Legal Bases

Правни основания

Съгласно европейското законодателство за защита на данните от нас се изисква да посочим целите, за които обработваме Вашите лични данни и да имаме правно основание за събиране, използване, споделяне и обработка по друг начин на информация за нашите потребители. Ако обичайно пребивавате в Европейското икономическо пространство, Швейцария или Обединеното кралство, имате определени права, с които разполагате. Някои от тези права се прилагат общо, докато други права се прилагат само в зависимост от правните основания, на които Lime се основава за обработване на данни.

Правни основания

За предоставяне на услугите на Lime

Както е описано в Споразумението с потребителя, Услугите не могат да бъдат предоставени и Споразумението с потребителя не може да бъде изпълнено без Lime да обработва данни за Вас, включително данни за местоположение. Например:

 • Ние се нуждаем от информация за местоположението на всеки мотор или скутер, докато го карате, както и за маршрутите, по които се движи мотоциклетът или скутерът, за да Ви предоставим Услугите.

 • Ние споделяме информация с Интегрирани партньори, за да имате достъп до Услугите на Lime чрез тяхното приложение.

 • Ние общуваме с Вас относно Вашия акаунт, взаимодействия или транзакции, включително свързани с услугата съобщения, като промени в нашите политики.

С Ваше съгласие

Молим за разрешението Ви да обработваме Вашата информация за определени цели и Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Ние се основаваме на Вашето съгласие в следните ситуации:

 • С Вашето изрично съгласие ще използваме нашите технологии за разпознаване на лица, за да проверим дали предоставената шофьорска книжка съответства на селфито, което качвате. Използваната за това технология за разпознаване на лица включва данни със специални защити съгласно законодателството на ЕС, можете да научите повече за това, как използваме технологията за разпознаване на лица тук.
 • Когато се изисква от приложимото законодателство, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения.
 • Когато добавяте връзка, свързвате или се вписвате в Lime с услуга на трета страна (напр. Facebook). Тази информация може да включва личния Ви идентификационен номер или „ключ" и информация, която ни предоставяте на тази страница или в този акаунт.
 • За получаване на информация чрез активираните от Вас настройки на устройството (като достъп до Вашата камера или снимки), за да можем да предоставяме описаните функции и услуги, когато активирате настройките.

Когато Ви молим за съгласие в други случаи, ние ще използваме данните за целта, която обясняваме в съответния случай.

Когато обработваме данните, които ни предоставяте въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

Правно задължение за установяване, изпълнение или защита на правни искове

Ние споделяме и обработваме по друг начин информация, когато имаме законово задължение да го направим. Категориите данни ще зависят от конкретните действителни обстоятелства, но може да включват споделяне на информация за Вашия акаунт, като потребителски идентификатор на Lime, име, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, шофьорска книжка, данни за пътуване и данни за местоположение. Когато се изисква от закона, ние споделяме информация:

 • Когато отговаряме на легитимни искания от правоприлагащите органи и други държавни агенции за определена потребителска информация.
 • Може да се наложи да обработваме Вашата информация за удостоверяване на шофьорската Ви книжка или Вашата самоличност, включително за управление на застраховка, или за предприемане на действие по отношение на незаконни дейности, пътни нарушения или нарушение на нашето Споразумение с потребителя.
 • Може също така да имаме правно задължение да споделяме определена потребителска информация, включително данни за акаунта, пътувания и местоположение с градове, местни власти и оператори на обществен транспорт, когато е необходимо, за да изпълним условията за разрешенията или лицензите, предоставени ни от тези органи.
 • Освен това може да ни е необходима обработване на данните за установяване, упражняване или защита на граждански или наказателни искове във връзка с действителни или потенциални съдебни спорове, включително за защита на нашите Услуги, нашата собственост или други законови права, включително тези на нашите потребители.

За защита на жизнени интереси

Ние обработваме данни, когато е необходимо за защита на интерес, който е от съществено значение за живота на някого или за да защитим едно лице от сериозно нараняване. Категориите данни и тяхната обработка ще зависят от конкретните действителни обстоятелства, например, това може да включва обработка на информация за борба с неправомерно поведение както в рамките на, така и извън нашите Услуги.

Изпълнение на задача от обществен интерес

Ние можем да обработваме данни в обществен интерес, когато това е предвидено от законодателството на ЕС или от законодателството на държава-членка на ЕС, Швейцария или Обединеното кралство. Това може да включва защита срещу щети и предприемане на научни изследвания в полза на обществото и обикновено категориите данни и обработката ще зависят от конкретните действителни обстоятелства.

