User Agreement

Služby zákazníkům

Tato přeložená verze je pouze pro vaše pohodlí. V případě konfliktu bude rozhodující anglická verze těchto Podmínek.

Poslední verze: ledna 2023

Česká republika

Děkujeme Vám, že jste si vybrali LIME!

Tyto podmínky (dále jen "podmínky") upravují používání různých produktů, služeb, aplikací a softwaru, které nabízíme (dále jen "služby"). Poskytuje vám je: Lime Network s.r.o., společnost se sídlem v České republice, se sídlem na adrese DELTA Legal, Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, Česká republika. Používáním našich služeb (včetně například používání naší aplikace nebo vytvoření uživatelského účtu) vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami, včetně toho, že jste plnoletí (nejméně však 18 let), abyste mohli uzavírat závazné smlouvy, proto si je prosím pečlivě přečtěte. Souhlasíte také s tím, že jste oprávněni s těmito Podmínkami souhlasit.

Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte naše Služby používat. Tyto Podmínky můžeme v odůvodněných případech čas od času změnit, revidovaná verze bude účinná, pokud bude zveřejněna na webových stránkách. Před tím než budou změny vůči Vám účinné, budete mít možnost se s nimi seznámit a pročíst si všechny revidované verze těchto Podmínek. Revidované Podmínky nahrazují všechny předchozí verze. I když Vám poskytneme včasné oznámení o všech důležitých revizích, doporučujeme Vám, abyste tyto Podmínky pravidelně kontrolovali, protože Vaše další používání našich Služeb po provedení jakýchkoli změn v nich představuje Váš souhlas s těmito změnami. Tyto Podmínky také výslovně nahrazují veškeré předchozí dohody nebo ujednání, které s Vámi můžeme mít uzavřeny. Samozřejmě můžete kdykoli přestat používat naše Služby a my můžeme tyto Podmínky nebo Vaše užívání jakýchkoli Služeb ukončit, nebo kdykoli přestat nabízet nebo Vám odmítnou přístup ke kterékoli části Služeb, a to kdykoli na základě vlastního uvážení (pokud nebudete souhlasit s takovýmto ukončením Služeb, nebo si budete přát napadnout takový postup, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese [email protected] s příslušnými údaji). Konkrétní podmínky týkající se předplatného našich služeb jsou uvedeny níže. Tyto podmínky předplatného dále uvádějí dodatečné výpovědní lhůty, na které máte nárok dříve, než provedeme jakékoli změny cen nebo jiné důležité podmínky předplatného.

Mějte též prosím na paměti, že Vaše domovské město také může přijímat právní předpisy, o kterých byste měli vědět, když používáte naše Služby - zkontrolujte prosím tento seznam a zjistěte tak, zda pro Vaše město nějaké takové právní předpisy platí a existují.

 1. Co Vám Lime nabízí

Společnost Lime byla založena na jednoduché myšlence, že všichni lidé si zaslouží přístup k chytré a dostupné mobilitě. Naše Služby pomáhají k tomu, aby se tato myšlenka stala realitou. Neustále vyvíjíme naše Služby a od výše uvedeného data zahrnují naše Služby jak elektrická a neelektrická kola spolu s příslušnými parkovacími místy, tak elektrické skútry. V těchto Podmínkách tyto kola a skútry často označujeme jako „Produkt“ nebo všechny společně jako „Produkty“. Naše Služby zahrnují také naši mobilní aplikaci („App“), veškeré další související vybavení, údržbu, nabíjení, personál, naše webové stránky (včetně této) a veškeré další informace, technologie a služby, které jsou Vám poskytované nebo jinak zpřístupněné na základě našeho uvážení. Naše Služby nabízíme jako pohodlí těm, kteří jsou schopni je kvalifikovaně provozovat, a jako alternativní prostředky veřejné a soukromé dopravy, dostupné pro Vás i pro širokou veřejnost.

 1. Váš uživatelský účet Lime

2.1. Nastavení účtu. K používání našich Služeb potřebujete účet, který vyžaduje platnou debetní nebo kreditní kartu nebo jiný schválený způsob platby s datem uplynutí platnosti (který je předán našemu zpracovateli plateb, který je tak třetí stranou - tyto informace tak sami nepřijímáme ani neuchováváme) a další vyžádané informace v závislosti na Produktu. Poskytnutí těchto informací je nezbytné pro poskytování Služeb. Pro některé z našich produktů a služeb jsou k dispozici alternativní způsoby tvorby účtů a platebních metod, pokud jsou dostupné ve vaší oblasti, například LimeAccess. Údaje, nám poskytnuté, musí být pravdivé, přesné, úplné a aktualizované, neboť je důležité, aby byly zůstaly přesné. Vytvořte si uživatelské jméno a silné heslo a nesdělujte ani jedno nikomu jinému - Váš účet je jen pro Vás, tedy je osobní a není určen nikomu jinému, a jste zodpovědný/zodpovědná za veškerou činnost, která pod tímto účtem bude uskutečněna. Pokud máte podezření na neoprávněné použití svého účtu, okamžitě nás o tom informujte. Další informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje, naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, ke kterému se můžete dostat na adrese www.li.me/privacy.

