Legal Bases

Juridiske grunnlag

Etter europeisk personvernlov er det et krav at vi spesifiserer formålene for behandlingen av dine personopplysninger og at vi har et rettslig grunnlag for å innhente, bruke, dele og på andre måter behandle informasjon om våre brukere. Hvis du til vanlig er bosatt i EØS, Sveits eller Storbritannia, har du visse rettigheter tilgjengelig for deg. Noen av disse rettighetene gjelder generelt sett, mens andre rettigheter kun gjelder avhengig av de juridiske grunnlagene Lime baserer seg på for å behandle data.

Juridiske grunnlag

For å tilby Lime-tjenestene

Som beskrevet i Brukeravtalen, kan ikke tjenestene leveres, og brukeravtalen kan ikke oppfylles, uten at Lime behandler data om deg, herunder stedsdata. For eksempel:

 • Vi trenger informasjon om hvilke steder sykkelen eller sparkesykkelen befinner seg mens du kjører og hvilken rute du tar for å kunne levere tjenestene til deg.

 • Vi deler informasjon med integrerte partnere slik at du kan få tilgang til Lime-tjenestene via deres app.

 • Vi kommuniserer med deg om din konto, din samhandling eller dine transaksjoner, inkludert tjenesterelaterte kunngjøringer, som endringer i våre retningslinjer.

Med ditt samtykke

Vi ber om din tillatelse til å behandle opplysningene dine for visse formål, du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Vi lener oss på ditt samtykke i følgende situasjoner:

 • Med ditt uttrykkelige samtykke vil vi benytte vår ansiktsgjenkjenningsteknologi for å verifisere om sjåførens tillatelse stemmer overens med den selfien du har lastet opp. Ansiktsgjenkjenningsteknologien som brukes for dette omfatter data med spesielt vern i henhold til EU-lovgivning. Du kan finne ut mer om hvordan vi bruker ansiktsgjenkjenningsteknologien her.
 • Når loven krever det, for å sende deg markedsføringsmateriale.
 • Når du kobler, kobler til eller logger deg på Lime med en tredjepartstjeneste (f.eks. Facebook). Denne informasjonen kan være din konto-ID eller «kallenavn» og informasjon du gjør tilgjengelig for oss på den siden eller kontoen.
 • For å motta informasjon via de enhetsbaserte innstillingene du aktiverer (slik som tilgang til kameraet eller bildene dine), slik at vi kan tilby de funksjonene og tjenestene som er beskrevet når du aktiverer innstillingene.

Ved andre anledninger når vi ber om ditt samtykke, vil vi bruke dataene for det formålet vi redegjør for på det aktuelle tidspunkt.

Når vi behandler opplysningene du gir oss basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Ved Juridisk forpliktelse eller for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav

Vi deler og behandler informasjon på andre måter når vi er rettslig forpliktet til å gjøre det. Kategoriene av data vil avhenge av de spesifikke faktiske omstendighetene, men kan inkludere deling av dine kontoopplysninger, slik som Limes brukeridentifikator, navn, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, førerkort, turdata og stedsdata. Når det er rettslig påkrevd, deler vi opplysninger:

 • Når vi svarer på gyldige forespørsler fra rettshåndhevende myndigheter og andre offentlige myndigheter for visse brukeropplysninger.
 • Vi kan bli bedt om å behandle opplysningene dine for å bekrefte førerkortet ditt eller legitimasjonen din, inkludert for å administrere forsikring eller for å iverksette tiltak i forbindelse med ulovlige aktiviteter, trafikkovertredelser eller brudd på vår Brukeravtale.
 • Vi kan også ha en rettslig forpliktelse til å dele visse brukeropplysninger inkludert konto-, reise- og stedsdata med byer, lokale myndigheter og offentlige transportoperatører når det er nødvendig for å oppfylle betingelser for tillatelser eller lisenser som gis oss av disse myndighetene.
 • I tillegg kan behandlingen være nødvendig for at vi skal kunne etablere, utøve eller forsvare sivile eller kriminelle krav i forbindelse med faktiske eller potensielle søksmål, inkludert for å beskytte våre tjenester, vår eiendom eller andre juridiske rettigheter, inkludert våre brukeres.

For å beskytte viktige interesser

Vi behandler data der det er nødvendig for å beskytte en interesse som er avgjørende for noens liv eller for å beskytte personer mot alvorlig skade. Hvilke kategorier av data og hvilken behandling som er involvert, vil avhenge av de spesifikke faktiske omstendighetene. Dette kan for eksempel inkludere behandling av informasjon for å bekjempe skadelig atferd både i og utenfor våre tjenester.

Utføre en oppgave i allmennhetens interesse

Der det er angitt i EU-lovgivning eller lovgivning i en EU-medlemsstat, Sveits eller Storbritannia, kan vi behandle data i allmennhetens interesse. Dette kan inkludere å beskytte mot skade og påta oss undersøkelser for samfunnets beste, og typisk vil de kategorier av data og behandling som involveres være avhengig av de spesifikke faktiske omstendighetene.

