobních údajů : Máte-li bydliště v Kalifornii, náleží vám určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům. Více informací o těchto právech a jejich uplatňování naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů pro stát Kalifornie, které je začleněno do těchto Zásad odkazem.

Vaše možnosti volby a jak můžete své údaje spravovat : Domníváme se, že byste měli mít možnosti volby ohledně shromažďování, používání a sdílení vašich údajů. Pokud nechcete, aby společnost Lime vaše údaje shromažďovala, služby prosím nepoužívejte.

E-maily a jiná sdělení : Pokud byste chtěli změnit typy sdělení, která od nás dostáváte, včetně odhlášení odběru reklamních sdělení od naší společnosti, můžete tak učinit kdykoli tím, že aktualizujete předvolby komunikace uvedené ve vašem profilu účtu. Pokud se odhlásíte z obdržení našich propagačních sdělení, můžeme vám i nadále zasílat nepropagační sdělení a další informace o vašem používání služeb.

Přístup k vašim údajům a jejich správa : Pokud máte u společnosti Lime účet, můžete si své údaje kontrolovat, měnit nebo vymazat tak, že se k svému účtu přihlásíte a upravíte svůj profil. Můžete změnit číslo svého mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu pomocí funkce změny v naší aplikaci. Svůj účet Lime můžete kdykoli vymazat výběrem možnost „Smazat můj účet“ na obrazovce v nastavení aplikace, odesláním požadavku na adresu [email protected] nebo pomocí funkce v aplikaci „Odeslat požadavek“. Pokud jste poskytovatelem logistických služeb nebo zaměstnancem takového poskytovatele a chcete svůj účet odstranit, zašlete prosím e-mail na adresu [email protected].

Kdo je zodpovědný za mé údaje?

Chcete-li vidět, kdo je odpovědný za vaše osobní údaje a jak tyto osoby kontaktovat, klikněte prosím zde.