Research

שיתוף נתונים ותובנות בנושא ניידות על** - **ידי Lime

המשימה שלנו ב-Lime היא לספק פתרונות תעבורה לפי דרישה המסייעים לאנשים לנוע בקלות בכל מקום בקהילה שלהם. שיתוף תובנות עם ערים, עם רשויות ממשל מקומיות, עם אוניברסיטאות ועם שותפי מחקר אחרים הוא עיקרון מרכזי בהשגת מטרות התעבורה והקיימוּת שלנו. כמובילה עולמית במיקרו-ניידות, Lime יכולה להיות בעלת השפעה עמוקה בשיפור התעבורה, באמצעות (לדוגמה) פתרון לאזורים בעלי צחיחות תעבורתית או אספקה של גישה תעבורתית הוגנת יותר. כרכיב מרכזי בעניין, אנו חולקים מידע עם צדדים שלישיים כגון מפעילי תחבורה ציבורית, צוותי תכנון ערים ואוניברסיטאות, כדי לשפר ולעדכן תשתיות בערים שבהן אנו פועלים, ולעיתים אנו נדרשים לעשות זאת על-פי חוק. אנו מתגאים בהישגי העבר שלנו בחבירה לקהילות מקומיות על-מנת לבנות את עתיד התעבורה העירונית.

הודעת הפרטיות שלנו מסבירה את סוגי הנתונים והתובנות הקשורים לניידות שאנו חולקים עם צדדים שלישיים למטרות אלה. נתונים ותובנות הקשורים לניידות מסייעים בקבלת תמונה לגבי אופי הנסיעות של אנשים ותנועתם ברחובות, ולגבי האופן שבו התנהגות זו משתנה בזמנים מסוימים לאורך שנה, במהלך השבוע, בזמנים מסוימים ביום או לאחר שהתשתית בנויה. כך רשויות עירוניות ומקומיות, אוניברסיטאות ושותפי מחקר אחרים יכולים להבין דפוסי ניווט, תנועה ונסיעה בעיר.

עם נתונים משותפים אלו, ערים ורשויות ממשל מקומיות יכולות להבין טוב יותר את הזרימה הכללית של אנשים ותנועה ברחובות לאורך זמן. הנתונים מאפשרים תובנות כגון:

  • שימוש (יומי/רבעוני/שנתי)
  • קילומטראז' כולל (יומי/רבעוני/שנתי)
  • סיכום של פיזור ותנועה טבעית מבוססת GPS
  • זמן הנחסך על-ידי תושבים ונוסעים
  • הפחתת פליטה של גזי חממה

ניתוח נתונים טוב יותר מהווה זרז לשינוי. התוצאה: קבלת החלטות טובה יותר, תכנון חכם יותר, רחובות בטוחים יותר ומספר גדול יותר של אנשים המשתמשים באופניים ובקטנועים.