#RideGreen với chúng tôi để chúng ta cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn

Lime là công ty cung cấp dịch vụ xe điện chia sẻ lớn nhất thế giới. Sứ mệnh của chúng tôi là kiến tạo một tương lai nơi phương tiện giao thông được chia sẻ, giá rẻ và không phát thải carbon.

Các vị trí trống

Các lái xe của chúng tôi đã đi hơn 250 triệu lượt tương đương với 65 triệu lượt lái xe ô tô, giảm thiểu hơn 25.000 tấn khí thải carbon - và đây mới chỉ là sự khởi đầu!

Khi làm việc tại Lime, chúng ta sẽ cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi mang tính nền tảng về cách con người di chuyển tại các thành phố và trên toàn thế giới. Ngoài việc chọn một chiếc xe đạp điện hay xe scooter điện thường xuyên hơn, chúng tôi cũng mong muốn các lái xe của chúng tôi đi bộ và đi phương tiện giao thông công cộng. Khi thành phố có ít xe ô tô hơn, hè phố được trả lại cho người dân và hệ thống giao thông giảm thiểu lượng khí thải carbon - đó là tương lai xanh hơn, tươi sáng hơn và chúng ta đồng lòng hướng tới thách thức này!

Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi!