Limes partnerprogram för kollektivtrafikbolag

Vi på Lime arbetar hårt för att skapa en multimodal mobilitet som är delad, prisvänlig och koldioxidfri. För att uppnå vårt mål behöver vi starka partners inom den lokala kollektivtrafiken. Vi har därför startat ett partnerskapsprogram för kollektivtrafikbolag som gör det möjligt för dessa företag att integrera vår lokala GBFS-feed (Deep Linking) i sina lokala transportapplikationer.

Vad är GBFS och Deep Linking?

General Bikeshare Feed Specification (GBFS) levererar ett standardiserat dataflöde för delade mobilitetssystem. Där ingår bland annat placering och status för enskilda cyklar och sparkcyklar. Kollektivtrafikbolagen kan använda Limes GBFS-feed för att visa tillgängliga Lime-fordon i sina egna applikationer. När användaren väljer ett fordon omdirigeras denne till Lime-appen (Deep Linking). Bokning och betalning sker helt i Lime-appen.

Download The App Today