Prague

Lime v Praze

Elektrické koloběžky a kola v Praze jsou relativně novinkou, avšak to neznamená, že lze opomíjet pravidla silničního provozu. Abyste zajistili pořádek ve městě a ušetřili svou peněženku před pokutami, je nezbytné se řídit pravidly, které naleznete níže nebo v aplikaci Lime.

Zde se dozvíte, jak správně zaparkovat

Pomozte nám udržovat ulice Prahy bezpečné a přístupné pro všechny.

Jak zaparkovat na virtuálních parkovacích místech 🅿️?

V některých oblastech Prahy můžete parkovat pouze tam, kde v aplikaci vidíte modrý symbol parkoviště 🅿️.

Zaparkujte své vozidlo tak, aby byl v aplikaci Lime zobrazen hned vedle modrého symbolu parkování 🅿️. Tam můžete svou jízdu ukončit. Příklady správného parkování naleznete na obrázcích níže.

Jak správně zaparkovat na chodníku?

V oblastech, kde nejsou k dispozici vyhrazená parkovací místa, je povoleno parkování na chodnících, za předpokladu, že dodržujete pravidla týkající se parkování:

 • Parkujte souběžně, na okraji chodníku.

 • Ponechte volný prostor o šířce alespoň 1,80 m na chodníku.

 • Neparkujte u zdí domů, protože ty slouží k orientaci osob se zrakovým postižením.

Při parkování na chodníku mějte na paměti také následující:

 • ❌ Neparkujte blíže než 4 m od autobusových a tramvajových zastávek.

 • ❌ Neparkujte v blízkosti křižovatek a přechodů.

 • ❌ Neblokujte pozemní vodící linie pro osoby se zrakovým postižením a neparkujte příliš blízko nich.

 • ❌ Neblokujte nouzové přístupové cesty

 • ❌ Neparkujte na středových ostrůvcích.

 • ❌ Neblokujte vchody a východy.

 • ❌ Neblokujte přístup k poštovním schránkám, parkovacím automatům, nabíjecím stanicím, místům k sezení a toaletám.

 • ❌ Neparkujte na zeleni u silnice.

 • ❌ Neparkujte na chodnících, které jsou příliš úzké - zvolte raději jiné parkovací místo.

Dávejte pozor na zóny se zákazem parkování

Červeně podbarvené zóny v aplikaci Lime jsou zóny se zákazem parkování. Zde nebudete moci dokončit jízdu. Nejlepší je zkontrolovat v aplikaci těsně před začátkem jízdy, zda se vaše cílová destinace nachází v zóně se zákazem parkování, a podle toho si naplánovat jízdu. Nenechávejte vozidlo v zónách zákazu parkování, které jsou v aplikaci označeny červeně, abyste nedostali pokutu.

Ujistěte se, že máte na konci výletu krásnou fotku 📸

Na závěr jízdy musíte vyfotit své zaparkované vozidlo. Všechny fotografie si prohlédneme a zkontrolujeme, zda jste vozidlo zaparkovali v souladu s pravidly.

FAQs

 • Zkontrolujeme fotografii, kterou jste pořídili, abychom se ujistili, že jste vozidlo zaparkovali správně. Pokud jste však správně nezaparkovali nebo jste nechali vozidlo v zóně zákazu stání, obdržíte jednorázové upozornění. Pokud se ani poté vaše chování při parkování nezlepší, budeme účtovat sankční poplatek až 500 Kč.

  Pokud vám bude pokuta uložena opakovaně, je možné, že se budeme muset rozloučit a účet vám deaktivovat.

 • Pokud zjistíte neoprávněně zaparkované vozidlo, obraťte se prosím na zákaznickou podporu společnosti Lime na [email protected]

  Další kontaktní údaje společnosti Lime jsou vylepeny na našich elektrických koloběžkách a kolech.

Download The App Today