Research

Limes deling av mobilitetsdata og innsikter

Vårt mål hos Lime er å tilby transportløsninger på forespørsel som hjelper folk med å bevege seg sømløst gjennom hele lokalsamfunnet. Deling av innsikt med byer, lokale myndigheter, universiteter og andre forskningspartnere er et sentralt prinsipp for å oppnå våre mål for transport og bærekraftighet. Som den globale lederen innen mikromobilitet, kan Lime ha en dyptgående innvirkning på forbedring av transport ved for eksempel å eliminere transitt-ørkener eller gi mer rimelig transporttilgang. Som en sentral komponent av dette deler vi informasjon med tredjeparter, som for eksempel offentlige transportoperatører, byplanleggingsgrupper og universiteter for å forbedre og informere infrastruktur i byer hvor vi opererer, og vi er noen ganger pålagt av loven å gjøre dette. Vi er stolte av vår historie med å samarbeide med lokalsamfunn for å bygge fremtiden for urban transport.

Vår Personvernerklæring forklarer hvilke typer mobilitetsdata og innsikter vi deler med tredjeparter for disse formålene. Mobilitetsdata og innsikter hjelper til med å danne et bilde av hvordan folk kjører og beveger seg gjennom gatene og hvordan den atferden endres på visse tider av året, ukedager, tider på dagen eller etter at infrastruktur er bygd. Dette gjør det mulig for byer, lokale myndigheter, universiteter og andre forskningspartnere å forstå navigasjonstrafikk og reisemønstre i en by.

Med denne delte informasjonen kan byer og lokale myndigheter bedre forstå den generelle flyten av mennesker og trafikk i gatene sine over tid. Dataene gir innsikt som:

  • Bruk (daglig/kvartalsvis/årlig)
  • Totalt antall kilometer (daglig/kvartalsvis/årlig)
  • Oppsummering av distribusjon og GPS-basert naturlig bevegelse
  • Tid spart av innbyggere og pendlere
  • Klimagassutslipp redusert

Bedre dataanalyse er en katalysator for endring. Resultatet er bedre beslutningstaking, smartere planlegging, tryggere gater og flere personer som sykler og bruker mopeder.