Όροι

Εξυπηρέτηση πελατών

Αυτή η μεταφρασμένη έκδοση παρέχεται μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η αγγλική έκδοση αυτών των Όρων θα υπερισχύσει.

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2023

Ελλάδα

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ LIME!

Οι παρόντες όροι ("Όροι") διέπουν τη χρήση των διαφόρων προϊόντων, υπηρεσιών, εφαρμογών και λογισμικού που προσφέρουμε (συλλογικά, οι "Υπηρεσίες" μας). Σας παρέχονται από Lime Transportation Technology LLC. Με τη χρήση των Υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της Εφαρμογής μας ή της δημιουργίας λογαριασμού χρήστη, για παράδειγμα), συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένου ότι είστε ενήλικοι για να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις, γι' αυτό παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά. Συμφωνείτε επίσης ότι έχετε την εξουσία να συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Οι παρόντες Όροι μπορεί να τροποποιηθούν από Εμάς από καιρού εις καιρόν και η αναθεωρημένη έκδοση θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της σε αυτό τον ιστότοπο. Ωστόσο, θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε πρώτα οποιαδήποτε αναθεωρημένη έκδοση των Όρων αυτών προτού τεθούν σε ισχύ. Οι αναθεωρημένοι Όροι αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προγενέστερες εκδόσεις. Παρότι θα σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων για οποιεσδήποτε σημαντικές αναθεωρήσεις, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τους παρόντες Όρους, διότι η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μας από Εσάς μετά την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων των Όρων αυτών συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας προς τις εν λόγω αλλαγές. Οι παρόντες Όροι αντικαθιστούν επίσης ρητά τυχόν προηγούμενες συμφωνίες ή ρυθμίσεις που έχουμε ενδεχομένως συνάψει μαζί σας. Μπορείτε βεβαίως να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή και μπορούμε να καταγγείλουμε τους παρόντες Όρους ή να διακόψουμε τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας, ή εν γένει να παύσουμε να προσφέρουμε ή να αρνηθούμε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. (Εφόσον διαφωνείτε ή επιθυμείτε να αμφισβητήσετε οποιαδήποτε τέτοια καταγγελία ή διακοπή παροχής από εμάς, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] αναφέροντας τα σχετικά στοιχεία). Ειδικότεροι όροι που αφορούν τη συνδρομή στις Υπηρεσίες μας και παρατίθενται κατωτέρω αναφέρουν πρόσθετες προθεσμίες ειδοποίησης τις οποίες δικαιούστε προτού προχωρήσουμε σε αλλαγές στις τιμές ή σε άλλους σημαντικούς όρους συνδρομής.

Επισημαίνεται ότι για την πόλη σας ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να γνωρίζετε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Παρακαλούμε ελέγξτε αυτή τη λίστα για να διαπιστώσετε εάν ισχύουν επιπρόσθετοι όροι για την πόλη σας.

 1. Τι προσφέρει η Lime

Η Lime βασίστηκε στην απλή ιδέα ότι όλες οι κοινότητες αξίζουν την πρόσβαση σε έξυπνη και οικονομικά προσιτή μετακίνηση/κινητικότητα. Οι Υπηρεσίες μας συμβάλλουν στο να γίνει η ιδέα αυτή πραγματικότητα. Εξελίσσουμε συνεχώς τις Υπηρεσίες μας, οι οποίες από την παραπάνω ημερομηνία περιλαμβάνουν ηλεκτρικά και μη ηλεκτρικά ποδήλατα μαζί με τις αντίστοιχες θέσεις στάθμευσης και ηλεκτρικά σκούτερ. Στους παρόντες Όρους, αναφέρονται συχνά ως "Προϊόν" ή όλα μαζί συλλογικά ως "Προϊόντα". Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (η "Εφαρμογή"), κάθε άλλο σχετικό εξοπλισμό, συντήρηση, φόρτιση, προσωπικό, τους ιστοτόπους μας (συμπεριλαμβανομένου του παρόντος ιστότοπου) καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, τεχνολογία και υπηρεσίες που παρέχονται ή άλλως διατίθενται σε εσάς κατά την διακριτική μας ευχέρεια. Προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας ως διευκόλυνση σε όσους και όσες διαθέτουν την ικανότητα και τα απαραίτητα προσόντα για το χειρισμό τους, ενώ εναλλακτικά μέσα δημόσιας και ιδιωτικής μεταφοράς διαθέσιμα σε Εσάς και στο ευρύ κοινό.

 1. Λογαριασμός Χρήστη Lime

 • Δημιουργία Λογαριασμού. Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, χρειάζεται να διατηρείτε έναν λογαριασμό για τη δημιουργία του οποίου απαιτείται έγκυρη χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή άλλη εγκεκριμένη μέθοδος πληρωμής με ημερομηνία λήξης (η οποία διαβιβάζεται στον τρίτο επεξεργαστή πληρωμών - δεν λαμβάνουμε ούτε αποθηκεύουμε οι ίδιοι τις πληροφορίες αυτές) καθώς και άλλες ζητούμενες πληροφορίες ανάλογα με το Προϊόν. Η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών σε Εσάς. Εναλλακτικές μέθοδοι δημιουργίας λογαριασμού και πληρωμής είναι διαθέσιμες για ορισμένα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εφόσον είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας, όπως το LimeAccess. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε πρέπει να είναι αληθές, ακριβές, πλήρεις και να επικαιροποιούνται όποτε είναι απαραίτητο, ώστε να παραμένουν ακριβές. Δημιουργήστε ένα όνομα χρήστη και έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης και μην τα μοιραστείτε με κανέναν - ο λογαριασμός σας είναι προσωπικός, δεν προορίζεται για κανέναν άλλον και είστε υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω αυτού. Ενημερώστε μας αμέσως εάν υποψιάζεστε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από Εμάς, παρακαλούμε ανατρέξατε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση li.me/privacy.

 • Επισήμανση σχετικά με την Απάτη. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας το πρόβλημα αυτό, τόσο για τη δική σας προστασία όσο και για τη δική μας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο έναν τρόπο πληρωμής του οποίου έχετε νόμιμο δικαίωμα χρήσης και τον οποίο μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε για οποιεσδήποτε χρεώσεις σας. Εάν έχουμε υπόνοιες ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε παράσχει είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή απατηλές, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας, μέχρις ότου και εφόσον επιλυθεί το ζήτημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα χάσετε, προσωρινά ή μόνιμα, την πρόσβαση σε ορισμένες ή σε όλες τις Υπηρεσίες μας.

 1. Χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών μας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή για να εντοπίσετε, να κάνετε κράτηση και να ενοικιάσετε τα διαθέσιμα Προϊόντα μας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους εφοδιασμού και συναφείς λόγους, διατηρούμε το δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης των αιτημάτων κράτησης. Αν η κράτησή σας μέσω της Εφαρμογής απορριφθεί μετά την αίτησή σας, θα λάβετε την ανάλογη επιστροφή χρημάτων, εφόσον πράγματι χρεώθηκε ο τρόπος πληρωμής σας. Εάν η τιμολόγηση στην Εφαρμογή αποδειχθεί ανακριβής για οποιονδήποτε λόγο, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την αντίστοιχη κράτηση, οπότε και θα προβούμε στην σχετική επιστροφή χρημάτων.

 • Ορισμένοι Βασικοί Κανόνες

 • Πρέπει να είστε ο μοναδικός χρήστης των Υπηρεσιών μας, εκτός από την περίπτωση των ανηλίκων σε μη ηλεκτρικά ποδήλατα, αλλά ενδέχεται να ισχύουν και πρόσθετοι κανόνες στους παρόντες Όρους ή άλλως γνωστοποιημένοι σε εσάς.
 • Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών ή να διαθέτετε τη νόμιμη ηλικία εάν ισχύει διαφορετικά.
 • Πρέπει να είστε σε θέση να χειρίζεστε τα Προϊόντα μας σε ικανό βαθμό, να γνωρίζετε τον τρόπο χρήσης τους και να είστε σωματικά ικανοί ώστε να τα χρησιμοποιήσετε. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια της χρήσης των Προϊόντων και οφείλετε να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε ανάλογα (όπως, για παράδειγμα, προσαρμογή της απόστασης πέδησης στη βροχή). Αυτό μπορεί επίσης να σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιείτε καθόλου ορισμένα Προϊόντα. Επισημαίνεται ότι δεν παρέχουμε οδηγίες ή συμβουλές διαδρομής, οπότε η διαδρομή που επιλέγετε εξαρτάται από εσάς.
 • Παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά με την τοπική νομοθεσία που διέπει τον τρόπο χρήσης των Προϊόντων μας, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με τους νόμους αυτούς, τους οποίους οφείλετε να ακολουθείτε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας σε απαγορευμένες περιοχές και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τους νομικούς κανόνες σχετικά με τη χρήση του πεζοδρομίου, τους χώρους στάθμευσης (για παράδειγμα, μην εμποδίζετε ή διακόπτετε την κυκλοφορία των πεζών) και την κατανάλωση αλκοόλ/ναρκωτικών κατά το χειρισμό των Προϊόντων.
 • Μην παραβιάζετε, βανδαλίζετε ή προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας.
 • Οι ανήλικοι άνω των 16 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο μη ηλεκτρικά ποδήλατα που εσείς έχετε ενοικιάσει, αλλά πρέπει να φορούν κράνος και να έχουν εκτελέσει τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας (όπως αναφέρεται παρακάτω), πρέπει να είναι ενημερωμένοι από εσάς σχετικά με τους ισχύοντες για αυτούς νόμους, καθώς και να εποπτεύετε τη χρήση των Προϊόντων από αυτούς ανά πάσα στιγμή. Είστε νομικά υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειές τους σαν να ήταν δικές σας ενέργειες.

 • Προτεραιότητα στην Ασφάλεια/ Προηγείται η Ασφάλεια!/ Πρώτα η Ασφάλεια! – Χρήση Κράνους και Έλεγχοι Ασφαλείας

Συνιστούμε να φοράτε κράνος κάθε φορά που χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα ποδήλατα και τα σκούτερ μας, κατά προτίμηση εγκεκριμένο από τους οργανισμούς Snell, CPSC, ANSI ή ASTM. Το κράνος θα πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος, να εφαρμόζει σωστά και να έχει ασφαλιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα κράνη και ο λοιπός προστατευτικός εξοπλισμός δεν αποτελούν εγγύηση έναντι του κινδύνου τραυματισμών, αλλά είναι προτιμότερη η πρόληψη παρά η μεταμέλεια. Η χρήση κράνους απαιτείται από το νόμο σε ορισμένες περιοχές, οπότε φροντίστε να φοράτε οπωσδήποτε κράνος εάν η σχετική νομοθεσία ισχύει στην περιοχή σας. Εάν επιλέξετε να μην φορέσετε κράνος και τραυματιστείτε, έχετε ήδη επιλέξει να αναλάβετε αυτόν τον κίνδυνο, συνεπώς δεν φέρουμε ευθύνη για τον εν λόγω τραυματισμό (εκτός εάν η πραγματική αιτία του τραυματισμού ανάγεται σε πράξη ή παράλειψή μας).

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε κάθε Προϊόν να διατηρείται σε καλή κατάσταση, υφίστανται όμως συχνή χρήση εξυπηρετώντας τις ανάγκες μετακίνησης των πελατών μας. Πραγματοποιήστε έλεγχο ασφαλείας στο Προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατωτέρω ελέγχων:

 • Ελέγξτε τη γενική του κατάσταση, την αξιοπιστία των τροχών και, όσον αφορά τα ποδήλατα, την κατάσταση των ελαστικών του.
 • Ελέγξτε εάν λειτουργούν τα φρένα και τα φώτα.
 • Ελέγξτε κατά πόσο το κάθισμα, τα πετάλια και το καλάθι, εφόσον πρόκειται για ποδήλατο, είναι σωστά τοποθετημένα.
 • Εάν είναι ηλεκτρικό, ελέγξτε εάν είναι φορτισμένη η μπαταρία.
 • Ελέγξτε για οποιαδήποτε ένδειξη ζημιάς, ασυνήθιστης ή υπερβολικής φθοράς ή ανάγκη συντήρησης.


Καθώς θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι στο Προϊόν μετά τον τελευταίο έλεγχο της κατάστασής του, χρειάζεται να μας ειδοποιήσετε εάν διαπιστώσετε πριν από εμάς ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά το συντομότερο δυνατό επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]. Εάν παρατηρήσετε κάποιο από τα ανωτέρω ή άλλα ζητήματα σε ένα Προϊόν πριν από τη χρήση του, μην το χρησιμοποιήσετε. Αντ’ αυτού, κάνετε κράτηση για κάποιο άλλο. Εάν παρατηρήσετε κάτι κατά τη διάρκεια της χρήσης, σταματήστε τη διαδρομή σας όσο πιο ασφαλώς μπορείτε και το συντομότερο δυνατό. Αν δεν αναφέρετε αυτά τα ζητήματα, ενδέχεται να καταλογισθούν σε εσάς, καθώς και να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για οιεσδήποτε συναφείς δαπάνες.

 • Πρόσθετοι Κανόνες για Ηλεκτροκίνητα Προϊόντα

 • Δεν διαθέτουμε απεριόριστες ποσότητες ηλεκτρικών Προϊόντων και αυτά δεν είναι πάντοτε διαθέσιμα. Το ίδιο ισχύει και για τα μη ηλεκτρικά Προϊόντα μας.
 • Για τη λειτουργία των ηλεκτρικών Προϊόντων απαιτείται περιοδική φόρτιση της μπαταρίας τους. Το επίπεδο ισχύος φόρτισής τους θα μειωθεί από τη χρήση τους τόσο με την πάροδο του χρόνου όσο και βάσει της απόστασης. Η μπαταρία τους αποφορτίζεται για διάφορους λόγους, όπως λόγω καιρού, οδικών συνθηκών, τύπου προϊόντος και άλλων παραγόντων.
 • Αποτελεί δική σας ευθύνη να γνωρίζετε το επίπεδο φόρτισης του Προϊόντος που ενοικιάζετε και να αποφασίσετε κατά την κρίση σας εάν το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας θα επαρκέσει για να φτάσετε στον προορισμό σας. Ως μέρος των Υπηρεσιών μας, εργαζόμαστε επιμελώς για να διασφαλίσουμε ότι τα Προϊόντα μας έχουν επαρκή φόρτιση για τη γενική χρήση σας, αλλά καθώς δεν γνωρίζουμε τον προορισμό σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το ηλεκτρικό Προϊόν που ενοικιάσατε έχει επαρκή ισχύ φόρτισης για να σας μεταφέρει στον προορισμό σας.

 1. Ασφάλεια κατά τη χρήση των Προϊόντων μας

Θέλουμε μια ασφαλή εμπειρία για εσάς και τους γύρω σας στην κοινότητά σας και για το λόγο αυτό θέτουμε ορισμένους κανόνες. Εκτός από την απλή άσκηση προσοχής και ορθής κρίσης, δεν πρέπει να μεταφέρετε αντικείμενα (όπως χαρτοφύλακα ή τσάντα) ή να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή (όπως κινητό τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή) εάν παραβλάπτουν ή εμποδίζουν την ασφαλή χρήση των Υπηρεσιών μας (για παράδειγμα, μην στέλνετε γραπτά μηνύματα στο κινητό σας κατά τη διάρκεια της χρήσης των Υπηρεσιών μας). Δεν θα υπάρχει πάντα καθορισμένη λωρίδα οδήγησης, όπως μια ποδηλατική λωρίδα, επομένως θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την οδήγηση ανάμεσα σε αυτοκίνητα και λοιπά κυκλοφορούντα οχήματα (δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες των άλλων οδηγών). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών. Μην μεταφέρετε άλλους ανθρώπους ή ζώα κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Παρακαλούμε μην κλειδώνετε κανένα Προϊόν με κλειδαριά που δεν είναι δική μας, γιατί δεν θα μπορούμε να την ξεκλειδώσουμε (!). Μην αφήνετε ένα Προϊόν κατά τρόπο ή σε τοποθεσία που δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση (εάν όλοι οι χρήστες έκαναν το ίδιο, δεν θα υπήρχαν διαθέσιμα Προϊόντα προς χρήση). Ενδέχεται να υποστείτε επιπλέον χρέωση έως 400 ευρώ, ανάλογα με το κόστος που αναλαμβάνουμε για την ανάκτηση οποιουδήποτε Προϊόντος λόγω των ενεργειών σας.

Δεν επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για να συμμετέχετε σε δραστηριότητες πέραν της χρήσης που προορίζεται για το συγκεκριμένο Προϊόν. Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες είναι προφανείς, αλλά αναφέρουμε ως παράδειγμα: αγώνες ταχύτητας, ποδηλασία βουνού, ακροβατικές επιδείξεις ή κόλπα, ποδηλασία εκτός δρόμου ή μέσα από τεράστιες ποσότητες νερού (στο βαθμό, φυσικά, που υπερβαίνει την κανονική ποδηλασία εντός πόλεως). Όλες οι παραπάνω χρήσεις μπορούν να βλάψουν τα προϊόντα μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας με σκοπό τη μίσθωση ή τη λήψη ανταμοιβής ή για οποιαδήποτε άλλη εμπορική χρήση (όπως διαφήμιση, κοινοχρησία ή παράδοση τροφίμων). Και βεβαίως, μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας κα΄τα παραβίαση οποιουδήποτε νόμου.

 1. Αντιμετωπίστε/Μεταχειριστείτε/Φροντίστε τα Προϊόντα μας σαν να είναι δικά σας!

 • Ορθή χρήση. Εάν όλοι οι πελάτες αντιμετωπίζουν/μεταχειρίζονται τα Προϊόντα μας με σεβασμό, περισσότερα από αυτά θα είναι διαθέσιμα για χρήση και σε καλύτερη κατάσταση. Τα Προϊόντα μας δεν είναι άφθαρτα, οπότε παρακαλούμε να τα φροντίζετε όταν βρίσκονται στα χέρια σας. Ισχύουν περιορισμοί βάρους - 136 κιλά για όλα τα ποδήλατα και τα σκούτερ (αλλά 6,8 κιλά για φορτίο στο μπροστινό καλάθι του ποδηλάτου). Αναμένουμε ότι θα χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα με ασφάλεια, ακόμα και όταν μεταφέρετε φορτίο. Για παράδειγμα, μην μεταφέρετε φορτίο στο μπροστινό καλάθι του ποδηλάτου, εάν εμποδίζει την ορατότητα.

 • Ζημίες. Αναμένουμε ότι, πέρα από την φυσιολογική φθορά του Προϊόντος, θα το επιστρέψετε (δηλαδή θα το κλειδώσετε και απενεργοποιήσετε) στην κατάσταση στην οποία το παραλάβατε. Εάν προξενήσετε ζημιά στο Προϊόν (τυχαία ή εκ προθέσεως) ή αποτύχετε να το επιστρέψετε σωστά και προκληθεί ζημιά, θα ευθύνεστε για τις σχετικές δαπάνες. Το κόστος αυτό μπορεί να είναι υψηλό - έως και 520 ευρώ για τα μη ηλεκτρικά ποδήλατα και 1.750 ευρώ για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και 1.380 ευρώ για τα σκούτερ - τα ποσά αυτά καθορίζονται με βάση το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του σχετικού Προϊόντος. Οι ίδιες χρεώσεις θα ισχύουν για οποιοδήποτε Προϊόν που δεν επιστρέφεται εντός 48 ωρών από την ενοικίαση, το οποίο συνεπώς θεωρείται ότι έχει απωλεσθεί ή κλαπεί και, ανάλογα με τις περιστάσεις, ενδέχεται να καταθέσουμε καταγγελία εναντίον σας στην αστυνομία. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον σας, όπως ορίζεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένου του καταλογισμού ευθυνών σε εσάς για την αξία του Προϊόντος.

 • Περίοδοι ενοικίασης. Μπορείτε να ενοικιάσετε ένα Προϊόν για έως και 24 ώρες. Παρακολουθήστε τον υπολειπόμενο χρόνο σας, καθώς δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε για σας. Θα πρέπει να επιστρέψετε το Προϊόν εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και, στη συνέχεια, μπορείτε να το ενοικιάσετε ξανά. Κάθε Προϊόν έχει μέγιστη 24ωρη χρέωση - 45 ευρώ για μη ηλεκτρικά ποδήλατα και 175 ευρώ για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και σκούτερ. Κατά την επιστροφή του Προϊόντος, θα χρεωθείτε με το μικρότερο ποσό από τις συσσωρευμένες χρεώσεις ενοικίασης βάσει της τιμολόγησης στα πλαίσια της Εφαρμογής ή με τη μέγιστη 24ωρη χρέωση.

 • Περισυλλογή Προϊόντος. Εάν δεν είστε σε θέση να επιστρέψετε το Προϊόν σε έγκυρη τοποθεσία (για παράδειγμα, εάν πρέπει να το αφήσετε σε ιδιωτικό χώρο, σε κλειστή κοινότητα ή σε οποιαδήποτε άλλη μη προσβάσιμη τοποθεσία) και ζητήσετε να παραλάβουμε εμείς το Προϊόν, ενδέχεται να σας χρεώσουμε με τέλος περισυλλογής έως και 110 ευρώ. Σε περίπτωση που εγκαταλείψετε το Προϊόν, θα ευθύνεστε για όλες τις σχετικές χρεώσεις μέχρις ότου ανακτηθεί, πλέον τέλους παροχής υπηρεσιών μέχρι και 110 ευρώ, ανάλογα με το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για την ανάκτηση του Προϊόντος. Εάν διαφωνείτε με οποιαδήποτε χρέωση, μπορείτε να την αμφισβητήσετε επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση [email protected].

 • Ατυχήματα ή εν γένει πρόκληση ζημιών στα Προϊόντα. Οφείλετε να αναφέρετε τυχόν ατύχημα, σύγκρουση, ζημία, τραυματισμό, κλοπή ή απώλεια του Προϊόντος σε εμάς το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση ατυχήματος που συνεπάγεται σωματική βλάβη, υλική ζημιά ή σε περίπτωση κλοπής του Προϊόντος, πρέπει να καταθέσετε αναφορά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα εντός 24 ωρών.

 1. Οικονομικοί Όροι

 • Τιμολόγηση & Πληρωμή

Μπορείτε να ενοικιάσετε τις Υπηρεσίες μας ανά διαδρομή ή με συνδρομή (στις περιπτώσεις που είναι διαθέσιμες συνδρομητικές υπηρεσίες). Μπορείτε να βρείτε τον τιμοκατάλογό μας στην Εφαρμογή. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να αλλάξουμε την τιμολόγηση των Υπηρεσιών μας όπως κρίνουμε απαραίτητο ή κατάλληλο για την επιχείρησή μας. Η τιμολόγησή μας δεν περιλαμβάνει φόρους (όπως έμμεσους φόρους) και περιλαμβάνει άλλες ισχύουσες κυβερνητικές χρεώσεις. Τα ποσά αυτά θα χρεώνονται στον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής που καθορίζεται στο λογαριασμό σας βάσει της χρήσης σας. Οι ισχύοντες φόροι χρεώνονται και παρακρατούνται αυτόματα, εφόσον απαιτείται από το νόμο. Όλες οι πληρωμές προς εμάς πραγματοποιούνται μέσω τρίτου επεξεργαστή πληρωμών με τη μορφή πληρωμής που γίνεται αποδεκτή από αυτούς. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τυχόν χρεώσεις στο λογαριασμό σας, πρέπει να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό αφότου λάβετε γνώση του προβλήματος. Προκειμένου να επιλύσουμε τυχόν αμφισβητούμενες χρεώσεις, θα χρειαστούμε ορισμένες πληροφορίες διαδρομής, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και των κατά προσέγγιση ωρών έναρξης και λήξης της διαδρομής σας. Ως πολιτική, δεν προσφέρουμε επιστροφές χρημάτων για τη χρήση των Υπηρεσιών μας και τυχόν εξαιρέσεις από αυτήν πολιτική μας είναι στη διακριτική μας ευχέρεια.

