Legal Bases

Právní základy

Podle evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů jsme povinni specifikovat účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, a mít právní základ pro shromažďování, používání, sdílení a jiné zpracování údajů o našich uživatelích. Pokud obvykle žijete v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku nebo Spojeném království, náleží vám určitá práva. Některá z těchto práv platí obecně, zatímco jiná práva platí pouze v závislosti na právních základech, o něž se společnost Lime při zpracovávání těchto údajů opírá.

Právní základy

Za účelem poskytování služeb Lime

Jak je popsáno ve smlouvě s uživatelem, služby nelze poskytovat a smlouvu s uživatelem nelze plnit bez toho, aby společnost Lime zpracovávala údaje o vás, včetně údajů o poloze. Například:

 • Potřebujeme informace o poloze kola nebo koloběžky během vaší jízdy, nebo trasy, kterými kolo nebo koloběžka projíždí k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby.

 • Informace sdílíme s integrovanými partnery tak, abyste měli přístup ke službám Lime prostřednictvím jejich aplikace_._

 • Komunikujeme s vámi o vašem účtu, komunikacích či transakcích, včetně oznámení souvisejících se službami, jako jsou např. změny našich zásad.

S vaším souhlasem

Pro určité účely vás požádáme o vaše svolení zpracovávat vaše údaje a svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. O váš souhlas se opíráme v následujících situacích:

 • S vaším výslovným souhlasem budeme používat naše technologie rozpoznávání obličeje k ověření toho, zda poskytnutý řidičský průkaz odpovídá selfie, které nahrajete. Technologie rozpoznávání obličeje, která je k tomu používána, má za následek speciální ochranu těchto údajů podle právních předpisů EU. Zde se dozvíte více o tom, jak technologii rozpoznávání obličeje používáme.
 • Je-li vyžadován příslušnými právními předpisy, abychom vám mohli posílat marketingová sdělení.
 • Pokud se propojíte, připojíte nebo přihlásíte ke službě Lime prostřednictvím služby třetí strany (např. Facebook). Tyto informace mohou zahrnovat ID vašeho účtu nebo „nakládat" s informacemi, které nám na dané stránce nebo v daném účtu zpřístupníte.
 • Abychom dostávali informace prostřednictvím nastavení vašeho zařízení, která povolíte (například přístup k vašemu fotoaparátu nebo fotografiím), abychom vám mohli poskytovat popsané funkce a služby, když nastavení povolíte.

V jiných případech, pokud vás požádáme o souhlas, použijeme údaje pro účely, které vysvětlíme v té době.

Když zpracováváme údaje, které nám poskytnete, na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Zákonná povinnost nebo za účelem uplatnění, vymáhání nebo obhajoby právních nároků

Údaje sdílíme a jinak zpracováváme, pokud k tomu máme zákonnou povinnost. Kategorie údajů budou záviset na konkrétních faktických okolnostech, ale mohou zahrnovat sdílení informací o vašem účtu, jako je identifikátor uživatele Lime, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, řidičský průkaz, údaje o cestě a údaje o poloze. Pokud to vyžaduje zákon, sdílíme informace:

 • Pokud reagujeme na platné žádosti orgánů činných v trestním řízení a jiných vládních úřadů o určité informace o uživatelích.
 • Může od nás být vyžadováno, abychom vaše údaje zpracovávali za účelem ověření vašeho řidičského průkazu nebo totožnosti, včetně správy pojištění, nebo abychom podnikli kroky ohledně nezákonných aktivit, dopravních přestupků či porušení naší smlouvy s uživatelem.
 • Můžeme mít také zákonnou povinnost sdílet určité informace o uživatelích, včetně údajů o účtech, cestách a poloze, s městy, místními úřady a provozovateli veřejné dopravy, pokud je to nezbytné pro splnění podmínek povolení nebo licencí, které nám tyto orgány udělují.
 • Dále může být zapotřebí zpracovávání za účelem uplatnění, vymáhání nebo obrany občanskoprávních či trestněprávních nároků v souvislosti se skutečným nebo potenciálním soudním sporem, včetně za účelem ochrany našich služeb, našeho majetku či jiných zákonných práv, včetně práv našich uživatelů.

Za účelem ochrany životně důležitých zájmů

Údaje zpracováváme, když je to nezbytné, abychom chránili zájem, který je zásadní pro něčí život, nebo abychom nějakého člověka chránili před vážným zraněním. Kategorie údajů a jejich zpracování budou záviset na konkrétních faktických okolnostech, například to může zahrnovat zpracování informací za účelem potírání škodlivého chování jak v rámci našich služeb, tak mimo ně.

Provádění úkolu ve veřejném zájmu

Pokud to předpokládají právní předpisy EU nebo právní předpisy členského státu EU, Švýcarska nebo Spojeného království, můžeme zpracovávat údaje ve veřejném zájmu. To může zahrnovat ochranu před újmou a provádění výzkumu pro společenský prospěch a kategorie údajů a zpracování budou obvykle záviset na konkrétních skutkových okolnostech.

