User Agreement

Αυτή η μεταφρασμένη έκδοση παρέχεται για σας μόνο. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η αγγλική έκδοση αυτών των όρων θα επικρατήσει.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27 Ιουνίου 2019

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ]

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΑΤΕ ΤΗΝ LIME!

Οι όροι (“Όροι”) αυτοί διέπουν τη χρήση των διαφόρων προϊόντων μας, υπηρεσιών, εφαρμογών (apps) και λογισμικού που προσφέρουμε (συλλογικά οι “Υπηρεσίες” μας). Παρέχονται σ’ εσάς από την Lime (Cyprus) Company Ltd. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας (χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, την Εφαρμογή (App) μας ή δημιουργώντας λογαριασμό χρήστη), συμφωνείτε με τους Όρους αυτούς, συμπεριλαμβανομένου του ότι είστε σε νόμιμη ηλικία για να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις, γι’ αυτό παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά. Συμφωνείτε επίσης ότι έχετε εξουσία να συμφωνήσετε με τους Όρους αυτούς.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους αυτούς, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Μπορούμε να τροποποιούμε τους Όρους αυτούς από καιρό σε καιρό και η αναθεωρημένη εκδοχή θα τίθεται σε ισχύ όταν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα αυτή. Θα μπορείτε, ωστόσο, να ελέγξετε πρώτα οποιαδήποτε αναθεωρημένη εκδοχή των Όρων αυτών προτού αυτές τεθούν σε ισχύ. Οι αναθεωρημένοι όροι αντικαθιστούν τις προηγούμενες εκδoχές. Παρόλο που θα σας παράσχουμε εκ των προτέρων ειδοποίηση για οποιεσδήποτε σημαντικές αναθεωρήσεις, σας συνιστούμε όπως εξετάζετε τακτικά τους Όρους αυτούς, γιατί η συνεχής σας χρήση των Υπηρεσιών μας μετά την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών σε αυτούς συνιστά τη συμφωνία σας στις αλλαγές αυτές. Οι Όροι αυτοί αντικαθιστούν επίσης ρητά οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ή διευθετήσεις που ενδεχομένως έχουμε μαζί σας. Μπορείτε φυσικά να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας σε οποιονδήποτε χρόνο και μπορούμε να τερματίσουμε τους Όρους αυτούς ή τη χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών ή γενικά να παύσουμε να προσφέρουμε ή ν’ αρνηθούμε πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών σε οποιονδήποτε χρόνο κατά την απόλυτη κρίση μας (αλλά εάν διαφωνείτε με ή επιθυμείτε ν’ αμφισβητήσετε οποιονδήποτε τέτοιον τερματισμό ή παύση από εμάς, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] με τις σχετικές λεπτομέρειες). Συγκεκριμένοι όροι που καλύπτουν συνδρομές στις Υπηρεσίες μας παρατίθενται κατωτέρω. Αυτοί περιγράφουν επιπρόσθετες περιόδους προειδοποίησης στις οποίες δικαιούστε προτού προχωρήσουμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές στις τιμές ή σε άλλους σημαντικούς όρους συνδρομής.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι η πόλη σας μπορεί επίσης να έχει επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να γνωρίζετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας – παρακαλούμε όπως ελέγξετε τον κατάλογο αυτό για να δείτε εάν υπάρχουν οποιοιδήποτε για την πόλη σας.

 1. Τι προσφέρει η Lime

Η Lime ιδρύθηκε βασιζόμενη στην απλή ιδέα ότι όλες οι κοινότητες αξίζουν πρόσβασης σε έξυπνη, οικονομικά προσιτή κινητικότητα. Οι Υπηρεσίες μας βοηθούν στην πραγματοποίηση της ιδέας αυτής. Συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τις Υπηρεσίες μας και συμπεριλαμβάνουν, από την ως άνω ημερομηνία, ηλεκτρικά και μη ηλεκτρικά ποδήλατα μαζί με τις αντίστοιχες θέσεις στάθμευσης τους και ηλεκτρικά σκούτερ. Αναφερόμαστε συχνά σε αυτά, στους Όρους αυτούς, ως “Προϊόν”, ή όλα αυτά συλλογικά ως “Προϊόντα”. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης την εφαρμογή για κινητά (η “App”), κάθε άλλο σχετικό εξοπλισμό, συντήρηση, χρέωση, προσωπικό, τις ιστοσελίδες μας (συμπεριλαμβανομένης αυτής) και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, τεχνολογία και υπηρεσίες που παρέχονται ή άλλως διαθέτουμε σ’ εσάς κατά την κρίση μας. Προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας ως διευκόλυνση σε όσους είναι σε θέση και έχουν το προνόμιο να τις λειτουργήσουν και εναλλακτικά μέσα δημόσιας και ιδιωτικής μεταφοράς είναι διαθέσιμα σ’ εσάς και στο ευρύ κοινό.

 1. Ο Λογαριασμός Χρήσης σας της Lime

 • Δημιουργία Λογαριασμού. Χρειάζεστε λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, ο οποίος απαιτεί έγκυρη χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή άλλη εγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής με ημερομηνία λήξης (η οποία διαβιβάζεται στον επεξεργαστή πληρωμής τρίτου προσώπου - δεν λαμβάνουμε ή αποθηκεύουμε τις πληροφορίες αυτές εμείς οι ίδιοι) καθώς και άλλες πληροφορίες που ζητούνται ανάλογα με το Προϊόν. Η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών σ’ εσάς. Εναλλακτικές μέθοδοι δημιουργίας λογαριασμού και πληρωμής είναι διαθέσιμες για ορισμένα από τα προϊόντα και υπηρεσίες μας, εφόσον είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας, όπως το LimeAccess. Αυτά που θα μας παρέχετε πρέπει να είναι αληθή, ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα, ως είναι απαραίτητο, για να παραμείνουν ακριβή. Δημιουργήστε όνομα χρήστη και ισχυρό κωδικό πρόσβασης (password) και μην τα μοιραστείτε ούτε με κανένα - ο λογαριασμός σας είναι προσωπικός και δεν προορίζεται για κανέναν άλλον και είστε υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κάτω από αυτόν. Ενημερώστε μας άμεσα εάν υποψιάζεστε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Ειδοποίηση Απορρήτου (Privacy Notice), στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο li.me/privacy.

