My Information

מי אחראי על המידע שלי?

תקף מתאריך: 1 באוקטובר 2019

אם אתה משתמש הנמצא

  • באזור הכלכלי האירופי, שווייץ ובריטניה

אם אתה תושב קבע במדינות האזור הכלכלי האירופי, שווייץ או בריטניה, בקר המידע האחראי על המידע האישי שלך היא Lime Electric Ireland Limited, חברה הפועלת באירלנד אשר ניתן לפנות אליה בדוא”ל [email protected] או בכתובת:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

  • קפריסין, צרפת, הונגריה, איטליה ורומניה

אם אתה תושב קבע במדינות הבאות באיחוד הכלכלי האירופי, אזי בקרי הנתונים האחראיים על המידע האישי שלך הם הבאים:

  • קפריסין: Lime Electric Ireland Limited וחברת Lime (Cyprus) Company Ltd.
  • צרפת: Lime Electric Ireland Limited וחברת Lime SARL
  • הונגריה: Lime Electric Ireland Limited וחברת Lime Technology KFT
  • איטליה: Lime Electric Ireland Limited וחברת Lime Technology S.R.L.
  • רומניה: Lime Electric Ireland Limited וחברת .Lime Technology Network S.R.L

בקרי נתונים אלו (כלומר, Lime Electric Ireland Limited ו-Lime SARL, אם אתה תושב קבע בצרפת ו-Lime Electric Ireland Limited ו-Lime Technology S.R.L אם אתה תושב קבע באיטליה) מבקרים במשותף את עיבוד המידע האישי שלך במטרה לספק לך את השירותים. מתוך בקרי נתונים אלו, Lime Electric Ireland Limited מחזיקה בסמכות ליישם החלטות הנוגעות לעיבוד המידע האישי שלך הנמצא תחת בקרה משותפת. בנוסף, יש לנו הסדרים בתוקף המיועדים להבטיח שהשימוש במידע האישי שנעשה שלך רק בהתאם להודעת פרטיות זו. באפשרותך לממש את זכויותיך הנוגעות למידע אישי זה המבוקר במשותף, על-ידי יצירת קשר עם Lime Electric Ireland Limited בדוא"ל: [email protected] או בדואר לכתובת:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

הנציבות האירית להגנת נתונים תמשיך לפעול כרשות הרגולטורית המובילה של LIME אם אתה מתגורר בקפריסין, צרפת, הונגריה, איטליה או רומניה. עם זאת, שום דבר לא מונע מכם להגיש תלונה לרשות הרגולטורית המקומית.

  • מחוץ לאזור הכלכלי האירופי

בכל שאלה לגבי הודעת הפרטיות או שיטות עבודה של Lime, ואם אתה מתגורר מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, אנא צור קשר עם Lime בדוא”ל [email protected] או בדואר לכתובת:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

אם אתה ג'וסר

  • באזור הכלכלי האירופי, שווייץ ובריטניה

אם אתה ג'וסר באיחוד האירופי, שווייץ ובריטניה, מבקרי הנתונים האחראים על המידע האישי שלך הם Lime Electric Ireland Limited והשותפה המקומית של Lime במדינה שבה אתה עובד כג'וסר, כמפורט להלן:

מדינה

שותפות של Lime

אוסטריה

Lime GmbH

בלגיה

Lime Network

בולגריה

Lime Technology EOOD

קפריסין

Lime (Cyprus) Company Ltd.

הרפובליקה הצ'כית

Lime Network s.r.o.

דנמרק

Lime Technology ApS

צרפת

Lime SARL

פינלנד

Lime Technology Oy

גרמניה

LimeBike Germany GmbH

יוון

Lime Transportation Technology, LLC

הונגריה

Lime Technology KFT

איטליה

Lime Technology S.R.L.

נורבגיה

Lime Norway AS

הולנד

Lime Network B.V.

פולין

Lime Technology sp. z o.o.

פורטוגל

Neutronnet SA

רומניה

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

ספרד

Lime Technology SL

שוודיה

Lime AB

שווייץ

LimeBike Switzerland AG

בריטניה

Lime Technology Limited

בקרי הנתונים הללו (כלומר, Lime Electric Ireland Limited והשותפות המקומיות הרלוונטיות של Lime) שולטים במשותף על עיבוד המידע האישי שלך. מתוך בקרי נתונים אלו, Lime Electric Ireland Limited מחזיקה בסמכות ליישם החלטות הנוגעות לעיבוד המידע האישי שלך הנמצא תחת בקרה משותפת. בנוסף, יש לנו הסדרים בתוקף המיועדים להבטיח שהשימוש במידע האישי שנעשה שלך רק בהתאם להודעת פרטיות זו. באפשרותך לממש את זכויותיך הנוגעות למידע אישי זה המבוקר במשותף, על-ידי יצירת קשר עם Lime Electric Ireland Limited בדוא"ל: [email protected] או בדואר לכתובת:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

הנציבות האירית להגנת נתונים ממשיכה לפעול כסמכות הפיקוח המובילה של Lime. אולם, דבר לא מונע ממך להגיש תלונה לרשות הפיקוח המקומית שלך.

  • מחוץ לאזור הכלכלי האירופי

בכל שאלה לגבי הודעת הפרטיות או שיטות עבודה של Lime, ואם אתה מתגורר מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, אנא צור קשר עם Lime בדוא”ל [email protected] או בדואר:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA