Legal Bases

Retsgrundlag

I henhold til europæisk databeskyttelseslovgivning er vi forpligtede til at angive de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, og til at have et retsgrundlag for at indsamle, bruge, dele og på anden måde behandle oplysninger om vores brugere. Hvis du har din sædvanlige bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz eller Storbritannien, har du visse rettigheder. Nogle af disse rettigheder gælder generelt, mens andre rettigheder kun gælder afhængigt af de retsgrundlag, som Lime påberåber sig for at behandle oplysninger.

Retsgrundlag

For at levere Lime-tjenesterne

Som beskrevet i brugeraftalen kan tjenesterne ikke leveres, og brugeraftalen kan ikke opfyldes, uden at Lime behandler oplysninger om dig, herunder placeringsoplysninger. For eksempel:

 • Vi skal bruge oplysninger om placeringen af enhver cykel eller scooter, mens du kører på den, og de ruter, der tages af cyklen eller scooteren for at levere tjenesterne til dig.

 • Vi deler oplysninger med integrerede partnere, så du kan få adgang til Lime-tjenesterne via deres app.

 • Vi kommunikerer med dig om din konto, interaktioner eller transaktioner, herunder tjenesterelaterede meddelelser, såsom ændringer af vores politikker.

Med dit samtykke

Vi anmoder om din tilladelse til at behandle dine oplysninger til bestemte formål, og du har ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Vi er afhængige af dit samtykke i følgende situationer:

 • Med dit udtrykkelige samtykke bruger vi vores ansigtsgenkendelsesteknologier til at bekræfte, at det tilvejebragte kørekort matcher den selfie, du uploader. Ansigtsgenkendelsesteknologien, der bruges til dette, rummer oplysninger med særlig beskyttelse i henhold til EU-lovgivning. Du kan få mere at vide om, hvordan vi bruger ansigtsgenkendelsesteknologi her.
 • Hvis påkrævet ved gældende lov, til at sende dig markedsføringsmeddelelser.
 • Når du linker, forbinder til eller logger ind på Lime med en tredjepartstjeneste (f.eks. Facebook). Sådanne oplysninger kan omfatte dit konto-id eller "brugernavn" og oplysninger, som du stiller til rådighed for os på den pågældende side eller konto.
 • For at modtage oplysninger via de enhedsbaserede indstillinger, som du aktiverer (f.eks. adgang til dit kamera eller fotos), så vi kan levere de beskrevne funktioner og tjenester, når du aktiverer indstillingerne.

Ved andre lejligheder, hvor vi beder dig om samtykke, bruger vi oplysningerne til det formål, som vi forklarer på det pågældende tidspunkt.

Når vi behandler de oplysninger, som du tilvejebringer for os baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid.

Juridisk forpligtelse eller til fastlæggelsen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav

Vi deler og på anden måde behandler oplysninger, hvis vi har en juridisk forpligtelse til at gøre det. Kategorierne af oplysninger afhænger af de specifikke faktuelle omstændigheder, men kan omfatte deling af dine kontooplysninger, såsom Lime-brugeridentifikator, navn, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, kørekort, kørselsoplysninger og placeringsoplysninger. Hvor det er påkrævet ved lov, deler vi oplysninger:

 • Hvis vi svarer på gyldige anmodninger fra retshåndhævende myndigheder og andre offentlige myndigheder om visse brugeroplysninger.
 • Vi kan være forpligtede til at behandle dine oplysninger for at bekræfte dit kørekort eller din identifikation, herunder for at administrere forsikring, eller træffe foranstaltninger i forbindelse med ulovlige aktiviteter, trafikforseelser eller overtrædelser af vores brugeraftale.
 • Vi kan også have en juridisk forpligtelse til at dele visse brugeroplysninger, herunder konto‑, kørsels- og placeringsoplysninger med byer, lokale myndigheder og offentlige transportvirksomheder, hvis det er nødvendigt for at opfylde betingelserne for de tilladelser eller licenser, som disse myndigheder har tildelt os.
 • Derudover kan behandling være nødvendig for at fastlægge, udøve eller forsvare civilretlige eller strafferetlige krav i forbindelse med aktuelle eller potentielle retssager, herunder for at beskytte vores tjenester, vores ejendom eller andre juridiske rettigheder, herunder dem tilhørende vores brugere.

For at beskytte vitale interesser

Vi behandler oplysninger, hvis det er nødvendigt for at beskytte en interesse, som er strengt nødvendig for en persons liv eller for at beskytte eventuel person mod alvorlig tilskadekomst. De involverede kategorier af oplysninger og behandling afhænger af de specifikke faktuelle omstændigheder, for eksempel kan dette omfatte behandling af oplysninger for at bekæmpe skadelig adfærd både på og uden for vores tjenester.

Udførelse af en opgave af almen interesse

Hvis påtænkt af EU-lovgivning eller loven i en EU-medlemsstat, Schweiz eller Storbritannien, kan vi behandle oplysninger af hensyn til almen interesse. Dette kan omfatte beskyttelse mod skade og forskning i offentlighedens interesse, og de involverede kategorier af oplysninger og behandling afhænger som regel af de specifikke faktuelle omstændigheder.

