Research

Limes deling af mobilitetsdata og indsigter

Hos Lime er vores mission at levere on-demand transportløsninger, der hjælper folk med at bevæge sig problemfrit gennem deres lokalsamfund. Deling af indsigter med byer, lokale myndigheder, universiteter og andre forskningspartnere er et grundprincip i opnåelsen af vores transport- og bæredygtighedsmål. Som den globale leder inden for mikromobilitet kan Lime have en dybtgående indvirkning på forbedring af transport ved, for eksempel, at eliminere transitørkener eller tilvejebringe mere retfærdig adgang til transport. Som et kerneelement i dette, deler vi oplysninger med tredjeparter såsom offentlige transportoperatører, byplanlægningsgrupper og universiteter for at forbedre og vejlede infrastruktur i byer, hvor vi driver virksomhed, og vi er undertiden forpligtet ved lov til at gøre det. Vi er stolte af vores tradition med at indgå samarbejde med lokalsamfund for at bygge fremtidens urbane transport.

Vores databeskyttelsespolitik forklarer de typer af mobilitetsdata og indsigter, vi deler med tredjeparter til disse formål. Mobilitetsdata og indsigter hjælper med at tegne et billede af, hvordan folk kører og bevæger sig rundt i gaderne, og hvordan denne adfærd ændrer sig på bestemte tidspunkter af året, ugedage, i løbet af dagen eller efter opførelse af infrastruktur. Dette gør det muligt for byer, lokale myndigheder, universiteter og andre forskningspartnere at forstå navigationstrafik og rejsemønstre i en by.

Med disse delte data kan byer og lokale myndigheder bedre danne sig et overblik over den generelle strøm af mennesker og trafik på deres veje over tid. Dataene giver indsigter såsom:

  • Anvendelse (dagligt/kvartalsvis/årligt)
  • Samlet antal kilometer (dagligt/kvartalsvis/årligt)
  • Oversigt over distribution og GPS-baseret naturlig bevægelse
  • Tidsbesparelse af beboere og pendlere
  • Formindskede drivhusgasemissioner

Bedre dataanalyse er en katalysator for forandring. Resultatet er bedre beslutningstagning, mere intelligent planlægning, sikrere gader og flere mennesker, der cykler og kører på scooter.