2.2. Poznámka k podvodům. Bereme to vážně, jak pro Vaši ochranu, tak pro tu naši. Můžete použít pouze takový způsob platby, na který máte oprávnění, a pověřujete nás účtovat na tento způsob platby jakékoli poplatky, které Vám vzniknou. Pokud se domníváme, že jakékoli informace, které jste nám poskytli, jsou nepřesné, neúplné nebo podvodné, můžeme pozastavit nebo ukončit Váš účet, pokud a dokud nebude problém vyřešen. Během této doby ztratíte přístup k některým nebo ke všem našim Službám, a to buď dočasně anebo trvale.

 1. Používání Aplikace a našich Služeb

Můžete použít App k nalezení, rezervování a pronajatí si našich dostupných Produktů. Vezměte prosím na vědomí, že z důvodů nabídky a souvisejících důvodů si vyhrazujeme právo přijmout nebo odmítnout Vaše požadavky na rezervaci. Pokud bude Vaše žádost zamítnuta po té, co uskutečníte Vaši žádost, obdržíte příslušnou náhradu, za předpokladu, že Váš způsob platby již byl z naší strany účtován jako první. Pokud se cena v aplikaci z nějakého důvodu ukáže jako nesprávná, vyhrazujeme si právo odmítnout odpovídající rezervaci a vydáme Vám příslušnou náhradu.

 • Několik základních pravidel

 • Musíte být jediným uživatelem našich Služeb, kromě nezletilých na neelektrických kolech, ale mohou platit i další pravidla v těchto Podmínkách nebo jiná pravidla, která Vám byla sdělená písemně.
 • Je Vám alespoň 18 let.
 • Jste schopni provozovat naše Produkty kompetentním způsobem. Víte, jak je používat a jste fyzicky schopni tak učinit. Chápete, že nepříznivé povětrnostní podmínky mohou mít vliv na bezpečnost a jste schopni na takové podmínky reagovat odpovídajícím způsobem (například přizpůsobení Vaší brzdné dráhy v dešti). To může také znamenat, že se za určitých podmínek zdržíte užívání určitých Produktů. Všimněte si také, že neposkytujeme pokyny ani rady ohledně směru trasy, takže zvolená trasa závisí pouze na vás.
 • I když se snažíme vás poučit o místních zákonech, které upravují způsob používání našich produktů, ujistěte se, že jste se seznámili s těmito zákony, které musíte dodržovat při používání našich služeb. Nepoužívejte naše služby v zakázaných oblastech a ujistěte se, že rozumíte zákonům o používání Produktů na chodníku, jejich parkování (např. nebráníte ani neblokujte chod pro chodce) a o užívání alkoholu / drog během provozu.
 • Nepoškozujte, nezneužívejte ani se nepokoušejte získat neoprávněný přístup k našim službám.
 • Nezletilí starší 16 let mohou používat neelektrická kola pouze v případě, že jste si je pronajali Vy, a musí nosit helmu a provést nezbytné bezpečnostní kontroly (jak je uvedeno níže) a musíte je poučit o zákonech, které se na ně vztahují a vždy kontrolovat jejich užívání Služeb za každých okolností. Jste právně odpovědný/odpovědná za veškerou jejich činnost tak, jako by to byla Vaše vlastní.

 • Bezpečnost především! – Helmy a bezpečnostní kontroly.

Doporučujeme Vám a ve skutečnosti to může být i právem vyžadováno, abyste nosili helmu pokaždé, když používáte jakékoliv z našich kol a skútrů, přednostně Snell, CPSC, ANSI nebo ASTM-approved. Měla by velikostně odpovídat a být upevněna a zapnuta podle pokynů výrobce. Helmy a ostatní ochranné pomůcky nejsou garancí, že nedojde k Vašemu zranění. Helmy musíte nosit tam, kde je to právem vyžadováno. Pokud byste se rozhodli je nenosit a přitom se zranili, nejsme za to odpovědní (to neplatí, pokud by něco, co jsme udělali, případně neudělali, bylo skutečnou příčinou takového zranění).

Děláme maximum pro to, udržovat každý Produkt v dobrém stavu, ale jsou hodně využívány pro uspokojování všech potřeb našich zákazníků v oblasti mobility. Před použitím našeho Produktu, proveďte bezpečnostní kontrolu zahrnující vše následující:

 • Zkontrolujte jeho celkový stav, seřízení jeho kol a u kola i stav jeho pneumatik.
 • Fungují brzdy a světla?
 • Jsou sedadlo, pedály a košík správně nasazeny pokud jde o kolo?
 • Je baterie nabita, je-li zařízení na elektriku?
 • Existují jiné známky poškození, neobvyklého nebo nadměrného opotřebení nebo je nutná údržba?

Něco se mohlo na Produktu změnit od té doby, co byl naposledy jeho stav překontrolován, a my potřebujeme, abyste nám řekli, zda něco nefunguje řádně, pokud si toho všimněte dříve než my. Prosím kontaktujte nás, jakmile to bude možné na [email protected]. Pokud si všimnete některého z těchto, či jiných problémů na Produktu před jeho použitím, nepoužívejte ho. Pokud si všimnete něčeho během jeho použití, zastavte Vaši jízdu, co nejbezpečněji to bude možné a co nejdříve to bude možné. Pokud tyto problémy neohlásíte, budeme je muset přičíst vám, včetně odpovědnosti za jakékoliv související vzniklé náklady.

 • Další pravidla pro elektrické Produkty.

 • Nemáme neomezený počet elektrických Produktů a nejsou vždy k dispozici. To rovněž platí i pro naše neelektrické Produkty.
 • Elektrické Produkty vyžadují pravidelné nabíjení baterie, aby mohly být provozuschopné. Jejich úroveň nabití se sníží s jejich používáním jak časem, tak vzdáleností. Vybíjejí se z různých důvodů, včetně počasí, stavu silnic, typu Produktu a jiných faktorů.
 • Je Vaší povinností si uvědomit úroveň nabití baterie Produktu, který si pronajímáte, a musíte sami vyhodnotit, jestli Vás doveze tam, kam zamýšlíte jet s jeho současnou úrovní baterie. V rámci našich Služeb pracujeme usilovně na zajišťování přiměřeného nabití našich Produktů pro obecné použití, ale nevíme, kam zamýšlíte jet, a nemůžeme Vám proto garantovat, že elektrický Produkt, který si pronajmete, je dostatečně nabitý, aby Vás tam dovezl.

 1. Buďte opatrní, když používáte naše Produkty!

Chceme pro Vás i pro ty, kteří jsou ve Vašem okolí, bezpečnou zkušenost, a to znamená, že jsme přijali určitá pravidla. Kromě pouhé opatrnosti a dobrého úsudku, byste neměli nést žádný předmět (jako třeba aktovku nebo tašku) nebo používat zařízení (jako třeba mobilní telefony nebo jiná přenosná zařízení) pokud zhoršují nebo brání bezpečnému použití Služeb (například žádné psaní textových zpráv během využívání našich Služeb). Ne vždy existuje určená cesta pro Vaši jízdu, jako je například cyklostezka, dbejte tak opatrnost, když řídíte mezi auty a jinými dopravními prostředky (neodpovídáme za jednání řidičů). Naše Služby nesmíte využívat pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek. Nepřevážejte další osoby nebo zvířata, když využíváte našich Služeb. Nezamykejte prosím žádný Produkt zámkem, který není náš, protože potom bychom ho nemohli odemknout (!). Neopouštějte prosím Produkt způsobem nebo v lokalitě, ke které nemáme přístup (v případě, že by takto postupoval každý, nebyl by nakonec žádný Produkt k použití). Jsme oprávněni Vám účtovat poplatky až do 10.200 Kč v závislosti na našich nákladech vzniklých při vrácení jakéhokoliv Produktu vzniklých Vaší činností.

Také není dovoleno využívat našich Služeb formou účasti v činnostech mimo zamýšlené a obvyklé použití našeho Produktu. Něco z toho je zřejmé, ale například žádné závody, horské jízdy, kaskadérské kousky nebo triky, dále nejezděte s Produktem do terénu nebo velkým množstvím vody (samozřejmé, mimo obvyklé ježdění městem). Všechny tyto způsoby použití mohou poškodit naše Produkty. Nesmíte použít naše Služby k pronájmu, za odměnu nebo k jinému komerčnímu využití (jako reklama, sdílená jízda nebo dodávka jídla). A samozřejmě nevyužívejte našich Služeb ve spojení s porušením jakéhokoli zákona.