Pro účely našich oprávněných zájmů

Vaše údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetích stran, přičemž používáme ochranná opatření, která chrání vaše soukromí, práva a zájmy. Činíme tak, abychom:

 • Spravovali naši flotilu vozidel Lime včetně za účelem zajištění dostupnosti, sledování úrovní využití a sledování stavu nabití baterie. Je v našem zájmu poskytovat vozidla, která jsou v dobrém provozním stavu, a chránit náš majetek před poškozením nebo krádeží.
 • Shromažďovali obrázky, jako jsou selfie v helmě a/nebo videozáznamy prostřednictvím kamer na určitých vozidlech Lime, jako jsou mopedy. Je v našem (i vašem) zájmu potvrdit, že nosíte (a neustále nosíte) vhodné ochranné vybavení a jezdíte bezpečným způsobem.
 • Zobrazovali a přizpůsobovali reklamy, které vidíte, na základě informací, které poskytnete nám a našim reklamním partnerům. Je v našem zájmu podporovat a financovat naše podnikání a zajistit, aby obsah, který uživatel vidí, byl pro něj relevantní.
 • Spolupracovali s třetími stranami, pokud je to v našem legitimním zájmu za účelem podpory a financování našeho podnikání, a sdílíme souhrnné údaje o jezdcích jako poznatky vysoké úrovně za účelem provádění výzkumných a obchodních projektů. Za tímto účelem odstraníme určité identifikátory, jako je vaše jméno, telefon a e-mailová adresa (pokud je uvedena) a zkombinujeme výsledné informace s podobnými informacemi od jiných uživatelů. Tyto informace můžeme používat, licencovat nebo sdílet s třetími stranami pro výzkumné, obchodní nebo jiné účely. Například sdílení informací o jezdcích s poradenskou společností na podporu zvažování zón s nulovými emisemi v určitých zeměpisných oblastech.
 • V zájmu komunit, kterým sloužíme, měst, místních úřadů a veřejnosti obecně sdílíme agregované nebo anonymizované údaje o jezdcích s městy, místními úřady a vysokými školami pro výzkumné účely, včetně toho, abychom jim umožnili lépe porozumět obecnému toku lidí a dopravy v ulicích v průběhu času. Společnost Lime je například partnerem vysokých škol a místních vládních úřadů, s nimiž spolupracuje na výzkumných projektech, jako je např. porozumění dopravě a cestovním modelům ve městě. Více se o této spolupráci dozvíte zde.
 • Zlepšovali naše služby prováděním průzkumů nebo analýz, např. týkajících se toho, které služby nebo produkty uživatelé chtějí, jak by uživatelé chtěli, abychom vylepšili naše služby, a k identifikaci jakýchkoli problémů, abychom mohli vylepšit vaše zkušenosti i zkušenosti ostatních uživatelů s navigací. Je v zájmu společnosti Lime (i našich uživatelů) nabízet inovativní a dostupné služby. V svém oprávněném zájmu rovněž můžeme v případě potřeby použít vaše informace, včetně selfie v helmě nahraných jezdci, k vytvoření a vyškolení našich modelů strojového učení za účelem zlepšení přesnosti softwaru pro detekci helmy.
 • Chránili a zabezpečili služby použitím informací ke zjištění, předcházení nebo vyšetřování porušení naší smlouvy s uživatelem, podvodu, nezákonnosti nebo zneužití, a abychom předcházeli, zjišťovali nebo vyšetřovali jakékoli neoprávněné používání vozidel Lime. Je v našem zájmu a v zájmu našich jezdců podniknout kroky k zajištění bezpečné a zabezpečené služby.
 • Sdíleli informace s třetími stranami, včetně orgánů činných v trestním řízení a jiných vládních agentur (jako jsou města a místní úřady) za účelem zjištění, zabránění nebo vyšetřování porušení naší smlouvy s uživatelem, podvodu, nezákonnosti nebo zneužití a za účelem zabránění, zjištění nebo vyšetřování neoprávněného používání vozidel společnosti Lime v souladu s jejich oprávněnými zájmy při vyšetřování, soudním sporu a prevenci trestného činu.
 • Propagovali služby, včetně reklamy na služby třetích stran (včetně sociálních sítí) a prováděli marketingové kampaně, informovali vás o různých službách, které nabízíme, nebo vám zasílali propagační akce. Je v našem zájmu propagovat služby a v zájmu jezdce přijímat speciální nabídky a propagační akce, jako jsou bezplatná odemknutí.
 • Porozuměli a reagovali na vaši zpětnou vazbu. Je v zájmu našich uživatelů, abychom reagovali na jejich požadavky, řešili problémy a předcházeli špatným zkušenostem.

Máte právo vznést námitku a usilovat o omezení našeho zpracovávání vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů. Právo vznést námitku můžete uplatnit tak, že nám zašlete e-mail na adresu [email protected]