 • Κωδικοί Προωθητικών Προσφορών

Κατά καιρούς παρέχουμε κωδικούς προσφοράς για διαδρομές με έκπτωση που μπορεί να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους που σας κοινοποιούνται σε σχέση με μια συγκεκριμένη προσφορά, τους οποίους θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά και να αποδεχτείτε εάν θέλετε να λάβετε μέρος σε αυτήν. Παρακαλούμε να έχτε υπόψη σας ότι πρόκειται για εφάπαξ προσφορές που μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο μέσω της Εφαρμογής και ότι μπορούμε να τις τροποποιήσουμε ή να τις ακυρώσουμε ανά πάσα στιγμή. Οι προσφορές αυτές περιορίζονται σε μία (1) ανά χρήστη και λογαριασμό, δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές, έχουν ημερομηνία λήξης που καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους τους και δεν είναι μεταβιβάσιμες ή δεν επιτρέπεται να μεταπωληθούν.

 • Συνδρομές

Εφόσον είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας αγοράζοντας μηνιαία συνδρομή. Σχετικά με τις συνδρομές ισχύουν ορισμένοι πρόσθετοι κανόνες:

 • Η συνδρομή σας αρχίζει από την ημερομηνία επιβεβαίωσης από εμάς της λήψης της πρώτης πληρωμής σας και ο τρίτος επεξεργαστής πληρωμών θα χρεώσει τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής σας εντός 30 ημερών από την εντολή πληρωμής. Η συνδρομή σας θα συνεχιστεί για το χρονικό διάστημα που επιλέξατε κατά την εγγραφή (ή ανά μήνα εάν δεν καθορίστηκε ορισμένη περίοδος για κάποιο λόγο).
 • Η ισχύουσα τιμή είναι η τιμή που ισχύει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας (διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των τιμών με την πάροδο του χρόνου και δεν παρέχουμε προστασία τιμών ή επιστροφές σε περίπτωση πτώσης των τιμών ή προωθητικής προσφοράς), η οποία τιμολογείται και χρεώνεται στο λογαριασμό σας αυτόματα κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας.
 • Ενδέχεται να προσφέρουμε ποικίλα προγράμματα συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν δοκιμών, μειωμένων τιμών για περιορισμένα χρονικά διαστήματα ή ειδικών προωθητικών προγραμμάτων από τρίτους για τα οποία ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί ή πρόσθετοι όροι που σας κοινοποιούνται κατά την εγγραφή ή πριν από την εγγραφή. Ορισμένα από αυτά προσφέρονται από τρίτους, συνεπώς δεν ευθυνόμαστε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς. Κατά τη δωρεάν δοκιμή, ορισμένες εταιρείες πιστωτικών καρτών ενδέχεται να δεσμεύσουν προσωρινά τη μέθοδο πληρωμής σας για την πρώτη σας πληρωμή.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να καταργήσουμε ή να αλλάξουμε με οποιονδήποτε τρόπο τα προγράμματα συνδρομής, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβετε προηγούμενη ειδοποίηση 14 ημέρες πριν από την εφαρμογή των αλλαγών και θα δικαιούστε πλήρη επιστροφή χρημάτων εάν προτιμήσετε να ακυρώσετε τη συνδρομή παρά να τη συνεχίσετε υπό τους τροποποιημένους όρους.
 • Μπορούμε να ακυρώσουμε την εγγραφή σας για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς αιτία, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης 30 ημέρες πριν από την ακύρωση. Την ίδια δυνατότητα ακύρωσης συνδρομής έχετε και εσείς, αλλά αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί στη μέση της συνδρομητικής περιόδου, δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για το υπόλοιπο τμήμα της περιόδου, κάτι που σημαίνει ότι ενδέχεται να χάσετε τα τέλη συνδρομής. Και στις δυο περιπτώσεις, δικαιούστε βεβαίως να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μέχρι το τέλος της περιόδου για την οποία έχετε πληρώσει πριν τερματιστεί η συνδρομή σας. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμα ακύρωσης που τυχόν έχετε σύμφωνα με το άρθρο 7 παρακάτω. Μπορούμε επίσης να ακυρώσουμε τη συνδρομή σας εάν δεν καταβάλλετε οφειλόμενα ποσά ή εάν παραβιάσετε ουσιωδώς τους παρόντες Όρους.
 • Η συνδρομή στις Υπηρεσίες μας θα ανανεώνεται αυτόματα με τις τότε ισχύουσες τιμές κατά το ίδιο χρονικό διάστημα με την αρχική σας περίοδο συνδρομής. Η συνδρομή σας συνεχίζεται επ’ αόριστο εφόσον δεν την ακυρώσετε πριν από το τέλος της τρέχουσας συνδρομητικής περιόδου. Η τιμολόγηση και οι ισχύοντες φόροι και τέλη ενδέχεται να μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου, επομένως η τιμολόγηση από τη μια περίοδο συνδρομής στην άλλη μπορεί να είναι διαφορετική. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την τιμολόγηση των συνδρομών ανά πάσα στιγμή, ωστόσο σε τέτοια περίπτωση θα σας ειδοποιήσουμε προηγουμένως εγγράφως για τη σχετική αλλαγή. Εάν δεν συμφωνείτε με τη νέα τιμολόγηση, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας αζημίως, στην οποία περίπτωση μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μέχρι το τέλος της περιόδου για την οποία έχετε πληρώσει σύμφωνα με την προηγούμενη τιμολόγηση.