 1. Zacházejte s našimi Produkty jako by byly Vaše vlastní!

 • Řádné používání. Pokud budou všichni naši zákazníci používat naše Produkty ohleduplně, více z nich bude dostupných k použití a v lepším stavu. Naše Produkty nejsou bohužel nezničitelné, tak o ně prosím dobře pečujte, když jsou ve Vašich rukách. Mají omezenou nosnost – 136 kg pro všechny kola a skútry (limit pro náklad v předním koši kola je stanoven na 6,8 kg). Očekáváme od Vás, že budete používat naše Produkty bezpečně, což platí i včetně toho když vezete náklad. Například nevozte náklad v předním koši kola, pokud tento zabraňuje Vašemu výhledu na cestu.

 • Poškození. Očekáváme, že mimo běžného opotřebení, vrátíte Produkt (myšleno zamknutím a deaktivací) ve stejném stavu, ve kterém jste ho obdrželi. Pokud ho poškodíte (náhodou nebo úmyslně), nebo ho řádně nevrátíte a nastane škoda, budete odpovědní za vzniklé náklady. Takové jednání a následná výše škody může pro Vás být drahá – až 13.400 Kč za neelektrické kolo a 45.124 Kč za elektrické a 33.875 Kč za skútr – tyto částky jsou stanoveny na základě nákladů za opravu nebo nahrazení příslušného Produktu. Stejné poplatky budou vyžadovány za každý Produkt, který nebude vrácen během 48 hodin nájmu, který budeme následně považovat za ztracený nebo ukradený, a v závislosti na okolnostech, na Vás můžeme podat trestní oznámení policii. Také si vyhrazujeme právo podniknout proti Vám jakékoli kroky, které právo dovoluje, včetně toho, že budete odpovídat za hodnotu Produktu.

 • Intervaly nájmu. Můžete si najmout Produkt až na 24 hodin. Sledujte si svůj čas, neboť my to za Vás neděláme. Produkt musíte vrátit během tohoto časového období, a poté si ho můžete opětovně najmout. Každý Produkt má maximální 24 hodinový poplatek – 1.465 Kč za neelektrické kolo a 4.515 Kč za jakýkoli elektrický Produkt. Při vrácení Produktu Vám bude účtována nižší částka Vašich nahromaděných poplatků za pronájem na základě ceny v naší aplikaci nebo maximálního 24 hodinového poplatku.

 • Vyzvednutí Produktu. Pokud nejste schopni vrátit Produkt do určené oblasti (například ho musíte opustit na soukromém pozemku, v uzavřené komunitě nebo v jinak nedosažitelné oblasti), a požádáte nás, abychom vyzvedli Produkt, můžeme Vám účtovat poplatek za vyzvednutí až do výše 2.800 Kč. Pokud opustíte Produkt, budete odpovědný/odpovědná za všechny spojené a vzniklé poplatky dokud nebude získán zpět, navíc budeme účtovat servisní poplatek až do výše 2.800 Kč, v závislosti na čase a vynaloženém úsilí spojeným s nalezením Produktu. Pokud nesouhlasíte s některým z poplatků, můžete nás kontaktovat na [email protected], a vyjádřit nesouhlas, pro další detaily se seznamte s odstavcem 17.

 • Nehody nebo škody na Produktech obecně. Musíte nám oznámit jakoukoliv nehodu, srážku, poškození, osobní zranění, nebo odcizení či ztrátu Produktu, co nejdříve to bude možné. Pokud některá nehoda zahrnuje zranění osoby, škodu na majetku nebo odcizení Produktu, musíte ohlásit na místní policejní stanici během 24 hodin.

 1. Finanční podmínky

 • Stanovení cen a platby.

Naše Služby si můžete pronajmout na základě jednorázové jízdy nebo na základě předplatného (pokud je k dispozici). Ceník lze nalézt v aplikaci. Mějte prosím na paměti, že ceny našich Služeb můžeme změnit, tak jak to považujeme za nezbytné nebo vhodné pro naše podnikání. Naše ceny nezahrnují daně (jako například nepřímé daně) ale zahrnují další příslušné místní poplatky. Všechny tyto poplatky Vám budou účtovány na základě Vašeho preferovaného způsobu platby určeného ve Vašem účtu na základě Vašeho užívání. Příslušné daně Vám budou automaticky účtovány a sráženy, pokud to právo vyžaduje. Veškeré platby vůči nám jsou prováděny prostřednictvím platebního zprostředkovatele třetí strany ve formě platby, kterou přijímá. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli poplatky, které jsme provedli na Vašem účtu, musíte nás informovat co nejdříve poté, co jste se o problému dozvěděli. Pro vyřešení sporných poplatků budeme potřebovat konkrétní informace o cestě, včetně data a přibližné doby začátku a konce Vaší cesty. Na základě naší politiky neposkytujeme náhrady za Vaše užívání našich Služeb a jakékoliv výjimky z tohoto principu jsou na našem vlastním uvážení.

 • Promo kódy.

