Research

Partajarea de către Lime a datelor și detaliilor referitoare la mobilitate

La Lime, misiunea noastră este de a oferi soluții de transport la cerere care ajută oamenii să se deplaseze impecabil în comunitățile lor. Împărtășirea detaliilor cu autoritățile orășenești, locale, universități și alți parteneri de cercetare reprezintă o componentă centrală pentru îndeplinirea obiectivelor noastre privind transportul și sustenabilitatea. Ca lider global în micromobilitate, Lime poate avea un impact profund asupra îmbunătățirii transportului, de exemplu, prin eliminarea zonelor cu transport limitat sau prin asigurarea accesului echitabil la transport. Ca o componentă principală a acestui lucru, partajăm informații cu părți terțe precum operatori de transport în comun, grupuri de planificare urbană și universități, pentru a îmbunătăți și dezvolta infrastructura din orașele în care ne desfășurăm activitatea, și uneori suntem obligați prin lege să facem acest lucru. Suntem mândri de istoricul nostru de parteneriat cu comunitățile locale pentru a construi viitorul transportului urban.

Notificarea noastră privind confidențialitatea explică ce tipuri de date și detalii referitoare la mobilitate partajăm cu părți terțe în acest scop. Datele și detaliile referitoare la mobilitate ajută la construirea unei imagini cu privire la modul în care oamenii călătoresc și se deplasează pe străzi și modul în care comportamentul se schimbă în diferite momente ale anului, în zile diferite din săptămână, la ore diferite ori după ce se construiește infrastructura. Acest lucru le permite autorităților orășenești, locale, universităților și altor parteneri de cercetare să înțeleagă traficul și modelele de călătorie dintr-un oraș.

Cu aceste date partajate, autoritățile orășenești și locale pot înțelege mai bine fluxul general al persoanelor și traficului pe străzile lor, de-a lungul timpului. Datele oferă detalii precum:

  • Utilizare (zilnică/trimestrială/anuală)
  • Total km (zilnic/trimestrial/anual)
  • Rezumatul distribuției și mișcării fizice bazată pe GPS
  • Timpul economisit de rezidenți și navetiști
  • Emisiile de gaze cu efect de seră reduse

O analiză mai bună a datelor reprezintă un catalizator pentru schimbare. Rezultatul înseamnă un proces decizional mai bun, o planificare mai inteligentă, străzi mai sigure și mai multe persoane care se deplasează pe biciclete și scutere.