Legal Bases

בסיסים משפטיים

בהתאם להוראות חוק הגנת המידע האירופי, אנו נדרשים לציין את המטרות שלשמן אנו מעבדים את המידע האישי שלך, וכן לספק בסיס משפטי לאיסוף, לשימוש, לשיתוף ולעיבוד בכל דרך אחרת של מידע על אודות המשתמשים שלנו. אם אתה תושב קבע באזור הכלכלי האירופי, בשווייץ או בבריטניה, יש לך זכויות מסוימות שזמינות עבורך. חלק מזכויות אלו חלות באופן כללי, בעוד שזכויות אחרות חלות רק בהתאם לבסיסים המשפטיים עליהם מתבססת Lime כדי לעבד נתונים.

בסיסים משפטיים

על** - **מנת לספק את שירותיה של Lime

כמפורט בהסכם המשתמש, לא ניתן לספק את השירותים ואי-אפשר לבצע את הסכם המשתמש בלי ש-Lime תעבד מידע הנוגע לך, כולל נתוני מיקום. לדוגמה:

 • אנו זקוקים למידע על המיקום של כל זוג אופניים או קורקינט בזמן שאתה רוכב עליהם, ועל המסלולים שבהם האופניים או הקורקינט נוסעים כדי לספק לך את השירותים.

 • אנו משתפים מידע עם שותפים משולבים כדי שתוכל לגשת לשירותי Lime דרך האפליקציה שלהם_._

 • אנו מתקשרים עימך לגבי חשבונך, פעולות או תנועות, כולל הודעות הקשורות בשירות, כגון שינויים במדיניות שלנו.

בהסכמתך

אנו מבקשים את אישורך לעבד את המידע שלך עבור מטרות מסוימות ויש לך הזכות לחזור בך מהסכמתך בכל עת. אנו מתבססים על הסכמתך במצבים הבאים:

 • בהסכמתך המפורשת, אנו נשתמש בטכנולוגיות זיהוי הפנים שלנו כדי לוודא שרישיון הנהג שסופק תואם לתמונת הסלפי שהעלית. טכנולוגיית זיהוי הפנים המשמשת לכך מיישמת הגנות מיוחדות על הנתונים המוענקות על-פי חוקי האיחוד האירופי. תוכל ללמוד עוד על האופן שבו אנו משתמשים בטכנולוגיית זיהוי פנים כאן.
 • היכן שנדרש בחוק החל, כדי לשלוח לך חומרים שיווקיים.
 • כאשר אתה מקשר את Lime לשירות חיצוני (למשל, Facebook) או מתחבר או נכנס אל Lime באמצעות שירות מעין זה. מידע כזה עשוי להכיל את מספר הזיהוי או את "שם המשתמש" של החשבון שלך, ומידע שאתה הופך לזמין עבורנו בעמוד או חשבון זה.
 • כדי לקבל מידע דרך ההגדרות מבוססות-מכשיר שהגדרת (כגון גישה למצלמה או לתמונות שלך), על-מנת שנוכל לספק את התכונות והשירותים המתוארים כאשר אתה מפעיל את ההגדרות.

במקרים אחרים שבהם נבקש את הסכמתך, אנו נשתמש במידע למטרה שאנו נפרט באותה העת.

כאשר אנו מעבדים את הנתונים שסיפקת לנו בהתבסס על הסכמתך, יש לך הזכות לחזור בך מהסכמתך בכל עת.

חובה משפטית** , **** או עבור ביסוס , שימוש או הגנה על טענות משפטיות.**

אנו משתפים מידע ומעבדים אותו באופנים אחרים כאשר יש לנו מחויבות חוקית לעשות כן. קטגוריות המידע יהיו תלויות בנסיבות העובדתיות הספציפיות, אך הן עשויות לכלול שיתוף של פרטי החשבון שלך, כגון מזהה משתמש של Lime, שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תאריך לידה, רישיון נהיגה, נתוני נסיעה ונתוני מיקום. היכן שהדבר נדרש בחוק, אנו משתפים מידע:

 • כאשר אנו מגיבים לבקשות תקפות מרשויות אכיפת החוק ומסוכנויות ממשלתיות אחרות לקבלת מידע מסוים על משתמש.
 • אנו עשויים להידרש לעבד את המידע שלך כדי לאמת את רישיון הנהיגה או תעודת הזהות שלך, כולל כדי לנהל את הביטוח או כדי לנקוט פעולה בתגובה לפעולות בלתי חוקיות, לעבירות תנועה או להפרת הסכם המשתמש שלנו.
 • אנו עשויים גם להיות מחויבים על פי חוק לשתף פרטי משתמש מסוימים, כולל פרטי חשבון ומידע על נסיעות ומיקומים, עם ערים, עם רשויות מקומיות ועם מפעילי תחבורה ציבורית במידת הצורך, כדי לעמוד בתנאי ההיתרים או הרישיונות המוענקים לנו על-ידי רשויות אלה.
 • בנוסף, ייתכן שנידרש לעבד נתונים כדי לבסס, להפעיל או להגן על תביעות אזרחיות או פליליות הנוגעות להליכי ליטיגציה, בין אם מנוהלים ובין אם פוטנציאליים, כולל להגנה על השירותים, הנכסים או על זכויות חוקיות אחרות שלנו, כולל אלו של משתמשינו.

להגן על אינטרסים חיוניים

אנו מעבדים נתונים במידת הצורך על-מנת להגן על אינטרס חיוני לחייו של מישהו או על-מנת להגן על אדם כלשהו מפציעה חמורה. קטגוריות הנתונים והעיבוד המעורבות יהיו תלויות בנסיבות העובדתיות הספציפיות, לדוגמה, הדבר עשוי לכלול עיבוד מידע כדי להילחם בהתנהלות מזיקה הן בשירותים שלנו והן מחוץ להם.

לבצע משימה לטובת אינטרס ציבורי

כפי שנקבע לנכון על-ידי חוקי האיחוד האירופי או החוקים במדינה החברה באיחוד האירופי, בשווייץ או בבריטניה, אנו עשויים לעבד מידע לטובת הציבור. מטרות אלה עשויות לכלול הגנה מפני נזק ומעורבות במחקר לטובת החברה. בדרך כלל, קטגוריות המידע והעיבוד הקשורות בפעולות אלה יהיו תלויות בנסיבות העובדתיות הספציפיות.

למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו

אנו מעבדים את המידע שלך היכן שהדבר נדרש עבור האינטרסים הלגיטימיים שלנו ושל צדדים שלישיים, תוך שימוש באמצעי ביטחון להגנה על הפרטיות, הזכויות והאינטרסים שלך. אנו עושים זאת על-מנת:

 • לנהל את צי הרכבים של Lime, כולל כדי להבטיח זמינות, לפקח על רמות שימוש ולעקוב אחר רמות ג'וס (טעינת סוללה). האינטרס שלנו הוא לספק כלי רכב במצב תקין ולהגן על רכושנו מפני נזק או גניבה.
 • לאסוף תמונות כגון תמונות סלפי עם קסדות ו/או סרטונים שמצולמים באמצעות מצלמות ברכבי Lime מסוימים, כגון קטנועים. האינטרס שלנו (ושלך) הוא לוודא שאתה לובש (וממשיך ללבוש) את הציוד המגן המתאים וכי אתה רוכב באופן בטוח.
 • להציג ולהתאים אישית את הפרסומות שאתה רואה על סמך מידע שאתה מספק לנו ולשותפי הפרסום שלנו. האינטרס שלנו הוא לתמוך בעסק שלנו ולממן אותו, ולהבטיח שהתכנים המוצגים למשתמש רלוונטיים עבורו.
 • לשתף פעולה עם צדדים שלישיים כאשר הדבר נעשה לטובת האינטרסים הלגיטימיים שלנו לתמוך בעסק שלנו ולממן אותו. במסגרת פעולות אלה, אנו חולקים נתוני רוכבים מצרפיים כתובנות ברמה גבוהה במטרה לקדם פרויקטים מחקריים ועסקיים. לשם כך, אנו מסירים מזהים מסוימים, כגון השם, הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך, ומשלבים את המידע המתקבל עם מידע דומה ממשתמשים אחרים. אנו עשויים להשתמש במידע כזה, להעניק רישיון עבורו או לשתף אותו עם צדדים שלישיים לטובת השימוש על-ידי צדדים שלישיים למטרות מחקר, עסקיות או למטרות אחרות. לדוגמה, שיתוף מידע על רוכבים עם חברת ייעוץ כדי לתמוך בשיקוליה לגבי קביעת אזורים של אפס פליטות באזורים גאוגרפיים מסוימים.
 • לטובת הקהילות שאנו משרתים, ערים, רשויות מקומיות והציבור הרחב באופן כללי, אנו חולקים מידע מצרפי או אנונימי של רוכבים עם ערים, עם רשויות מקומיות ועם אוניברסיטאות למטרות מחקר, כולל כדי לאפשר להן להבין טוב יותר את הזרימה הכללית של אנשים ותנועה ברחובות לאורך זמן. לדוגמה, שותפים של Lime עם אוניברסיטאות וגורמי ממשל מקומיים לשיתוף פעולה בנושאי מחקר כדי ללמוד, למשל, על דפוסי תנועה ונסיעה בעיר. אפשר לקרוא עוד על שיתופי פעולה אלה כאן.
 • לשפר את השירותים שלנו על-ידי עריכת מחקר או ניתוח נתונים במגוון תחומים כגון אילו שירותים או מוצרים המשתמשים רוצים, כיצד המשתמשים רוצים שנשפר את השירותים שלנו ונזהה בעיות, כדי שנוכל לשפר את חוויית הניווט שלך ושל משתמשים אחרים. אספקת שירות חדשני ונגיש היא האינטרס של Lime (ושל המשתמשים שלנו). היכן שהדבר דרוש למימוש האינטרסים הלגיטימיים שלנו, אנו עשויים גם להשתמש במידע שלך, כולל בתמונות הסלפי עם קסדות שהועלו על-ידי רוכבים, כדי ליצור ולאמן את המודלים שלנו של למידת מכונה כדי לשפר את הדיוק של תוכנת גילוי הקסדות.
 • לשמור על השירותים בטוחים ומאובטחים על-ידי שימוש במידע לגילוי, למניעה או לחקירה של הפרות של הסכם המשתמש שלנו, הונאה, פעולה בלתי חוקית או שימוש לרעה, וכדי למנוע, לזהות או לחקור שימוש בלתי מורשה ברכבים של Lime. נקיטת צעדים כדי לספק שירות בטוח ומאובטח היא האינטרס שלנו ושל הרוכבים שלנו.
 • לשתף מידע עם צדדים שלישיים, כולל עם גורמי אכיפת חוק וסוכנויות ממשלתיות אחרות (כגון ערים ורשויות מקומיות) כדי לזהות, למנוע או לחקור הפרות של הסכם המשתמש שלנו, מעשי הונאה, שימוש לא חוקי או שימוש לרעה, וכדי למנוע, לזהות או לחקור שימוש בלתי מורשה בכלי רכב של Lime, בהתאם לאינטרסים הלגיטימיים של צדדים אלה בכל הקשור לחקירתם ולמניעתם של פשעים, ולהעמדתם של עבריינים לדין.
 • לקדם את השירותים, כולל פרסום השירותים עבורך בשירותי צד שלישי (כולל רשתות חברתיות) וכדי לערוך מסעות שיווק, כדי לספר לך על השירותים השונים שאנו מציעים או כדי לשלוח לך מבצעים. האינטרס שלנו הוא לקדם את השירותים, ואילו האינטרס של הרוכבים הוא לקבל מבצעים מיוחדים כגון שחרור נעילה בחינם.
 • להבין משוב שנקבל ממך ולהגיב אליו. האינטרס של המשתמשים שלנו הוא שנגיב לבקשותיהם, נפתור בעיות שהעלו וכי נמנע חוויות רעות.

יש לך זכות להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך על-ידינו ולבקש להגביל עיבוד זה כשהוא מבוצע על סמך האינטרסים הלגיטימיים שלנו. באפשרותך לממש את זכותך להתנגד על-ידי שליחת דוא"ל לכתובת [email protected]