 • Πρόστιμα και τέλη

Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους νόμους που ισχύουν για εσάς. Σε περίπτωση που λάβετε κλήση ή σας επιβληθεί πρόστιμο, ή εάν εξαιτίας σας το Προϊόν απομακρυνθεί με ρυμουλκό ή κατασχεθεί, ή σας επιβληθεί οποιαδήποτε άλλη κύρωση ή τέλος, θα ευθύνεστε για τα σχετικά έξοδα. Καθώς συνεργαζόμαστε με όλους τους κρατικούς φορείς κατά την επιβολή των εφαρμοστέων νόμων, για λόγους σκοπιμότητας ενδέχεται να καταβάλουμε εκ μέρους σας ποσά που οφείλετε και να παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται ή απαιτούνται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Στην περίπτωση αυτή, οφείλετε να μας αποδώσετε τη σχετική δαπάνη μαζί με εύλογο τέλος διαχείρισης καθώς και οποιαδήποτε έξοδα που σχετίζονται με την είσπραξη της οφειλής από τρίτους ή με διοικητικά όργανα, εφόσον χρειαστεί να καταφύγουμε σε αυτά για την επίλυση του ζητήματος. Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους, συμφωνείτε επίσης ότι μπορούμε να χρεώσουμε τα ποσά αυτά στον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής που υποδεικνύεται στο λογαριασμό σας ενώ ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες.

 1. Δικαίωμα ακύρωσης της συνδρομής από τον καταναλωτή/ Δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη συνδρομή

Έχετε γενικά το δικαίωμα να ακυρώσετε μια συνδρομή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της επιβεβαίωσης αποδοχής από εμάς της αίτησης συνδρομής σας. Εντούτοις, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η παροχή των Υπηρεσιών συνδρομής αρχίζει αμέσως μετά την επιβεβαίωση αυτή (την οποία μας ζητάτε με την υποβολή της αίτησης συνδρομής σας) και ότι εάν ακυρώσετε τη συνδρομή εντός της προθεσμίας των 14 ημερών, η χρέωση που μας καταβάλλετε (την οποία θα αφαιρέσουμε από οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων σας οφείλεται) θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ημερών του μήνα κατά τον οποίο έχουν παρασχεθεί οι Υπηρεσίες Συνδρομής.

Για να ακυρώσετε μια συνδρομή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] αναφέροντας το όνομα, τη διεύθυνση και την σειρά προτίμησης/προτεραιότητάς σας. Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα του καταναλωτή που περιγράφεται παραπάνω καθώς και διευκρίνιση για τον τρόπο άσκησής του παρέχονται με την επιβεβαίωση της αποδοχής της συνδρομής σας. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Με τη χρήση του όρου "Απαλλαγμένα Μέρη" στους παρόντες Όρους, εννοούμε (i) εμάς, τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις μας και τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, μέλη διοικητικού συμβουλίου, αντιπροσώπους, διαδόχους, εντολοδόχους, παραχωρησιούχους άδειας, διανομείς, πωλητές και τρίτους τους οποίους εξουσιοδοτούμε ή άλλως συνεργαζόμαστε για τη διανομή, την εμπορία ή άλλη εμπορική εκμετάλλευση των Υπηρεσιών, (ii) δήμους και δημόσιους φορείς (συμπεριλαμβανομένων όλων των εκλεγμένων και διορισμένων λειτουργών, στελεχών, υπαλλήλων και αντιπροσώπων αυτών) (iii) στο βαθμό που αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας εφαρμογή, ιστότοπο, περιεχόμενο, προϊόν ή υπηρεσία τρίτου, το τρίτο αυτό μέρος και όλες τις θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις του και αντιστοίχως τους ιδιοκτήτες, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, μέλη διοικητικού συμβουλίου, αντιπροσώπους, διαδόχους και εντολοδόχους τους.

Καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη των Απαλλαγμένων Μερών προς εσάς:

 • για θάνατο ή σωματική βλάβη που οφείλεται σε αμέλεια των Απαλλαγμένων Μερών,
 • για ψευδείς δηλώσεις,
 • για παραβίαση οποιουδήποτε όρου προβλέπεται από τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών, και ειδικότερα τον νόμο 225/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και δεν δύναται κατά νόμο να περιοριστεί ή να αποκλειστεί, ή
 • οποιαδήποτε άλλη ευθύνη η οποία δεν δύναται κατά το νόμο να περιοριστεί ή να αποκλειστεί.

Με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εάν είστε καταναλωτής και όχι επιχειρηματικός πελάτης, σε καμία περίπτωση τα Απαλλαγμένα Μέρη δεν θα ευθύνονται έναντι σας για οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημία ή απώλεια δεδομένων και, εάν είστε επιχειρηματικός πελάτης, σε καμία περίπτωση τα Απαλλαγμένα Μέρη δεν θα ευθύνονται έναντι σας για οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημία ή για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, εσόδων, συμβάσεων, δεδομένων, υπεραξίας (goodwill) ή άλλες παρόμοιες ζημίες. Οποιαδήποτε ευθύνη φέρουμε για ζημίες που υφίστασθε (είτε πρόκειται για επιχείρηση είτε για καταναλωτή) σύμφωνα με τους παρόντες Όρους περιορίζεται σε 85 ευρώ και αυστηρά στις ζημίες που ήταν ευλόγως προβλέψιμες. Η ζημία ή η απώλεια είναι προβλέψιμη εάν είναι προφανές ότι θα συμβεί ή εάν, κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, γνωρίζαμε τόσο εμείς όσο και εσείς ότι μπορεί να συμβεί.

Τα Απαλλαγμένα Μέρη δεν θα ευθύνονται για τυχόν μη εκτέλεση ή καθυστέρηση κατά την εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, που οφείλεται σε γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου μας.

Καθώς τα προϊόντα μας αποτελούν μηχανήματα, υφίσταται εγγενής κίνδυνος που συνδέεται με τη χρήση τους, μεταξύ άλλων λόγω δυσλειτουργίας, ανεξάρτητα από το πόσο καλά συντηρούνται. Οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι πάντα προφανείς και μπορεί να προκαλέσουν υλική ζημία, τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο σε εσάς ή σε άλλους. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε ότι κατανοείτε αυτούς τους κινδύνους και ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας με ασφάλεια. Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη προκαλείτε σε άλλους ή σε περιουσιακά στοιχεία (εκτός εάν η πραγματική αιτία της εν λόγω βλάβης ανάγεται σε πράξη ή παράλειψή μας).

 1. Ευθύνη του Χρήστη

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και με την επιφύλαξη του άρθρου 8 ανωτέρω, συμφωνείτε ότι ευθύνεστε για οποιεσδήποτε αξιώσεις, αγωγές, έξοδα, αποζημιώσεις, κυρώσεις, πρόστιμα, απαιτήσεις, απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων και δικαστικών εξόδων) προκύπτουν από ή σε σχέση με (i) την παραβίαση ή την παράβαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους ή οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, (ii) τη χρήση του περιεχομένου σας από οποιοδήποτε Απαλλαγμένο Μέρος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13, ή (iii) την παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου. Συμφωνείτε ότι οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο 9 θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την καταγγελία ή λήξη ισχύος των Όρων αυτών, το κλείσιμο του λογαριασμού χρήστη σας ή τη διακοπή της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες μας εν γένει.

 1. Προσωπικά Στοιχεία Χρήστη

Η συλλογή και χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς γίνεται με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς. Για παράδειγμα, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες όπως το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία πληρωμής σας προκειμένου να μπορέσετε να εγγραφείτε δημιουργώντας λογαριασμό και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Είναι επίσης απαραίτητη η επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με εσάς, όπως πληροφορίες για τις διαδρομές σας, προκειμένου να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.li.me/privacy.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία
  • Περιορισμένη Άδεια Χρήσης

Με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων, σας παραχωρούμε περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη εκχωρήσιμη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Εφαρμογής και του σχετικού λογισμικού και υπηρεσιών μας στην προσωπική σας συσκευή αποκλειστικά για τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Τα δικαιώματα αυτά αφορούν μόνο την προσωπική, μη εμπορική, χρήση από εσάς. Οποιαδήποτε δικαιώματα δεν παρέχονται ρητά στο παρόν, διατηρούνται από εμάς και από τους δικαιοπαρόχους μας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η διανομή, η πώληση ή η εκμίσθωση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών μας ή του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτές, ούτε η ανάστροφη μηχανίκευση (reverse engineering) ή η προσπάθεια εξαγωγής του πηγαίου κώδικα των Υπηρεσιών ή του λογισμικού, εκτός εάν οι περιορισμοί αυτό απαγορεύονται από το νόμο ή εάν έχετε την έγγραφη άδειά μας προς τούτο. Μην προβαίνετε σε ενέργειες που υποβάλλουν σε αδικαιολόγητα μεγάλη επιβάρυνση την υποδομή των Υπηρεσιών μας και μην χρησιμοποιείτε αυτόματες μηχανές (robots), προγράμματα εντοπισμού ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο (spiders), λογισμικό ανάκτησης πληροφοριών από ιστοθέσεις (scrapers) ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Μην προσπαθήσετε να παρεμβείτε στην ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας μας και μην επιχειρήσετε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούμε για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

 • Κυριότητα

Οι Υπηρεσίες αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και η χρήση τους από εσάς δεν σας μεταβιβάζει κανένα δικαίωμα κυριότητας. Η χρήση των Υπηρεσιών μας δεν σας καθιστά δικαιούχο οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες μας ή στο περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση και, εκτός από την περιορισμένη άδεια χρήσης που σας παραχωρήθηκε ως άνω, όλα τα σχετικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας) ανήκουν σε εμάς ή στους δικαιοπάροχους μας. Δεν επιτρέπεται η χρήση περιεχομένου από τις Υπηρεσίες μας χωρίς ρητή προηγούμενη άδεια από εμάς ή όπως άλλως επιτρέπεται από το νόμο. Οι παρόντες Όροι δεν σας παρέχουν το δικαίωμα χρήσης οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών ή λογοτύπων που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες μας ή άλλως, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αυτών σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή δημοσίευση ή χρήσης κατά τρόπον ώστε να υποδηλώνεται η επιδοκιμασία μας με οποιονδήποτε τρόπο. Παρακαλούμε μην αποκρύπτετε ή τροποποιείτε τυχόν νομικές ειδοποιήσεις που εμφανίζονται σε, μαζί με ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας.

 1. Περιεχόμενο που δημοσιεύεται από το χρήστη

Κατά καιρούς μπορεί να λαμβάνετε προσκλήσεις για την υποβολή περιεχομένου σε εμάς (όπως σχόλια σε αναρτήσεις ιστολογίων, συμμετοχή σε κοινότητες, παροχή συμβουλών για χρήστες κ.λπ.). Παρότι το περιεχόμενο αυτό παραμένει στην ιδιοκτησία σας, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε καταρχάς το δικαίωμα να μας το υποβάλετε, διότι με την υποβολή του παραχωρείτε σε εμάς (και στους συνεργάτες μας) παγκόσμια άδεια χρήσης, φιλοξενίας, αποθήκευσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων, κοινοποίησης, δημοσίευσης, δημόσιας εκτέλεσης και προβολής και διανομής του εν λόγω περιεχομένου καθώς και του ονόματός σας, της φωνής ή/και της εικόνας σας εφόσον υποβάλλονται μαζί με το περιεχόμενο και στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η άδεια αυτή εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και αν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Στην περίπτωση που καταχωρήσετε σχόλια ή προτάσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς καμία υποχρέωση προς εσάς. Οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλετε θεωρείται μη εμπιστευτικό.

