User Agreement

Обслужване на клиенти

Последна актуализация: януари 2023 г.

БЪЛГАРИЯ

БЛАГОДАРИМ Ви ЗА ИЗБОРА НА LIME!

Настоящите условия ("Условия") уреждат използването от Ваша страна на предлаганите от нас различни продукти, услуги, приложения и софтуер (наричани общо "Услуги"). Те ви се предоставят от: Lime Technology EOOD. С използването на нашите Услуги (включително използването на нашето Приложение или създаването на потребителски акаунт, например), Вие се съгласявате с тези Условия, включително, че сте пълнолетни да сключвате обвързващи договори, затова Ви молим да ги прочетете внимателно. Вие също така се съгласявате, че сте упълномощени да се съгласите с тези Условия.

Ако не сте съгласни с тези Условия, нямате право да използвате нашите Услуги. Можем да изменяме тези Условия периодично и преработената версия ще бъде в сила, когато бъде публикувана на този уебсайт. Първо ще можете да прегледате всяка преработена версия на тези Условия, преди обаче те да влязат в сила. Ревизираните Условия ще заместват всички предишни версии. Въпреки че ще Ви предоставяме предварително известие за всякакви важни ревизии, препоръчваме Ви редовно да преглеждате тези Условия, тъй като продължителното използване на нашите Услуги, след като направим каквито и да било промени в тях, представлява Вашето съгласие за тези промени. Тези Условия изрично заместват всички предварителни споразумения или договорености, които можем да имаме с Вас. Можете, разбира се, да спрете да използвате нашите Услуги по всяко време и ние можем да прекратим тези Условия или използването на някоя от Услугите или като цяло да спрем да предлагаме или да отказваме достъп до която и да е част от Услугите по всяко време по наше усмотрение (но ако Вие не сте съгласни или желаете да оспорим всяко такова прекратяване или прекратяване от нас, моля, свържете се с нас на [email protected] със съответните подробности). По-долу са посочени конкретни условия за абонаменти за нашите Услуги. Те очертават допълнителни срокове за предизвестие, на които имате право, преди да направим някакви промени в ценообразуването или други важни условия за абонамент.

Моля, обърнете внимание, че Вашият град по местоживеене може да има и допълнителни условия, с които трябва да сте запознати, когато използвате нашите Услуги - моля, проверете този списък, за да видите дали има такива за Вашия град.

 1. Какво предлага Lime

Lime се основава на простата идея, че всички общности заслужават достъп до интелигентна, достъпна мобилност. Нашите услуги помагат да се реализира тази идея. Ние непрекъснато развиваме нашите Услуги и към датата по-горе те включват електрически и неелектрически велосипеди заедно със съответните места за паркиране и електрически скутери. В тези Условия ние често ги наричаме продукт „Продукта“ или всички заедно наричани „Продукти“ , Нашите Услуги включват също нашето мобилно приложение („Приложение“), цялото друго свързано оборудване, поддръжка, зареждане, персонал, нашите уебсайтове (включително настоящия) и всякаква друга информация, технологии и услуги, предоставени или предоставени по друг начин, по наша преценка. Ниe предлагаме нашите Услуги като удобство за онези, които са способни и квалифицирани да ги обслужват, а алтернативни средства за обществен и частен транспорт са достъпни за Вас и широката общественост.

 1. Вашият акаунт за потребител на Lime

 • Настройка на акаунт. Имате нужда от акаунт, за да използвате нашите Услуги, което изисква валидна дебитна или кредитна карта, или друг одобрен начин на плащане с дата на изтичане (който се предава на нашия обработващ плащания трета страна - ние не получаваме или съхраняваме тази информация самостоятелно), както и друга заявена информация в зависимост от Продукта. Предоставянето на тази информация е необходимо, за да Ви предоставим Услугите. Алтернативни методи за създаване на акаунти и плащания са достъпни за някои от нашите Продукти и услуги, ако те са налични във Вашия район, като напр. LimeAccess. Това, което ни предоставяте, трябва да бъде вярно, точно, пълно и актуализирано, доколкото е необходимо, за да остане точно. Създайте потребителско име и силна парола, и не я споделяйте с никого – акаунтът Ви е личен за Вас и не е предназначен за никой друг и Вие носите отговорност за всички дейности, които се извършват под него. Уведомете ни незабавно, ако подозирате неоторизирано използване на Вашия акаунт. За повече информация за това как използваме Вашата лична информация, моля, вижте нашето Известие за поверителност, до което можете да получите достъп на адрес li.me/privacy.

