My Information

Vem ansvarar för min information?

Giltigt från: 1 oktober 2019

Om du är användare och befinner dig i

  • Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien

Men är bosatt i ett land i EES, Schweiz eller Storbritannien, är den registeransvarige som ansvarar för din personliga information Lime Electric Ireland Limited, ett bolag hemmahörande i Irland som kan kontaktas via e-post på [email protected] eller per post till:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

  • Cypern, Frankrike, Ungern, Italien och Rumänien

Om du är bosatt i följande länder i EES, är de registeransvariga som ansvarar för din personliga information följande:

  • Cypern: Lime Electric Ireland Limited och Lime (Cyprus) Company Ltd.
  • Frankrike: Lime Electric Ireland Limited och Lime SARL
  • Ungern: Lime Electric Ireland Limited och Lime Technology KFT
  • Italien: Lime Electric Ireland Limited och Lime Technology S.R.L.
  • Rumänien: Lime Electric Ireland Limited och Lime Technology Network S.R.L.

Dessa registeransvariga (dvs. Lime Electric Ireland Limited och Lime (Cyprus) Company Ltd. om du är bosatt på Cypern, Lime Electric Ireland Limited och Lime SARL om du är bosatt i Frankrike, Lime Electric Ireland Limited och Lime Technology KFT om du är bosatt i Ungern, Lime Electric Ireland Limited och Lime Technology S.R.L. om du är bosatt i Italien och Lime Electric Ireland Limited och Lime Technology Network S.R.L. om du är bosatt i Rumänien) kontrollerar gemensamt behandlingen av din personliga information med syftet att tillhandahålla dig tjänsterna. Mellan dessa registeransvariga, som gemensamt kontrollerar din personliga information, har Lime Electric Ireland Limited makten att genomdriva beslut som påverkar densamma. Vi har också vidtagit åtgärder som syftar till att säkerställa att din personliga information bara används i enlighet med detta sekretessmeddelande. Du kan utöva dina rättigheter avseende din gemensamt kontrollerade information genom att kontakta Lime Electric Ireland Limited via e-post på [email protected] eller per post till:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

Den irländska dataskyddsmyndigheten kommer även i fortsättningen att fungera som den huvudsakliga tillsynsmyndigheten för Lime om du bor i Cypern, Frankrike, Ungern, Italien eller Rumänien. Inget hindrar dig emellertid från att framföra klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.

  • Utanför EES

Om du har några frågor om Limes sekretessmeddelande eller praxis och du är baserad utanför EES ska du kontakta Lime via e-post på [email protected] eller per post till:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

Om du är Juicer i

  • Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien

Om du är Juicer i EES, Schweiz och Storbritannien är de registeransvariga som ansvarar för din personliga information Lime Electric Ireland Limited och det lokala Limedotterbolaget i det land där du arbetar som Juicer, enligt listan nedan:

Land

Lime-dotterbolag

Österrike

Lime GmbH

Belgien

Lime Network

Bulgarien

Lime Technology EOOD

Cypern

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Tjeckien

Lime Network s.r.o.

Danmark

Lime Technology ApS

Frankrike

Lime SARL

Finland

Lime Technology Oy

Tyskland

LimeBike Germany GmbH

Grekland

Lime Transportation Technology, LLC

Ungern

Lime Technology KFT

Italien

Lime Technology S.R.L.

Norge

Lime Norway AS

Nederländerna

Lime Network B.V.

Polen

Lime Technology sp. z o.o.

Portugal

Neutronnet SA

Rumänien

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Spanien

Lime Technology SL

Sverige

Lime AB

Schweiz

LimeBike Switzerland AG

Storbritannien

Lime Technology Limited

Dessa registeransvarige (dvs. Lime Electric Ireland Limited och det relevanta Lime-dotterbolaget) kontrollerar gemensamt behandlingen av din personliga information. Mellan dessa registeransvariga, som gemensamt kontrollerar din personliga information, har Lime Electric Ireland Limited makten att genomdriva beslut som påverkar densamma. Vi har också vidtagit åtgärder som syftar till att säkerställa att din personliga information bara används i enlighet med detta sekretessmeddelande. Du kan utöva dina rättigheter avseende din gemensamt kontrollerade information genom att kontakta Lime Electric Ireland Limited via e-post på [email protected] eller per post till:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

Den irländska dataskyddsmyndigheten kommer även i fortsättningen att fungera som den huvudsakliga tillsynsmyndigheten. Inget hindrar dig emellertid från att framföra klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.

  • Utanför EES

Om du har några frågor om Limes sekretessmeddelande eller praxis och du är baserad utanför EES ska du kontakta Lime via e-post på [email protected] eller per post till:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA