My Information

Hvem er ansvarlig for opplysningene mine?

Gjeldende fra: 1. oktober 2019

Hvis du er en bruker i

  • EØS, Sveits eller Storbritannia

Hvis du er fast bosatt i et EØS-land, Sveits eller Storbritannia, vil den dataansvarlige som har ansvaret for dine personopplysninger være Lime Electric Ireland Limited, et irsk-etablert selskap som du kan kontakte via e-post på [email protected] eller gjennom post til:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

  • Kypros, Frankrike, Ungarn, Italia og Romania

Hvis du er bosatt i de følgende landene i EØS, er dataansvarlige for dine personopplysninger som følger:

  • Kypros: Lime Electric Ireland Limited og Lime (Cyprus) Company Ltd.
  • Frankrike: Lime Electric Ireland Limited og Lime SARL
  • Ungarn: Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology KFT
  • Italia: Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology S.R.L.
  • Romania: Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology Network S.R.L

Disse dataansvarlige (dvs. Lime Electric Ireland Limited og Lime (Cyprus) Company Ltd. dersom du er bosatt i Kypros; Lime Electric Irland Limited og Lime SARL hvis du er bosatt i Frankrike; Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology KFT hvis du er bosatt i Ungarn; Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology S.R.L. hvis du er bosatt i Italia; og Lime Electric Ireland Limited og Lime Technology Network S.R.L hvis du er bosatt i Romania) kontrollerer sammen behandlingen av personopplysningene dine for å kunne tilby deg tjenestene. Som mellommann mellom disse dataansvarlige har Lime Electric Ireland Limited myndighet til å implementere beslutninger om behandlingen av dine felles kontrollerte personopplysninger. Vi har også ordninger på plass for å sikre at dine personopplysninger kun brukes i samsvar med denne personvernerklæringen. Du kan utøve dine rettigheter knyttet til disse felles kontrollerte personopplysningene ved å kontakte Lime Electric Ireland Limited via e-post på [email protected] eller per post på:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

Irlands Data Protection Commission vil fortsette å opptre som Limes hovedtilsynsmyndighet hvis du bor i Kypros, Frankrike, Ungarn, Italia eller Romania. Men det er ingen ting som er til hinder for at du fremmer en klage for din lokale tilsynsmyndighet.

  • Utenfor EØS

Hvis du har spørsmål om Limes personvernerklæring eller -praksis, og du er basert utenfor EØS, ta kontakt med Lime via e-post på [email protected] eller per post på:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA

Hvis du er en Juicer i

  • EØS, Sveits eller Storbritannia

Hvis du er en Juicer i EØS, Sveits eller Storbritannia, vil de dataansvarlige som har ansvaret for dine personopplysninger være Lime Electric Ireland Limited og det lokale Lime-datterselskapet i det landet du arbeider i som en Juicer som opplistet nedenfor:

Land

Lime-tilknyttede selskaper

Østerrike

Lime GmbH

Belgia

Lime Network

Bulgaria

Lime Technology EOOD

Kypros

Lime (Cyprus) Company Ltd.

Tsjekkia

Lime Network s.r.o.

Danmark

Lime Technology ApS

Frankrike

Lime SARL

Finland

Lime Technology Oy

Tyskland

LimeBike Germany GmbH

Hellas

Lime Transportation Technology, LLC

Ungarn

Lime Technology KFT

Italia

Lime Technology S.R.L.

Norge

Lime Norway AS

Nederland

Lime Network B.V.

Polen

Lime Technology sp. z o.o.

Portugal

Neutronnet SA

Romania

LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L.

Spania

Lime Technology SL

Sverige

Lime AB

Sveits

LimeBike Switzerland AG

Storbritannia

Lime Technology Limited

Disse dataansvarlige (dvs. Lime Electric Ireland Limited og det aktuelle lokale Lime-datterselskapet) kontrollerer i fellesskap behandlingen av personopplysningene dine. Som mellommann mellom disse dataansvarlige har Lime Electric Ireland Limited myndighet til å implementere beslutninger om behandlingen av dine felles kontrollerte personopplysninger. Vi har også ordninger på plass for å sikre at dine personopplysninger kun brukes i samsvar med denne personvernerklæringen. Du kan utøve dine rettigheter knyttet til disse felles kontrollerte personopplysningene ved å kontakte Lime Electric Ireland Limited via e-post på [email protected] eller per post på:

Lime Electric Ireland Limited

6th Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Ireland.

Irlands Data Protection Commission fortsetter å opptre som Limes hoved-tilsynsmyndighet. Men det er ingen ting som er til hinder for at du fremmer en klage til din lokale tilsynsmyndighet.

  • Utenfor EØS

Hvis du har spørsmål om Limes personvernerklæring eller -praksis, og du er basert utenfor EØS, ta kontakt med Lime via e-post på [email protected] eller per post på:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco, CA 94105

USA