Research

Sdílení údajů a poznatků o mobilitě společnosti Lime

Naším posláním ve společnosti Lime je poskytovat na požádání dopravní řešení, která lidem umožní se bezproblémově pohybovat v rámci jejich komunit. Sdílení poznatků s městy, místními úřady, vysokými školami a dalšími partnery v oblasti výzkumu je ústředním principem dosahování našich cílů v oblasti dopravy a udržitelnosti. Společnost Lime, jakožto světový lídr v oblasti mikromobility, může mít dalekosáhlý dopad na zlepšování dopravy například tím, že eliminuje místa bez dostatečné dopravní obslužnosti nebo zajišťuje spravedlivější přístup k dopravě. Základní součástí tohoto procesu je to, že sdílíme informace s třetími stranami, jako jsou provozovatelé veřejné dopravy, skupiny pro městské plánování a vysoké školy za účelem zlepšení a informování infrastruktury ve městech, ve kterých působíme, a někdy to po nás vyžaduje zákon. Jsme hrdi na naše prokazatelné výsledky partnerství s místními komunitami s cílem utváření budoucnosti městské dopravy.

Naše oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje typy údajů a poznatků o mobilitě, které pro tyto účely sdílíme s třetími stranami. Údaje a poznatky o mobilitě pomáhají získat obrázek o tom, jak lidé jezdí a pohybují se ulicemi města a jak se toto chování mění v různých ročních obdobích, dnech v týdnu, časech dne a poté, co je vybudována infrastruktura. To umožňuje městům, místním úřadům, vysokým školám a dalším výzkumným partnerům porozumět navigaci dopravy a cestovním modelům ve městě.

Díky těmto sdíleným údajům mohou města a místní úřady lépe porozumět celkovému toku lidí a dopravy ulicemi v průběhu doby. Data poskytují takové údaje, jako např.:

  • Použití (denně/čtvrtletně/každoročně)
  • Kilometry celkem (denně/čtvrtletně/každoročně)
  • Přehled o rozložení a přirozeném pohybu na základě GPS
  • Čas ušetřený obyvateli a dojíždějícími
  • Snížené emise skleníkových plynů

Lepší analýza dat je katalyzátorem změny. Výsledkem je lepší rozhodování, chytřejší plánování, bezpečnější ulice a více lidí, kteří jezdí na kolech a koloběžkách.