Μην υποβάλλετε περιεχόμενο το οποίο είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, εχθρικό, βίαιο, άσεμνο, πορνογραφικό, παράνομο ή άλλως προσβλητικό (εναπόκειται στην κρίση μας κατά πόσο το περιεχόμενό σας ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιγραφές). Το ίδιο ισχύει και για την ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) ή την ανεπιθύμητη διαφήμιση. Η υποβολή οποιουδήποτε από τα παρακάτω μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή τη διακοπή του λογαριασμού χρήστη σας, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται από το νόμο). Έχουμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να επιθεωρούμε, να παρακολουθούμε ή να καταργούμε το περιεχόμενό σας ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Υπηρεσίες και Περιεχόμενο Τρίτων

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να διατίθενται ή να είναι προσβάσιμες σε συνδυασμό με υπηρεσίες και περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης) που ελέγχονται από τρίτους σύμφωνα με διαφορετικούς όρους χρήσης και πολιτικές απορρήτου. Δεν υποστηρίζουμε αυτές τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι ούτε φέρουμε ευθύνη για κανένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Επιπλέον, η Apple Inc., η Google, Inc., η Microsoft Corporation ή/και η BlackBerry Limited θα είναι δικαιούχοι τρίτοι των Όρων αυτών, εφόσον αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για κινητές συσκευές Apple iOS, Android, Microsoft Windows ή Blackberry, αντιστοίχως. Οι εν λόγω δικαιούχοι τρίτοι δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στους παρόντες Όρους και δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παροχή ή την υποστήριξη των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο. Η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές ή τις συσκευές αυτές υπόκειται στους όρους που καθορίζονται στους αντίστοιχους όρους χρήσης και πολιτικές απορρήτου τους.

 1. Πρόσβαση στο Δίκτυο και Συσκευές Δικτύου

Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων που απαιτείται για τη χρήση των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες από τη συσκευή σας, ενδέχεται να ισχύουν οι χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων και αποστολής μηνυμάτων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας. Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και ενημέρωση συμβατού υλισμικού (hardware) ή συμβατών συσκευών που απαιτούνται για την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμογής) και τυχόν ενημερώσεών τους. Δεν εγγυώμαστε ότι οι Υπηρεσίες, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, θα λειτουργήσουν σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο υλισμικό ή συσκευές. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις εγγενείς στη χρήση του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 1. Γενικά
 2. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε αυτούς τους Όρους χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση. Ενδέχεται να εκχωρήσουμε τους παρόντες Όρους χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε συναφή ή συνδεδεμένη οντότητα ή σε περίπτωση πώλησης όλων ή ουσιωδώς όλων των στοιχείων του ενεργητικού, των μετοχών ή της επιχείρησής μας ή σε διάδοχο εταιρία μέσω συγχώνευσης. Τυχόν εκχώρηση κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου είναι άκυρη. Οι παρόντες Όροι ή η χρήση των Υπηρεσιών δεν συνεπάγονται την ύπαρξη ουδεμίας σχέσης κοινής επιχείρησης, εταιρική σχέση, σχέση απασχόλησης ή αντιπροσωπείας ανάμεσα σε εσάς και εμάς. Σε περίπτωση που διάταξη των παρόντων Όρων κηρυχθεί άκυρη ή μη αντιτάξιμη, η διάταξη αυτή διαγράφεται ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις εφαρμόζονται πλήρως σύμφωνα με το νόμο. Η μη άσκηση ή μη επιβολή εφαρμογής εκ μέρους μας οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης βάσει των παρόντων Όρων δεν αποτελεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη, εκτός εάν τούτο συμφωνηθεί εγγράφως από εμάς, ενώ δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμά μας να προβούμε στην εν λόγω άσκηση ή επιβολή μελλοντικά. Γεγονότα ανωτέρας βίας ενδέχεται να εμποδίσουν την παροχή των Υπηρεσιών από εμάς. Επισημαίνεται ότι όπου αναφέρεται η λέξη «(συμ)περιλαμβάνουν/-εται» ή «συμπεριλαμβανομένου/-ης/-ων» στους παρόντες Όρους, εννοείται ότι συνοδεύεται από τη λέξη «μη περιοριστικά» που δεν αναγράφεται για λόγους ευκολίας στην ανάγνωση. Διατάξεις που από τη φύση τους προορίζονται να εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά την καταγγελία ή τη λήξη των Όρων αυτών ή την διακοπή της χρήσης των Υπηρεσιών, θα εξακολουθήσουν πράγματι να ισχύουν και μετά την επέλευση των γεγονότων αυτών.

  1. Επίλυση Διαφορών

  Οι παρόντες Όροι διέπονται το ιρλανδικό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών http://ec.europa.eu/consumers/odr/ παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Είναι η επιλογή σας να την χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με τους παρόντες Όρους που δεν μπορεί να επιλυθεί διαφορετικά.

  Υπόδειγμα Εντύπου Δήλωσης Υπαναχώρησης

  Εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από την Συμφωνία αυτή, παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο και αποστείλετέ το στην Εταιρεία μας στην παρακάτω διεύθυνση (παρακαλώ συμπληρώστε):

  Υπόδειγμα Εντύπου Δήλωσης Υπαναχώρησης

  Προς : Lime Network B.V.

  Διεύθυνση: Kingsfordweg 151, 1043GR, Άμστερνταμ, Ολλανδία

  E-Mail: [email protected]

  Με το παρόν υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από την Συμφωνία που έχω/έχουμε (*) συνάψει για την παροχή των παρακάτω Προϊόντων (ή Υπηρεσιών) :

  Παραγγελία Προϊόντων/Υπηρεσιών:

  που υπεβλήθη την (*) / παρελήφθη την (*):

  Ονοματεπώνυμο του/των καταναλωτή/-ών:

  Διεύθυνση του/των καταναλωτή/-ών:

  Υπογραφή του/των καταναλωτή/-ών (μόνο σε περίπτωση κοινοποίησης σε έντυπη μορφή)

  Ημερομηνία:

  (*) Διαγράφετε ό,τι δεν ισχύει.