Research

Споделяне на данни за мобилност и статистически данни на Lime

Нашата мисия в Lime е да предоставим транспортни решения по заявка, които помагат на хората да се движат безпроблемно в техните общности. Споделянето на данни с градовете, местните власти, университетите и други партньори в изследванията е основен принцип за постигане на целите ни за транспортиране и устойчиво развитие. Като световен лидер в микро мобилността, Lime може да окаже голямо въздействие върху подобряването на транспорта, като например премахване на транзитните пустини или осигуряване на по-справедлив достъп до транспорт. Като основен компонент на това, ние споделяме информация с трети страни, като оператори на обществен транспорт, групи за градско планиране и университети, с цел подобряване и информиране за инфраструктурата в градовете, в които оперираме, и понякога сме задължени по закон да правим това. Гордеем се с нашия опит в партньорството с местните общности за изграждане на бъдещето на градския транспорт.

Нашето Известие за поверителност обяснява видовете данни за мобилност и информация, които споделяме с трети страни за тези цели. Данните за мобилност и статистическите данни помагат за създаване на информация по какъв начин хората пътуват и се движат по улиците и как се променя това поведение в определени периоди от годината, дни от седмицата, часове от деня или след изграждането на инфраструктура. Това позволява на градовете, местните власти, университетите и други изследователски партньори да разберат навигационния трафик и моделите на пътуване в един град.

С тези споделени данни градовете и органите на местната власт могат да разберат по-добре общия поток на хората и трафика по техните улици с течение на времето. Данните предоставят информация като:

  • Употреба (ежедневно/тримесечно/годишно)
  • Общо изминато разстояние (ежедневно/тримесечно/годишно)
  • Резюме на разпространението и базираното на GPS естествено движение
  • Спестено време от жители и пътуващи лица
  • Намалените емисии на парникови газове

По-доброто анализиране на данни е катализатор за промяна. Резултатът е по-добро вземане на решения, по-интелигентно планиране, по-безопасни улици и повече хора, които карат велосипеди и скутери.