User Agreement

Customer Service

Denne oversatte versjonen er bare gitt for enkelhets skyld. I tilfelle konflikt, vil den engelske versjonen av disse vilkårene seire.

Siste oppdatering: januar 2023

NORGE

TAKK FOR AT DU VALGTE LIME!

Disse vilkårene («vilkår») styrer din bruk av våre ulike produkter, tjenester, apper og programvare som vi tilbyr (samlet, våre «tjenester»). De tilbys deg av Lime Norway AS. Ved å bruke våre tjenester (inkludert f.eks. bruk av appen vår eller å opprette en brukerkonto), aksepterer du disse vilkårene, samt at du er minst 18 år gammel og myndig til å inngå bindende kontrakter. Pass på at du leser nøye igjennom. Du sier deg også enig i at du har myndighet til å samtykke i disse vilkårene.

Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bruke våre tjenester. Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen, og den reviderte versjonen vil tre i kraft omgående når den er lagt ut på dette nettstedet. Du vil imidlertid først ha mulighet til å se igjennom enhver revidert versjon av disse vilkårene før de trer i kraft. De reviderte vilkårene vil erstatte alle tidligere versjoner. Selv om vi vil gi deg forhåndsvarsel om eventuelle viktige justeringer, anbefaler vi at du regelmessig gjennomgår disse vilkårene. Det er fordi din fortsatte bruk av våre tjenester etter at vi har gjort endringer i dem, innebærer at du aksepterer disse endringene. Disse vilkårene erstatter også uttrykkelig alle tidligere avtaler eller ordninger som vi måtte ha med deg. Du kan selvsagt slutte å bruke våre tjenester når som helst, og vi kan si opp disse vilkårene eller din bruk av tjenestene, eller generelt slutte å tilby eller nekte tilgang til deler av tjenestene, når som helst etter vårt eget skjønn (men hvis du uenig i, eller ønsker å utfordre, enhver slik oppsigelse eller opphør gjort av oss, kan du kontakte oss på [email protected] med de relevante detaljene). Spesifikke vilkår som dekker abonnementer på våre tjenester er beskrevet nedenfor. De gir oversikt over ytterligere varselperioder du har rett på før vi gjør endringer i priser eller andre viktige abonnementsvilkår.

Vær oppmerksom på at ditt hjemsted også kan ha ytterligere vilkår og betingelser som du bør være klar over når du bruker våre tjenester – sjekk denne listen for å se om det er noen for din by.

 1. Hva Lime tilbyr

Lime er basert på den enkle ideen om at alle lokalsamfunn fortjener tilgang til smart, rimelig mobilitet. Våre tjenester bidrar til at denne ideen blir til virkelighet. Vi utvikler kontinuerlig våre tjenester, og fra og med datoen ovenfor, inkluderer de elektriske og ikke-elektriske sykler, sammen med deres respektive parkeringsplasser, samt elektriske mopeder. I disse vilkårene referer vi ofte til disse som et «produkt» eller til alle samlet som våre «produkter». Våre tjenester inkluderer også vår mobilapplikasjon («appen»), samt alt annet relatert utstyr, vedlikehold, oppladning, personell, våre nettsteder (inkludert denne) og all annen informasjon, teknologi og tjenester levert eller på annen måte gjort tilgjengelig for deg etter vårt skjønn. Vi tilbyr våre tjenester som en bekvemmelighet for dem som er i stand til og kvalifisert for å operere dem, og alternative metoder for offentlig og privat transport er tilgjengelig for deg og allmennheten.

 1. Din Lime-brukerkonto

 • Oppsett av konto. Du trenger en konto for å bruke våre tjenester, noe som krever et gyldig debet- eller kredittkort eller en annen godkjent betalingsmåte med utløpsdato (som videresendes til vår tredjepartsbetalingsbehandler – vi mottar eller lagrer ikke denne informasjonen selv) samt andre påkrevde opplysninger avhengig av produktet. Å oppgi av disse opplysningene er nødvendig for å levere våre tjenester til deg. Alternativ kontoopprettelse og betalingsmetoder er tilgjengelige for noen av våre produkter og tjenester hvis de er tilgjengelige i ditt område, slik som LimeAccess. Det du oppgir til oss må være sant, nøyaktig, fullstendig og oppdatert etter behov for å forbli nøyaktig. Opprett et brukernavn og et sterkt passord og del ingen av dem med noen – kontoen din er personlig og ikke beregnet for noen andre, og du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på den. La oss umiddelbart få vite det hvis du mistenker uautorisert bruk av kontoen din. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi bruker de personlige opplysningene dine, se personvernerklæringen vår som du kan få tilgang til på li.me/privacy.

 • En merknad angående svindel. Vi tar det seriøst, både for din beskyttelse og vår. Du kan bare bruke en betalingsmetode som du har juridisk rett til å bruke, og du gir oss autorisasjon til å belaste denne betalingsmetoden for alle avgifter som påløper. Hvis vi har mistanke om at noen av opplysningene du har oppgitt er unøyaktige, ufullstendige eller bedragerske, kan vi suspendere eller si opp din konto frem til problemet er løst. I løpet av dette tidsrommet vil du miste tilgang til noen eller alle av våre tjenester, enten midlertidig eller permanent.

 1. Bruk av appen og våre tjenester

Du kan bruke appen til å finne, reservere og leie våre tilgjengelige produkter. Vær klar over at for leverings- og andre årsaker forbeholder vi oss retten til å godta eller avvise dine reservasjonsforespørsler. Dersom reservasjon via appen blir avvist etter forespørselen din, vil du motta den aktuelle refusjonen forutsatt at din betalingsmetode ble belastet i første omgang. Hvis prisene i appen viser seg å være feilaktige av en eller annen grunn, forbeholder vi oss retten til å avvise en tilsvarende reservasjon og vil utstede deg den aktuelle refusjonen.

 • Noen vesentlige regler.

 • Du må være den eneste brukeren av våre tjenester, bortsett fra mindreårige på ikke-elektriske sykler, men ytterligere regler i disse vilkårene eller på annen måte kommunisert til deg kan også gjelde.
 • Du er minst 18 år eller myndig (hvis disse er forskjellige).
 • Du er i stand til å operere våre produkter på en kompetent måte. Du vet hvordan du skal bruke dem og er fysisk i stand til å gjøre det. Du forstår at ugunstige værforhold kan påvirke sikkerhet og du er i stand til å reagere deretter (som f.eks. å justere bremseavstanden din når det regner). Dette kan også bety å ikke bruke visse produkter i det hele tatt. Merk også at vi ikke kan tilby rutebeskrivelser eller -råd, så ruten du velger er opp til deg.
 • Selv om vi gjør vårt beste for å informere deg om lokal lovgivning vedrørende hvordan du bruker våre produkter, sørg for at du også har gjort deg kjent med disse lovene, som du må følge når du bruker våre tjenester. Ikke bruk våre tjenester i forbudte områder, og sørg for at du forstår lover om bruk på fortau, parkering (ikke hindre eller blokkere gangtrafikk, f.eks.) og bruk av alkohol/narkotika under kjøring.
 • Ikke tukle med, vandalisere eller prøve å få uautorisert tilgang til våre tjenester.
 • Mindreårige over 16 kan kun bruke ikke-elektriske sykler som du har leid, men de må bruke hjelm og utføre de nødvendige sikkerhetssjekkene (begge beskrevet nedenfor), og du må fortelle dem om hvilke lover som gjelder for dem og følge med på bruken deres til enhver tid. Du er juridisk ansvarlig for alle deres aktiviteter som om det var deg selv.

 • Sikkerhet først! – Hjelmer og sikkerhetssjekker.

Vi anbefaler at du bruker hjelm hver gang du bruker noen av våre sykler og mopeder, helst Snell-, CPSC-, ANSI- eller ASTM-godkjent. Den bør være av rett størrelse, tilpasset og festet i samsvar med produsentens instruksjoner. Hjelmer og annet verneutstyr er ingen garanti mot kroppsskade, men det er bedre å være føre var enn etter snar. Hjelmer er påkrevd ved lov i enkelte områder, så bruk definitivt en hvis disse lovene gjelder for deg. Hvis du velger å ikke bruke hjelm og blir skadet, er det du som har tatt den sjansen og vi er ikke ansvarlige (med mindre noe vi gjorde eller ikke gjorde var den faktisk årsaken til skaden).

Vi gjør vårt beste for å holde hvert produkt i god stand, men de brukes mye for å betjene alle våre kunders mobilitetsbehov. Utfør en sikkerhetssjekk på produktet før du bruker det, inkludert alle disse:

 • Sjekk den generelle tilstanden, om hjulene er i god stand og, for en sykkel, tilstanden til
 • Virker bremsene og lyktene?
 • Er setet, pedalene og kurven riktig festet på sykkelen?
 • Er batteriet oppladet hvis den er elektrisk?
 • Er det noen andre tegn på skade, overdreven eller uvanlig slitasje, eller er vedlikehold nødvendig?


Noe kan ha skjedd med produktet siden sist dets tilstand ble sjekket, og vi trenger at du forteller det til oss dersom noe ikke fungerer som det skal, og du legger merke til det før oss. Fortell oss så snart som mulig ved å kontakte oss på [email protected]. Hvis du legger merke til noen av disse eller andre problemer ved et produkt før bruk, skal det ikke brukes. Reserver et annet i stedet. Hvis du legger merke til noe under bruk, stopp turen din så trygt som mulig og så snart som mulig. Hvis du ikke rapporterer disse problemene, må vi kanskje tilskrive dem til deg, inkludert holde deg ansvarlig for alle relaterte kostnader.

 • Ytterligere regler for elektriske produkter.

 • Vi har ikke ubegrensede antall elektriske produkter og de er ikke alltid tilgjengelige. Dette gjelder også for våre ikke-elektriske produkter.
 • Elektriske produkter krever periodisk oppladning av batteri for å kunne operere. Ladenivået deres vil reduseres med bruk over både tid og avstand. De mister sin batterioppladning av ulike årsaker, inkludert på grunn av værforhold, veiforhold, produkttype og andre faktorer.
 • Det er ditt ansvar å være oppmerksom på oppladningsnivået i produktet du leier og bruke dømmekraften til å avgjøre om det vil få deg dit du vil med gjeldende batterinivå. Som en del av våre tjenester, arbeider vi hardt for å sikre at våre produkter har tilstrekkelig oppladning for generelt bruk, men vi vet ikke hvor du skal og vi kan ikke garantere at det elektriske produktet du leier har nok oppladning til å få deg dit.

 1. Vær trygg når du bruker våre produkter!

Vi ønsker en trygg opplevelse for deg og de andre rundt deg i lokalsamfunnet ditt, og det betyr at vi har regler. Bortsett fra å utøve generell forsiktighet og god dømmekraft, bør du ikke ha med deg noen gjenstander (som en stresskoffert eller en veske) eller bruke noen slags enheter (som en mobiltelefon eller andre bærbare enheter) hvis de svekker eller hindrer trygg bruk (ikke send tekstmeldinger mens du bruker våre tjenester, f.eks.). Det er ikke alltid et anvist sted for deg å kjøre, som et sykkelfelt, så vær forsiktig når du kjører i nærheten av kjøretøy og annen trafikk (vi er ikke ansvarlig for handlingene til førere). Du kan ikke bruke våre tjenester når du er påvirket av alkohol, narkotika eller andre stoffer. Ikke ha med deg andre personer eller dyr når du bruker våre tjenester. Ikke lås et produkt med en lås som ikke er vår, fordi vi da ikke kan låse det opp (!). Ikke forlat et produkt på en måte eller på et sted vi ikke har tilgang til (hvis alle gjorde det, ville det ikke vært noen produkter å bruke). Vi kan avkreve deg opptil 4000 NOK, avhengig av kostnader som påløper ved henting av et produkt på grunn av dine handlinger.

Du har heller ikke tillatelse til å bruke våre tjenester til å delta i aktiviteter utover et bestemt beregnet bruk for et produkt. Noen av disse er åpenbare, men f.eks. ingen løpskjøring, kjøring i fjell, stunt- eller triksekjøring, og ikke kjør et produkt i terreng eller gjennom enorme mengder vann (utover normal bykjøring, så klart). Alt dette kan skade våre produkter. Du kan ikke bruke våre tjenester til utleie, belønning eller for annen kommersiell bruk (som reklame, felleskjøring eller matlevering). Og selvfølgelig, ikke bruk våre tjenester i forbindelse med brudd på lover.

 1. Behandle våre produkter som om de var dine egne!

 • Riktig bruk. Hvis alle kunder behandler våre produkter med respekt, vil flere av dem være tilgjengelige for bruk og i bedre stand. Våre produkter er dessverre ikke uknuselige, så ta godt vare på dem når de er i dine hender. De har vektbegrensninger – 136 kg for alle sykler og mopeder (men 6,8 kg pund for gods i en sykkelkurv foran på en sykkel). Vi forventer at du bruker våre produkter på en sikker måte, inkludert når du har med deg gods generelt. Legg f.eks. ikke gods i sykkelkurven foran på sykkelen hvis det blokkerer sikten din.

 • Skade. Vi forventer at bortsett fra normal slitasje, vil du returnere (altså låse og deaktivere) et produkt i samme tilstand som du mottok det. Hvis du skader det (med eller uten forsett) eller ikke returnerer det riktig og skade oppstår, vil du være ansvarlig for relaterte kostnader. Dette kan bli dyrt – opptil 5100 NOK for ikke-elektriske sykler og 17 150 NOK for de elektriske og 13 100 NOK for mopeder – disse beløpene fastsettes basert på kostnader for reparasjon eller utskiftning av det aktuelle produktet. De samme kostnadene vil påløpe for ethvert produkt ikke returnert innen 48 timer etter leie, som vi vil vurdere som tapt eller stjålet og, avhengig av omstendighetene, kan vi bli nødt til å sende inn en politirapport om deg. Vi forbeholder oss også retten til å handle mot deg som loven tillater, inkludert å holde deg ansvarlig for verdien av produktet.

 • Leieperioder. Du kan leie et produkt i opptil 24 timer. Hold oversikt over tiden, da vi ikke gjør det for deg. Du må levere det tilbake innen den tidsperioden, og etter det kan du leie på nytt. Hvert produkt har et maksimalt 24-timers leiegebyr – 440 NOK for ikke-elektriske sykler og 1700 NOK for alt Når du returnerer et produkt, vil du bli belastet den laveste av den akkumulerte leiesummen basert på våre app-priser eller det maksimale 24-timers-gebyret. Ved leie over 24 timer, men som ikke vurderes som tapt eller stjålet, kan vi etter eget skjønn belaste deg med et tjenestegebyr på 220 NOK.

 • Henting av produkt. Hvis du ikke er i stand til å returnere et produkt til et gyldig område (du må f.eks. etterlate det på privat grunn, i et låst fellesskap eller et ellers utilgjengelig område), og ber om at vi henter produktet, kan vi belaste deg med et hentegebyr på inntil 1050 NOK. Hvis du forlater et produkt, vil du være ansvarlig for alle de relaterte kostnadene helt til det er hentet tilbake, samt et tjenestegebyr på opptil 1050 NOK, avhengig av tiden og arbeidet knyttet til henting av produktet. Hvis du er uenig i noen gebyrer, kan du kontakte oss på [email protected] for å bestride dem.

 • Ulykker eller skader på produkter generelt. Du må rapportere alle ulykker, krasj, skader, personskader, eller et stjålet eller tapt produkt til oss så snart som mulig. Hvis en ulykke involverer personskader, materielle skader eller et stjålet produkt, må du sende inn en rapport til det lokale politivesenet innen 24 timer.

 1. Finansielle vilkår

 • Priser og betaling.

Du kan leie våre tjenester på tur- eller abonnementsbasis (der abonnementer er tilgjengelige). Alle priser finnes i appen. Merk at vi kan endre priser for våre tjenester dersom vi mener det er nødvendig og passende for vår virksomhet. Våre priser er eksklusive skatter og avgifter (slik som indirekte skatter), men inkluderer andre relevante offentlige avgifter. Alle disse vil bli belastet din foretrukne betalingsmåte som er angitt i din konto, basert på din bruk. Vi vil automatisk belaste og tilbakeholde gjeldende avgifter hvis loven krever det. Alle betalinger til oss gjøres gjennom en tredjepartsbetalingsbehandler i form av betaling akseptert av dem. Hvis du er uenig i noen kostnader vi har tillagt din konto, må du gi oss beskjed så raskt som mulig etter at du har blitt klar over problemet. For å løse saker med omstridte kostnader, trenger vi en viss informasjon om turen, inkludert datoen og det omtrentlige start- og sluttidspunktet for turen din. Etter våre retningslinjer tilbyr vi ikke refusjon for din bruk av våre tjenester, og unntak fra disse retningslinjene er etter vårt eget skjønn.

 • Kampanjekoder.

Noen ganger tilbyr vi kampanjekoder for rabatterte turer, som kan være underlagt ytterligere vilkår presentert for deg i forbindelse med en bestemt kampanje som du må gå nøye igjennom og godta hvis du vil delta i. Vær klar over at disse er engangstilbud som kun kan innløses via appen og at vi kan endre eller avslutte disse når som helst. Vi begrenser disse til 1 per bruker og konto, de kan ikke kombineres med andre tilbud, de utløper i samsvar med sine vilkår og det er ikke tillatt å overføre eller videreselge dem.

 • Abonnementer.

Hvis det er tilgjengelig i ditt område, kan du bruke våre tjenester ved å kjøpe et månedlig abonnement. Det finnes flere regler om abonnementene:

 • Abonnementet ditt starter den datoen vi bekrefter at vi har mottatt din første betaling, og vår tredjepartsbetalingsbehandler vil belaste den foretrukne betalingsmetoden din innen 30 dager etter autorisasjon. Abonnementet vil fortsette i tidsperioden du valgte når du registrerte deg (eller månedlig hvis ingen periode ble spesifisert av en eller annen grunn).
 • Gjeldende pris er prisen på det tidspunktet du sender inn bestillingen (vi forbeholder oss retten til å endre priser over tid, og vi tilbyr ikke prisbeskyttelse eller refusjoner i tilfelle prisnedgang eller kampanjetilbud). Vi vil automatisk sende deg regning og belaste deg hver måned i abonnementsperioden.
 • Vi kan tilby en rekke medlemskapsplaner, inkludert gratisprøver, rabatterte priser for et begrenset antall ganger eller spesielle kampanjeplaner fra tredjeparter som kan ha forskjellige eller ytterligere vilkår som du vil bli informert om ved eller før registrering. Noen av disse tilbys av tredjeparter, og vi er ikke ansvarlige for deres produkter og tjenester. Med gratisprøver, kan noen kredittkortselskaper sette en midlertidig reservasjon på din betalingsmetode for den første betalingen din.
 • Vi forbeholder oss retten til å modifisere, si opp eller på annen måte endre enhver medlemskapsplan for abonnenter, forutsatt at du får 14 dagers skriftlig varsel før vi gjør dette, og har rett til full refusjon hvis du foretrekker å avslutte abonnementet heller enn å fortsette under de modifiserte eller endrede vilkårene.
 • Vi kan avslutte abonnementet av en hvilken som helst eller ingen grunn med 30 dagers skriftlig varsel til deg. Du kan gjøre det samme, men hvis dette er midt i abonnementsperioden din, vil du ikke motta refusjon for påbegynte måneder og det kan bety at du frasier deg ethvert medlemskapsgebyr. I begge tilfeller vil du selvfølgelig ha rett til å fortsette å bruke tjenestene inntil slutten av perioden som du har betalt før abonnementet ditt avsluttes. Dette har ingen innvirkning på eventuell rett til avslutning som du kan ha under avsnitt 7 nedenfor. Vi kan også avslutte abonnementet ditt hvis du ikke betaler forfalte beløp, eller hvis du misligholder disse vilkårene vesentlig.
 • Vårt abonnement vil automatisk fornyes til gjeldende priser i samme tidsperiode som din opprinnelige medlemskapsperiode. Det vil fortsette i det uendelige med mindre du avslutter det før slutten av den gjeldende abonnementsperioden. Våre priser og gjeldende skatter og gebyrer kan endres over tid, slik at priser fra én abonnementsperiode til den neste kan være forskjellige. Vi forbeholder oss retten til å endre abonnementets priser når som helst, men hvis vi gjør dette, vil vi først gi deg skriftlig varsel om slik endring. Hvis du ikke godtar de nye prisene, kan du avslutte abonnementet uten straff og fortsette å bruke tjenestene til slutten av perioden som du har betalt for til den forrige prisen.

 • Bøter og gebyrer.

Når du bruker våre tjenester, må du følge de lover som gjelder for deg. Hvis du mottar en bot eller en mulkt, forårsaker at et produkt må bli tauet bort og/eller beslaglagt eller mottar andre straffer eller gebyrer, vil du være ansvarlig for relaterte kostnader. Vi samarbeider med alle offentlige tjenestemenn i deres jobb med å håndheve gjeldende lovgivning, og av hensiktsmessighet kan vi betale beløp du skylder på dine vegne, og angi nødvendig informasjon forespurt eller påkrevd av de gjeldende offentlige organer. Hvis dette er tilfelle, må du betale oss tilbake, pluss et rimelig administrasjonsgebyr, pluss eventuelle kostnader relatert til tredjeparts innsamling eller administrative representanter dersom vi må benytte oss av dem for å løse problemet. Ved å godta disse vilkårene, samtykker du i at vi kan belaste disse beløpene til din foretrukne betalingsmetode angitt i kontoen din, og vi må kanskje kontakte deg for å få mer informasjon.

 1. Forbrukerrettigheter for avslutning av abonnementer

Du har vanligvis rett til å avslutte et abonnement innen 14 dager etter datoen vi sender deg bekreftelse på vår godkjenning av abonnementsforespørselen din. Du anerkjenner imidlertid at vi starter tilbudet av abonnementstjenestene umiddelbart etter denne bekreftelsen (som du, ved å registrere deg for et abonnement, ber oss om å gjøre) og at dersom du avslutter abonnementet innen 14-dagers-perioden, vil belastningen du betaler oss (og som vi vil trekke fra enhver refusjon vi på annen måte er skyldig deg) stå i forhold til antall dager i måneden som abonnementstjenestene har blitt tilbudt.

For å avslutte et abonnement, kontakt oss på [email protected] og oppgi navnet ditt, adresse og bestillingspreferanse. Detaljer om forbrukerrettighetene beskrevet ovenfor, og en forklaring på hvordan du kan bruke dem, leveres med vår bekreftelse på godkjenning av abonnementet ditt. Ingenting i dette avsnittet påvirker dine juridiske rettigheter.

 1. Ansvarsbegrensning

Når vi bruker uttrykket «frigitte parter» i disse vilkårene, mener vi (i) oss og våre tilknyttede selskaper og datterselskaper og våre og deres respektive eiere, ledere, tillitsvalgte, ansatte, direktører, agenter, representanter, etterfølgere, stedfortredere, rettighetshavere, distributører, leverandører og tredjeparter vi autoriserer eller på annen måte inngår partnerskap med for å distribuere, markedsføre eller på annen måte kommersialisere tjenestene, (ii) kommuner og offentlige enheter (inkludert alle deres respektive valgte og utpekte ledere, funksjonærer, ansatte og agenter) som autoriserer oss til å operere noen av tjenestene, og (iii) i den utstrekning du får tilgang til tjenestene ved hjelp av tredjepartsapplikasjon, -nettsted, -innhold, -produkt eller -tjeneste, denne tredjeparten og alle dens tilknyttede selskaper og datterselskaper og hver av deres respektive eiere, ledere, tillitsvalgte, ansatte, direktører, agenter, representanter, etterfølgere og stedfortredere.

Ingenting i disse vilkårene skal begrense eller utelukke de frigitte partenesansvar overfor deg:

 • for dødsfall eller personskade som skyldes de frigitte partenes uaktsomhet;
 • for grov forledelse;
 • for brudd på ethvert vilkår antydet av Markedsføringsloven av 1. september 2009 nr. 2, i henhold til loven, ikke kan begrenses eller utelukkes; eller
 • for noe annet ansvar som i henhold til loven ikke kan utelukkes eller begrenses;

Underlagt dette avsnittet og i den utstrekning gjeldende lov tillater det, hvis du er en forbruker og ikke en bedriftskunde, skal de frigitte partene ikke under noen omstendigheter være ansvarlige overfor deg for eventuelle indirekte eller følgende tap eller tap av data, og hvis du er en bedriftskunde, skal de frigitte partene ikke under noen omstendigheter være ansvarlige overfor deg for eventuelle indirekte eller følgende tap, eller for tap av fortjeneste, inntekt, kontrakter, data, godvilje eller andre liknende tap. Ethvert ansvar vi har for tap du (enten som en bedrift eller som en forbruker) lider av som oppstår under disse vilkårene skal være begrenset til 800 NOK og er strengt begrenset til tap som var rimelig forutsigbare. Tap eller skader er forutsigbare hvis det enten er opplagt at de vil inntreffe eller hvis, på det tidspunktet avtalen ble opprettet, både vi og du visste at de kunne inntreffe.

De frigitte partene vil ikke være ansvarlige for noen unnlatelse av å utføre, eller forsinket utførelse av, noen av våre forpliktelser under disse vilkårene som utløses av hendelser utenfor vår rimelige kontroll.

Våre produkter er maskiner og det er iboende risiko relatert til å bruke dem, inkludert på grunn av funksjonsfeil, uansett hvor godt de vedlikeholdes. Disse risikoene er ikke alltid opplagte, og de kan forårsake skader på eiendom, personskader eller til og med død for deg eller andre. Underlagt det overnevnte, samtykker du ved å bruke våre tjenester i at du forstår disse risikoene, og at det er ditt ansvar å bruke tjenestene våre trygt. Du er ansvarlig for skader du påfører andre personer eller eiendom (med mindre noe vi gjorde eller ikke gjorde var den faktiske årsaken til slik skade).

 1. Ditt ansvar

I den grad gjeldende lov tillater det og underlagt avsnitt 8 ovenfor, samtykker du i at du er ansvarlig for alle krav, handlinger, kostnader, skader, straffer, bøter, tap, forpliktelser og utgifter (inklusive rimelige advokatgebyrer og rettsgebyrer) som oppstår fra eller i forbindelse med (i) ditt brudd på eller overtredelse av disse vilkårene eller gjeldende lov, (ii) ethvert av de frigitte partenes bruk av ditt innhold som er diskutert i avsnitt 13, eller (iii) dine brudd på rettighetene til en tredjepart. Du samtykker i at forpliktelsene i avsnitt 9 overlever eventuelt opphør av disse vilkårene, din brukerkonto eller din tilgang til våre tjenester generelt.

 1. Dine personopplysninger

Vi innhenter og bruker dine personopplysninger for å kunne levere tjenestene til deg. Vi behandler f.eks. opplysninger som navn, kontaktinformasjon og betalingsinformasjon slik at du kan registrere deg for en konto hos oss og bruke våre tjenester. Det er også nødvendig for oss for å behandle opplysninger om deg, som f.eks. informasjon om dine turer, for å levere våre tjenester. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine, les våre retningslinjer for personvern som du kan få tilgang til på www.li.me/privacy.

 1. Immaterialrett
  • Vår begrensede lisens til deg

Under disse vilkårene gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig, ikke-overførbar lisens til å få tilgang til og bruke appen og vår relaterte programvare og tjenester på din personlige enhet kun for din bruk av våre tjenester. Slike rettigheter er kun for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, eies av oss og våre lisensgivere. Du kan ikke kopiere, endre, distribuere, selge eller lease noen del av våre tjenester eller medfølgende programvare. Du kan heller ikke tilbakekonstruere eller forsøke å trekke ut kildekoden til tjenestene eller programvaren, med mindre lover forbyr disse restriksjonene eller du har vår skriftlige tillatelse til å gjøre det. Ikke gjør noe som legger en urimelig stor belastning på våre tjenesters infrastruktur, bruk roboter, edderkopper, skrapere eller andre automatiserte metoder for å få tilgang til tjenestene våre, prøv å tukle med riktig funksjon av vår tjeneste eller forsøk å forbigå noen av våre sikkerhetstiltak for å få tilgang til tjenestene.

 • Eierskap

Tjenestene er vår eksklusive eiendom, og din bruk av dem overfører ingen eierrettigheter til deg. Bruk av våre tjenester gir deg ikke eierskap til eventuelle intellektuelle eiendomsrettigheter i våre tjenester eller innholdet du har tilgang til, og unntatt den begrensede lisensen gitt til deg ovenfor, tilhører alle rettigheter deri (inkludert alle immaterielle) oss eller våre lisensgivere. Du kan ikke bruke innhold fra våre tjenester uten uttrykkelig forhåndstillatelse fra oss eller som ellers tillatt i henhold til loven. Disse vilkårene gir deg ikke retten til å bruke varemerker, merker eller logoer som brukes i våre tjenester eller på annen måte, inkludert i reklame eller publisitet eller for å vise vår støtte på noen måte. Ikke skjul eller endre noen juridiske merknader vist i, sammen med eller i forbindelse med våre tjenester.

 1. Innhold levert av deg

Du kan i blant bli invitert til å sende innhold til oss (som en kommentar til en bloggpost, deltagelse i våre nettsamfunn eller å gi brukertips). Du beholder eierskapet til dette innholdet men vi ber om at du er sikker på at du har rett til å sende det til oss i første omgang. Det er fordi når du sender det inn, gir du oss (og de vi jobber med) en verdensomspennende lisens til å bruke, være vert for, lagre, reprodusere, endre, lage avledede produkter, kommunisere, publisere, offentlig utføre, offentlig vise og distribuere det så vel som navnet ditt, stemmen og/eller en representasjon hvis også innsendt og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Denne lisensen fortsetter selv om du slutter å bruke våre tjenester. Hvis du sender inn tilbakemeldinger eller forslag om våre tjenester, kan vi bruke dine tilbakemeldinger eller forslag uten forpliktelser overfor deg. Alt innhold du sender inn er ansett som ikke-konfidensielt.

Send ikke noe innhold som er ærekrenkende, injurierende, hatefullt, voldelig, uanstendig, pornografisk, ulovlig eller på annen måte støtende (vi vil avgjøre om innholdet samsvarer med noen av disse beskrivelsene). Det samme gjelder for "spam" eller uønsket reklame. Innsending av noen av de følgende kan føre til suspensjon eller oppsigelse av brukerkontoen din, inkludert der påkrevd i henhold til lov. Vi forbeholder oss retten, men er ikke forpliktet til, å gjennomgå, overvåke eller fjerne innhold når som helst av hvilken som helst grunn uten varsel, underlagt gjeldende lov.

 1. Tredjepartstjenester og -innhold

Tjenestene vil kunne gjøres tilgjengelig i forbindelse med tjenester og innhold (inkludert annonsering) kontrollert av tredjeparter med andre bruksvilkår og personvernprinsipper. Vi går ikke god for tredjepartstjenestene og -innholdet, og vi er ikke ansvarlige for noen av deres produkter eller tjenester. I tillegg vil Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation og/eller BlackBerry Limited være en tredjepartsmottaker hva angår disse vilkårene hvis du får tilgang til tjenestene ved hjelp av applikasjoner utviklet for henholdsvis Apple iOS, Android, Microsoft Windows, eller Blackberry-drevne mobile enheter. Disse tredjepartsmottakerne er ikke parter til disse vilkårene og er ikke ansvarlige for leveringen av eller støtte til tjenestene på noen som helst måte. Din tilgang til tjenestene ved bruk av disse applikasjonene eller enhetene er underlagt bestemmelsene fastsatt i deres respektive tjenestevilkår og retningslinjer for personvern.

 1. Nettverkstilgang og enheter

Du er ansvarlig for å skaffe den datanettverkstilgangen som er nødvendig for bruk av tjenestene. Ditt mobile nettverks priser og gebyrer på data og meldinger kan gjelde hvis du får tilgang til eller bruker tjenestene fra enheten din. Du er ansvarlig for å skaffe og oppdatere kompatibel maskinvare eller enheter som er nødvendige for å få tilgang til og bruke tjenestene (inkludert appen) og eventuelle oppdateringer av slike. Vi garanterer ikke at tjenestene, eller noen del av disse, vil fungere på alle spesifikke maskinvarer eller enheter. I tillegg kan tjenestene bli utsatt for funksjonsfeil og forsinkelse knyttet til bruken av internett og elektronisk kommunikasjon.

 1. Generelt

Du kan ikke overdra disse vilkårene uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning. Vi kan overdra disse vilkårene uten ditt samtykke til en relatert eller tilknyttet enhet eller i tilfelle et salg av hele eller store deler av våre aktiva, aksjer eller virksomhet, eller til en etterfølger gjennom fusjon. Enhver antatt overdragelse i strid med dette avsnittet er ugyldig. Det foreligger ikke noe fellesforetak, partnerskap, ansettelsesforhold eller forhold til agenturer mellom deg og oss som følge av disse vilkårene eller din bruk av våre tjenester. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldig eller ugjennomførbar, skal denne bestemmelsen bli slettet og de gjenværende bestemmelsene gjennomføres så langt som det er mulig etter loven. Vår unnlatelse av å håndheve rettigheter eller bestemmelser i disse vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rettighet eller bestemmelse med mindre vi anerkjenner og godtar dette skriftlig, og det er ikke en fraskrivelse av vår rett til å gjøre dette senere. Force majeure-hendelser kan hindre oss i å levere tjenestene. Vær oppmerksom på at når vi sier «inkluderer» eller «inkludert» i disse vilkårene, så mener vi egentlig «inkludert, men ikke begrenset til», men gjør dette for å forenkle lesbarheten. Bestemmelser som av natur er ment å overleve oppsigelsen av disse vilkårene eller din bruk av tjenestene vil overleve.

 1. Tvister

Disse vilkårene skal reguleres av irsk lov. Plattformen til The European Online Dispute Resolution http://ec.europa.eu/consumers/odr/ gir informasjon om alternativ tvisteløsning som kan være av interesse for deg. Det er ditt valg å bruke dette hvis det foreligger tvist angående disse vilkårene som ikke ellers kan løses.