Čas od času poskytujeme propagační kódy, které zlevňují jízdy, tyto kódy mohou být předmětem dalších podmínek, které Vám budou předloženy v souvislosti s konkrétní propagační akcí, takové podmínky budete muset pečlivě prověřit a odsouhlasit je, pokud se na propagační akci budete chtít podílet. Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o jednorázové nabídky, které lze uplatnit pouze prostřednictvím aplikace a kdykoli je můžeme změnit nebo zrušit. Omezujeme je na jednoho uživatele a jeho účet, nelze je kombinovat s jinými nabídkami, jejich platnost vyprší v souladu se svými podmínkami a jsou nepřenosné a nelze je dále přeprodávat.

 • Předplatné.

Za předpokladu, že je ve Vaší oblasti možné a k dispozici, můžete naše služby užívat zakoupením měsíčního předplatného. Existují další pravidla týkajících se předplatného:

 • Vaše předplatné začíná dnem, který Vám potvrdíme příjmovým dokladem Vaši první platbu, náš platební zprostředkovatel (třetí strana) Vám naúčtuje takovou úhradu dle zvolené metody platby, a to v rámci 30 dnů od potvrzení. Vaše předplatné bude účinné po dobu, kterou zvolíte po přihlášení (nebo měsíc-po-měsíci, pokud nebylo z nějakého důvodu stanoveno žádné období).
 • Výchozí cena je cena v době podání objednávky (vyhrazujeme si právo měnit ceny v průběhu času a neposkytujeme cenovou ochranu ani náhrady v případě poklesu ceny nebo propagační nabídky). Automaticky Vám účtujeme a inkasujeme každý měsíc v rámci periody předplatného.
 • Můžeme nabízet řadu členských plánů, včetně bezplatných zkušebních testů, zlevněného jízdného po omezený čas, nebo speciální propagační plány třetích stran, které mohou mít odlišné nebo dodatečné podmínky, které Vám budou poskytnuty při nebo před registrací. Některé z těchto plánů jsou tedy nabízeny třetími stranami, za jejich produkty a služby neodpovídáme. U bezplatných zkušebních testů mohou některé společnosti vydávající kreditní karty dočasně pozastavit způsob platby za Vaši první platbu.
 • Vyhrazujeme si právo změnit, ukončit nebo jinak doplňovat jakékoliv předplacené členství, s tím, že Vás písemně upozorníme 14 dnů předem, a máte nárok na plné navrácení předplatného, pokud byste se rozhodli předplatné zrušit a nepokračovat za změněných nebo doplněných podmínek.
 • Vaše předplatné můžeme zrušit z jakéhokoliv důvodu i bezdůvodně 30 dnů po předchozím písemném upozornění. Můžete učinit totéž, ale pokud se tak stane v polovině předplaceného období, nebudou Vám vráceny platby za nedokončené měsíce a mohou Vám propadnout členské poplatky. V obou případech budete moct do konce Vašeho předplaceného období užívat Služby, dokud předplatné neskončí. Toto nemá žádný vliv na práva uvedená v sekci 7 níže. Můžeme Vám také zrušit předplatné, pokud se Vám nepodaří hradit své platby včas nebo pokud závažným způsobem porušíte tyto podmínky.
 • Naše předplatné se automaticky obnoví za současné a aktuální ceny a na stejnou dobu jako Vaše minulé předplatné. Bude se obnovovat nadále, dokud jej nezrušíte před koncem posledního příslušného předplaceného období. Naše ceny, daně a poplatky se mohou v průběhu času měnit, takže se cena předplatného mezi jednotlivými obdobími může lišit. Vyhrazujeme si právo kdykoliv měnit ceny předplatného, avšak po předchozím písemném upozornění. Pokud nebudete s novou cenou souhlasit, můžete předplatné zrušit bez pokuty a používat služby až do konce předplaceného období.

 • Pokuty a poplatky.

Pokud používáte naše služby, musíte dodržovat zákony, které se na Vás vztahují. Pokud dostanete pokutu, způsobíte odtažení a/nebo zabavení Produktu nebo obdržíte jakýkoliv jiný postih nebo poplatek, budete odpovědní za náklady s tím spojené. Spolupracujeme se všemi státními složkami ve vymáhání platných zákonů a v zájmu efektivnosti a rychlosti můžeme místo Vás uhradit částku, kterou dlužíte, a poskytnout jakékoliv nezbytné informace vyžádané nebo vyžadované příslušnými vládními orgány. Pokud tak učiníme, budeme požadovat úhradu nákladů spolu s přiměřeným administrativním poplatkem a jakékoliv náklady spojené s vyzvednutím třetí stranou nebo státními zaměstnanci, pokud jsme byli nuceni těchto využít k vyřešení problému. Tím, že souhlasíte s těmito podmínkami, vyjadřujete souhlas i s účtováním těchto částek Vaší upřednostněnou platební metodou uvedenou u Vašeho účtu a s tím, že Vás můžeme kontaktovat kvůli dodatečným informacím.

 1. Práva spotřebitele zrušit předplatné.

Běžně máte právo zrušit předplatné do 14 dnů poté, co Vám zašleme potvrzení o přijetí Vaší žádostí o předplatné. Avšak souhlasíte, že poskytování služeb předplatitelům začíná ihned po potvrzení (o což nás objednáním předplatného žádáte) a pokud během 14 denní lhůty předplatné zrušíte, tak poplatek, který Vám naúčtujeme (a který strhneme z jakékoliv zálohy, kterou bychom Vám jinak měli vrátit), bude úměrný počtu dnů z měsíce, po který byly předplatitelské služby poskytovány.

Budete-li chtít zrušit předplatné, prosíme, kontaktujte nás na [email protected] a uveďte své jméno, adresu a Vaši objednávku. Bližší informace o spotřebitelských právech popsaných výše a vysvětlení, jak je uplatňovat jsou poskytnuty spolu s potvrzením přijetí Vašeho předplatného. Žádná část této sekce nezasahuje do Vašich zákonných práv.

 1. Omezení odpovědnosti.

Pokud v těchto Podmínkách používáme pojem PŘIJÍMAJÍCÍ STRANY, máme na mysli (i) sebe a naše pobočky a dceřiné společnosti a jejich vlastníky, manažery, ředitele, zaměstnance, jednatele, agenty, zástupce, nástupce, zmocněnce, držitele licencí, distributory, prodávající a třetí strany, se kterými spolupracujeme nebo se jinak spojujeme za účelem distribuování, obchodu nebo jiného poskytování Služeb, (ii) místní samosprávu a orgány veřejné moci (včetně všech volených a jmenovaných zástupců, reprezentantů, zaměstnanců a agentů), kteří nám udělují povolení Služby poskytovat, a (iii) do míry, v jaké Vám poskytuje přístup ke Službám aplikace, webová stránka, obsah, produkt nebo služba třetí strany, onu třetí stranu a všechny její přidružené podniky, pobočky a jejich vlastníky, manažery, ředitele, zaměstnance a jednatele, agenty, zástupce, nástupce a zmocněnce.

Nic v těchto Podmínkách neomezuje nebo nevylučuje odpovědnost PŘIJÍMAJÍCÍCH STRAN vůči Vám:

 • V případě smrti nebo zranění způsobené nedbalostí PŘIJÍMAJÍCÍ STRANY;
 • Při úmyslném uvedení v omyl;
 • Pro porušení jakéhokoliv ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a které, podle zákona, nemůže být omezeno nebo vyloučeno; nebo
 • Jakoukoliv jinou odpovědnost, která podle zákona nemůže být omezena nebo vyloučena.

Podle této sekce a příslušných zákonů, pokud jste spotřebitel a ne podnikatel, PŘIJÍMAJÍCÍ STRANY za žádných okolností neodpovídají za nepřímou ztrátu nebo ztráty dat, a pokud jste podnikatel, PŘIJÍMAJÍCÍ STRANY za žádných okolností neodpovídají za žádné nepřímé ztráty, ušlý zisk, ztrátu obratu, smluv, dat, dobré pověsti a dalších podobných ztrát. Jakákoliv odpovědnost za škodu, kterou vůči Vám máme (ať jako vůči spotřebiteli nebo podnikateli) a kterou utrpíte v rámci těchto Podmínek, bude omezena na částku 2.185 Kč, přičemž je omezena pouze na ztráty, které byly rozumně předvídatelné. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, pokud je buďto jasné, že k ní dojde, anebo pokud jsme Vy i my ve chvíli uzavření smlouvy věděli, že k ní může dojít.

PŘIJÍMAJÍCÍ STRANY nenesou odpovědnost za nemožnost vykonání nebo za zpoždění vykonání jakýchkoliv povinností uvedených v těchto Podmínkách, které byly způsobeny událostmi mimo naši kontrolu.

Naše produkty jsou stroje a s jejich užíváním je neoddělitelně spojeno určité riziko, včetně možných poruch, bez ohledu na to, jak dobře jsou udržované. Tato rizika nejsou vždy zjevná a mohou Vám nebo ostatním způsobit škodu na majetku, zranění nebo i smrt. Používáním našich Služeb souhlasíte s tím, že těmto rizikům rozumíte a že je Vaší odpovědností využívat naše Služby bezpečně. Nesete odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou ostatním osobám a na majetku (pokud nebylo skutečnou příčinou škody to, že jsme něco udělali, nebo neudělali).

