Säkerheten först

Säkerheten kommer alltid först. Den styr hur vi designar och uppgraderar våra fordon, utvecklar vårt utbildningsmaterial och samarbetar med städer för att skapa gator där människan är viktigare än bilen. Tack vare vårt säkerhetsarbete kunde 99,99 % av alla resor göras utan någon rapporterad incident förra året. Det är bra, men målet är att alla resor ska genomföras utan problem. Med hjälp av data från mer än 300 miljoner resor kan vi arbeta proaktivt och förbyggande för att skapa en säkrare trafik, både för Lime-användare och andra trafikanter.

Nollvision

Vi har en nollvision och tror starkt på att alla olyckor kan undvikas. Vi bygger in säkerhetsfunktioner i varje del av vårt erbjudande, både när det gäller teknisk design, förarutbildning och regelefterlevnad. Målet är att ständigt förbättra allt som ligger under vår kontroll. När det gäller sådant som vi inte kan kontrollera samarbetar vi med lokala myndigheter för att främja vår nollvision. Vi verkar för en förbättrad gatuplanering som prioriterar de mest utsatta trafikanterna och för regleringar som har en bevisad effekt på olycksrisken.

Säkra fordon

Vi utvecklar våra fordon själva och prioriterar alltid säkerhet och pålitlighet. Våra användare har gjort mer än 300 miljoner resor, vilket betyder att våra fordon har testats mer än de flesta andra på marknaden. Vi drar nytta av all denna erfarenhet för att bygga in viktiga funktioner som breda, halkfria ståplattor, redundanta bromsar och större framhjul, så att föraren känner sig trygg i trafiken. Dubbla stöd och lägre ståplatta minskar risken för att fordonet välter, vilket även är till skydd för omgivningen.

Parkering

Dockningsfria fordon ger stor frihet och flexibilitet. Du kan resa vart du vill utan att behöva leta upp en dockningsstation. Vi förstår att parkering av elsparkcyklar är en viktig fråga och därför använder vi en rad lösningar för att tillfredsställa olika behov, bland annat kabellås som kan fästas i cykelställ eller annan gatumöblering och utmarkerade parkeringsplatser som syns i vår app. Även om undersökningar visar att endast 2 % av alla dockningsfria elsparkcyklar felparkeras, gör vi allt vi kan för att våra användare ska följa lokala parkeringsbestämmelser. Detta sker bland annat genom utbildning i appen, fysiska utbildningsträffar och fotoverifiering efter avslutad resa.

Övningsläge

Övningsläget är till för att din första Lime-resa ska gå smidigt och kännas bra. När övningsläget är aktiverat begränsas elsparkcykelns maxmastighet till 13 km/h så att nybörjare och ovana förare kan köra i en lägre fart tills de har vant sig vid fordonet. Övningsläget gör att fler kan använda Lime, särskilt de som känner sig osäkra för att de inte har kört förut.

Hjälm

Vi rekommenderar starkt att du använder hjälm när du kör Lime. Vi samarbetar med ledande hjälmtillverkare som Bern och Cosmo Connected, som ger Lime-användare rabatt på bra hjälmar: Rabatt på hjälmar från Bern | Rabatt på hjälmar från CosmoConnected

First Ride Academy

First Ride Academy är vår säkerhetskurs som utbildar användarna i säker och trygg körning. Kursen hålls vid fysiska träffar och består av tre delar som fokuserar på olika sidor av körningen:

1. Genomgång av våra värderingar och hur man använder Lime-appen

2. Praktisk utbildning där deltagarna lär sig hur man kontrollerar elsparkcykeln före körning (bromsar, gasreglage m.m.) och hur man kör säkert. Säkerhetsövningar ingår

3. Provkörning, där deltagarna får köra en elsparkcykel längs en förutbestämd rutt i offentlig miljö tillsammans med en lärare

Alla deltagare måste ha fyllt 18 år. Vi ser gärna att man tar med sig egen hjälm. För bästa möjliga upplevelse bör man också ladda ner vår gratisapp och skapa en profil före kurstillfället.

Download The App Today