Phương tiện đi lại dành cho tất cả mọi người

Cộng đồng sẽ lớn mạnh hơn khi mỗi cá nhân có sự kết nối với người khác. Đó là lý do chúng tôi dành tâm huyết cho việc cung cấp phương tiện vận chuyển bền vững cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác, hoàn cảnh, thu nhập hay khả năng. Chúng tôi kết hợp kinh nghiệm toàn cầu với định hướng địa phương để đáp ứng mọi nhu cầu riêng của từng thành phố và khu phố chúng tôi đang cung cấp dịch vụ.

Hỗ trợ cộng đồng

Chúng tôi nỗ lực để mang lại dịch vụ giá thành phải chăng, dễ tiếp cận và công bằng cho ngành công nghiệp này. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc trở thành một đối tác tốt. Chúng tôi cố gắng gặp gỡ những lái xe tại nơi họ sống và kết nối với các bên liên quan tại cộng đồng để hiểu rõ các nhu cầu tại địa phương. Sau đó chúng tôi hợp tác cùng các tổ chức cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ xã hội để đáp ứng những nhu cầu này và cải thiện toàn diện cuộc sống của các lái xe của chúng tôi.

Tác động xã hội

Các chương trình của chúng tôi

Lime Hero

Lime Hero là chương trình trao quyền cho cộng đồng. Chương trình này khuyến khích các lái xe làm tròn chi phí thuê xe của họ để ủng hộ các tổ chức cộng đồng tại chính quê nhà của mình. Thông qua chương trình hợp tác này có hơn 50 tổ chức tại hơn 115 thành phố, các lái xe của chúng tôi trở thành các anh hùng Lime Hero trong việc cải thiện cuộc sống tại chính cộng đồng của họ với mỗi chuyến xe của mình. Hiện đã có hơn 75.000 lái xe Lime Hero trên toàn cầu gây quỹ với tổng giá trị hơn $260.000 cho các tổ chức phi lợi nhuận, đây là các tổ chức có các chương trình về không khí sạch, an toàn đường phố, thanh niên và cộng đồng, cung cấp dịch vụ xã hội cho người vô gia cư và các hoạt động khác.

Lime Access

Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là mang lại khả năng tiếp cận công bằng phương tiện giao thông bền vững. Chúng tôi ra mắt chương trình Lime Access trong năm 2018 để đảm bảo rằng chi phí không phải là rào cản đối với việc tiếp cận dịch vụ của chúng tôi. Thông qua chương trình Lime Access, các lái xe đủ tiêu chuẩn sẽ được giảm giá cho mỗi chuyến đi.

Lime Able

Lime Able là chương trình đầu tiên có mục tiêu mang lại khả năng tiếp cận mở rộng với các phương tiện đi lại công cộng dành cho người có những năng lực khác nhau. Bộ phương tiện giao thông cải tiến của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhiều loại năng lực riêng biệt khác nhau và miễn phí cho các lái xe. Lái xe có thể tiếp cận Lime Able qua ứng dụng hay website của chúng tôi và chọn một phương tiện và thời gian nhận xe trước ít nhất 24 giờ; chúng tôi cung cấp phương tiện đi lại tại nhà của lái xe và lấy xe khi họ dùng xong.

Lime hỗ trợ các đợt bỏ phiếu

Chúng tôi có niềm tin tuyệt đối rằng việc tiếp cận phương tiện đi lại không được phép là một trở ngại khi bạn thực hiện nghĩa vụ bầu cử của mình. Thông qua chương trình lái xe đi bầu cử, chúng tôi đã hỗ trợ hơn 50.000 lượt lái xe miễn phí hoặc chi phí thấp để tham gia các cuộc bầu cử địa phương hoặc toàn quốc tại hơn 12 quốc gia.

Lime Advocacy

Ngoài việc cung cấp phương tiện đi lại bền vững, chúng tôi cũng có các hoạt động khác để hỗ trợ các thành phố nơi chúng tôi đang có hoạt động kinh doanh. Chính vì thế, chúng tôi cũng phối hợp cùng với các nhà vận động địa phương để ủng hộ các chiến dịch không khí sạch và đường phố an toàn. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức vận động để hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho sự an toàn của đường phố, ví dụ: làn xe dành riêng cho xe đạp có bảo vệ và các chính sách nhắm giảm thiểu sự phụ thuộc vào xe ô tô tại các thành phố. Thông qua chương trình Lime Advocacy, các lái xe có thể nhanh chóng và dễ dàng tham gia các nỗ lực có tổ chức trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống thành phố của họ.

Tải xuống ứng dụng