For våre legitime interesser

Vi behandler opplysningene dine der det er nødvendig for våre eller tredjeparters legitime interesser, mens vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak som beskytter personvernet, rettighetene og interessene dine. Vi gjør dette for å:

 • Administrere vår flåte med Lime-kjøretøy, inkludert for, å sikre tilgjengelighet, å overvåke bruksnivåene og spore nivået på batteriladning. Det er i vår interesse å levere kjøretøy som er i god fungerende stand og beskytte vår eiendom mot skade eller tyveri.
 • Hente bilder, som for eksempel selfier med hjelm og/eller videoklipp via kameraer på enkelte Lime-kjøretøy, som for eksempel mopeder. Det er i vår (og din) interesse å bekrefte at du har på deg (og fortsetter å ha på deg) hensiktsmessig sikkerhetsutstyr og kjører på en trygg måte.
 • Vise og tilpasse de annonsene du ser basert på informasjon du oppgir til oss og våre annonsepartnere. Det er i vår interesse å støtte og finansiere vår virksomhet og sørge for at det innholdet brukerne ser er relevant for dem.
 • Samarbeide med tredjeparter når det er i vår legitime interesse å støtte og finansiere vår virksomhet. Vi deler aggregerte sjåførdata som høynivåinnsikter for å følge opp forsknings- og forretningsprosjekter. For å gjøre dette fjerner vi visse identifikatorer, slik som navn, telefon og e-postadresse (der oppgitt), og kombinerer den gjenværende informasjonen med lignende informasjon fra andre brukere. Vi kan bruke, lisensiere eller dele slik informasjon med tredjeparter for at den skal brukes av tredjeparter til forskning, forretninger eller andre formål. Deling av, for eksempel, kjøreopplysninger med et konsulentfirma til støtte for deres vurdering av nullutslippsområder i visse geografiske områder.
 • Til beste for de lokalsamfunnene vi betjener, byer, lokale myndigheter og allmennheten generelt, deler vi aggregerte eller anonymiserte sjåførdata med byer, lokale myndigheter og universiteter for forskningsformål, herunder for å sette dem i stand til bedre å forstå den generelle strømmen av folk og trafikk i gatene deres over tid. For eksempel inngår Lime partnerskap med universiteter og lokale offentlige myndigheter for å samarbeide om forskningsprosjekter, som for eksempel å forstå trafikk- og reisemønstre i en by. Les mer om disse samarbeidene her.
 • Forbedre våre tjenester ved å gjennomføre forskning eller analyser, som for eksempel hvilke tjenester eller produkter brukerne ønsker, hvordan brukerne vil at vi skal forbedre tjenestene og identifisere eventuelle problemer slik at vi kan forbedre navigeringsopplevelse både for deg og andre brukere. Det er i Limes (og våre brukeres) interesse å tilby en innovativ og tilgjengelig tjeneste. Vi kan, når det er nødvendig basert på vår legitime interesse, også bruke din informasjon, inkludert de hjelmselfiene som er lastet opp av sjåførene til å opprette og lære opp våre maskinlæringsmodeller til å forbedre nøyaktigheten i hjelpsporingsprogramvaren.
 • Holde tjenestene trygge og sikre ved å bruke opplysninger for å oppdage, forebygge eller undersøke brudd på vår Brukeravtale svindel, lovbrudd eller misbruk, og for å forebygge, oppdage eller undersøke uautorisert bruk av Lime-kjøretøy. Det er i vår og våre sjåførers interesse å iverksette tiltak for å levere en trygg og sikker tjeneste.
 • Dele informasjon med tredjeparter, inkludert rettshåndhevende myndigheter og andre offentlige myndigheter (som for eksempel byer og lokale myndigheter) for å oppdage, forhindre eller etterforske brudd på vår Brukeravtale, bedrageri, ulovlige forhold eller misbruk, og for å forebygge, oppdage eller etterforske uautorisert bruk av Lime-kjøretøy i henhold til deres legitime interesser i å etterforske, rettsforfølge og forebygge forbrytelser.
 • Fremme tjenestene, inkludert å annonsere for tjenestene til deg på tredjepartstjenester (inkludert sosiale nettverk) og gjennomføre markedsføringskampanjer, fortelle deg om de ulike tjenestene vi tilbyr eller sende deg kampanjer. Det er i vår interesse å fremme tjenesten og i sjåførens interesse å motta spesialtilbud og kampanjer, som for eksempel gratis opplåsing.
 • Forstå og svare på deres tilbakemeldinger. Det er i våre brukeres interesse at vi svarer på deres forespørsler, løser problemer og forebygger dårlige opplevelser.

Du har rett til å motsette deg, og søke begrensning av, behandlingen av dine personopplysninger basert på våre legitime interesser. Du kan utøve din rett til å protestere ved å sende en e-post til oss på [email protected]