 • Σημείωση Περί Απάτης. Την λαμβάνουμε πολύ σοβαρά, τόσο για την προστασία σας όσο και για τη δική μας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο έναν τρόπο πληρωμής στον οποίο έχετε το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουνε αυτή τη μέθοδο πληρωμής για οποιεσδήποτε χρεώσεις στις οποίες υπόκεισθε. Εάν υποψιαστούμε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχετε παράσχει είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή δόλιες, ενδέχεται ν’ αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας εάν και μέχρις ότου επιλυθεί το ζήτημα. Θα χάσετε την πρόσβαση σε ορισμένες ή όλες τις Υπηρεσίες μας, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

 1. Χρήση της Εφαρμογής (App) και των Υπηρεσιών μας

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για να εντοπίσετε, να κρατήσετε (reserve) και ενοικιάσετε τα διαθέσιμα Προϊόντα μας. Παρακαλούμε όπως κατανοήσετε ότι για λόγους προμήθειας και συναφείς λόγους, διατηρούμε το δικαίωμα ν’ αποδεχθούμε ή ν’ απορρίψουμε τα αιτήματα κράτησής σας. Εάν η κράτησή σας μέσω της Εφαρμογής απορριφθεί μετά το αίτημα σας, θα λάβετε την επιστροφή χρημάτων που ισχύει, με την προϋπόθεση ότι ο τρόπος πληρωμής χρεώθηκε εξαρχής. Εάν η τιμολόγηση στην Εφαρμογή αποδειχθεί λανθασμένη για οποιονδήποτε λόγο, διατηρούμε το δικαίωμα ν’ απορρίψουμε αντίστοιχη κράτηση και θα σας εκδώσουμε την επιστροφή χρημάτων που ισχύει.

 • Μερικοί Βασικοί Κανόνες.

 • Πρέπει να είστε ο μόνος χρήστης των Υπηρεσιών μας, εκτός των ανηλίκων σε μη ηλεκτρικά ποδήλατα, αλλά ενδέχεται να ισχύουν και επιπρόσθετοι κανόνες στους Όρους αυτούς ή που έχουν διαφορετικά κοινοποιηθεί σ’ εσάς.
 • Είστε τουλάχιστον 18 ετών ή νόμιμη ηλικία εάν είναι διαφορετική.
 • Είστε σε θέση να λειτουργείτε τα Προϊόντα μας με ικανό τρόπο. Ξέρετε πώς να τα χρησιμοποιείτε και είστε σωματικώς σε θέση να το κάνετε. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια και είστε σε θέση ν’ ανταποκριθείτε ανάλογα (όπως για παράδειγμα να ρυθμίσετε την απόσταση πέδησης στη βροχή). Αυτό μπορεί επίσης να σημαίνει να μην χρησιμοποιείτε καθόλου ορισμένα Προϊόντα. Σημειώστε επίσης ότι δεν παρέχουμε οδηγίες ή συμβουλές δρομολόγησης, οπότε η διαδρομή που επιλέγετε εξαρτάται από εσάς.
 • Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας εκπαιδεύσουμε σχετικά με τους ημεδαπούς νόμους που διέπουν τον τρόπο χρήσης των Προϊόντων μας, παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί και εσείς οι ίδιοι με τους νόμους αυτούς, τους οποίους πρέπει να ακολουθείτε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας σε απαγορευμένες περιοχές και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους νόμους σχετικά με τη χρήση πεζοδρομίου, το χώρο στάθμευσης (για παράδειγμα, μην εμποδίζετε ή παρεμποδίζετε την κυκλοφορία των πεζών) και την κατανάλωση αλκοόλ/ναρκωτικών κατά τη λειτουργία.
 • Μην παραβιάζετε, μην βανδαλίζετε ή μην προσπαθήσετε ν’ αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας.
 • Ανήλικοι άνω των 16 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο μη ηλεκτρικά ποδήλατα που έχετε νοικιάσει εσείς, αλλά πρέπει να φορούν κράνος και να εκτελούν τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας (και τα δύο αναλύονται κατωτέρω) και πρέπει να τους εκπαιδεύσετε σχετικά με τους νόμους που ισχύουν γι’ αυτούς και να εποπτεύετε τη χρήση τους κατά πάντα χρόνο. Είστε νομικά υπεύθυνοι για όλη τη δραστηριότητά τους ωσάν να ήταν δική σας.

 • Ασφάλεια Πρώτα! – Κράνη και Έλεγχοι Ασφάλειας.

Συνιστούμε να φοράτε κράνος κάθε φορά που χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα ποδήλατα και τα σκούτερ μας, κατά προτίμηση Snell, CPSC, ANSI ή εγκεκριμένα από την ASTM. Θα πρέπει να τεθούν οι διαστάσεις τους, να τοποθετηθούν και να στερεωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Κράνη και άλλα προστατευτικά εργαλεία δεν αποτελούν εγγύηση έναντι προσωπικού τραυματισμού, αλλά καλύτερα να είστε ασφαλείς παρά να το μετανιώσετε. Σε ορισμένες περιοχές απαιτούνται κράνη από το νόμο, οπότε σίγουρα φορέστε ένα εάν οι νόμοι αυτοί ισχύουν για εσάς. Εάν επιλέξετε να μην φορέσετε κράνος και τραυματιστείτε, επιλέξατε να πάρετε τον κίνδυνο αυτόν και δεν είμαστε υπεύθυνοι (εκτός αν κάτι που κάναμε ή δεν κάναμε ήταν η πραγματική αιτία τέτοιου τραυματισμού).

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρούμε κάθε Προϊόν σε καλή κατάσταση, αλλά έχουν μεγάλη χρησιμότητα που εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες κινητικότητας των πελατών μας. Πραγματοποιήστε έλεγχο ασφαλείας στο Προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε, συμπεριλαμβανομένων όλων αυτών:

(1) Ελέγξτε τη γενική του κατάσταση, την αξιοπιστία των τροχών του και την κατάσταση των ελαστικών του για ποδήλατο.

(2) Λειτουργούν τα φρένα και τα φώτα;

(3) Είναι σωστά τοποθετημένο το κάθισμα, τα πεντάλ και το καλάθι εάν είναι ποδήλατο;

(4) Είναι φορτισμένη η μπαταρία εάν είναι ηλεκτρική;

(5) Υπάρχει κάποιο άλλο σημάδι ζημιάς, ασυνήθιστη ή υπερβολική φθορά ή απαιτείται συντήρηση;

Θα μπορούσε να συμβεί κάτι στο Προϊόν από τον τελευταίο έλεγχο της κατάστασης του και πρέπει να μας πείτε εάν κάτι δεν λειτουργεί σωστά εάν το παρατηρήσετε πριν από εμάς. Παρακαλούμε πέστε μας το συντομότερο δυνατό επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected]. Εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά ή άλλα θέματα σ’ ένα Προϊόν πριν από τη χρήση σας, μην το χρησιμοποιήσετε. Κρατήστε άλλο αντί αυτού. Εάν παρατηρήσετε κάτι κατά τη διάρκεια της χρήσης, σταματήστε το ταξίδι σας όσο το δυνατό ασφαλέστερα μπορείτε και το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν αναφέρετε τα ζητήματα αυτά, ίσως χρειαστεί να σας τα καταλογίσουμε, συμπεριλαμβανομένου του να σας καταστήσουμε υπεύθυνους για οποιαδήποτε συναφή έξοδα.

 • Επιπρόσθετοι Κανόνες για Ηλεκτρικά Προϊόντα.

 • Δεν διαθέτουμε απεριόριστες ποσότητες ηλεκτρικών προϊόντων και δεν είναι πάντοτε διαθέσιμα. Αυτό ισχύει και για τα μη ηλεκτρικά προϊόντα μας.
 • Τα ηλεκτρικά προϊόντα απαιτούν την περιοδική φόρτιση της μπαταρίας για να λειτουργούν. Το επίπεδο φόρτισης της ενέργειας τους θα μειωθεί με τη χρήση τόσο του χρόνου όσο και της απόστασης. Χάνουν τη φόρτιση της μπαταρίας τους για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων λόγω του καιρού, των οδικών συνθηκών, του τύπου Προϊόντος και άλλων παραγόντων.
 • Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε το επίπεδο φόρτισης της ενέργειας του Προϊόντος που ενοικιάζετε και να χρησιμοποιείτε την κρίση σας για ν’ αποφασίσετε κατά πόσο θα σας πάρει εκεί που σκοπεύετε να πάτε με το τρέχον επίπεδο μπαταρίας του. Δουλεύουμε επιμελώς, ως μέρος των Υπηρεσιών μας, για να διασφαλίσουμε ότι τα Προϊόντα μας έχουν επαρκή φόρτιση για τη γενική σας χρήση, αλλά δεν γνωρίζουμε πού σκοπεύετε να πάτε και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το ηλεκτρικό Προϊόν που ενοικιάζετε έχει αρκετή φόρτιση ενέργειας για να σας πάρει εκεί.

 1. Να είστε Ασφαλείς Όταν Χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα μας!

Θέλουμε μία ασφαλή εμπειρία για εσάς και τους γύρω σας στην κοινότητά σας και αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάποιους κανόνες. Εκτός από την απλή άσκηση προσοχής και ορθής κρίσης, δεν πρέπει να μεταφέρετε αντικείμενα (όπως χαρτοφύλακα ή τσάντα) ή να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή (όπως κινητό τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή) εάν βλάπτουν ή εμποδίζουν την ασφαλή χρήση (μη στέλνετε μηνύματα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, για παράδειγμα). Δεν θα υπάρχει πάντοτε ένα καθορισμένο μέρος για να οδηγείτε, όπως μία ποδηλατική λωρίδα, έτσι να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε γύρω από οχήματα και άλλη κυκλοφορία (δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες των οδηγών). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών. Μην μεταφέρετε άλλους ανθρώπους ή ζώα κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Παρακαλούμε όπως μην κλειδώνετε οποιοδήποτε Προϊόν με κλειδαριά που δεν είναι δική μας, γιατί τότε δεν μπορούμε να την ξεκλειδώσουμε (!). Παρακαλούμε μην αφήνετε ένα Προϊόν με τρόπο ή σε τοποθεσία στην οποία δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση (εάν το έκαναν όλοι αυτό, δεν θα υπήρχαν Προϊόντα που να χρησιμοποιούνται). Μπορεί να σας χρεώσουμε μέχρι €400, ανάλογα με το κόστος, το οποίο θα υποστούμε για την ανάκτηση οποιουδήποτε Προϊόντος λόγω των ενεργειών σας.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για να συμμετέχετε σε δραστηριότητες πέραν της χρήσης που προορίζεται το συγκεκριμένο Προϊόν. Ορισμένες από αυτές είναι προφανείς, αλλά για παράδειγμα, αγωνιστικό αγώνα, οδήγηση στο βουνό (mountain riding), ακροβατικά ή επιδείξεις οδήγησης (tricks riding) και μην πάρετε ένα Προϊόν εκτός δρόμου ή μέσα από τεράστιες ποσότητες νερού (πέραν της φυσικής αστικής οδήγησης, βέβαια). Όλες αυτές οι χρήσεις μπορούν να βλάψουν τα Προϊόντα μας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για μίσθωση, ανταμοιβή ή για οποιανδήποτε άλλη εμπορική χρήση (όπως διαφήμιση, συνεπιβάτες (ride sharing) ή παράδοση φαγητού). Και βεβαίως, μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας σε σχέση με την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου.

 1. Μεταχειριστείτε τα Προϊόντα Μας Σαν Να Ήταν Δικά Σας!

5.1. Κατάλληλη χρήση. Εάν όλοι οι πελάτες μεταχειρίζονταν τα προϊόντα μας με σεβασμό, τα περισσότερα από αυτά θα είναι διαθέσιμα για χρήση και σε καλύτερη κατάσταση. Τα Προϊόντα μας δεν είναι δυστυχώς άφθαρτα, έτσι παρακαλούμε να τα προσέχετε όταν βρίσκονται στα χέρια σας. Έχουν περιορισμούς βάρους - 136 κιλά για όλα τα ποδήλατα και τα σκούτερ (αλλά 6.8 κιλά για φορτίο στο μπροστινό καλάθι του ποδηλάτου). Αναμένουμε να χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου και όταν μεταφέρετε φορτίο γενικά. Για παράδειγμα, μην μεταφέρετε φορτίο στο μπροστινό καλάθι του ποδηλάτου εάν εμποδίζει την ορατότητα σας.

5.2. Ζημιά. Αναμένουμε ότι εκτός από την κανονική φθορά, θα επιστρέψετε (δηλαδή να κλειδώσετε και απενεργοποιήσετε) ένα Προϊόν στην ίδια κατάσταση στην οποία το λάβατε. Εάν του κάνατε ζημιά (τυχαία ή με πρόθεση) ή παραλείψετε να το επιστρέψετε δεόντως και προκληθεί ζημιά, θα είστε υπεύθυνοι για τα σχετικά έξοδα. Τούτο μπορεί να είναι ακριβό - μέχρι €520 για μη ηλεκτρικά ποδήλατα και €1,750 για τα ηλεκτρικά και €1,380 για σκούτερ - τα ποσά αυτά καθορίζονται με βάση τα έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης του σχετικού Προϊόντος. Οι ίδιες χρεώσεις θα ισχύουν για οποιοδήποτε Προϊόν δεν επιστρέφεται μέσα σε 48 ώρες από την ενοικίαση, το οποίο θεωρούμε ότι χάθηκε ή κλάπηκε και, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να χρειαστεί να καταθέσουμε αστυνομική έκθεση εναντίον σας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να προβούμε σε οποιανδήποτε ενέργεια εναντίον σας που επιτρέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένου του να σας καταστήσουμε υπεύθυνους για την αξία του Προϊόντος.

5.3. Περίοδοι Ενοικίασης. Μπορείτε να ενοικιάσετε ένα Προϊόν για έως και 24 ώρες. Παρακολουθείτε το χρόνο σας, καθώς δεν το κάνουμε για εσάς. Θα πρέπει να το επιστρέψετε εντός αυτής της χρονικής περιόδου, και μετά από αυτό, μπορείτε να ενοικιάσετε ξανά. Κάθε Προϊόν έχει μέγιστη 24ωρο αμοιβή ενοικίασης - €45 για μη ηλεκτρικά ποδήλατα και €175 για οτιδήποτε ηλεκτρικό. Όταν επιστρέφετε ένα Προϊόν, θα χρεωθείτε με το μικρότερο ποσό από τις συσσωρευμένες χρεώσεις ενοικίασης βάσει της τιμολόγησης στην Εφαρμογή μας ή της μέγιστης 24ώρης αμοιβής.

5.4. Παραλαβή Προϊόντων. Εάν δεν είστε σε θέση να επιστρέψετε ένα Προϊόν σε έγκυρη περιοχή (για παράδειγμα, πρέπει να το αφήσετε σε ιδιωτική ιδιοκτησία, σε μία στενή κοινότητα ή σε μία περιοχή που δεν μπορεί να προσεγγιστεί με άλλο τρόπο) και ζητάτε να παραλάβουμε εμείς το Προϊόν αυτό, μπορεί να σας χρεώσουμε τέλος παραλαβής έως και €110. Εάν εγκαταλείψετε ένα Προϊόν, θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις σχετικές αμοιβές έως ότου ανακτηθεί, πλέον χρέωση υπηρεσιών έως και €110, ανάλογα με το χρόνο και την προσπάθεια που σχετίζονται με την ανάκτηση του Προϊόντος. Εάν διαφωνείτε με οποιαδήποτε χρέωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] για να την αμφισβητήσετε.

5.5. Ατυχήματα ή Ζημιά στα Προϊόντα Γενικά. Πρέπει να αναφέρετε σ’ εμάς οποιοδήποτε ατύχημα, σύγκρουση, ζημιά, προσωπικό τραυματισμό ή κλεμμένο ή χαμένο Προϊόν το συντομότερο δυνατό. Εάν ένα ατύχημα συνεπάγεται προσωπικό τραυματισμό, υλική ζημιά ή κλεμμένο Προϊόν, πρέπει να καταθέσετε έκθεση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα εντός 24 ωρών.

 1. Οικονομικοί Όροι

 • Τιμολόγηση & Πληρωμή.

Μπορείτε να ενοικιάσετε τις Υπηρεσίες μας στη βάση διαδρομής ή συνδρομής (όπου υπάρχουν συνδρομές διαθέσιμες). Μπορείτε να βρείτε όλες τις τιμές στην Εφαρμογή. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί ν’ αλλάξουμε την τιμολόγηση των Υπηρεσιών μας όπως κρίνουμε απαραίτητο ή κατάλληλο για την επιχείρησή μας. Η τιμολόγησή μας περιλαμβάνει φόρους (όπως ΦΠΑ και άλλες κυβερνητικές χρεώσεις που ισχύουν). Όλες αυτές θα χρεώνονται με τη μέθοδο προτιμώμενου τρόπου πληρωμής σας που καθορίζεται στο λογαριασμό σας βάση της χρήσης σας. Θα χρεώνουμε αυτόματα και θα παρακρατούμε τους ισχύοντες φόρους, εάν απαιτείται από το νόμο. Όλες οι πληρωμές σ’ εμάς γίνονται μέσω επεξεργαστή πληρωμής τρίτου προσώπου με τη μορφή πληρωμής που γίνεται αποδεκτή από αυτά. Εάν διαφωνείτε με οποιεσδήποτε χρεώσεις που έχουμε κάνει στο λογαριασμό σας, πρέπει να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό αφού λάβετε γνώση του θέματος. Για να επιλύσουμε οποιεσδήποτε αμφισβητούμενες χρεώσεις, θα χρειαστούμε ορισμένες πληροφορίες ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και των ωρών έναρξης και λήξης του ταξιδιού σας, κατά προσέγγιση. Δεν προσφέρουμε, ως πολιτική, επιστροφές χρημάτων για τη χρήση των Υπηρεσιών μας και οποιεσδήποτε εξαιρέσεις στην πολιτική αυτή είναι στην απόλυτη κρίση μας.

 • Κωδικοί Προσφοράς (Promotional Codes).

Παρέχουμε κατά καιρούς κωδικούς προσφοράς για ταξίδια με έκπτωση, οι οποίοι μπορεί να υπόκεινται σε επιπρόσθετους όρους που παρουσιάζονται σ’ εσάς σε σχέση με συγκεκριμένη προσφορά, την οποία θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά και να συμφωνήσετε εάν θέλετε να λάβετε μέρος σε αυτήν. Παρακαλούμε όπως κατανοήσετε ότι αυτές είναι εφάπαξ προσφορές (one-time offers), μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο μέσω της Εφαρμογής και μπορούμε να τις τροποποιήσουμε ή να τις ακυρώσουμε ανά πάσα στιγμή. Τις περιορίζουμε σε 1 ανά χρήστη και λογαριασμό, δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές, θα λήξουν σύμφωνα με τους όρους τους και δεν μεταβιβάζονται ούτε επιτρέπεται να μεταπωληθούν.

 • Συνδρομές.

Εάν είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας αγοράζοντας μηνιαία συνδρομή. Υπάρχουν ορισμένοι επιπρόσθετοι κανόνες σχετικά με τις συνδρομές:

(1) Η συνδρομή σας θα αρχίσει από την ημερομηνία που επιβεβαιώνουμε την παραλαβή της πρώτης πληρωμής σας και ο επεξεργαστής πληρωμής τρίτου προσώπου θα χρεώσει τη μέθοδο προτιμώμενης πληρωμής σας εντός 30 ημερών από την εξουσιοδότηση. Η συνδρομή σας θα συνεχίσει για τη χρονική περίοδο που επιλέξατε κατά την εγγραφή (ή από μήνα σε μήνα εάν για κάποιο λόγο δεν καθορίστηκε κάποια περίοδος).

(2) Η ισχύουσα τιμή είναι η τιμή κατά το χρόνο που υποβάλλετε την παραγγελία σας (διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των τιμών με την πάροδο του χρόνου και δεν παρέχουμε προστασία τιμών ή επιστροφές χρημάτων στην περίπτωση πτώσης τιμών ή προσφοράς). Θα σας τιμολογούμε (bill) και θα σας χρεώνουμε αυτόματα κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας.

(3) Μπορεί να προσφέρουμε ποικιλία σχεδίων ιδιότητας μέλους, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν δοκιμών, μειωμένων τιμών για περιορισμένους χρόνους ή ειδικά σχέδια προώθησης τρίτων προσώπων που μπορεί να έχουν διαφορετικούς ή επιπρόσθετους όρους που αποκαλύπτονται σ’ εσάς ή πριν από την εγγραφή. Ορισμένα από αυτά προσφέρονται από τρίτα πρόσωπα και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα προϊόντα και υπηρεσίες τους. Μερικές εταιρείες πιστωτικών καρτών μπορούν να θέσουν προσωρινή παρακράτηση, με δωρεάν δοκιμές, στη μέθοδο πληρωμής σας για την πρώτη σας πληρωμή.

(4) Διατηρούμε το δικαίωμα να διαφοροποιούμε, καταργούμε ή άλλως τροποποιούμε οποιαδήποτε σχέδια συνδρομής ιδιότητας μέλους, νοουμένου ότι θα λάβετε προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση 14 ημερών προτού το πράξουμε και θα δικαιούστε σε πλήρη επιστροφή χρημάτων εάν προτιμάτε ν’ ακυρώσετε τη συνδρομή σας παρά να συνεχίσετε με οποιουσδήποτε διαφοροποιημένους ή τροποποιημένους όρους.

(5) Μπορεί ν’ ακυρώσουμε τη συνδρομή σας για οποιονδήποτε ή χωρίς λόγο, με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση 30 ημερών προς εσάς. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο, αλλά εάν είναι στη μέση της περιόδου συνδρομής σας, δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για μερικούς μήνες και μπορεί να σημαίνει ότι χάνετε (forfeit) οποιαδήποτε αμοιβή ιδιότητας μέλους. Και στις δύο περιπτώσεις, θα δικαιούστε φυσικά να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μέχρι το τέλος της περιόδου για την οποία έχετε πληρώσει προτού τερματιστεί η συνδρομή σας. Αυτό δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ακύρωσης που μπορείτε να έχετε σύμφωνα με την ενότητα 7 κατωτέρω. Μπορεί επίσης ν’ ακυρώσουμε τη συνδρομή σας εάν παραλείψετε να πληρώσετε οφειλόμενα ποσά ή εάν παραβιάζετε ουσιωδώς τους Όρους αυτούς.

(6) Η συνδρομή μας θα ανανεώνεται αυτόματα στις τότε τρέχουσες τιμές για το ίδιο χρονικό διάστημα ως η αρχική σας ιδιότητα μέλους. Θα συνεχίσει επ’ αόριστον εκτός εάν την ακυρώσετε πριν από το τέλος της τότε τρέχουσας περιόδου συνδρομής σας. Η τιμολόγηση και οι ισχύοντες φόροι και αμοιβές μπορεί ν’ αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, έτσι η τιμολόγηση από μία περίοδο συνδρομής στην άλλη μπορεί να είναι διαφορετική. Διατηρούμε το δικαίωμα ν’ αλλάξουμε την τιμολόγηση των συνδρομών ανά πάσα στιγμή, αλλά εάν το κάνουμε, θα σας δώσουμε πρώτα γραπτή ειδοποίηση για τέτοια αλλαγή. Εάν δεν συμφωνείτε με τη νέα τιμολόγηση, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας χωρίς χρηματική ποινή (penalty) και μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μέχρι το τέλος της περιόδου για την οποία έχετε πληρώσει κατά την προηγούμενη τιμολόγηση.

 • Πρόστιμα και Αμοιβές.

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους νόμους που ισχύουν για εσάς. Εάν λάβετε εισιτήριο ή πρόστιμο, προκαλέσετε ρυμούλκηση και/ή κατακράτηση Προϊόντος ή λάβετε οποιαδήποτε άλλα πρόστιμα ή αμοιβές, θα είστε υπεύθυνοι για τα σχετικά έξοδα. Συνεργαζόμαστε με όλους τους κυβερνητικούς αξιωματούχους για την εκτέλεση των εφαρμοστέων νόμων και μπορεί, για λόγους σκοπιμότητας, να πληρώσουμε ποσά που οφείλετε για λογαριασμό σας και να παράσχουμε οποιεσδήποτε απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται ή απαιτούνται από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες. Εάν το πράξουμε, οφείλετε να μας πληρώσετε πίσω μαζί με εύλογη διοικητική αμοιβή πλέον οποιαδήποτε εφαρμοστέα έξοδα που σχετίζονται με συλλογή τρίτων προσώπων ή διοικητικών αντιπροσώπων, εάν πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε για να επιλύσουμε το πρόβλημα. Συμφωνώντας με τους Όρους αυτούς, συμφωνείτε ότι μπορεί να χρεώσουμε τα ποσά αυτά με τη μέθοδο προτιμώμενης πληρωμής σας που υποδεικνύεται στο λογαριασμό σας και μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιπρόσθετες πληροφορίες.

 1. Δικαιώματα Ακύρωσης Καταναλωτών για συνδρομές

Έχετε κανονικά το δικαίωμα ν’ ακυρώσετε μία συνδρομή εντός 14 ημερών μετά την ημερομηνία που σας στέλνουμε την επιβεβαίωση αποδοχής μας της αίτησής σας για συνδρομή. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι αρχίζουμε την παροχή των Υπηρεσιών συνδρομής αμέσως μετά την επιβεβαίωση αυτή (την οποία μας ζητάτε να πράξουμε με την εγγραφή σας για συνδρομή) και εάν ακυρώσετε εντός της προθεσμίας των 14 ημερών, τότε η χρέωση που μας πληρώνετε (και την οποία θα αφαιρέσουμε από οποιανδήποτε επιστροφή χρημάτων που οφείλεται σ’ εσάς) θα είναι ανάλογη με τον αριθμό ημερών του μήνα κατά τον οποίο έχουν παρασχεθεί οι Υπηρεσίες Συνδρομής.

Για ν’ ακυρώσετε μία συνδρομή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] και δώσετε το όνομα, τη διεύθυνση και οδηγία (order) προτίμησης σας. Λεπτομέρειες των δικαιωμάτων καταναλωτών που περιγράφονται ανωτέρω και επεξήγηση για τον τρόπο άσκησής τους παρέχονται με την επιβεβαίωση αποδοχής μας της συνδρομής σας. Τίποτα σε αυτή την ενότητα δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο “Μέρη που Απαλλάσσονται στους παρόντες Όρους, εννοούμε (i) εμάς και τους συνεργάτες και τις θυγατρικές μας και τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες, διευθυντές, αξιωματούχους, υπαλλήλους, συμβούλους, εκπροσώπους, αντιπροσώπους, διαδόχους, εκχωρητές, δικαιοπάροχους, διανομείς, πωλητές τους και τρίτα πρόσωπα με τους οποίους εξουσιοδοτούμε ή άλλως συνεργαζόμαστε για τη διανομή, εμπορία ή άλλη εμπορική εκμετάλλευση των Υπηρεσιών, (ii) δήμους και δημόσιους φορείς (συμπεριλαμβανομένων όλων των αντίστοιχων εκλεγμένων και διορισμένων αξιωματούχων, επίσημων ανώτερων υπαλλήλων (officials), υπαλλήλων και αντιπροσώπων), οι οποίοι μας εξουσιοδοτούν να λειτουργούμε οποιεσδήποτε από τις Υπηρεσίες, και (iii) στο βαθμό που έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας εφαρμογή τρίτου προσώπου, ιστοσελίδα, περιεχόμενο, προϊόν ή υπηρεσία, που το τρίτο πρόσωπο αυτό και τα συνδεδεμένα πρόσωπα του (affiliates) και οι θυγατρικές του και κάθε ένας από τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες, διευθυντές, αξιωματούχους, υπαλλήλους, συμβούλους, εκπροσώπους, αντιπροσώπους, διαδόχους, εκχωρητές τους.

Τίποτα στους Όρους αυτούς δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη των Μερών που Απαλλάσσονται προς εσάς:

 • για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια των Μερών που Απαλλάσσονται∙
 • για ψευδή παράσταση∙
 • για παράβαση οποιουδήποτε όρου που υπονοεί ο Περί Δικαιωμάτων Καταναλωτών Νόμος του 2015 και η οποία δεν μπορεί να περιοριστεί ή αποκλειστεί από το νόμο· ή
 • για οποιανδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να περιοριστεί ή αποκλειστεί από το νόμο.

Τηρουμένης της ενότητας αυτής και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εάν είστε καταναλωτής και όχι εμπορικός πελάτης, σε καμία περίπτωση τα Μέρη που Απαλλάσσονται δεν θα ευθύνονται έναντι σας για οποιεσδήποτε έμμεσες ή συνεπακόλουθες απώλειες ή απώλεια δεδομένων και εάν είστε εμπορικός πελάτης, σε καμία περίπτωση τα Μέρη που Απαλλάσσονται δεν θα είναι υπεύθυνα έναντι σας για οποιεσδήποτε έμμεσες ή συνεπακόλουθες απώλειες ή για οποιανδήποτε απώλεια κέρδους, εσόδων, συμβάσεων, δεδομένων, εμπορικής εύνοιας ή άλλων παρόμοιων ζημιών. Οποιανδήποτε ευθύνη έχουμε για απώλειες (είτε πρόκειται για επιχείρηση είτε για καταναλωτή) στις οποίες υπόκεισθε βάσει των Όρων αυτών θα περιορίζεται σε €85 και περιορίζεται αυστηρά σε ζημιές που ήταν εύλογα προβλέψιμες. Απώλεια ή η ζημιά είναι προβλέψιμη εάν είτε είναι προφανές ότι θα συμβεί είτε εάν, κατά το χρόνο που έγινε η σύμβαση, τόσο εμείς όσο και εσείς γνωρίζαμε ότι μπορεί να συμβεί.