 1. Vaše povinnosti.

Podle platného práva a podle sekce 8 výše souhlasíte, že nesete odpovědnost za jakékoliv nároky, žaloby, náklady, škody, pokuty, poplatky, ztráty a výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní služby a soudních poplatků), které vzniknou kvůli nebo ve spojení s (i) Vámi způsobeným porušením těchto Podmínek nebo platného práva, (ii) použití Vašeho obsahu, kterému se věnuje sekce 13, ze strany PŘIJÍMAJÍCÍ STRANY, (iii) porušení práv jakékoliv třetí strany. Souhlasíte s tím, že povinnosti v této sekci 9 přetrvají i po skončení platnosti těchto podmínek, Vašeho uživatelského účtu a obecně Vašeho přístupu k našim Službám.

 1. Vaše osobní údaje.

Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje za účelem poskytování Služeb. Například zpracováváme informace jako je Vaše jméno, kontaktní údaje a platební údaje, abyste si u nás mohli založit účet a využívat naše Služby. Je také nutné zpracovat informace o Vás, jako jsou například údaje o Vašich cestách za účelem poskytování našich Služeb. Pro více informací o tom, jak používáme Vaše osobní údaje, prosíme, přečtěte si naši Ochranu osobních údajů, která je dostupná na www.li.me/privacy.

 1. Duševní vlastnictví.
  • Omezená licence

V rámci těchto Podmínek Vám udělujeme omezenou, nevýlučnou, odvolatelnou, nepřevoditelnou, bezúplatnou licenci bez možnosti podlicencování, která Vám po dobu trvání těchto Podmínek umožňuje používat Aplikaci a náš s ní související software a služby na Vašem osobním zařízení, a to pouze pro Vaši potřebu při užívání našich Služeb. Tato práva jsou pro Vaše osobní, nekomerční užití. Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena námi a poskytovateli licencí. Není Vám dovoleno zveřejňovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat, pronajímat, půjčovat nebo vystavovat jakoukoliv část Služeb nebo softwaru, zpětně analyzovat ani se pokusit získat zdrojový kód ke Službám nebo softwaru, pokud tento zákaz není vyloučen zákonem, nebo máte písemné povolení. Zdržte se všeho, co klade nepřiměřeně vysokou zátěž na naši infrastrukturu Služeb, nebo používání robotů, spiderů, scrapingu, nebo další automatizovaných způsobů přístupu ke Službám, co zasahuje do správného fungování našich Služeb, nebo co usiluje o překonání jakýchkoliv bezpečnostních opatření za účelem přístupu ke Službám.

 • Vlastnictví

Služby jsou v našem výlučném vlastnictví a jejich používáním na Vás nepřechází žádná vlastnická práva. Používáním našich Služeb nezískáváte ani vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví k našim Službám nebo obsahu, ke kterému máte přístup, a s výjimkou omezené licence uvedené výše, všechna práva (včetně duševního vlastnictví) patří nám a poskytovatelům licencí. Nemáte oprávnění používat obsah našich Služeb bez našeho výslovného svolení, nebo pokud to nepovoluje zákon. Zavazujete se netěžit a nepoužívat jakákoliv data (včetně nikoliv však pouze databází), která Vám budou službou zpřístupněna. Tyto Podmínky Vás neopravňují k užívání ochranných známek, označení nebo log, používaných v našich Službách, včetně užití v reklamě, za účelem publicity nebo naznačení našeho souhlasu a schválení. Nemůžete zakrývat nebo měnit jakákoliv právní oznámení zobrazená v, spolu, nebo ve spojení s našimi Službami.

 1. Vámi vytvořený obsah

Občas můžete být vyzváni, abyste nám předložili určitý obsah (např. komentář do blogu, abyste se mohli stát součástí naší komunity, nebo poskytnutí uživatelských tipů). Vlastnictví tohoto obsahu Vám bude ponecháno. Tím, že poskytnete jakýkoliv takový obsah, prohlašujete, že máte právo předložit jej a licencovat nám, a udělujete nám celosvětovou, bezplatnou, převoditelnou nebo zcela sublicencovanou, neodvolatelnou licenci pro celou dobu trvání autorského práva k dílu, aby jej bylo možné bez omezení účelu používat jakýmkoliv způsobem (včetně, bez omezení, poskytovat, uchovávat, rozmnožovat, sdělovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, vystavovat a distribuovat, jakož I vaše jméno a hlas a/nebo podoba v rozsahu povoleném právními předpisy). Nejsme zavázáni tuto licenci využívat. Také nám dáváte souhlas s úpravou, změnou, doplněním a vytvořením odvozených děl jakéhokoliv licencovaného obsahu, jakož i jeho zahrnutí do databáze a / nebo kolektivního díla, a propojení s jinými díly nebo prvky. Pokud nám poskytnete zpětnou vazbu nebo návrhy týkající se našich Služeb, můžeme Vaši zpětnou vazbu nebo návrh použít bez závazku vůči Vám. Obsah, který předložíte, je považován za nepodléhající mlčenlivosti.

