Oslo — det er på tide å tråkke!

Oslo er i forkant når det gjelder mobilitet: en gang- og sykkelvennlig by som har som mål å redusere antall biler i sentrum i takt med den nødvendige grønne omstillingen. Likevel er det alltid rom for forbedring, og neste skritt er et som mange andre byer har tatt: at introdusere delte e-sykler.

Oslobeboerne mener at dagens utleiefirmaer har rom for forbedringer, samt mer å tilby dem. En fersk undersøkelse - utført av Norstat og bestilt av Lime - avslørte at nesten 70 % av innbyggerne foretrekker å sykle på en delt elsykkel, fremfor en elsparkesykkel, på en tur lengre enn 2 km og over halvparten (64 %) foretrekker delte elsykler fremfor delte elsparkesykler for sin daglige pendling.

Så her på Lime har vi lyttet. Vi tror Oslo trenger flere alternativer når det kommer til delt mikromobilitet enn bare elsparkesykler, og det er derfor vi har søkt om å bli en av byens operatører med en flåte av elsykler.

Og det ser ut som Oslobeboerne er enige om at dette er en god ting. Norstat-undersøkelsen viser at:

64 % foretrekker delte elsykler fremfor delte elsparkesykler for sin daglige pendling


85 % mener at delte elsykler er tryggere å bruke enn delte elsparkesykler

83 % mener at delte sykler og elsykler parkeres bedre i Oslo enn delte elsparkesykler

69% foretrekker en delt elsykkel, fremfor en elsparkesykkel, på en tur lengre enn 2 km

94 % av innbyggerne mener at det er lettere å finne en delt elsparkesykkel i Oslo fremfor en delt elsykkel

Limes forslag om en elsykkelflåde er tilpasset for å hjelpe Oslo med å nå sine strategiske mål om å kutte klimagassutslipp, samt å forbedre folkehelsen ved å hjelpe innbyggerne til å velge sykling i stedet for bil.

Hva en Lime elsykkeltjeneste kan tilby Oslo:

Et større driftsområde

… for lengre turer! De fleste turer med delte elsparkesykler i Oslo tas i sentrale strøk, over relativt korte avstander. Elsykler er bedre egnet for lengre turer. Limes foreslåtte elsykkeltjenesteområde er 47 % større enn noen eksisterende eller tidligere mikromobilitetsoperatør har levert. På den måten kan vi tilby et godt pendlingsalternativ og være et komplement til byens kollektivtrafikk.

Færre bilturer

Limes elsykler erstatter bilturer. I 2022 fant Fraunhofer ISI at i europeiske byer erstattet opptil 22 % av Limes elsykkelturer bilturer.

Bedre parkering

Norstats undersøkelse fant at 83 % av innbyggerne mener at Oslos nåværende utleieselskaper bør gjøre mer for å bekjempe feilparkering og sikkerhetsproblemer med tjenesten deres. Lime vil innføre obligatoriske parkeringssoner i sentrale Oslo (innenfor ring 2), der behovet for ryddig parkerte mikromobilitetskjøretøy er størst. Vi vil der begrense parkering til offentlig sykkelparkeringsinfrastruktur og utpekte parkeringsplasser for mikromobilitet, samtidig som vi åpner for et dør-til-dør parkeringssystem i Oslos utkant for å fremme pendling. Obligatoriske parkeringssoner for mikromobilitet er også støttet av både Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund.


Mer sykkelinfrastruktur

Vi vil støtte Oslos programmer for «Trygg sykkelparkering på jobb», «Aktiv til jobb» og «Vrakpant for parkeringsplass» for å hjelpe og bygge ut sykkelinfrastrukturen ytterligere i byen og samarbeide med private grunneiere for å muliggjøre for ytterligere sykkelinfrastruktur.


En av verdens beste elsykler

Lime foreslår å utplassere 3000 av våre prisbelønte Gen4-elsykler i Oslo. Limes globale virksomhet og våre egenutviklede kjøretøy, vår egen produksjon og forsyningskjede samt vår kompetanse innen forskning og utvikling har gitt oss muligheten til å oppgradere mange forskjellige aspekter ved vår elsykkeltjeneste over tid. Dette omfatter blant annet forbedret geofencing, nye parkerings- og sikkerhetsfunksjoner og optimaliseringer i administrasjonen av vår virksomhet. 99,99 prosent av turene med Limes elsykler er gjennomført uten sikkerhetshendelser.


Vi har erfaringen og kunnskapen som trengs til å drifte en førsteklasses tjeneste. Lime er aktive i over 250 byer og i mer enn 40 land internasjonalt.

Vi takker Oslo for å gi oss muligheten til å søke, og håper vi blir valgt som en av operatørene til å tjene byen i det kommende året.

Fotografering av Oliver Cole