Τα Μέρη που Απαλλάσσονται δεν θα ευθύνονται ή δεν θα είναι υπεύθυνα για οποιανδήποτε παράλειψη να εκτελέσουν ή καθυστερήσουν στην εκτέλεση της, οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους Όρους αυτούς, η οποία προκαλείται από γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου μας.

Τα προϊόντα μας είναι μηχανήματα και υπάρχει εγγενής κίνδυνος που συνδέεται με τη χρήση τους, συμπεριλαμβανομένης δυσλειτουργίας, ανεξάρτητα από το πόσο καλά διατηρούνται. Οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι πάντα εμφανείς και μπορεί να προκαλέσουν υλική ζημιά, τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο σ’ εσάς ή σε άλλους. Τηρουμένων των ως άνω, συμφωνείτε ότι, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, κατανοείτε τους κινδύνους αυτούς, ότι είναι δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας με ασφάλεια. Είστε υπεύθυνοι για οποιανδήποτε βλάβη προκαλέσετε σε άλλους ανθρώπους ή περιουσία (εκτός εάν η πραγματική αιτία μίας τέτοιας βλάβης ήταν κάτι που κάναμε ή δεν κάναμε).

 1. Οι ευθύνες σας

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και τηρουμένου του άρθρου 8 ανωτέρω, συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνος για οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, αγωγές, έξοδα, αποζημιώσεις, ποινές (penalties), πρόστιμα, απαιτήσεις, απώλειες, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων και δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με (i) την παράβαση ή παραβίαση σας οποιουδήποτε από τους Όρους αυτούς ή οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου, (ii) οποιανδήποτε χρήση του περιεχόμενου που αναλύθηκε στην Ενότητα 13 από τα Μέρη που Απαλλάσσονται, ή (iii) την παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου προσώπου από εσάς. Συμφωνείτε ότι οι υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αυτήν την Ενότητα 9 θα επιβιώσουν οποιουδήποτε τερματισμού των Όρων αυτών, του λογαριασμού χρήστη σας ή της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες μας γενικά.

 1. Οι Προσωπικές σας Πληροφορίες

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες σ’ εσάς. Για παράδειγμα, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες όπως το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία πληρωμής, ώστε να μπορείτε να εγγραφείτε για λογαριασμό μαζί μας και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Είναι επίσης απαραίτητο να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια σας, για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy) στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο www.li.me/privacy.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία
  • Η Περιορισμένη Άδεια μας σ’ Εσάς

Τηρουμένων των Όρων αυτών, σας παρέχουμε περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη παραχώρηση περαιτέρω άδειας (non-sublicensable), ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης για πρόσβαση και χρήση της Εφαρμογής και του σχετικού λογισμικού και των υπηρεσιών μας στην προσωπική σας συσκευή αποκλειστικά για τη δική σας χρήση των Υπηρεσιών μας. Τέτοια δικαιώματα είναι μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε δικαιώματα δεν παρέχονται ρητά στο παρόν, διατηρούνται από εμάς και από τους δικαιοπάροχους (licensors) μας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η διανομή, η πώληση ή η εκμίσθωση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών μας ή του λογισμικού που περιλαμβάνεται, ούτε η αναστροφή ή η προσπάθεια εξαγωγής του πρωτογενή κώδικα (source code) των Υπηρεσιών ή του λογισμικού, εκτός εάν οι νόμοι απαγορεύουν τέτοιους περιορισμούς ή έχετε τη γραπτή μας άδεια να το πράξετε. Μην κάνετε οτιδήποτε που θέτει ένα παράλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή των Υπηρεσιών μας, μην χρησιμοποιείτε ρομπότ, αράχνες, αποξέστες (scrapers) ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, μην προσπαθήσετε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας μας ή μην προσπαθήσετε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας μας για πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

 • Ιδιοκτησία

Οι Υπηρεσίες είναι η αποκλειστική μας περιουσία και η χρήση τους από εσάς δεν μεταφέρει οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σ’ εσάς. Η χρήση των Υπηρεσιών μας δεν σας παρέχει ιδιοκτησία επί οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες μας ή στο περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση και εκτός από την περιορισμένη άδεια που σας παραχωρείται ανωτέρω, όλα τα δικαιώματα σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας) ανήκουν σ’ εμάς ή στους δικαιοπάροχους μας. Δεν επιτρέπεται η χρήση περιεχομένου από τις Υπηρεσίες μας χωρίς την ρητή προηγούμενη άδεια μας ή όπως επιτρέπεται διαφορετικά από το νόμο. Οι Όροι αυτοί δεν σας παρέχουν το δικαίωμα χρήσης οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, σημάνσεων (branding) ή λογοτύπων που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες μας ή άλλως πως, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαφήμισης ή δημοσιότητας ή υπονοεί την έγκριση μας με οποιονδήποτε τρόπο. Παρακαλούμε όπως μην αποκρύπτετε ή τροποποιείτε οποιεσδήποτε νομικές ειδοποιήσεις που εμφανίζονται σε, μαζί με ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας.

