Legal Bases

Jogalapok

Az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében meg kell határoznunk azokat a célokat, amelyek érdekében kezeljük az Ön személyes adatait, és rendelkeznünk kell jogalapokkal a felhasználóinkra vonatkozó információk gyűjtéséhez, felhasználásához, megosztásához és egyéb módon történő kezeléséhez. Ha az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Gazdasági Térség, Svájc vagy az Egyesült Királyság területén található, akkor Önt megilletik bizonyos jogok. E jogok közül néhány általános hatályú, míg egyes jogok érvényesíthetősége attól a jogalaptól függ, amelyre a Lime az adatkezelés tekintetében támaszkodik.

Jogalapok

A Lime Szolgáltatások nyújtása érdekében

A Felhasználói megállapodásban leírtak szerint a Szolgáltatások nem nyújthatók és a Felhasználói megállapodás nem teljesíthető az Önre vonatkozó adatok Lime általi kezelése nélkül, beleértve a helyadatokat is. Például:

 • Szükségünk van a kerékpárok és rollerek helyére vonatkozó információkra, miközben azokat használja, és a kerékpárral vagy rollerrel követett útvonalakra, annak érdekében, hogy a Szolgáltatásokat nyújthassuk Önnek.

 • Megosztjuk az információkat az Integráló partnerekkel, így a Lime Szolgáltatásokat az alkalmazásukon keresztül is elérheti_._

 • Tájékoztassuk Önt a fiókjáról, ügyleteiről és tranzakcióiról, ideértve a szolgáltatásokkal kapcsolatos közleményeket, például a szabályzataink módosításait is.

Az Ön hozzájárulásával

Engedélyt kérünk Öntől az adatai kezeléséhez bizonyos célok érdekében, és Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A következő helyzetekben támaszkodunk az Ön hozzájárulására:

 • Az Ön kifejezett hozzájárulásával arcfelismerő technológiákat használunk, hogy ellenőrizzük, miszerint a megadott vezetői engedély egyezik-e az Ön által feltöltött szelfivel. Az ehhez használt arcfelismerő technológia olyan adatokat is érint, amelyekre az EU jogszabályai alapján különleges védelem vonatkozik. Az arcfelismerő technológia általunk történő használatára vonatkozó további információk itt érhetők el.
 • Ha az alkalmazandó jogszabályok előírják, marketing értesítések küldéséhez.
 • Amikor Ön a Lime-ba harmadik fél szolgáltatással (pl. Facebook útján) csatlakozik, kapcsolódik vagy lép be. Az ilyen információk tartalmazhatják az Ön fiókazonosítóját vagy „kapaszkodóját" és olyan információkat, amelyeket Ön elérhetővé tesz számunkra ezen az oldalon vagy fiókban.
 • Az engedélyezett eszközalapú beállítások útján információkat kaphatunk (például hozzáférést a kamerájához vagy fényképeihez), így a beállítások engedélyezésekor leírt funkciókat és szolgáltatásokat tudjuk biztosítani.

Más esetekben, amikor a hozzájárulását kérjük, az adatokat olyan célból fogjuk használni, amelyeket akkor ismertetünk.

Amikor az Ön hozzájárulása alapján megadott adatokat kezeljük, Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

Jogszabályi kötelezettség miatt vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelme érdekében

Az információkat akkor osztjuk meg vagy kezeljük egyébként, ha erre jogi kötelezettségünk áll fenn. Az adatok kategóriái az adott ténybeli körülményektől függenek, de beletartozhatnak az Ön fiókadatai, például a Lime felhasználói azonosítója, neve, e-mail címe, telefonszáma, születési ideje, vezetői engedélye, utazási adatai és helyadatai. Ha jogszabály előírja, a következő esetekben osztunk meg információkat:

