FRT

Så här använder Lime teknik för ansiktsigenkänning

För vissa produkter (t.ex. mopeder) använder vi teknik för ansiktsigenkänning för att verifiera att du är den person som visas på körkortet som du tillhandahåller oss. Genom vår tjänsteleverantör analyserar vi både din selfie och bilden på ditt körkort och skapar en unik mall för båda. Vi jämför de två mallarna för att verifiera att du är personen på körkortet.

Användningen av teknik för ansiktsigenkänning bidrar till att skydda dig från att någon använder din identitet och förbättrar säkerheten för våra tjänster. Vi kan till exempel upptäcka om en förare använder någon annans körkort och förhindra att personen börjar köra.

Varken Lime eller vår tjänsteleverantör sparar din selfie eller mallarna efter att verifieringskontrollen har utförts. Lime sparar ett register över huruvida din verifiering lyckades eller inte (godkänd/ej godkänd). Vi sparar informationen om godkänt/underkänt för en förares konto under den tid kontot gäller, men raderar denna information om du inte har använt ditt konto inom tre år (om detta är fallet kan du kan behöva gå igenom verifieringsprocessen igen innan du använder vissa produkter).

Lime använder för närvarande ingen teknik för ansiktsigenkänning i sina tjänster i EES eller Schweiz. Om en förare baserad i EES eller Schweiz försöker använda en produkt i en jurisdiktion där vi använder teknik för ansiktsigenkänning, kan det dock hända att föraren inte kan använda tjänsterna i den jurisdiktionen om inte en selfie tillhandahålls för verifieringsändamål.