FRT

Jak společnost Lime využívá technologii rozpoznávání obličeje

U některých produktů (např. mopedů) používáme technologii rozpoznávání obličeje k ověření toho, zda jste osobou uvedenou v řidičském průkazu, který nám poskytujete. Prostřednictvím našeho poskytovatele služeb analyzujeme vaše selfie i obrázek na řidičském průkazu a vytvoříme pro každé z nich jedinečnou šablonu. Tyto dvě šablony porovnáme, abychom ověřili, že jste osobou v řidičském průkazu.

Použití technologie rozpoznávání obličeje pomáhá chránit vás před tím, aby se za vás někdo vydával, a zlepšuje bezpečnost našich služeb. Můžeme například zjistit, zda jezdec používá řidičský průkaz někoho jiného, a zabránit mu v zahájení jízdy.

Společnost Lime ani náš poskytovatel služeb neukládají vaše selfie ani šablony po provedení ověření. Společnost Lime uchovává záznam o tom, zda bylo ověření úspěšné či nikoli (úspěšné/neúspěšné). Informace o úspěšnosti/neúspěšnosti uchováváme po celou dobu životnosti účtu jezdce, ale pokud ke svému účtu nepřistoupíte po dobu tří let, tyto informace odstraníme (v takovém případě budete muset před použitím určitých produktů znovu projít procesem ověření).

Společnost Lime v současné době ve svých službách v EHP nebo Švýcarsku nepoužívá technologii rozpoznávání obličejů. Pokud se však jezdec s bydlištěm v EHP nebo Švýcarsku pokusí použít produkt v jurisdikci, kde používáme technologii rozpoznávání obličeje, nemusí být v této jurisdikci schopný využívat služby, pokud neposkytne selfie za účelem ověření.