Sedan 2017 har våra användare …

  • gjort mer än 250 000 000 resor

  • rest mer än 480 000 000 km

  • ersatt cirka 60 000 000 bilresor

  • förhindrat mer än 25 000 ton koldioxidutsläpp

Lime är världens största företag inom delade elektriska fordon. Både städer och användare väljer oss gång på gång eftersom vår unika erfarenhet, vår högkvalitativa hårdvara och vår pålitliga drift hjälper dem att nå dit de ska. Ta reda på mer om vad som driver oss ...
Därför är vi annorlunda

Våra värderingar

Säkerhet

Säkerheten kommer först. Alltid.

Hållbarhet

Vi har åtagit oss att bli koldioxidfria.

Samhälle

Mobilitet för alla.

Innovation

Vi skapar framtidens transporter.

Download The App Today