Med henblik på vores legitime interesser

Vi behandler dine oplysninger, hvis det er nødvendigt med henblik på vores legitime interesser, eller tredjeparters interesser, samtidig med at vi træffer passende beskyttelsesforanstaltninger, der beskytter dit privatliv, dine rettigheder og interesser. Vi gør dette for at:

 • Administrere vores flåde af Lime-køretøjer, herunder for at sikre tilgængelighed, for at overvåge brugsniveauer og spore effekt-niveauer (batteriladning). Det er i vores interesse at levere køretøjer, der er i god stand, og at beskytte vores ejendom mod skader eller tyveri.
 • Indsamle billeder såsom hjelm-selfies og/eller videooptagelser via kameraer på visse Lime-køretøjer, såsom knallerter. Det er i vores (og din) interesse at bekræfte, at du bærer (og fortsætter med at bære) passende beskyttelsesudstyr og kører på en sikker måde.
 • Vise og tilpasse de annoncer, du ser, baseret på de oplysninger, du tilvejebringer for os og vores annonceringspartnere. Det er i vores interesse at støtte og finansiere vores forretning og at sikre, at det indhold, som brugere ser, er relevant for dem.
 • Samarbejde med tredjeparter, hvis det er i vores legitime interesse at støtte og finansiere vores forretning, og dele aggregerede rytteroplysninger som indsigter på højt niveau for at forfølge forsknings- og forretningsprojekter. For at gøre dette fjerner vi visse identifikatorer, såsom dit navn, telefon og e-mailadresse (hvis tilvejebragt), og kombinerer de resulterende oplysninger med lignende oplysninger fra andre brugere. Vi kan bruge, licensere eller dele sådanne oplysninger med tredjeparter til brug af tredjeparter til forskning, forretning eller andre formål. For eksempel dele kørselsoplysninger med et konsulentfirma for at understøtte deres overvejelser af nulemissionsområder i visse geografiske områder.
 • Af hensyn til de lokalsamfund, som vi tjener, byer, lokale myndigheder og offentligheden generelt, deler vi aggregerede eller anonymiserede rytteroplysninger med byer, lokale myndigheder og universiteter til forskningsformål, herunder for at gøre det muligt for dem bedre at forstå den generelle strøm af mennesker og trafik på deres gader over tid. For eksempel indgår Lime partnerskaber med universiteter og lokale myndigheder for at samarbejde om forskningsprojekter, såsom at forstå trafik- og rejsemønstre i en by. Få mere at vide om disse partnerskaber her.
 • Forbedre vores tjenester ved at udføre forskning eller analyser, såsom hvilke tjenester eller produkter brugere ønsker, hvordan brugere gerne vil have, at vi forbedrer vores tjenester, samt identificere eventuelle problemer, så vi kan forbedre din og andre brugeres navigationsoplevelse. Det er i Limes (og vores brugeres) interesse at tilbyde en innovativ og tilgængelig tjeneste. Vi kan også, hvis det er nødvendigt i henhold til vores legitime interesser, bruge dine oplysninger, herunder hjelm-selfies, der uploades af ryttere til at oprette og træne vores maskinlæringsmodeller for at forbedre nøjagtigheden af hjelmdetektionssoftwaren.
 • Holde tjenesterne sikre ved at bruge oplysninger til at påvise, forebygge eller undersøge overtrædelser af vores brugeraftale, svig, ulovlighed eller misbrug, og til at forebygge, påvise eller undersøge uautoriseret brug af Lime-køretøjer. Det er i vores og vores rytteres interesse at træffe foranstaltninger til at levere en sikker tjeneste.
 • Dele oplysninger med tredjeparter, herunder retshåndhævende myndigheder og andre offentlige myndigheder (såsom byer og lokale myndigheder) for at påvise, forebygge eller undersøge overtrædelser af vores brugeraftale, svig, ulovlighed eller misbrug, og for at forebygge, påvise eller undersøge uautoriseret brug af Lime-køretøjer i medfør af deres legitime interesser i efterforskning, retsforfølgning og forebyggelse af kriminalitet.
 • Fremme tjenesterne, herunder annoncere for tjenesterne på tredjepartstjenester (herunder sociale netværk) og til at udføre markedsføringskampagner, til at fortælle dig om de forskellige tjenester, vi tilbyder, eller til at sende dig kampagner. Det er i vores interesse at markedsføre tjenesterne og i rytterens interesse at modtage særlige tilbud og kampagner, såsom gratis oplåsninger.
 • Forstå og svare på din feedback. Det er i vores brugeres interesse at svare på deres anmodninger, løse problemer og forhindre dårlige oplevelser.

Du har ret til at gøre indsigelse mod, og begrænse, vores behandling af dine personoplysninger baseret på vores legitime interesser. Du kan udøve din ret til at gøre indsigelse ved at sende os en e-mail på [email protected]