Chương trình đối tác trung chuyển của Lime

Tại Lime, chúng tôi nỗ lực để cung cấp các phương tiện giao thông đa phương thức mà được chia sẻ, giá rẻ và không phát thải carbon. Chúng tôi chỉ có thể đạt được mục tiêu này khi có sự chung tay của các đối tác trung chuyển địa phương đang tích cực hoạt động. Khi khởi động Chương trình Đối tác Trung chuyển Lime, bất cứ đối tác điều hành trung chuyển đô thị nào cũng có thể liên hệ với Lime để yêu cầu Nguồn cấp dữ liệu GBFS (Liên kết sâu) vào các ứng dụng tương ứng tại địa phương của họ.

What is GBFS and Deep Linking?

Đặc tả nguồn cấp dữ liệu chia sẻ xe tổng (GBFS) cung cấp nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn dành cho các hệ thống di chuyển được chia sẻ. Nguồn cấp dữ liệu này chứa các thông tin về địa điểm và trạng thái của một xe scooter hay xe đạp, đồng thời nó cũng cung cấp nhiều thông tin khác. Đối tác vận hành trung chuyển có thề sử dụng nguồn cấp dữ liệu GBFS của Lime để hiển thị vị trí và trạng thái xe Lime trên ứng dụng của họ. Sau khi chọn xe, người dùng sẽ được chuyển hướng đến ứng dụng Lime (Liên kết sâu). Quy trình đặt xe và thanh toán vẫn ở trên ứng dụng dành cho người lái xe của Lime.

Liên hệ với chúng tôi*

Tải xuống ứng dụng