Research

Liikkuvuutta koskevien tietojen ja päätelmien jakaminen Limen toimesta

Limen toiminta-ajatuksena on tarjota tilauspohjaisia kuljetusratkaisuja, joiden avulla ihmiset voivat liikkua sujuvasti yhteisöissään. Tietojen jakaminen kaupunkien, paikallisten viranomaisten, yliopistojen ja muiden tutkimuskumppaneiden kanssa on keskeisessä asemassa kuljetukseen ja kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteidemme saavuttamisen kannalta. Mikroliikkuvuuden globaalina johtajana Lime voi vaikuttaa merkittävästi kuljetusmahdollisuuksien parantamiseen esimerkiksi poistamalla katvealueita, joilta kulkuvälineet puuttuvat, tai tarjoamalla tasapuolisemmat mahdollisuudet kulkuvälineiden käyttöön. Tietojen jakaminen kolmansille osapuolille, kuten julkisen liikenteen liikennöitsijöille, kaupunkisuunnittelun työryhmille ja yliopistoille, jotta ne voisivat parantaa ja kehittää toimintakaupunkiemme infrastruktuuria, on tässä keskeisessä asemassa. Joskus myös laki edellyttää meitä luovuttamaan tietoja. Olemme ylpeitä kumppanuudestamme paikallisten yhteisöjen kanssa ja saavutuksistamme tulevaisuuden kaupunkiliikenteen rakentamisessa.

Tietosuojailmoituksessamme kerrotaan, minkälaisia liikkuvuutta koskevia tietoja ja päätelmiä jaamme kolmansien osapuolien kanssa näitä tarkoituksia varten. Liikkuvuutta koskevat tiedot ja päätelmät auttavat kartoittamaan, kuinka ihmiset ajavat ja liikkuvat kaduilla, ja kuinka heidän käyttäytymisensä muuttuu vuodenaikojen, viikonpäivien tai kellonaikojen mukaan tai tietyn infrastruktuurin rakentamisen jälkeen. Näin paikalliset viranomaiset, yliopistot ja muut tutkimuskumppanit voivat ymmärtää kaupunkinsa liikennettä ja kulkureittejä.

Näiden jaettujen tietojen avulla kaupungit ja paikalliset viranomaiset ymmärtävät paremmin ihmisten yleistä liikkumista ja liikennevirtoja kaupunkien kaduilla eri aikoina. Tietojen pohjalta voidaan tehdä päätelmiä esimerkiksi seuraavista:

  • käyttö (päivittäin, neljännesvuosittain, vuosittain)
  • ajokilometrit yhteensä (päivittäin, neljännesvuosittain, vuosittain)
  • yhteenveto kulkuvälineiden jakautumisesta ja GPS-paikannukseen perustuvasta liikkumisesta käytön aikana
  • asukkaiden ja työmatkalaisten säästämä aika
  • kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen.

Tietojen parempi analysoiminen vauhdittaa muutosta. Tämä johtaa parempaan päätöksentekoon, älykkäämpään suunnitteluun, turvallisempiin katuihin sekä pyörien ja skoottereiden käytön lisääntymiseen.