 • Amikor bűnüldöző hatóságok és más kormányzati ügynökségek érvényes megkereséseire válaszolunk, bizonyos felhasználói információk vonatkozásában.
 • Előfordulhat, hogy kötelesek vagyunk az Ön adatait abból a célból kezelni azért, hogy vezetői engedélyét vagy személyazonosítóját ellenőrizzük, ideértve a biztosítás kezelését is, illetve azért, hogy jogellenes tevékenységek, közlekedési bűncselekmények vagy a Felhasználói megállapodásunk megszegése miatt lépéseket tehessünk.
 • Jogi kötelezettségünk állhat fenn bizonyos felhasználói információk - beleértve a fiókra, az utazása és a helyre vonatkozó adatokat - megosztása tekintetében, városokkal, helyi hatóságokkal és tömegközlekedési üzemeltetőkkel, ha ez az ilyen hatóságok által részünkre megadott engedélyek vagy licencek feltételeinek teljesítéséhez szükséges.
 • Emellett polgári jogi vagy büntetőjogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme miatt is szükséges lehet az adatkezelés, tényleges vagy lehetséges peres eljárásokkal kapcsolatban, ideértve a Szolgáltatásaink, vagyontárgyaink vagy saját és mások jogos érdekeink védelmét.

Létfontosságú érdekek védelme érdekében

Akkor kezelünk adatokat, ha az olyan érdek védelme érdekében szükséges, amely alapvető valamely személy élete szempontjából, vagy ha azzal komoly sérelemtől óvunk meg valakit. Az adatkategóriák és az érintett adatkezelés az adott ténybeli körülményektől függenek, például ide tartozhat az információk Szolgáltatásainkon belüli és kívüli káros tevékenységekkel szembeni harc érdekében történő kezelése.

Közérdek alapján ellátandó feladat végrehajtása érdekében

Amennyiben az EU vagy az EU valamely tagállamának, Svájc vagy az Egyesült Királyság jogszabályai így rendelkeznek, közérdekből is kezelhetünk adatokat. Ez magában foglalhatja a károk elleni védelmet és a társadalmi célú kutatás végzését, és általában az érintett adat- és adatkezelési kategóriák az adott ténybeli körülményektől függenek.

Jogos érdekeink szerinti célokból

Az Ön adatait akkor kezeljük, ha az a saját vagy harmadik felek jogos érdekei miatt szükséges, miközben olyan megfelelő biztosítékokat alkalmazunk, amelyek védik az Ön magánéletét, jogait és érdekeit. Ez annak érdekében tesszük, hogy:

 • A Lime járműflottánkat kezeljük, ideértve az elérhetőség biztosítását, a használati szintek ellenőrzését és a töltési (akkumulátor) szintek nyomon követését. A mi érdekünk az, hogy olyan járműveket biztosítsunk, amelyek üzemképesek és megóvják a tulajdonunkat a károkkal és lopással szemben.
 • Képeket gyűjtsünk, például a bukósisak szelfiket és/vagy videofelvételeket bizonyos Lime járművek, például mopedek kameráin keresztül. A mi érdekünk (és az Ön érdeke) annak megerősítése, hogy Ön megfelelő védőfelszerelést visel (és azt továbbra is viselni fogja), valamint biztonságos módon közlekedik.
 • A nekünk és hirdetési partnereinknek megadott információk alapján hirdetéseket mutassunk és azokat személyre szabjuk. A mi érdekünk az, hogy támogassuk és finanszírozzuk az üzleti tevékenységünket, és biztosítsuk, hogy a felhasználók által megtekintett tartalmak relevánsak legyenek a számukra.
 • Együttműködjünk harmadik felekkel, ha a jogos érdekünk az üzleti tevékenységünk támogatása és finanszírozása, az összesített utasadatokat pedig magas szintű betekintésként osztjuk meg kutatási és üzleti projektek folytatása érdekében. Ennek érdekében eltávolítunk bizonyos azonosítókat, például az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét (ha azt Ön megadta), és az így kapott információkat más felhasználók hasonló információival kombináljuk. Az ilyen információkat felhasználhatjuk, licencbe adhatjuk vagy megoszthatjuk harmadik felekkel, harmadik felek általi felhasználás érdekében kutatási, üzleti vagy egyéb célokra. Megoszthatjuk például a vezetési információkat egy tanácsadó céggel azon törekvésük támogatása érdekében, hogy bizonyos földrajzi területek zéró kibocsátásúak legyenek.
 • Az általunk kiszolgált közösségek, a városok, a helyi hatóságok és a nyilvánosság érdekében az összesített vagy anonimizált utazási adatokat kutatási célokból megosztjuk a városokkal, a helyi hatóságokkal és az egyetemekkel, többek között annak érdekében, hogy jobban megértsék az emberek és a forgalom általános áramlását az utcáikon az idő előrehaladásával. A Lime például egyetemekkel és helyi kormányzati hatóságokkal alakít ki partneri kapcsolatokat, hogy együttműködjön kutatási projektekben, például a forgalmi és utazási mintázatok megértése érdekében. Ezekről az együttműködésekről itt tudhat meg többet.
 • Fejlesszük a Szolgáltatásainkat olyan kutatás vagy elemzés segítségével, amely például azt vizsgálja, hogy milyen szolgáltatásokat vagy termékeket szeretnének a felhasználók, miben szeretnék a felhasználók, hogy javítsuk a Szolgáltatásainkat és azonosítsuk az esetleges problémákat, hogy javítani tudjuk az Ön és más felhasználók navigációs élményét. A Lime (és felhasználóink) érdeke, hogy innovatív és hozzáférhető szolgáltatást kínáljunk. Amennyiben jogos érdekeink szerint ez szükséges, felhasználhatjuk az Ön információit, beleértve az utasok által feltöltött bukósisak szelfiket is, hogy létrehozzuk és képezzük a gépi tanulási modelljeinket, a bukósisak érzékelő szoftver pontosságának javítása érdekében.
 • Az adatok használatával gondoskodjunk a Szolgáltatások biztonságáról és védelméről annak érdekében, hogy észlelhessük, megelőzhessük és kivizsgálhassuk a Felhasználói megállapodásunk megsértését, a csalást, a jogellenességet vagy visszaélést, és hogy észlelhessük, kivizsgálhassuk és megelőzhessük a Lime járművek jogosulatlan használatát. A mi és az utasaink érdeke, hogy a biztonságos és védett szolgáltatás biztosítása érdekében lépéseket tegyünk.
 • Megosszuk az információkat harmadik felekkel, beleértve a bűnüldöző hatóságokat és más kormányzati szerveket (például városokat és helyi hatóságokat) a Felhasználói megállapodásunk megsértésének, csalásnak, jogellenességnek vagy visszaélésnek a felderítése, megelőzése vagy kivizsgálása, valamint a Lime járművek illetéktelen használatának megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása érdekében a bűncselekmények kivizsgálása, eljárás alá vonása és megelőzése vonatkozásában fennálló jogos érdekeik alapján.
 • Hirdessük a Szolgáltatásokat, ideértve a Szolgáltatások harmadik fél szolgáltatásaiban történő hirdetését is (beleértve a közösségi hálózatokat is), valamint marketingkampányok folytatását, az Ön számára kínált különféle szolgáltatásokról való tájékoztatás vagy promóciók küldése érdekében. A mi érdekünk az, hogy népszerűsítsük a Szolgáltatásokat, az utas érdeke pedig az, hogy különleges ajánlatokat és promóciókat kapjon, például ingyenes feloldásokat.
 • Az Ön visszajelzései megismerése és megválaszolása érdekében. Felhasználóink érdeke, hogy válaszoljunk a kéréseikre, megoldjuk a problémákat és megakadályozzuk a rossz tapasztalatokat.

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelése ellen tiltakozzon és jogos érdekei alapján annak korlátozását kérje. A tiltakozáshoz való jogát úgy gyakorolhatja, ha e-mailt küld nekünk a [email protected] címre