За целите на нашите законни интереси

Ние обработваме Вашата информация, когато това е необходимо за нашите законни интереси или тези на трети страни, като прилагаме подходящи защитни мерки, които защитават Вашата поверителност, права и интереси. Ние правим това за:

 • Управление на нашия парк от превозни средства на Lime, включително за: осигуряване на наличност, за проследяване на нивата на използване и за проследяване на нивата на зареждане (заряд на батерията). В наш интерес е да осигурим превозни средства, които са в изправност и да защитим имуществото си от увреждане или кражба.
 • Записване на изображения като селфита на каска и/или видеозаписи чрез камери на определени превозни средства на Lime, като мотопеди. В наш (и Ваш) интерес е да потвърдим, че носите (и продължавате да носите) подходящо защитно оборудване и пътувате по безопасен начин.
 • Показване и персонализиране на рекламите, които виждате, въз основа на информацията, която предоставяте на нас и нашите рекламни партньори. В наш интерес е да подкрепяме и финансираме бизнеса ни и да гарантираме, че съдържанието, което потребителят вижда, е подходящо за него/нея.
 • Сътрудничество с трети страни, когато е в наш легитимен интерес да подкрепяме и финансираме нашия бизнес, ние споделяме обобщени данни за водачи, като данни на високо ниво за изпълнение на изследователски и бизнес проекти. За тази цел премахваме определени идентификатори, като Вашето име, телефон и имейл адрес (ако е предоставен) и обединяваме получената информация с подобна информация от други потребители. Можем да използваме, лицензираме или споделяме такава информация с трети страни за използване от тях за изследователски, служебни или други цели. Например, споделяне на информация за пътуване с консултантска компания в подкрепа на установяването от нея на зони с нулеви емисии в определени географски райони.
 • В интерес на общностите, на които служим, градовете, местните власти и обществеността като цяло, ние споделяме обобщени или анонимизирани данни за водачи с градове, местни власти и университети за изследователски цели, включително за да им дадем възможност да разберат по-добре общия поток от хора и трафика с течение на времето. Например, Lime си сътрудничи с университети и органи на местната власт, за да си сътрудничат по изследователски проекти, като разбиране на моделите на трафик и пътуване в един град. Научете повече за тези сътрудничества тук.
 • Подобряване на нашите Услуги чрез провеждане на изследвания или анализи, като например какви услуги или продукти искат потребителите, как потребителите биха искали да подобрим нашите Услуги и установяване на всички проблеми, за да можем да подобрим Вашето навигационно изживяване и преживяванията на други потребители. В интерес на Lime (и на нашите потребители) е да предложим иновативна и достъпна услуга. Можем също така, когато е необходимо в нашите законни интереси, да използваме Вашата информация, включително селфитата на каска, качени от водачи, за да създадем и обучим нашите модели за машинно обучение, за да подобрим точността на софтуера за детектиране на каска.
 • Поддържане на безопасността и сигурността на Услугите чрез използване на информация за установяване, предотвратяване или разследване на нарушения на нашето Споразумение с потребителя, измама, незаконност или злоупотреба, както и за предотвратяване, установяване или разследване на неразрешено използване на мотоциклети и скутери на Lime. Ние и нашите водачи имаме интерес да предприемем мерки за осигуряване на безопасна и сигурна услуга.
 • Споделяне на информация с трети страни, включително правоприлагащи органи и други държавни агенции (като градове и местни власти) за откриване, предотвратяване или разследване на нарушения на нашето Споразумение с потребителя, измами, незаконност или злоупотреба, както и за предотвратяване, откриване или разследване на неразрешено използване на превозни средства на Lime според законните им интереси при разследване, преследване и предотвратяване на престъпления.
 • Популяризиране на Услугите, включително рекламиране на Услугите за Вас в услуги на трети страни (включително социални мрежи) и провеждане на маркетингови кампании, за да Ви съобщим за различните услуги, които предлагаме, или да Ви изпращаме промоции. Ние имаме интерес да популяризираме Услугите, а водачът има интерес да получава специални оферти и промоции като безплатни отключвания.
 • Разбиране и отговаряне на получаваната от Вас обратна връзка. В интерес на нашите потребители е да отговаряме на техните искания, да разрешаваме проблеми и да предотвратяваме лоши преживявания.

Имате право да възразите срещу и да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни въз основа на законните ни интереси. Можете да упражните правото си на възражение, като ни изпратите имейл на [email protected]