 1. Περιεχόμενο που Παρέχεται από Εσάς

Μπορείτε κατά καιρούς να κληθείτε να υποβάλετε περιεχόμενο σ’ εμάς (όπως σχόλιο σε ανάρτηση σε blog, να συμμετέχετε στις κοινότητές μας ή να παρέχετε συμβουλές χρηστών). Διατηρείτε την κυριότητα του περιεχομένου αυτού, αλλά σας ζητάμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε το δικαίωμα να μας το υποβάλετε εξαρχής, γιατί όταν το υποβάλετε, μας δίδετε (και αυτούς με τους οποίους εργαζόμαστε) παγκόσμια άδεια χρήσης, φιλοξενίας, αποθήκευσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων, επικοινωνίας, δημοσίευσης, εκτέλεσης δημόσια, προβολής δημόσια και διανομής του, καθώς και το όνομά σας, τη φωνή και/ή την ομοιότητά σας, εάν επίσης υποβληθούν και στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Η άδεια αυτή συνεχίζει ακόμα και εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Εάν υποβάλετε σχόλια ή εισηγήσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια ή προτάσεις σας χωρίς καμία υποχρέωση προς εσάς. Οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλετε θεωρείται μη εμπιστευτικό.

Μην υποβάλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό, περιέχει λίβελλο, μίσος, είναι βίαιο, άσεμνο, πορνογραφικό, παράνομο ή άλλως προσβλητικό (εμείς θα κρίνουμε κατά πόσο το περιεχόμενό σας πληροί οποιανδήποτε από τις περιγραφές αυτές). Το ίδιο ισχύει και για το “spam” ή την ανεπιθύμητη διαφήμιση. Η υποβολή οποιουδήποτε από τα κατωτέρω μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή τερματισμό του λογαριασμού χρήστη σας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απαιτούνται από το νόμο). Έχουμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να ελέγξουμε, να παρακολουθήσουμε ή ν’ απομακρύνουμε το περιεχόμενό σας ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

 1. Υπηρεσίες Τρίτου Προσώπου και Περιεχόμενο

Οι Υπηρεσίες μπορεί να διατεθούν ή να υπάρξει πρόσβαση σε αυτές σε σχέση με υπηρεσίες και περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης) που ελέγχονται από τρίτα πρόσωπα με διαφορετικούς όρους χρήσης και πολιτικές απορρήτου. Δεν εγκρίνουμε τις υπηρεσίες αυτές τρίτων προσώπων και το περιεχόμενο και δεν είμαστε υπεύθυνοι ή φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους. Επιπρόσθετα, η Apple Inc., η Google, Inc., η Microsoft Corporation και/ή η BlackBerry Limited θα είναι τρίτος δικαιούχος των Όρων αυτών, εάν έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για κινητές συσκευές Apple iOS, Android, Microsoft Windows ή Blackberry αντίστοιχα. Αυτοί οι τρίτοι δικαιούχοι δεν είναι συμβαλλόμενοι σε αυτούς τους Όρους και δεν ευθύνονται για την παροχή ή υποστήριξη των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο. Η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές ή συσκευές αυτές υπόκειται στους όρους που καθορίζονται στους αντίστοιχους όρους χρήσης και πολιτικές απορρήτου τους.

 1. Πρόσβαση στο Δίκτυο και Συσκευές

Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων που απαιτείται για τη χρήση των Υπηρεσιών. Τα δεδομένα του δικτύου του κινητού σας και τα ποσοστά μηνυμάτων και αμοιβές που μπορούν να ισχύουν εάν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες από τη συσκευή σας. Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και ενημέρωση συμβατού εξαρτήματος (hardware) ή συσκευών που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμογής) και οποιωνδήποτε επικαιροποιήσεων τους. Δεν εγγυόμαστε ότι οι Υπηρεσίες, ή οποιοδήποτε μέρος τους, θα λειτουργούν σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο εξάρτημα (hardware) ή συσκευές. Επιπρόσθετα, οι Υπηρεσίες μπορεί να υπόκεινται σε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις εγγενείς στη χρήση του Διαδικτύου και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 1. Γενικά

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε τους Όρους αυτούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας έγκριση. Μπορούμε να εκχωρήσουμε τους Όρους αυτούς χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε μία συναφή ή συνδεδεμένη οντότητα ή στην περίπτωση πώλησης όλων ή ουσιαστικά όλων των στοιχείων του ενεργητικού, των μετοχών ή της επιχείρησής μας ή σε διάδοχο με συγχώνευση. Οποιαδήποτε σκοπούμενη (purported) εκχώρηση κατά παράβαση της παραγράφου αυτή είναι άκυρη. Δεν υπάρχει κοινοπραξία, συνεταιρισμός, απασχόληση ή σχέση αντιπροσωπείας μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα των Όρων αυτών ή της χρήσης των Υπηρεσιών μας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων αυτών κηρυχθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή θα διαγράφεται και οι υπόλοιπες διατάξεις θα εκτελούννται στο μέγιστο βαθμό σύμφωνα με το νόμο. Η παράλειψη μας να εκτελέσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη στους Όρους αυτούς δεν θ’ αποτελεί αποποίηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη εκτός εάν αναγνωρίσουμε και συμφωνήσουμε σε αυτό γραπτώς και δεν αποτελεί αποποίηση από το δικαίωμά μας να το πράξουμε αργότερα. Γεγονότα ανωτέρας βίας ενδέχεται να μας εμποδίσουν από του να παρέχουμε τις Υπηρεσίες. Σημειώστε ότι όταν λέμε “συμπεριλαμβάνουν” ή “συμπεριλαμβανομένου” σε όλους τους Όρους αυτούς, εννοούμε πραγματικά “συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό” αλλά το κάνουμε για ευκολία στην ανάγνωση. Διατάξεις που από τη φύση τους προτίθενται να επιβιώσουν από τον τερματισμό των Όρων αυτών ή τη χρήση των Υπηρεσιών σας θα επιβιώνουν.

 1. Διαφορές

Οι παρόντες Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία. Κάθε διαφορά υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου. Παρά ταύτα, η ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών http://ec.europa.eu/consumers/odr/ παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Είναι η επιλογή σας να το χρησιμοποιήσετε εάν υπάρχει διαφωνία σχετικά με αυτούς τους Όρους και δεν μπορεί να επιλυθεί διαφορετικά.