Mobilitet för alla

Både människor och städer blomstrar när det finns goda kommunikationer. Därför vill vi att alla ska ha tillgång till hållbara transporter, oavsett ålder, bakgrund, inkomst eller fysiska förmågor. Vi kombinerar vår globala erfarenhet med ett hyperlokalt fokus för att fylla de unika behoven i varje stad och stadsdel där vi finns.

Lokalsamhället i centrum

Vi strävar efter att erbjuda den mest prisvänliga, tillgängliga och jämlika tjänsten i vår bransch. Vi förstår vikten av att vara en bra partner. Vi arbetar hårt för att möta våra användare där de befinner sig och samarbetar med lokala intressenter för att förstå behoven på varje plats. Sedan etablerar vi partnerskap med lokala organisationer och kommunala verksamheter för att tillgodose dessa behov och skapa en bättre vardag för våra användare.

Sociala initiativ

Våra program

Lime Hero

Lime Hero är ett program som syftar till att stärka närsamhället. Användare som deltar i Lime Hero avrundar resekostnaden uppåt för att stödja organisationer i sin egen stad. Vi samarbetar med mer än 50 organisationer i över 115 städer så att våra Lime Heroes kan göra samhället lite bättre varje gång de reser. Mer än 75 000 Lime Hero-användare världen över har redan samlat in över 260 000 dollar till ideella organisationer som arbetar för ren luft, säkra gator, projekt för ungdomar, lokala samhällsinitiativ, stöd åt hemlösa och mycket mer.

Lime Access

Kärnan i vårt arbete är att alla ska ha tillgång till hållbara transporter. 2018 lanserade vi därför Lime Access, ett program som ska se till att alla har råd att använda vår tjänst. Användare som uppfyller kriterierna för att delta i Lime Access får rabatt på alla sina resor.

Lime Able

Lime Able är det första programmet i sitt slag och syftar till att personer med funktionsvariationer ska ha tillgång till delade elektriska fordon. Vi erbjuder helt kostnadsfritt en uppsättning anpassbara fordon som har utvecklats specifikt för personer med olika funktionsvariationer. Användaren får tillgång till Lime Able via vår app eller webbplats och väljer ett fordon och en avlämningstid minst 24 timmar i förväg. Vi levererar fordonet vid användarens dörr och hämtar upp det när det inte behövs längre.

Limea till vallokalen

Transportproblem ska aldrig behöva hindra någon från att rösta. Genom vårt program har vi tillhandahållit mer än 50 000 kostnadsfria eller rabatterade resor till vallokaler i samband med lokala och nationella val i över 12 länder.

Lime Advocacy

Vi vill göra allt och lite till för att främja hållbara transporter i våra städer. Därför samarbetar vi med lokala intressegrupper som verkar för säkra gator och ren luft. Vi arbetar aktivt för en säkrare infrastruktur, till exempel skyddade cykelvägar, och för att främja politiska beslut som minskar städernas bilberoende. Genom Lime Advocacy kan våra användare snabbt och enkelt engagera sig i organiserade initiativ för att förbättra sin stad.

Download The App Today