Chúng tôi tin tưởng vào một thế giới nơi phương tiện đi lại dành cho tất cả mọi người

Cộng đồng sẽ lớn mạnh hơn khi mỗi cá nhân có sự kết nối với người khác. Đó là lý do chúng tôi dành tâm huyết cho việc cung cấp phương tiện vận chuyển bền vững cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác, hoàn cảnh, thu nhập hay khả năng.

Lime Able là chương trình đầu tiên có mục tiêu mang lại khả năng tiếp cận mở rộng với các phương tiện đi lại chia sẻ dành cho người có những năng lực khác nhau. Lime Able là một ngân hàng phương tiện đi lại và được cung cấp theo yêu cầu. Bộ phương tiện di chuyển Lime Able được thiết kế để đáp ứng nhiều loại năng lực riêng biệt khác nhau và miễn phí cho các lái xe. Các lái xe có thể tiếp cận chương trình Lime Able thông qua ứng dụng hay website của chúng tôi, tại đây họ lựa chọn một phương tiện đi lại và thời gian nhận xe. Sau đó, Lime sẽ giao xe đến tận nhà của người lái và nhận lại xe sau 24 giờ khi họ sử dụng xong.

Chương trình Lime Able

Phương thích hoạt động

Thuê xe cả ngày

Thuê xe 24 giờ

*chỉ cung cấp dịch vụ này tại các thành phố được chọn

Gíao tận nhà

Có nhiều loại phương tiện đi lại để lựa chọn

Miễn phí

Tất cả các phương tiện đi lại thuộc chương trình này đều miễn phí

Thông tin chi tiết về chương trình

Dễ dàng đặt trước

Lái xe có thể đặt trước một chiếc xe cải tiến và chúng tôi sẽ giao xe trực tiếp đến địa điểm mà họ lựa chọn

Bạn có toàn quyền sử dụng trong vòng 24 giờ

Người lái có toàn quyền sử dụng trong vòng 24 giờ

Đặt trước

Người lái xe có thể đặt xe trước tối đa bảy ngày

Yêu cầu cho ngày hôm sau

Yêu cầu đặt trước phải được gửi đi trước thời gian giao xe theo yêu cầu ít nhất 24 giờ

Đặt trước một chiếc xe cải tiến

Tải xuống ứng dụng