 • Бележка относно измами.Ние приемаме сериозно, както Вашата, така и нашата защита. Можете да използвате един начин на плащане, който имате законното право да използвате, и ни упълномощавате да таксуваме този метод на плащане за всички начислени от Вас такси. Ако подозираме, че предоставената от Вас информация е неточна, непълна или измамна, можем да спрем или закрием Вашия акаунт, ако и докато проблемът бъде решен. През това време ще загубите достъп до някои или всички наши Услуги, временно или постоянно.

 1. Използване на приложението и нашите услуги

Можете да използвате приложението, за да намерите, резервирате и отдадете под наем нашите налични Продукти. Моля, разберете, че поради доставка и свързани причини, ние си запазваме правото да приемаме или отхвърляме Вашите заявки за резервация. Ако резервацията Ви чрез приложението бъде отхвърлена след заявката Ви, ще получите приложимото възстановяване, при условие че на първо място е бил начислен начинът Ви на плащане. Ако цените в приложението се окажат неправилни по някаква причина, ние си запазваме правото да отхвърлим съответната резервация и ще Ви издадем приложимото възстановяване.

 • Няколко съществени правила.

 • Трябва да сте единствения потребител на нашите Услуги, освен за непълнолетни на неелектрически велосипеди, но могат да се прилагат и допълнителни правила в тези Условия или пък такива да са съобщени по друг начин.
 • Вие да сте навършили 18 години или пълнолетие, ако е различно.
 • Способни сте да управлявате нашите Продукти компетентно. Знаете как да ги използвате и физически сте в състояние да го направите. Разбирате, че неблагоприятни метеорологични условия могат да повлияят на безопасността и сте в състояние да реагирате по съответния начин (напр. да коригирате спирачния си път при дъжд). Това също може да означава, изобщо да не използвате определени Продукти. Освен това обърнете внимание, че ние не предоставяме указания или съвети за маршрутизиране, така че избраният от Вас маршрут зависи само от Вас.
 • Въпреки че ние правим всичко възможно да Ви запознаем с местните закони, уреждащи начина на използване на нашите Продукти, моля, уверете се, че сте се запознали и с тези закони, които трябва да спазвате, когато използвате нашите Услуги. Не използвайте нашите Услуги в забранени зони и се уверете, че разбирате законите за използването на тротоари, паркиране (напр. не препятствайте и не блокирайте пешеходния трафик) и употребата на алкохол/наркотици по време на управление.
 • Не подправяйте, не вандализирайте и не се опитвайте да получите неоторизиран достъп до нашите Услуги.
 • Непълнолетни на възраст над 16 години могат да използват само неелектрически велосипеди , които Вие сте взели под наем, но трябва да носят предпазна каска и да направите всички необходими проверки за безопасност (и двете обсъдени по-долу), както и трябва да ги запознаете със законите, които се прилагат за тях и да контролирате използването им по всяко време. Вие сте юридически отговорни за цялата им дейност, сякаш е Ваша собствена.

 • Безопасността на първо място! – Предпазни каски и проверки за безопасност.

Препоръчваме Ви да носите предпазна каска по всяко време, когато използвате някой от нашите велосипеди и скутери, за предпочитане Snell, CPSC, ANSI или ASTM. Тя трябва да бъде оразмерена, монтирана и закрепена според инструкциите на производителя. Каски и други предпазни средства не са гаранция срещу телесни наранявания, но е по-добре да сте в безопасност, отколкото да съжалявате. В някои области каските са задължителни, така че определено носете такава, ако тези закони се отнасят за Вас. Ако решите да не носите каска и получите нараняване, Вие сте избрали да поемете този риск и ние не носим отговорност (освен ако нещо, което сме направили или не сме направили, е действителната причина за такова увреждане).

Ние правим всичко възможно да поддържаме всеки продукт в добро състояние, но те получават много полза, обслужвайки всички нужди на нашите клиенти за мобилност. Проверете безопасността на Продукта, преди да го използвате, включително всички от следните:

 • Проверете общото му състояние, истинността на колелата му и, за велосипед, състоянието на гумите.
 • Работят ли спирачките и светлините му?
 • Правилно ли са прикрепени седалката, педалите и кошницата, ако е велосипед?
 • Зарежда ли се батерията, ако е електрическа?
 • Има ли някакви други признаци на повреда, необичайно или прекомерно износване или е необходима поддръжка?


Нещо може да се е случило с Продукта от последната проверка на състоянието му и трябва да ни кажете дали нещо не работи правилно, ако забележите, преди нас. Моля, кажете ни възможно най-скоро, като се свържете с нас на [email protected]. Ако забележите някой от тези или други проблеми в Продукта преди да използвате, не го използвайте. Вместо това резервирайте друг. Ако забележите нещо по време на използването, прекратете пътуването си възможно най-безопасно, колкото можете и възможно най-скоро. Ако не съобщите тези проблеми, може да се наложи да ги припишем на Вас, включително да Ви държим отговорни за всички свързани разходи.

 • Допълнителни правила за електрически продукти.

 • Ние нямаме неограничени количества електрически Продукти и те не винаги са налични. Това всъщност важи и за нашите неелектрически Продукти.
 • Електрическите Продукти изискват периодично зареждане на батерията, за да работят. Тяхното ниво на мощност на заряд ще намалее с използването както за времето, така и за разстоянието. Те губят заряда на батерията си по различни причини, включително поради времето, пътните условия, вида на Продукта и други фактори.
 • Ваша отговорност е да знаете нивото на зарядна мощност в Продукта, който наемате, и да използвате своята преценка, за да решите дали ще Ви отведе там, където възнамерявате да отидете с текущото си ниво на батерията. Като част от нашите услуги ние работим усърдно, за да гарантираме, че нашите Продукти имат достатъчно зареждане за Вашето ползване като цяло, но не знаем къде възнамерявате да отидете и не можем да гарантираме, че електрическият продукт, който наемате, има достатъчно мощност за зареждане, за да Ви заведе там.

 1. Използвайте безопасно нашите Продукти!

Искаме безопасно преживяване за Вас и за хората около Вас във Вашата общност и това означава, че имаме някои правила. Освен просто да проявите предпазливост и добра преценка, не трябва да носите никакви предмети (като куфарче или чанта) или да използвате каквито и да е устройства (като мобилен телефон или друго преносимо устройство), ако те нарушават или пречат на безопасната употреба (напр. без текстови съобщения, докато използвате нашите услуги). Не винаги ще има определено място за шофиране, като напр. велоалея, така че бъдете внимателни, когато се движите около коли и друг трафик (не сме отговорни за действията на водачите). Нямате право да използвате нашите Услуги, докато сте под въздействие на алкохол, наркотици или други вещества. Не носете други хора или животни, докато използвате нашите Услуги. Моля, не заключвайте никой продукт с катинар, който не е наш, защото тогава не можем да го отключим (!). Моля, не оставяйте Продукт по начин или на място, до което нямаме достъп (ако всички го правят, няма да има Продукти, които да използвате). Можем да Ви таксуваме до 685 лв., в зависимост от направените от нас разходи при изтеглянето на който и да е продукт поради Ваши действия.

Освен това нямате право да използвате нашите Услуги, за да участвате в дейности извън предвидената употреба на определен Продукт. Някои от тях са очевидни, но напр. без състезания, планинско каране, каскади или каране с препятствия, и не карайте Продукта в офроуд условия или през огромни количества вода (разбира се извън нормалното градско каране). Всички тези начини на употреба могат да повредят нашите Продукти. Нямате право да използвате нашите Услуги за наемане, възнаграждение или за каквато и да е друга търговска употреба (като реклама, споделяне на каране или доставка на храна). И разбира се, не използвайте нашите Услуги във връзка с нарушаването на който и да е закон.

 1. Отнасяйте се към нашите Продукти, като към Ваши собствени!

 • Правилна употреба.Ако всички клиенти се отнасят към нашите Продукти с уважение, повече от тях ще бъдат достъпни за използване и в по-добро състояние. Нашите Продукти за съжаление не са неразрушими, така че, моля, погрижете се добре за тях, когато са във Вашите ръце. Те имат ограничения за теглото - 136 кг за всички велосипеди и скутери (но 6,8 кг за товари в предния кош на велосипеда). Очакваме да използвате Продуктите безопасно, включително когато превозвате товари като цяло. Например не носете товари в предната кошница на велосипеда, ако това блокира видимостта Ви.

 • Щети. Очакваме, че освен нормалното износване, Вие ще върнете (означава заключване и деактивиране) Продукта в същото състояние, в което сте го получили. Ако го повредите (случайно или умишлено) или не успеете да го върнете правилно и възникнат щети, ще носите отговорност за свързаните с това разходи. Това може да се оскъпи - до 900 лв. за неелектрически велосипеди и 3,040 лв. за електрически версии, и 2350 лв. за скутери – тези суми се определят въз основа на разходите за ремонт или подмяна на съответния Продукт. Същите такси ще важат за всеки продукт, който не е върнат в рамките на 48 часа след наемане, който считаме за изгубен или откраднат, и в зависимост от обстоятелствата може да се наложи да подадем сигнал в полицията срещу Вас. Ние също така си запазваме правото да предприемем действия срещу Вас, които законът позволява, включително да Ви държим отговорни за стойността на Продукта.

 • Периоди на наемане.Можете да наемете Продукт до 24 часа. Следете времето си, тъй като ние не го правим вместо Вас. Трябва да го върнете в рамките на този период от време и след това можете да наемете отново. Всеки продукт има максимална 24-часова такса за наем - 80 лв. за неелектрически велосипеди и 305 лв. за електрически продукт. Когато върнете Продукт, ще бъдете таксувани по-малкото от натрупаните Ви такси за наем въз основа на тарифите ни в приложението или максималната такса за 24 часа.

 • Получаване на продукт.Ако не можете да върнете Продукт до валидна зона (напр. трябва да го оставите на частна собственост, в заключена общност или на друг недостъпен район) и поискате да вземем този Продукт, може да Ви таксуваме такса за вземане до 190 лв.. Ако изоставите Продукт, Вие ще носите отговорност за всички свързани такси до възстановяването му, плюс такса услуга до £95, в зависимост от времето и усилията, свързани с възстановяването на Продукта. Ако не сте съгласни с каквато и да е такса, можете да се свържете с нас на [email protected], за да я оспорите.

 • Аварии или щети на Продукти като цяло.Трябва да съобщите за всеки случай на злополука, катастрофа, щета, телесна повреда, откраднат или изгубен продукт. Ако злополуката включва телесни наранявания, материални щети или откраднат продукт, трябва да подадете сигнал в местното полицейско управление в рамките на 24 часа.

 1. Финансови условия

 • Ценообразуване и плащане.

Можете да наемете нашите Услуги на база пътуване или на абонамент (където са налични абонаменти). Всички цени могат да бъдат намерени в приложението. Моля, обърнете внимание, че можем да променим цените за нашите Услуги, както преценим за необходимо или подходящо за нашия бизнес. Нашите цени са включващи данъци (като ДДС и други приложими държавни такси). Всички те ще бъдат начислени чрез предпочитания от Вас начин на плащане, посочен във Вашия акаунт, въз основа на Вашата употреба. Ние автоматично ще начисляваме и удържаме приложимите данъци, ако това се изисква от закона. Всички плащания към нас се извършват чрез третата страна, обработваща плащания, под формата на плащане, прието от тях. Ако не сте съгласни с каквито и да било такси, които сме удържали от Вашия акаунт, трябва да ни уведомите възможно най-бързо, след като сте узнали за проблема. За да разрешим всички спорни такси, ще ни е необходима определена информация за пътуването, включително дата и приблизителни начални и крайни часове на Вашето пътуване. Като правило, ние не предлагаме възстановяване на суми за използването на нашите Услуги и всички изключения от тази политика са по наша собствена преценка.

 • Промоционални кодове.

В различни моменти предоставяме промоционални кодове за пътувания с отстъпка, които може да са предмет на допълнителни условия, представени Ви във връзка с конкретна промоция, която ще трябва внимателно да прегледате и да се съгласите, ако искате да участвате. Моля да разберете, че това са еднократни оферти, подлежат на изкупуване само чрез Приложението и можем да ги модифицираме или анулираме по всяко време. Ние ги ограничаваме до 1 на потребител и акаунт, те не могат да бъдат комбинирани с други оферти, те изтичат в съответствие с техните условия и не могат да бъдат прехвърляни или разрешени за препродажба.

 • Абонаменти.

Ако е налице във Вашия район, можете да използвате нашите Услуги, като закупите месечен абонамент. Има някои допълнителни правила относно абонаментите:

 • Вашият абонамент ще започне на датата, когато потвърдим получаването на Вашето първо плащане, а нашата трета страна, обработваща плащания, ще начисли предпочитания от Вас начин на плащане в рамките на 30 дни след разрешаването. Абонаментът Ви ще продължи за периода, който сте избрали при регистрация (или месец за месец, ако по някаква причина не е посочен период).
 • Приложимата цена е цената в момента на подаване на Вашата заявка (ние си запазваме правото да променяме цените във времето и не предоставяме защита на цените или възстановяване на суми в случай на спад на цената или промоционална оферта). Ние автоматично ще Ви таксуваме и начисляваме всеки месец по време на срока на Вашия абонамент.
 • Можем да предложим разнообразни планове за членство, включително безплатни изпитания, цени с намаление за ограничени периоди или специални промоционални планове на трети страни, които могат да имат различни или допълнителни условия, разкрити за Вас при или преди регистрация. Част от тях се предлагат от трети страни, а ние не носим отговорност за техните продукти и услуги. С безплатни пробни периоди някои компании с кредитни карти могат да поставят временно задържане на Вашия начин на плащане за първо плащане.
 • Ние си запазваме правото да променяме, прекратяваме или по друг начин да променяме всякакви планове за членство в абонамента, при условие че имате предварително писмено предизвестие 14 дни, преди да го направим и имате право на пълно възстановяване на сумата, ако искате да анулирате абонамент, а не да го продължите при всякакви модифицирани или изменени условия.
 • Можем да анулираме Вашия абонамент по някаква причина или без причина с 30 дни предварително писмено уведомление до Вас. Можете да направите същото, но ако е в средата на Вашия абонаментен срок, няма да получите възстановяване за частични месеци и това може да означава, че сте загубили вноската за членство. И в двата случая Вие, разбира се, ще имате право да продължите да използвате Услугите до края на периода, за който сте платили, преди да се прекрати абонаментът ви. Това не засяга никакво право на анулиране, което може да имате съгласно Раздел 7 по-долу.Можем също да анулираме Вашия абонамент, ако не платите дължимите суми или ако съществено нарушавате тези Условия.
 • Нашият абонамент автоматично ще се поднови на тогавашните цени за същия период от време, в който е Вашият първоначален срок за членство. Той ще продължи за неопределено време, освен ако не го анулирате преди изтичане на текущия Ви срок за абонамент. Нашите цени и приложимите данъци и такси могат да се променят с течение на времето, така че ценообразуването от един абонаментен срок до следващия може да бъде различно. Ние си запазваме правото да променяме абонаментните цени по всяко време, но ако го направим, първо ще Ви уведомим за такава промяна в писмена форма. Ако не сте съгласни с новото ценообразуване, можете да прекратите абонамента си без санкция и можете да продължите да използвате Услугите до края на периода, за който сте платили при предишното ценообразуване.

 • Глоби и такси.

Когато използвате нашите Услуги, трябва да спазвате законите, които се отнасят за Вас. Ако получите билет или глоба, предизвикате продукт да бъде изтеглен и/или задържан, или бъдат получени други санкции или такси, Вие ще носите отговорност за свързаните с това разходи. Ние си сътрудничим с всички държавни служители при прилагането от тяхна страна на приложимите закони и за целесъобразност можем да изплатим сумите, които дължите от Ваше име, и да предоставим всяка необходима информация, поискана или изисквана от приложимите правителствени агенции. Ако направим това, Вие сте длъжни да ни върнете обратно разумна административна такса плюс всички приложими разходи, свързани със събирането от трети лица или административни агенти, ако се наложи да ги използваме за разрешаване на проблема. Съгласявайки се с тези Условия, Вие се съгласявате, че можем да начислим тези суми към предпочитания от Вас начин на плащане, посочен във Вашия акаунт, и може да се наложи да се свържем с Вас за допълнителна информация.

 1. Права на отказ на потребители за абонаменти

Обикновено имате право да анулирате абонамент в рамките на 14 дни след датата, на която Ви изпратим потвърждението за приемането на Вашата заявка за абонамент. Вие обаче потвърждавате, че ние започваме предоставянето на Услугите за абонамент веднага след това потвърждение (което, като се регистрирате за абонамент, Вие ни заявявате) и че ако се откажете в рамките на 14-дневния период, след това таксата, която ни плащате (и които ще приспаднем от всяко възстановяване на суми, дължими на Вас) ще бъде пропорционално на броя на дните в месеца, през които са предоставени абонаментните услуги.

За да отмените абонамент, моля, свържете се с нас на [email protected] и посочете Вашето име, адрес и предпочитание за заявка. Подробности за описаните по-горе права на потребителите и обяснение как да ги упражняваме, са предоставени с нашето потвърждение за приемане на Вашия абонамент. Нищо в този раздел не засяга Вашите законни права.

 1. Ограничение на отговорността

Когато използваме термина „Освободени страни“ в тези Условия, имаме предвид (i) нас и нашите свързани и дъщерни дружества и нашите и съответните им собственици, мениджъри, служители, длъжностни лица, директори, агенти, представители, правоприемници, правоприемащи, лицензодатели, дистрибутори, продавачи и трети лица, с които упълномощаваме или по друг начин си партнираме, за да разпространяваме, предлагаме на пазара или по друг начин да предлагаме Услугите на пазара, (ii) общини и публични институции (включително всички техни съответни избрани и назначени служители, длъжностни лица, служители и агенти), които ни упълномощават да оперираме с някоя от Услугите и (iii) доколкото имате достъп до Услугите, използвайки приложение, уебсайт, съдържание, продукт или услуга на трета страна, тази трета страна и всички нейни свързани и дъщерни дружества и всеки от съответните им собственици, мениджъри, служители, длъжностни лица, директори, агенти, представители, правоприемници и правоприемащи.

Нищо в тези Условия не ограничава или изключва отговорността на Освободените страни към Вас:

 • относно смърт или телесно нараняване, причинено поради небрежност на Освободените страни;
 • за измамно невярно представяне;
 • за нарушение на което и да е понятие, подразбиращо се от Закона за защита на потребителите и което по закон не може да бъде ограничено или изключено; или
 • за всяка друга отговорност, която по закон не може да бъде ограничена или изключена.

При спазване на този раздел и до степента, разрешена от приложимото законодателство, ако сте потребител, а не бизнес клиент, в никакъв случай Освободените страни няма да носят отговорност към Вас за косвени или последващи загуби или загуби на данни, а ако сте бизнес клиент, в никакъв случай Освободените страни няма да носят отговорност за косвени или последващи загуби или за загуба на печалба, приходи, договори, данни, репутация или други подобни загуби. Всяка отговорност, която носим за загуби, които претърпявате (като бизнес организация или потребител), произтичащи от тези Условия, е ограничена до 150 лв. и е строго ограничена до загуби, които са разумно предвидими. Загуба или щета е предвидима, ако или е очевидно, че това ще се случи, или ако в момента на сключване на договора и ние, и Вие сме/сте знаели, че това може да се случи.

Освободените страни няма да бъдат отговорни за неизпълнение или забавяне на изпълнението на което и да е от задълженията ни по тези Условия, което е причинено от събития извън нашия разумен контрол.

Нашите Продукти са машини и има присъщ риск, свързан с използването им, включително поради неизправност, независимо колко добре се поддържат. Тези рискове не винаги са очевидни и могат да причинят имуществени щети, наранявания или дори смърт на Вас или на други лица. При спазване на горното, използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате, че разбирате тези рискове, че е Ваша отговорност да използвате нашите услуги безопасно. Вие носите отговорност за всяка вреда, която причинявате на други хора или имущество (, освен ако нещо, което сме направили или не сме направили, е действителната причина за такова увреждане).

 1. Вашите отговорности

Доколкото е разрешено от приложимото законодателство и при спазване на Раздел 8 по-горе, Вие се съгласявате, че носите отговорност за всички искове, действия, разходи, щети, неустойки, глоби, искания, загуби, задължения и разходи (включително разумни адвокатски хонорари и съдебни разходи), произтичащи от или във връзка с (i) Вашето нарушение или неизпълнение на някое от настоящите условия или на приложимото право, (ii) която и да е от използването на Освободените страни на Вашето съдържание, обсъдено в Раздел 13 или (iii) Вашето нарушение на правата на която и да е трета страна. Вие се съгласявате, че задълженията в този Раздел 9 остават в сила при всяко прекратяване на тези Условия, потребителския Ви акаунт или достъпа Ви до нашите Услуги като цяло.

 1. Вашата лична информация

Ние събираме и използваме Вашата лична информация, за да Ви предоставим Услугите. Например ние обработваме информация като Вашето име, данни за контакт и данни за плащане, за да можете да се регистрирате за акаунт при нас и да използвате нашите Услуги. Необходимо е също така да обработваме информация за Вас, напр. информация за Вашите пътувания, за да предоставим нашите Услуги. За повече информация как използваме Вашата лична информация, моля, прочетете нашата Политика за поверителност, до която можете да получите достъп на адрес www.li.me/privacy.

 1. Интелектуална собственост
  • Нашият ограничен лиценз към Вас

При спазване на настоящите Условия, ние Ви предоставяме ограничен, неизключителен, нелицензируем, отменяем, непрехвърляем лиценз за достъп и използване на Приложението и нашия свързан софтуер и услуги на Вашето лично устройство единствено за използването на нашите Услуги. Такива права са само за Ваша лична, нетърговска употреба. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени от нас и нашите лицензодатели. Нямате право да копирате, модифицирате, разпространявате, продавате или давате под наем която и да е част от нашите Услуги или включен софтуер, нито можете да преобразувате инженеринга или да се опитвате да извлечете изходния код на Услугите или софтуера, освен ако законите забраняват тези ограничения или имате нашето писмено разрешение за това. Не правете нищо, което да наложи неоправдано голямо натоварване върху инфраструктурата на нашите Услуги, не използвайте роботи, паяци, скрепери или други автоматизирани средства за достъп до нашите Услуги, не се опитвайте да се намесите в правилната работа на нашата Услуга или да заобиколите някоя от нашите мерки за сигурност за достъп до Услугите.

 • Собственост

Услугите са наша изключителна собственост и използването им от Вас не прехвърля никакви права на собственост върху Вас. Използването на нашите Услуги не Ви дава право на права върху интелектуална собственост в нашите Услуги или съдържанието, до което имате достъп, и с изключение на ограничения лиценз, предоставен Ви по-горе, всички права върху тях (включително цялата интелектуална собственост) принадлежат на нас или на нашите лицензодатели. Нямате право да използвате съдържание от нашите Услуги без изричното ни предварително разрешение или както е позволено по друг начин от закона. Тези Условия не Ви дават правото да използвате търговски марки, брандинг или лога, използвани в нашите Услуги или по друг начин, включително във всяка реклама или публично представяне, или да предполагате одобрението ни по какъвто и да е начин. Моля, не затъмнявайте и не променяйте правни известия, показани във, заедно със или във връзка с нашите Услуги.

 1. Съдържание, предоставено от Вас

Понякога може да бъдете поканени да ни изпратите съдържание (като коментар към публикация в блог, за да участвате в нашите общности или да предоставяте съвети на потребителите). Вие запазвате собствеността върху това съдържание, но ние Ви молим да се уверите, че на първо място имате право да ни го предоставите, защото когато го изпратите, Вие ни предоставяте (и на тези, с които работим) лиценз по целия свят, за да го използват, хостват, съхраняват, възпроизвеждат, променят, създават производни произведения, общуват, публикуват, публично да изпълняват, публично да показват и разпространяват, както и Вашето име, глас и/или подобие, ако също са представени и до степента, допустима от приложимото законодателство. Този лиценз продължава дори ако спрете да използвате нашите Услуги. Ако изпратите отзиви или предложения за нашите Услуги, може да използваме Вашите отзиви или предложения без задължение към Вас. Всяко съдържание, което изпращате, се счита за неповерително.

Не изпращайте съдържание, което е клеветническо, дискредитиращо, съдържащо омаза, насилствено, нецензурно, порнографско, незаконно или обидно по друг начин (ние ще преценяваме дали съдържанието Ви отговаря на някое от тези описания). Същото важи и за „спам“ или нежелана реклама. Подаването на което и да е от следните може да доведе до спиране или прекратяване на Вашия потребителски акаунт, включително когато това се изисква от закона). Ние имаме право, но не и задължение, да преглеждаме, следим или премахваме Вашето съдържание по всяко време по каквато и да е причина, без предупреждение, при спазване на приложимото законодателство.

 1. Услуги и съдържание на трети страни

Услугите могат да бъдат предоставени или достъпни във връзка с услуги и съдържание (включително реклама), контролирани от трети страни с различни условия на ползване и политики за поверителност. Ние не одобряваме тези услуги и съдържание на трети страни и не носим отговорност за нито един от техните Продукти или услуги. Освен това, Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation и/или BlackBerry Limited ще бъде трета страна, получател на тези Условия, ако имате достъп до Услугите, използвайки приложения, разработени съответно за Apple iOS, Android, Microsoft Windows или мобилни устройства с Blackberry. Тези бенефициенти трети страни не са страни по настоящите Условия и не носят отговорност за предоставянето или поддръжката на Услугите по никакъв начин. Достъпът Ви до Услугите, използващи тези приложения или устройства, е предмет на условията, посочени в съответните им условия за ползване и политики за поверителност.

 1. Достъп до мрежи и устройства

Вие носите отговорност за получаване на достъп до мрежата за данни, необходима за използване на Услугите. Тарифите и таксите за данни и съобщения на мобилната Ви мрежа могат да се прилагат, ако имате достъп или използвате Услугите от Вашето устройство. Вие носите отговорност за придобиване и актуализиране на съвместим хардуер или устройства, необходими за достъп и използване на Услугите (включително приложението) и всички актуализации на тях. Не гарантираме, че Услугите или която и да е част от тях ще функционират на всеки конкретен хардуер или устройства. В допълнение, Услугите могат да бъдат обект на неизправности и закъснения, присъщи на използването на Интернет и електронните комуникации.

 1. Общи

  Не можете да възлагате тези Условия без предварително писмено одобрение. Ние можем да възложим тези Условия без Вашето съгласие на свързана или сродна организация, или в случай на продажба на всички или по същество на всички наши активи, акции или бизнес, или на правоприемник чрез сливане. Всяко предполагаемо възлагане в нарушение на този параграф е невалидно. Не съществува съвместно предприятие, партньорство, трудова или агентска връзка между Вас и нас в резултат на тези Условия или използването на нашите Услуги. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се счита за невалидна или неприложима, тази разпоредба се заличава, а останалите разпоредби се прилагат в максимална степен съгласно закона. Нашето неизпълнение на което и да е право или разпоредба в настоящите Условия не представлява отказ от такова право или разпоредба, освен ако не го потвърдим и се съгласим с него писмено и това не е отказ от правото ни да го направим по-късно. Събития от непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства) могат да ни попречат да предоставим Услугите. Имайте предвид, че когато казваме „включване“ или „включително“ в тези Условия, ние наистина имаме предвид „включително, но не само“, но го правим за по-лесно четене. Разпоредбите, които по своето естество са предназначени да останат в сила и след прекратяването на тези Условия или използването на Услугите, остават в сила.

 1. Спорове

Тези Условия се уреждат от българското законодателство. Вие се съгласявате с юрисдикцията на съдилищата в България.Европейската платформа за онлайн решаване на спорове http://ec.europa.eu/consumers/odr/ предоставя информация за алтернативно разрешаване на спорове, която може да бъде от интерес за Вас. Вашият избор е да я използвате, ако има спор относно тези Условия, който по друг начин не може да бъде разрешен.