Nepředkládejte obsah, který je hanlivý, urážlivý, nenávistný, násilný, obscénní, pornografický, nezákonný nebo jinak urážlivý (rozhodnutí zda si ponecháme nebo odebereme obsah, záleží na nás). To stejné platí pro “spam” nebo nevyžádané reklamy. Podání některého z výše uvedených obsahů může mít za následek pozastavení nebo ukončení Vašeho uživatelského účtu, včetně případů, kdy to vyžaduje zákon. Máme právo, nikoliv však povinnost, kdykoliv z jakéhokoliv důvodu bez předchozího upozornění v souladu s platným právem, kontrolovat, sledovat nebo odstraňovat Váš obsah.

 1. Služby a obsah třetích stran

Služby mohou být k dispozici nebo zpřístupněny v souvislosti se službami a obsahem (včetně reklam) kontrolovaným třetími stranami s různými podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů. Nepodporujeme služby a obsah třetích stran a nejsme odpovědni za žádné produkty ani služby. Společnost Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation a / nebo společnost BlackBerry Limited budou jakožto třetí strany příjemci (beneficienti) těchto podmínek, pokud přistupujete ke službám pomocí aplikací vyvinutých pro mobilní telefony Apple iOS, Android, Microsoft Windows nebo Blackberry. Tito příjemci nejsou stranami těchto podmínek a nejsou odpovědni za poskytování nebo podporu Služeb jakýmkoliv způsobem. Váš přístup ke Službám pomocí těchto aplikací nebo zařízení podléhá podmínkám stanoveným v příslušných podmínkách služeb a zásadách ochrany osobních údajů.

 1. Přístup k síti a zařízení

Odpovídáte za získání přístupu k datové síti, který je nezbytný pro používání Služeb. Vaše sazby a poplatky za přenos dat a zpráv Vaší mobilní sítě mohou být uplatněny při přístupu nebo použití Služeb z Vašeho zařízení. Odpovídáte za získání a aktualizaci kompatibilního hardwaru nebo zařízení nezbytných pro přístup ke Službám (včetně aplikace) a jejich aktualizace. Nezaručujeme, že Služby nebo jejich část budou fungovat na konkrétním hardwaru nebo zařízení. Navíc, Služby mohou být vystaveny poruchám a zpožděním spojeným s používáním Internetu a elektronických komunikací.

 1. Obecná ustavení

Tyto podmínky nesmíte postoupit bez našeho předchozího písemného souhlasu. Tyto podmínky můžeme postoupit bez Vašeho souhlasu souvisejícímu nebo přidruženému subjektu nebo v případě prodeje celé nebo podstatné části našeho majetku, akcií nebo podniku nebo nástupci na základě fúze. Jakékoliv postoupení v rozporu s tímto odstavcem je neplatné. V důsledku těchto podmínek nebo Vašeho užívání našich Služeb mezi námi navzájem neexistuje joint venture, partnerství, pracovní poměr nebo agenturní vztah. Pokud je jakékoliv ustanovení těchto podmínek považováno za neplatné nebo nevymahatelné, bude dané ustanovení vyřazeno a zbývající ustanovení budou vynucována v plném rozsahu podle zákona. Nevymáhání jakéhokoliv práva nebo ustanovení podmínek nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo ustanovení, pokud to nepotvrdíme nebo s tím písemně nesouhlasíme a nejedná se o vzdání se našeho práva tak učinit později. Události vyšší moci nám mohou bránit v poskytování Služeb. Vezměte prosím na vědomí, že když říkáme „zahrnuje“ nebo „včetně“ v těchto Podmínkách, máme ve skutečnosti na mysli „včetně, ale bez omezení na“, činíme tak pro usnadnění čtení. Ustanovení, která mají svým charakterem za cíl udržet se (nadále platit) po ukončení těchto Podmínek nebo po Vašem užívání Služeb, budou nadále platná.

 1. Spory

Tyto podmínky se řídí irské právem. V případě sporu, který nemůže být vyřešen vzájemnou dohodou, poskytuje Evropská platforma pro řešení sporů online (Online Dispute Resolution) http://ec.europa.eu/consumers/odr/ informace o alternativním řešení sporů, které by Vás mohly zajímat. Je na Vás, zda je použijete, v případě, že existuje spor týkající se těchto podmínek, který nelze jinak vyřešit.

Dalším způsobem řešení sporů je Evropské spotřebitelské centrum ČR (ESC ČR), [email protected], se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.