Hợp tác cùng Lime

Doanh nghiệp của bạn cũng đang xây dựng một thế giới xanh hơn? Hay doanh nghiệp của bạn đang nỗ lực thay đổi phương tiện giao thông?
Hãy hợp tác và hợp lực để kiến tạo một tương lai nơi phương tiện giao thông được chia sẻ, giá rẻ và không phát thải carbon

Mang lại một thế giới xanh hơn

Các chương trình dành cho đối tác của chúng tôi

Đối tác hậu cần

Chương trình Đối tác hậu cần là một hoạt động tuyệt vời để phát triển hoạt động kinh doanh linh hoạt, thời gian làm việc tự chủ, nhận lương hàng tuần và phát triển cùng Lime khi chúng tôi mở rộng dịch vụ trên toàn cầu.

Đối tác trung chuyển

Khi khởi động Chương trình Đối tác Trung chuyển Lime, bất cứ đối tác điều hành trung chuyển đô thị nào cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu và tích hợp Nguồn cấp dữ liệu GBFS vào các ứng dụng trung chuyển tại địa phương của họ.


Đối tác marketing

Bạn thấy rằng sản phẩm của bạn và Lime có điểm tương đồng? Chúng tôi luôn chào đón các cơ hội hợp tác. Liên hệ với chúng tôi tại [email protected]