Praha

Lime v Praze

Elektrické koloběžky a kola v Praze jsou relativně novinkou, ale to neznamená, že lze opomíjet pravidla silničního provozu. Abyste zajistili pořádek ve městě a ušetřili svou peněženku před pokutami, je nezbytné se řídit pravidly, které naleznete níže nebo v aplikaci Lime.

Zde se dozvíte, jak správně zaparkovat

Pomozte nám udržovat ulice Prahy bezpečné a přístupné pro všechny.

Jak zaparkovat na virtuálních parkovacích místech 🅿️?

V některých oblastech Prahy můžete parkovat pouze tam, kde v aplikaci vidíte modrý symbol parkoviště 🅿️.

Zaparkujte své vozidlo tak, aby bylo v aplikaci Lime zobrazeno hned vedle modrého symbolu parkování 🅿️. Tam svou jízdu můžete ukončit. Příklady správného parkování naleznete na obrázcích níže.

Jak správně zaparkovat na chodníku?

V oblastech, kde nejsou k dispozici vyhrazená parkovací místa, je povoleno parkování na chodnících pouze za předpokladu, že dodržujete pravidla týkající se parkování:

  • Parkujte souběžně, na okraji chodníku.

  • Zanechte na chodníku volný prostor o šířce alespoň 1,80 m.

  • Neparkujte u zdí domů, jelikož slouží k orientaci osob se zrakovým postižením.

Dávejte pozor na zóny se zákazem parkování

Červeně podbarvené zóny v aplikaci Lime jsou zóny se zákazem parkování. Zde nebudete moci ukončit jízdu. Zkontrolujte si v aplikaci těsně před jízdou, zda se vaše cílová destinace nenachází v zóně se zákazem parkování, a případně si jízdu přizpůsobte. Nenechávejte vozidlo v zónách zákazu parkování, které jsou v aplikaci označeny červeně, abyste nedostali pokutu.

Ujistěte se, že na konci jízdy pořídíte krásnou fotku 📸

Na závěr jízdy musíte vyfotit své zaparkované vozidlo. Všechny fotografie si prohlédneme a zkontrolujeme, zda jste vozidlo zaparkovali v souladu s pravidly.

FAQs

  • Pořízenou fotografii zkontrolujeme, abychom se ujistili, že jste vozidlo zaparkovali správně. Pokud jste však správně nezaparkovali nebo jste nechali vozidlo v zóně zákazu stání, obdržíte jednorázové upozornění. Pokud se ani poté vaše chování při parkování nezlepší, budeme vám muset účtovat sankční poplatek až 500 Kč.

    Pokud vám bude pokuta uložena opakovaně, je možné, že se budeme muset rozloučit a účet vám deaktivovat.

  • Pokud zjistíte neoprávněně zaparkované vozidlo, obraťte se prosím na zákaznickou podporu společnosti Lime na [email protected].

    Další kontaktní údaje společnosti Lime jsou vylepeny na našich elektrických koloběžkách a kolech.

Kontakty

Telefon 📞 : +420 910 880 047

E-mail 📧 : [email protected]

Download The App Today